Avfallet../R Warren P.E.A.C.E. -plan/Rädda Världen?

 

Vi räddar världen igen!

Flera har säkert sett likheterna mellan FN:s olika sociala

program, den framväxande Emerging Church-rörelsen och den inflytelserike amerikanske pastorn Rick Warrens egen plan för fred i världen (den sk P.E.A.C.E. plan).

Sedan 2000 arbetar FN på att utrota fattigdom och utbilda människor I tredje världen. Rick Warren lanserade sin P.E.A.C.E. plan år 2005.

http://en.wikipedia.org/wiki/Rick_Warren

http://en.wikipedia.org/wiki/P_E_A_C_E_Plan

UN millenium development goals, som är ett stort socialt FN program som startade år 2000, har huvudmålsättningarna:

1 Utrota fattigdom

2 Utbildning för alla

3 Jämlikhet mellan könen

4 Barns hälsa

5 Mödrars hälsa

6 Kamp mot AIDS

7 Hållbar miljö

8 Globala samarbeten (organisationer; nätverkande)

http://www.un.org/millenniumgoals/

Hur skiljer sig detta arbete från Rick Warrens P.E.A.C.E plan?

1 Försoning mellan folk och grupper

2 Utbilda ledare

3 Hjälpa de fattiga

4 Ta hand om sjuka

5 Utbilda kommande generationer

(1 Promote Reconciliation

2 Equip Servant leaders

3 Assist The Poor

4 Care For The Sick

5 Educate The Next Generation)

http://thepeaceplan.com/

http://thepeaceplan.com/Vision

 Vad är målsättningen?

Vilken roll spelar de kristna?

Tanken är här att kristna i hela världen ska utbildas (inom Emerging church, ledda av Rick Warrens nätverk av tusentals pastorer) och sen gå ut för att verka för att utrota fattigdom, undervisa, hjälpa de sjuka i AIDS och andra sjukdomar mm tillsammans med välgörenhetsorganisationer och FN.

Kristna ska också lära sig samarbeta med andra religioner för att finna gemensam grund, där ett klimat för fredsarbete och försoning mellan folkgrupper och trosriktningar kan växa fram. Den övergripande målsättningen i de båda projekten är inte mindre än fred i världen.

Extrema och protektionistiska grupperingar inom världens religioner motverkaroch hindrar detta arbete mot världsfred och bör neutraliseras och fås att harmonisera med den allmänna andan av fred, tolerans och kooperation över gränser.

“Visionen i PEACE PLAN är att överkomma fem gigantiska problem (som inte ens FN och internationella organisationer kunnat lösa hittills) säger Warren:

andlig tomhet

själviskt ledarskap

fattigdom

sjukdom

läskunnighet

Warren säger att Gud instiftat planen:

“Den kristna kyrkan har denna målsättning som är given av Gud! Kyrkan har världens största distributiva nätverk, flest människor som vill tjäna Gud (2.3 miljarder kristna i världen) och störst av allt motivationen:

Kärleken till Jesus Kristus!”

Han fortsätter:

“Eftersom Jesus säger att kyrkorna i världen måste verka för detta arbete, så är det där fredsplanen också fokuseras. Vi har lovat fullfölja dessa fem uttryck för Kristi kärlek:

verka för försoning

utrusta pastorer

hjälpa de fattiga

sköta de sjuka

utbilda kommande generationer

The PEACE COALITION är ett framväxande nätverk av kyrkor och individer som framöver kommer att utvecklas till ett samarbete som inkluderar hundratusentals kristna kyrkor och miljoner kristna, en sammanslutning av kristna som arbetar tillsammans med affärsmän, företag och välgörenhetsorganisationer¨i överkommandet av världens fem gigantiska problem.”

(The PEACE COALITION is a growing network of churches and individuals that will eventually become a network of hundreds of thousands of churches and millions of Christians working together-in concert with governments, businesses and charitable organizations–to address the world’s five GIANT PROBLEMS)

Min kommentar:

Pastor Rick Warren arbetar här tillsammans med den globala finanseliten och världens topp-politiker i flera grupper (World Economic Forum, Clinton Global initiative) för att ro I land sin PEACE plan. Han är ingen duvunge bland världens politiker. Han har haft bönefrukost på Vita Huset, lett multifaith gudstjänster och är också medlem av den mycket inflytelserika tankesmedjan för amerikansk utrikespolitik Council on Foreign Relations, med direktkopplingar till US State Department.

