Profetiska budskap /Förberedelse/Förmaning

Herren vill förbereda sitt folk för det som skall komma. /Jan Johansson

I mitten på januari 2010 fick jag uppleva en sömnlös natt. Jag reagerade inte särskilt över det utan jag sysselsatte mig och fick natten att gå. Sedan blev det morgon och en helt vanlig dag och nästa natt när klockan var ca 01 på natten började jag fundera varför jag inte fick somna. Det självklara i det hela som jag själv borde ha tänkt fick min hustru förmedla då hon sade:
-Det är kanske Herren som vill någonting.

*
Jag gick då inför Gud i bön och bara efter några minuter stod det klart att det var Herren som ville någonting. Jag fick då uppleva både tilltal och en syn. Herren manade mig då att skriva ned det Han ville ha sagt till sitt folk i detta land, för denna tid. Följande är vad som skulle förmedlas.
Till Guds älskade barn, för vilka Han frivilligt har givit sitt liv med avsikt att rädda till en evighet med Honom. Till de som söker och undrar
-Vart går vägen?

*

Han vill förbereda dig du hans älskade folk och församling för en svår och skrämmande tid som hastigt nalkas.
Antikrist förbereder sitt fysiska maktövertagande för denna värld och mycket av det som råder i denna värld är redan anpassat för honom.

*
Ända sedan Herren gick på denna jord har Han velat förbereda sitt folk, kyrkor och församlingar också för denna svåra tid. En tid där en skiljelinje går rakt igenom församlingar, nationer och hjärtan. Han vill förbereda oss så att vi står starka när prövningarna kommer, när försörjningen hotas och denna världens trygghet rycks undan från oss. Han påpekar också att sann andlighet och psykologi har olika källor.
Hans folk har blivit vana att fråga sig själva och fråga andra människor, folket har dragits med av en ström. Vi tycks inte ha fått klara besked från Herren. Herren har sett att Hans församling har blivit mer vän med sin egen väg och sina egna idéer.

*

Samtidigt har Hans sak och Hans verk inte fått beröra församlingen lika djupt. Herren har många gånger velat leda Sitt folk åt annat håll men Hans folk har inte alltid velat vänta på svaret från himlen. När Hans älskade har haft flera alternativ att välja bland har de ofta valt det som passar dem själva bäst.
Antikrist kommer att försöka bedra, tvinga och skrämma många till underkastelse. Om Guds folk och församling fortsätter att gå sin egen väg så kommer folket att få stora svårigheter att märka att de snärjs av antikrist.
*

Men Herren vill säga:
-Jag älskar dig mitt barn. Jag vill ha dig hos mig i en evighet.
Han vill därför mana oss att vända tillbaka till Honom. Vända tillbaka till de vägar Han fordom gick. Han uppmanar oss att vända oss bort ifrån de idéer och influenser som denna världen försöker bedra församlingen och Hans älskade folk med.
Herrens Ord har alltid funnits hos församlingen och Han har inte ändrat någonting i det. Herren talar fortfarande till sitt folk och Han säger:
-Var inte längre likgiltiga inför mitt tilltal.
Han manar oss att vända åter till Honom. Då ska Han lysa upp sitt folks stig. Han ska bli sina barns försörjare. Hans folk ska vara och känna sig trygga när vi åter står ansikte mot ansikte med Honom.
Angående olika tillgångar så vill Herren att vi släpper alla egna ägaranspråk och går in i ett ärligt och sant förvaltarskap. Den starke ska avstå till den svagares förmån. Herren påminner oss om att det Hans folk tror sig äga det är vad Han har låtit oss få. Det vi tycker oss ha förtjänat är vad Han har satt i våra händer att förvalta för Hans räkning. De uppfattningar vi har om ägandet är ett kraftfullt medel för antikrist att ta herravälde över Herrens barns liv. Antikrist är en lögnare och ingen sanning kommer någonsin att komma ur honom. Vänd därför om från alla uppfattningar om eget ägande för att du må gå en säkrare väg.

