Kom till mig/säger Jesus.Han blir din bäste vän.Kraft.

 

Vänd dig till Jesus

Ny kraft!

Vi är många många som behöver få ny kraft/mer kraft,  från Herren, javisst, han är den som giver oss all trygghet, kärlek och kraft- speciellt då vi är svaga.

*
*

Php 4:13  Allt förmår jag i honom som giver mig kraft.

1Pe 5:7  Och “kasten alla edra bekymmer på honom”, ty han har omsorg om eder.

Eph 6:10  För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.

1Co 15:57  Men Gud vare tack, som giver oss segern genom vår Herre Jesus Kristus!

2Co 12:9  Men Herren har sagt till mig; “Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av min svaghet, på det att Kristi kraft må komma och vila över mig.

Psa 18:32  (18:33) Gud, du som omgjordade mig med kraft och lät min väg vara lyckosam, /fortsätt läs

Psa 46:1  För sångmästaren; av Koras söner; till Alamót; en sång. (46:2) Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad.


Psa 138:3  När jag ropade, svarade du mig; du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft.

Heb 13:6  Alltså kunna vi dristigt säga: “Herren är min hjälpare, jag skall icke frukta; vad kunna människor göra mig?”

Joh 8:12  Åter talade Jesus till dem och sade: “Jag är världens ljus; den som följer mig, han skall förvisso icke vandra i mörkret, utan skall hava livets ljus.”


Joh 15:7  Om I förbliven i mig, och mina ord förbliva i eder, så mån I bedja om vadhelst I viljen, och det skall vederfaras eder.

Joh 16:33  Detta har jag talat till eder, för att I skolen hava frid i mig. I världen liden i betryck; men varen vid gott mod, jag har övervunnit världen.”


Rom 16:20  Och fridens Gud skall snart låta Satan bliva krossad under edra fötter. Vår Herres, Jesu Kristi, nåd vare med eder.

Mat 26:52  Då sade Jesus till honom: “Stick ditt svärd tillbaka i skidan: ty alla som taga till svärd skola förgöras genom svärd.

Luk 10:27  Han svarade och sade: “‘Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta och av all din själ och av all din kraft och av allt ditt förstånd och din nästa såsom dig själv.'”   /Lär känna Gud, och du förstår bibelordet.

Upp 3:20  Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.

 *

Låt Herren hjälpa dig genom sin kraft, och låt honom leda dig dag för dag. /Maria

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.