Min Herre /Han är likadan i dag!

Jag har hört om Jesus, jag har gett mitt liv till Jesus, att ta hand om. Jag har gett mitt liv till Jesus och väntar på att få se ännu mer av hans kraft. Jag har hört och sett att Jesus Kristus gör under idag. Därför tror jag hans Ord.

*Jag har hört om Herren Jesus, hur han gick på stormigt hav, Hur som vind och vågor tystnat på hans bud. Väl han gjorde, hjälpte alla, Tröstade på sorgens dag. Jag är glad, att jag får sjunga: – Han är likadan idag.

*Kör:/ Han är likadan idag! Han är likadan idag, Söker än förlorade! Frälsar arma syndare, Ja, han är likadan idag!/

*När den blinde Bartimeus Hörde, han drog vägen fram, Ropte han: – O Davids son, förbarma dig! Slutet öga milt det öppnat, Och Timei son blev glad. Jag är glad att jag får sjunga: – Han är likadan idag!

*Halta, blinda, sjuka, trötta, Krymplingar, förlorade Bjudas alla fram till Jesu hulda bröst. Rör som kvinnan vid hans klädnad Och hans helga kraft mottag! Ty han är ännu densamme: – Han är likadan idag.

*Jag har hört om Herren Jesus, Hur han i Getsemane Och på korset även bad för bödlarne; Hur han led av törnekronan Och de grymma gisselslag. Jag är glad, att jag kan sjunga:  – Han är likadan idag.  /S Kaufman

*********Ja jag tror på Jesus, min Herre. /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.