Med kärlek till sanningen/ Trosrörelsen

 

Trosrörelsen

Trosrörelsen i Sverige söker sedan flera år tillbaka en ny marknad för sitt budskap. En ny “ekumenisk” framtoning är tydlig, där man i sina försök att influera kristenheten i Sverige, gör tappra försök att distansera sig från sina rötter inom amerikanska, synkretistiska trosuppfattningar, som är en märklig blandning av evangelisk fundamentalism, New Thought och Christian Science. I sin bok “Doktriner” tar inte Ulf Ekman inte upp någon av dessa läror som förkunnats på Livets Ord. Men detta nya tänkande har helt klart påverkat människor, som är trötta på sitt vanliga församlingsliv och längtar efter förnyelse. Exempel på läror som grundar sig på ny uppenbarelse är JDS-läran, uppenbarelsekunskap, identifiering med Kristus, läran om tro som en positiv bekännelse med skapande kraft, läran om helande och ekonomiskt överflöd.

I denna avhandling tas mycket kortfattat upp endast de två sistnämnda. För djupare analys av trosrörelssens specifika lärosystem rekommenderas studium av D.R. McConnells bok “A Different Gospel”, varifrån huvudtankarna i denna artikel är hämtade. När det bibliska begreppet frukt numera ofta omtolkas i kristna sammanhang, öppnar detta givetvis upp för nya möjligheter. Profant företagstänkande kan förvandla biblisk frukt till marknadsandelar. Om frukt = resultat =tecken på Guds välsignelse, får vi en helt ny bild av Guds handlande. Här bör reformationens princip om Sola Scriptura ställas mot möjligheten att människotankar initierar en rörelses framväxande. Att trosrörelsen är fruktbärande i Herrens ögon bör inte tas för givet, utan noga utgrundas. Att med verklighetsflykt bedra människor i andliga sammanhang, där många längtar efter och desperat behöver en fredad zon, är utomordentligt allvarligt.

Trosrörelsen upphovsman Essek William Kenyon (1867-1948) längtade efter en ny typ av kristendom. Genom sin “uppenbarelsekunskap” hoppades han framskapa superkristna, en ny kristen överklass, som inte längre var bunden av huvudets kunskap eller av demoner, sjukdom och fattigdom. I sitt försök atthjälpa församlingen, hämtade Kenyon mycket av sin undervisning från Christian Science och New Thought. Han ansåg sina egna skrifter vara nya underbara tolkningar av bibeln, som skulle ge helande och ekonomiskt överflöd till alla som tog emot hans uppenbarelsekunskap. Denna inblandning av läror från kulter, gör hans undervisning till ett hot mot församlingen. De mest framgångsrika kulterna i amerikansk kyrkohistoria är de som använder bibeln mest och låter snarlikt evangelisk kristendom. Detta gäller inte minst Kenyon och trosrörelsen. De kultiska inslagen i Kenyons teologi är desto allvarligarep.g.a. hans bevisföring från bibeln och hans omedelbara närhet till evangelikalerna.

Rörelsen har alltså sina rötter i New Thought och Christian Science, varifrån E.W Kenyon (som inte var pingstvän) hämtade sina doktriner om bl.a. överflödets lagar, “believe and receive it” – tekniker (kristnade varianter av kreativ visualisering) och sin människosyn (människan är en ande, har en själ och bor i en kropp). Trosrörelsens falska evangelium innehåller sanna kristna doktriner plus Kenyons “uppenbarelsekunskap”, i Sverige mest känd via undervining från Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Benny Hinn m.fl. Just en mix av sanning och lögn har alltid varit kännetecknet på den perfekta villfarelsen. Sammanblandningen gör det hela svårare att upptäcka, men många kristna ledare och församlingsmedlemmar vet att detta är människotankar utan historisk förankring i Guds församling eller i Guds ord. Man inser allvaret i att dessa läror förhindrar omvändelse på djupet, sann förkrosselse, främjar oberoende av Herren och därmed omöjliggör sann Kristuslikhet.

I en tid av oerhört mänskligt lidande frontalkrockar överflödsprofeterna med nya testamentets framställning av mänskliga levnadsvillkor. Lägg märke till att detta även gäller de troendes villkor. Vi har inga garantier för framgång och välstånd (Hebr 11:37-38, 2 Kor 11:27, 1 Tim 6:5-10). I över 20 år har trosrörelsens budskap förkunnats i vårt land. Originalversionen av evangeliet inrymmer alltså inga rättigheter för troende att leva i ekonomiskt överflöd p.g.a. vår ställning i Kristus. Om vi kristna tog oss tid att undersöka denna undervisning, finner vi tydligt, att detta är vad man påstår. (Somliga “profeter” låter oss förstå, att vi inte”tagit ut” särskilt mycket av den lyx, som Herren vill att vi ska leva i. Överklassens privilegier framstår här extremt tydligt). Men om vi för in ett rättighetstänkande, tar vi samtidigt bort det omvändelsens kors, vilket förutan Jesus påstod att vi inte kunde vara hans lärjungar.

David Wilkerson är mycket tydlig i en undervisningsartikel (Pulpit series, Time Square Church): “Naturligtvis har inte vår ställning som arvingar något med materiella tillgångar att göra. Att säga att Kristus dog för att vi skulle bli rika på guld och silver är HÄDELSE”. Den som vågar häda, vet inte vem den sanne Jesus Kristus är. Mänsklig förkrosselse inför Guds helighet har ersatts av onda andars läror och mammondyrkan. Paulus scenario från 2 Kor 11 blir då verklighet. Vi blir bedragna av “falska apostlar som förskapar sig till Kristi apostlar. Några har kommit och predikat en annan Kristus än den vi predikat” och vi har ännu en gång “fördragit ett annat slags ande och ett annat slags evangelium”. Var det kärlek som månade om korintiernas sanna kristuslikhet och beroende av Herren, som låg bakom Paulus varning?

