Psaltaren /De ogudaktigas och de frommas lott. Ps 37

 

                          Min Herre.

De ogudaktigas och de frommas lott, psaltaren 37:1-40

*Harmas icke över de onda, avundas icke dem som göra orätt.  

2 Ty såsom gräs varda de snart avhuggna, och såsom gröna örter vissna de.  

3. Förtrösta på HERREN, och gör vad gott är, förbliv i landet och beflita dig om redbarhet,  

4. och hav din lust i HERREN; då skall han giva dig vad ditt hjärta begär.  

5. Befall din väg åt HERREN och förtrösta på honom; han skall göra det.   

6. Han skall låta din rättfärdighet gå fram såsom ljuset och din rätt såsom middagens sken.  

 7. Var stilla för HERREN och förbida honom, harmas icke över den vilkens väg är lyckosam, över den man som umgås med ränker.  

8. Avhåll dig från vrede och låt förbittringen fara; harmas icke; därmed gör du blott illa.  

9. Ty de onda skola varda utrotade, men de som vänta efter HERREN, de skola besitta landet.

10. Ännu en liten tid så är den ogudaktige icke mer; och när du ser efter hans plats, då är han borta.  

11. Men de ödmjuka skola besitta landet och hugnas av stor frid.   

12. Den ogudaktige stämplar mot den rättfärdige och biter sina tänder samman mot honom;  

13. men Herren ler åt honom, ty han ser att hans dag kommer.   

14. De ogudaktiga draga ut svärdet och spänna sin båge, för att fälla den som är betryckt och fattig, för att slakta dem som vandra i redlighet.   

15. Men deras svärd skall gå in i deras eget hjärta, och deras bågar skola brista sönder.   

16. Det lilla som en rättfärdig har är bättre än många ogudaktigas stora håvor.   

17. Ty de ogudaktigas armar skola sönderbrytas; men  HERREN uppehåller de rättfärdiga.  

 18. HERREN känner de frommas dagar, och deras arvedel skall bestå evinnerligen.    

19. De skola icke komma på skam i den onda tiden, och i hungerns dagar skola de varda mättade.   

20. Ty de ogudaktiga skola förgås; HERRENS fiender äro såsom ängarnas prakt; de försvinna såsom rök, ja de försvinna.    

21. Den ogudaktige lånar och kan icke betala, men den rättfärdige är barmhärtig och givmild.

22. Ty HERRENS välsignade skola besitta landet, men de som han förbannar skola varda utrotade.   

23. Genom HERREN bliva en mans steg fasta, när han har behag till hans väg. 

24. Om han faller, störtar han dock icke till marken, ty  HERREN håller honom vid handen.  

25. Jag har varit ung och är nu gammal, men jag har icke sett den rättfärdige övergiven eller hans barn gå efter bröd.   

26. Han är alltid barmhärtig och villig att låna, och hans barn äro till välsignelse.    

27. Vänd dig bort från det som är ont, och gör vad gott är, så skall du få bo kvar evinnerligen.   

28. Ty HERREN älskar vad rätt är och övergiver icke sina fromma, evinnerligen bliva de bevarade; men de ogudaktigas avkomma varder utrotad.   

29. De rättfärdiga skola besitta landet och bo däri evinnerligen.   

30. Den rättfärdiges mun talar visdom, och hans tunga säger vad rätt är.   

31. Hans Guds lag är i hans hjärta; hans steg vackla icke.  

32. Den ogudaktige vaktar på den rättfärdige och står efter att döda honom,  

33. men HERREN överlämnar honom icke, när han dömes.   

34. Förbida HERREN, och håll dig på hans väg, så skall han upphöja dig till att besitta landet; du skall se med lust huru de ogudaktiga varda utrotade.   

35. Jag såg en ogudaktig som trotsade på sin makt; han utbredde sig såsom ett grönskande träd, väl rotat.   

36. Men när man sedaqn gick där fram, se, då var han borta: jag sökte efter honom, men han fanns icke mer. 

37. Giv akt på den ostrafflige, och se på den redlige, huru fridens man har en framtid.  

38. Men överträdarna skola allasammans förgås, de ogudaktigas framtid varder avskuren. 

39. Till de rättfärdiga kommer frälsning från HERREN; han är deras värn i nödens tid. 

40. HERREN hjälper dem och befriar dem; han befriar dem från de ogudaktiga och frälsar dem, ty de taga sin tillflykt till honom.         -Davids psalm-

—-
Lita på Gud och hans ingripande. Psalmen handlar om den stora skillnaden mellan den gudlösa och den rättfärdige, och nog är skillnaden såå stor. Man blir ledsen för att den gudlöse inte förstår meningen med att få en tro på Gud och att följa honom,  det är lättare att förneka Gud,och man blir ledsen och upprörd av tiderna som är, för så mycket gudlöshet som det är nu… !  

-vi kan därför vara så tacksamma för Guds nåd, han frälste oss! Vi slipper gå fel väg- tack vare Gud! Vi slipper hamna fel! Vi har fått evigt liv! Därför måste evangelium ut, vi vet ju vad vi fått och måtte männskor vakna till besinning!  BE FÖR SVERIGE!

/Maria 

2 thoughts on “Psaltaren /De ogudaktigas och de frommas lott. Ps 37

 1. Hej Janne. Undrar du på att jag brukar säga att man har ett VAL och ett BESLUT att ta? Följa Gud, då man förstått att han finns, rätta sig efter honom och lyda honom….
  Den som får höra att Gud finns och att evangelium är sant och att Jesus lever bör noga ta emot det och inte förkasta det, de slänger bort sitt liv i så fall.
  De stora herrarna på planeten jorden övervakas av den högste:GUD. Detta bryr de sig inte om och de kommer att försvinna som gräset.
  Det enda vi begär är att få leva och andas för Guds rike och tjäna honom. Tack Gud.
  Ja Gud är så god emot oss. Vilken gåva vi fått! Be för Sverige. /Maria

 2. Det här måste ju betyda att när vi förlita oss helt på egen kraft och fullföljer våra ambitioner, utan att bry oss om Gud och att Gud är skaparen, så blir vi som grässtrån som finns en dag och sen inte mer.

  Det är lätt att harmas över predikanter och politiska riktningar som vill förändra och vrida vår tro på Gud och på Guds Ord till att bli ett slagträ mot de troende och ett ok under maktlystenhet och hybris.

  Ändå får vi det vi begär- om så styras av världen, eller styras av Gud.

  Gud är god mot oss!
  🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.