Psaltaren / Ps 82, Ps 91:1-9 Vår Gud

 

Psa 82
 
En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom: “Huru länge skolen I döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga? Sela.
Skaffen den arme och faderlöse rätt, given den betryckte och torftige rättvisa.

Befrien den arme och fattige, rädden honom från de ogudaktigas hand.

Men de veta intet och hava intet förstånd, de vandra i mörker; jordens alla grundvalar vackla.

Jag har väl sagt att I ären gudar och allasammans den Högstes söner; men I måsten dock dö, såsom människor dö, och falla, likaväl som var furste faller.”

Ja, stå upp, o Gud; håll dom över jorden, ty med arvsrätt råder du över alla folk. 

I denna psalm kallas Israels domare “gudar” och “söner” till den Högste. Gudar kallas de i egenskap av  Guds representanter med rätt att avkunna domar. I Joh 10:34-36 hänvisar Jesus till detta ställe för att försvara sina anspråk på att vara Gud. Hans tanke var denna: Om Gud kunde kalla människor för gudar, varför var det då hädelse när han, Guds son, påstod sig vara jämställd med Gud? /Ps 82:6

____
Psa 91:1
 
Den som sitter under den Högstes beskärm och vilar under den Allsmäktiges skugga, Psa 91:2
han säger: “I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud, på vilken jag förtröstar.” Psa 91:3
Ja, han skall rädda dig ifrån fågelfängarens snara och ifrån pesten, som fördärvar. Psa 91:4
Med sina fjädrar skall han betäcka dig, och under hans vingar skall du finna tillflykt; hans trofasthet är sköld och skärm. Psa 91:5
Du skall icke behöva frukta nattens fasor, icke pilen, som flyger om dagen, Psa 91:6
icke pesten, som går fram i mörkret, eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus. Psa 91:7
Om ock tusen falla vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det dock icke drabba dig. Psa 91:8
Dina ögon skola blott skåda därpå med lust, och du skall se de ogudaktigas lön. Psa 91:9
Ty du har sagt: “Du, HERRE, är mitt skygd”, och du har gjort den Högste till din tillflykt.
/Läs gärna hela  ps 91 /M

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.