När det gäller helande, bör vi som kristna ha en förväntansfull inställning. Gud är Gud. Han förmår att göra vad han vill. Samtidigt är Gud suverän. Vi kan inte styra honom. Många karismatiker skulle hävda, att en rörelse som har åstadkommit helanden och mirakler (även om många inte är äkta), inte kan vara en villfarelse. Trosrörelsens evangelium har åstadkommit en del resultat, men det har kulternas buskap också. Resultat kan aldrig vara kriteriet på vilket sanningen i en uppfattning bevisas. Om så var fallet, skulle karismatikerna vara tvungna att medge att Mary Baker Eddy är en profetissa och att Christian Science är ett sant evangelium. Sanningen är att nästan varje större religion och kult över hela världen har framkallat helanden.

För varje gud finns en religion och i varje religion finns helanden. Att man i vissa sammanhang använder namnet Jesus, bevisar ingenting, eftersom kulterna också gör detta. De som använder positiva bekännelser för att göra anspråk på att Gud ska hela alla våra sjukdomar vid varje tillfälle, förnekar verkligheten. De fäster inte avseende vid det uppenbara faktum, att kristna blir sjuka hela tiden. Vissa blir återställda från sin sjukdom, andra blir det inte. Varje dag dör kristna av samma sjukdomar, som alla andra dör av. Det är ett odiskutabelt faktum. Om vi förnekar det, förnekar vi inte bara verkligheten, utan också det som bibeln säger om vårt liv i en fysisk kropp.

I vår tid kan vi nu spåra en längtan efter att ett bibliskt evangelium åter ska förkunnas i och utanför församlingarna. Är man inte mystiker, liberalteolog eller anammar den egna kultens tolkning av bibelns budskap, står som väl är ett historiskt, klassiskt evangelium fast. Detta förkunnades av apostlarna, blev visserligen förmörkat av den romerska kyrkan, men Gud har uppenbarat det för människor i 2000 år, inte minst efter reformationen i stora väckelser under århundradena och han uppenbarar det för människor idag över hela världen. Troende “surfar” inte då “på de andliga vågorna” i åtlydnad för Paulus ord i Ef 4:14-15: “Så skulle vi icke mer vara barn, icke såsom havets vågor drivas omkring av vart vindkast i läran, vid människors bedrägliga spel, när de illfundigt söka främja villfarelsens listiga anslag. Nej, vi skulle då hålla oss till sanningen….” ( =samma budskap som apostlarna förkunnade, ska vi förkunna och vittna om).

Att i dagens läge passivt åse, hur trosrörelsens förvrängning av evangeliet påverkar kristenheten och räkna med att “Gud håller sin hand över detta” är bekvämt, men förrädiskt. Dessutom är det ju det Han INTE gör, i den bemärkelsen att detta är välbehagligt för honom. Gud använder människor. Vi är kallade till att stå upp för den kristna tron. Måtte människor börja ifrågasätta om det är sant, att vi är den unikt utvalda generationen, till vilken ny uppenbarelse ständigt flödar från Herren, att vi är höjda över tidigare generationers heliga män och kvinnor, som fick hålla tillgodo med sin (lägre nivå av) uppenbarelse. Måtte vi inte pösa över av högmod! Dagens trenduppfattning verkar vara, att allt övernaturligt har bibelns Gud som källa. Verkligheten är att evangeliets förkunnelse på många håll är genomsyrad av New Age-tankar, som t.ex att människan är Gud, kreativ visualisering, påstådda himmelsfärder och personliga möten med Jesus Kristus samt direktuppenbarelser via hotlines to heaven på bekostnad av Guds ord.

Lägg märke till att alla dessa företeelser finns inom trosrörelsen! Det finns all anledning att söka insikt i hur lögnens fader bekämpas och hur sann enhet i den helige Ande uppnås. Nya testamentet är fullt av uppmaningar till oss att pröva andarna, att ta oss tillvara för falska profeter, att se till att ingen förvillar oss och till att pröva allt. Striden mellan sanning och lögn intensifieras.

När ledare inom kristenheten sviker genom att sträva mot falsk ekumenik, måste vi som gräsrotskristna ta vårt ansvar att bedöma allt (den helige Ande bor i oss!) och låta Guds ord vara enda källan till uppenbarelse. Aningslöshet och naivitet utnyttjas direkt av motståndarsidan. En sak är att orda om teologiska petitesser, en annan att “ett annat slags ande, än den i förut haven undfått” i vår tid ännu en gång fördrages alltför väl. Om det är så, att den tro som en gång för alla har blivit meddelad åt de heliga, inte bara innebär liv och gemenskap med Herren, utan också inrymmer en samling doktriner, gör vi väl i att inte omvandla den judiske Jesus till en amerikansk, framgångsrik affärsman med vår tids fixering på hälsa och allmänt välbefinnande.

http://www.kts.just.nu

2 thoughts on “Med kärlek till sanningen/ Trosrörelsen

 1. Hej Kyllikki! Vad roligt att höra ifrån dig! Du vet att jag tänker mycket på dig vännen.
  Ja återkom du, det finns mycket att läsa. Gud är god och han älskar dig mycket.
  Jag skall läsa på din sida. KRAM f Maria!

 2. Hej Maria!
  Jag tänkte läsa här,men nu kom tröttheten så jag återkommer en annan dag tillbaka och läser.
  Jag har åter börjat skriva på min sida.
  Kram//Kyllikki

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.