Profetiska budskap! /D Wilkerson

nameabov4.gif

Ekumenik..ja vad är det? Det är det som är under uppsegling nu i kristenheten. Det händer väldigt mycket på detta området nu och mer kommer att hända. Frågan är: Är det bra eller dåligt, vad tror du?Det är för dig jag skriver.

David Wilkerson skriver såhär i sin bok SYNEN fr 1973:En världsomspännande superkyrka.

“En världsomspännande superkyrka bildas genom en union mellan liberala ekumeniska protestanter och den romerska katolska kyrkan. De gör även gemensam sak politiskt. På detta sätt blir denna kyrka en av de mäktigaste religiösa faktorerna i världen.

Denna superkyrka blir andlig endast till namnet. Man använder fritt Jesu Kristi namn, men är i själva verket antikristlig och politisk i sin verksamhet. Denna mäktiga kyrkunion kommer att engagera sig djupt i socialt arbete, väldiga välgörenhetsprogram och filantropisk verksamhet. Dess ledare gör storordiga uttalanden om vikten av att fylla alla människans behov och man kallar folk till förnyat intresse för sociala problem, politisk intervention och vidgat inflytande i världsfinanserna.”

*Just när det ser ut som om den ekumeniska rörelsen skulle dö, får vi se en underlig kedja av händelser, som åstadkommer ramen för denna ekumeniska union. Rom kommer att insistera på vissa eftergifter från de protestantiska ekumeniska ledarna och får sin vilja igenom. Denna UNION kommer att betrakta påven mer som en politisk ledare än som en andlig sådan.

Även de protestantiska ledarna utövar påtryckningar på Rom som i sin tur gör eftergifter. Man begär inte att dessa skall betrakta den Helige Fadern som kyrkans ofelbara huvud, utan protestanterna kommer i stället att acceptera hans politiska ledarskap, men ej hans roll som Petri efterträdare.

Jag menar (David) på intet vis att påven eller någon anna kyrklig ledare i denna superkyrka gör sig skyldig till antikristliga handlingar. Bibeln har mycket att säga i frågan, men det är inte min uppgift att vid denna tidpunkt spekulera i ämnet. Jag ser emellertid något som skrämmer mig.  Jag ser en armé av karriärmänniskor inta de mest inflytelserika posterna i denna superkyrka. Många av dem kommer att vara ogudaktiga, antikristliga, och besatta av tanken att denna superkyrka måste bli en politisk maktfaktor, som är stark nog att utöva påtryckningar mot dem som opponerar sig.

Medan de som innehar de högsta posterna talar om underverk, kärlek och försoning, kommer mutkolvarna under dem att plåga och förfölja de religiösa organisationer, som motsätter sig deras ledarskap. I början går man försiktigt till väga då man bildar denna kyrka. Det börjar med gemensamma studie- och forskningsprogram. Så följer flera gemensamma företag utan förpliktelser från någotdera sidan. Men liberala protestantiska leare från England och USA förenar sig med liberala katolska teologer från Europa i ett försök att pressa fram ett “ekumeniskt mirakel”.

Den legala politiska sammanslagningen befinner sig fortfarande rätt långt borta –  men det informella samarbetet för unionen är redan igångsatt.” /D W.

/Ja så säger D Wilkerson i sin bok fr 1973. Det är intressant att läsa hans böcker som är fulla av sanningar. Har du inte läst dem så köp dem och förfäras, förundras och : som sagt: Tänk till.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.