NWO / Eliten har planer/ Tro på Gud/ Nöd och nåd

 

*

Det kommer tider då vi får lida för att vi tror på Kristus Jesus och det kommer också tider då mänskligheten kommer att darra av fruktan. Den som tror vet att det sker saker i världen redan nu som det borde talas om, men man är tyst, mycket tyst, antingen är man köpt att vara tyst eller av rädsla.  Den som tror behöver inte vara rädd, för Gud har ju all kontroll, vad som än kommer att ske, eller hur? Jo så ser den troende det.

På många områden kommer det att skaka, var så säker, det vet den som läser bibeln. Jag ger dig en länk här om vad man kan “spekulera” över. Många tror att man Spekulerar över händelser och ser allt i svart! men nej!    Återigen, den som tror, den vet, men den som inte tror på Jesus, var har den info att hämta? VAR kan den hämta sådan information som gör att den blir en troende och får veta hur det egentligen är i världen? Skall den gå aningslös in i döden? utan att kunna välja?

http://endtimeinfo.com/2011/12/2012-what%e2%80%99s-in-store-%e2%80%99/  där står:

The Private Global Power Elite embedded in major governments is dead set on imposing World Government on us sooner rather than later. Let’s look at 12 mega-processes….

 LÄS ARTIKELN

I denna länken står det bland annat om vad man kan tänka sig eventuellt  sker under 2012 och framåt. För mig är INTE år 2012 ett “magiskt” år, utan som vilket år som helst,  men det är ju ändå bra att veta vad eliten har för sig! NWO är här för att stanna.

Därför att det är som det är och kommer att bli, så behöver miljoner- ja miljarder människor bli frälsta! innan det är för sent.

*Nöden kommer att bli stor men nåden kommer också människor till del. Bibeln berättar om skeenden nu och framöver, och den helige Ande låter oss förstå Guds Ord.    /Maria

2Co 1:5  Ty såsom Kristuslidanden till överflöd komma över oss, så kommer ock genom Kristus tröst till oss i överflödande mått.
2Co 1:6  Men drabbas vi av nöd, så sker detta till tröst och frälsning för eder. Undfå vi däremot tröst, så sker ock detta till tröst för eder, en tröst som skall visa sin kraft däri, att I ståndaktigt uthärden samma lidanden som vi utstå. Och det hopp vi hysa i fråga om eder är fast,
2Co 1:7  ty vi veta att såsom I delen våra lidanden, så delen I ock den tröst vi undfå.
2Co 1:8  Vi vilja nämligen icke lämna eder, käre bröder, i okunnighet om vilken nöd vi fingo utstå i provinsen Asien, och huru övermåttan svårt det blev oss, utöver vår förmåga, så att vi till och med misströstade om livet.
2Co 1:9  Ja, vi hade redan i vårt inre likasom fått vår dödsdom, för att vi icke skulle förtrösta på oss själva, utan på Gud, som uppväcker de döda.
2Co 1:10  Och ur en sådan dödsnöd frälste han oss, och han skall än vidare frälsa oss; ja, till honom hava vi satt vårt hopp att han allt framgent skall frälsa oss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.