När Rick Warren slår sig samman med FN i millenium development goals i systerprojektet PEACE PLAN och vill verka för att “alla kyrkor ska hjälpa till  att rädda världen”, så vore det inte något att invända emot (kristna ska ta hand om de fattiga, gå till sjuka, be för dem som har det svårt, säger Jesus!) om maninte nu inte bryr sig om vilka som samarbetar med Rick Warren i dessa projekt.

Vilka målsättningar har World Economic Forum, Clinton Global Initiative och Council on Foreign Relations? Vilka gäster kommer till den årliga veckolångakonferensen I Davos?

Svar: det är de rikaste, hänsynslösaste och i stora visioner (om världens resurser och obegränsat inflytande!) drömmande människorna vi har på planeten.

När du söker upp lite info om WEC och dess systerorgan och hur arbetet mot en global värld utvecklas; hur pengar rinner som smör ut i korruption och hälsofarliga experiment och ser till konferensens historia, så kommer du snart se en annan sida av innehållet I de olika “rädda världen-projekten”. Detta är visioner som världens ledare planerar för oss, mer eller mindre utan vår vetskap, i flera för allmänheten onåbara och opåverkbara sammanhang.

Världen ska nu ledas till en tidsålder av världsfred och rättvisa. Därför behöver religioner samverka, trosriktningar moderniseras och skapas om till en synkretistisk enhet. “Alla världens religioner är för fred och delar samma ideologiska och moraliska grunder”, säger världsledarna i flera videos här under i länkarna.

Vi räddar världen!

Vad säger Gud om det i Bibeln?

 Vart i Bibeln säger Jesus att kristna ska verka tillsammans (med alla stora företag, alla stora organisationer och alla trosriktningar) för världsfred och harmoni mellan människor?

Karl Marx tyckte religionen var ett opium för folket. Med PR kanske man kan komma ännu längre?

Fred i hela världen!

Änglarna sjöng vid Jesu ankomst:

Ära åt Gud! FRED på jorden! Till människor ett gott behag.

Det var vid Frälsarens födelse, det!

Och det glada budskapet var om Jesus Kristus!

 Länkar

World Economic Forum 2008 video:

http://cumbey.blogspot.com/2010/11/exhibit-tony-blair-rick-warren-co.html

Rick Warren at the Clinton Global Initiative video:

http://www.youtube.com/watch?v=rB738lWZJ-c

Bra artikelserie I tre delar av Berit Kjos:

http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un.htm

Emerging churches:

http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un.htm

Emerging pastors:

http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un-2.htm

Vem tjänar vi kristna:

http://www.crossroad.to/articles2/05/peace-un-3.htm

World Economic Forum paneldebatt om FN MDG goals

– “Det fattas pengar pga finanskrisen”:

http://www.youtube.com/watch?v=8w-JRgntpeE

Tankesmedjan CFR:

www.cfr.org

Bill Gates säger vacciner ger färre människor på planeten:

http://www.youtube.com/watch?v=6WQtRI7A064

Ted Turner är en känd FN sponsor. Färre människor är en bra idé:

http://www.youtube.com/watch?v=KMd0mGlKDEw

Välsponsrad befolkningsplan:

http://www.youtube.com/watch?v=lScMcgvoESo&feature=related

Konspiratörer försvarar sig:

http://www.infowars.com/think-tank-elitists-downplay-bilderbergcfr-conspiracy-to-which-they-belong/

Janne Olofsson

Tack Janne för denna uttömmande artikel och så bra förklaringar till vad utländska tidningar berättar och vad detta avfall består utav m m. Och detta är tänkt att vi glatt skall gå in i? Ojoj, satan måste njuta nu när så många människor verkligen tror på detta som snart är här fullt ut.

Och detta är bara början…plus allt annat….    Vägra vara med .
/Maria

4 thoughts on “Avfallet../R Warren P.E.A.C.E. -plan/Rädda Världen?

 1. Förstår inte varför det alltid ser så konstigt ut i layouten?
  Jag skriver på en Mac. Ordbehandlingen verkar inte funka mellan programmen på Mac och PC.

  Det finns en pdf fil på texten.Ta med den som länk. Det är lättare att läsa.

  Kanske organen är sk “keywords” på internet?
  Vill du veta mer?

  Googla: World Economic Forum, Davos, Clinton Global Initiative, UN millenium development goals, CFR, Rick Warrens peace plan, New Age Peace Project, dangerous vaccines, GAVI, Gates Foundation, population control, secretive think tanks, Tony Blair Faith Foundation, WEC faith and modernization 2008, global control over religious body, religious blasphemy laws, UN religious defamation declaration, human rights issues, third world expoitation by global institutions, charity and global religion, faith based initiatives, interfaith dialogue osv.

  Går den här listan att läsa?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.