*

Håll inte så hårt i dina ägodelar. De rycks ifrån dig. Använd de medel Herren låtit dig förvalta på ett generöst sätt för Hans Rikes skull. Pengar kommer snart att vara någonting som inte längre finns.
Herren vill att vi ska leva efter de ordningar som är eviga. Åsikter som vi kan hämta ur Hans Ord ska råda hos Hans folk. Vi ska släppa denna tids strömningar och låta dem lämna församlingen. Herren säger att Han vill inte bara rädda sitt älskade folk och sin församling utan Han vill också använda folket och församlingen till att rädda ytterligare själar. Låt bönen och Ordet leva hos dig men gå inte längre din egen väg, låt Herrens väg råda. Herren har sett att församlingen har blivit allt för köttsligt stimulerad och därför kan Herrens väg upplevas som tråkig och tung men Hans folks steg ska bli lättare för varje steg de tar. Herren manar sina älskade barn att vända åter till Honom för att tiderna framför kommer att bli obarmhärtiga, hänsynslösa, giriga och fyllda av självhävdelse.

*
Herren har uttalat många goda löften för detta land och några av dem ska Han uppfylla. För vissa av löftena har tyvärr tiden gått förbi. Dock vill Herren påminna oss om att alla dessa löften har varit förknippade med någon grad av omvändelse till Herren och Hans verk.
Herren säger:
-Jag överger inte dig mitt barn. Jag överger inte mitt folk. Jag är en god far som vet vad du behöver, men jag följer inte din väg. Jag välsignar inte alltid dina idéer. Din räddning är att du vänder åter och följer min väg. Då välsignar och beskyddar jag dig.
Vidare har Herren sett att evangeliets kraft har tunnats ut, därför manar Han sitt älskade folk att återupprätta hos sig det sanna evangeliet och inte blanda sig med andra läror.

*

Ty Herren har sett att många bland Hans folk har hemfallit åt förkastliga läror och fördärvliga tankesätt. Han har vänt ryggen åt allt detta som Han i sitt Ord inte vill stå bakom. Han manar oss att låta enighet råda bland alla som vill räknas som Guds församling där korset är ett självklart centrum och Hans offer är Hans barns självklara rättfärdighet. Han har inte blandat sig med andra läror men stora delar av Hans församling har gjort det.
Herren säger:

*

-Du kommer aldrig att bli perfekt du min dotter, du min son, men jag älskar dig och vill rädda dig. Se därför upp med dem som vill göra lögn till sanning, ljus till mörker och gott till ont. Den vägen leder inte till himlen. Du behöver inte vara perfekt min älskade. Jag vill bara se dig ansikte mot ansikte.
Herren har sett hur Hans barn har drabbats av mycket smärta. Frågorna har blivit många kring det mörka som har börjat synas.
Men Herren säger:

*

-Jag har aldrig fört in det till dig. Bedragaren lurar sig in men han vill inte liv, han vill inte härlighet, han vill inget gott. Frukta inte du min älskade, den tid av mörker som ligger framför dig är inte för evigt. För en tid ska antikrist dock få makten men sälj inte din själ till honom, du kan inte köpa den tillbaka. Jag kommer snart, men först måste avfallet ske.
Vänd därför tillbaka till mig, ty du går på en osäker väg.
Av nåd Herrens tjänare
Jan Johansson, Domsjö januari 2010
Jag tar med detta inlägg från Bed.nu för att jag själv upplever hur Gud vill mana och förmana Sveriges folk. Det kommer svåra tider och de kanske kommer fortare än vi anar. Därför, läs och begrunda. Vår trygghet finns i Herren, honom får vi inte vända oss ifrån./Maria

2 thoughts on “Profetiska budskap /Förberedelse/Förmaning

  1. Hej Janne. Ja det är tydligt att Herren talar och försöker få oss att förstå tidstecknen m m.
    Jaha´, vad härligt, världen är ju riktigt liten egentligen, det bor människor här och där som …Hälsn Maria

  2. Det är tydligt vad Gud säger oss, vilken tid vi lever i känner vi.

    Pappa och hans fru bor i Domsjö, som Jan Johansson!
    Jag tyckte jag kände igen namnet…:)))

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.