Katolicism/ Undervisning M Gendron

Vilken Jesus är det som katolikerna
tillber och tror på?   Mike Gendron ger svar på frågan!

En romersk-katolsk vän sa nyligen till mig att han var kristen, därför att han älskar Jesus. När jag bad honom att berätta mer för mig om den Jesus som han älskar, sa han: ”Samma Jesus som du älskar!” Jag insåg att vi behövde förvissa oss om att vi talade om samma Jesus. Jag förde på tal namnet på en gemensam vän som vi båda beundrade. Jag började med att beskriva några av hans utmärkande drag genom att säga att han är en kort, flintskallig, mager kille med en jättesnygg flickvän. Min katolske vän avbröt mig och sa: ”Vänta lite, han är lång och muskulös med massor av hår och är gift, vi talar uppenbarligen inte om samma person.” När jag frågade: ”Har det egentligen någon betydelse?” tittade han förbryllat på mig och sa: ”Naturligtvis gör det det!” Jag sa: ”Då har det också betydelse att vi talar om samma Jesus.” Vi måste veta vem han är, vad han har gjort, vad han gör, vad han erbjuder, vad han befaller, vad han lovar och vad han varnar oss för.

Det som följer är en beskrivning av Jesus, som han är uppenbarad i bibeln, i motsats till den Jesus som katolikerna har fått lära sig att tro på. Herren Jesus, som är sanningen kan bara erfaras i sanning av dem som söker sanningen (2 Tess. 2:13).

Jesus är huvudet för församlingen

Han är huvudet över alla makter och väldigheter (Kol. 2:10). Herren Jesus har suverän makt över församlingen, över allt kroppsligt och andligt liv, över död och skapelse, och över alla människors eviga bestämmelse. Han ger liv åt vilka han vill (Joh. 5:21). Församlingen är Kristi kropp och Jesus är det enda huvudet.

Men katolikerna underkastar sig ett annat huvud – den romerske påven, som Kristi ställföreträdare sägs han vara herden för hela kyrkan. Enligt Catechism of the Catholic Church (CCC) (den katolska kyrkans katekes) har påven ”fullständig, allenarådande och allmännelig makt över hela kyrkan, en makt som han alltid kan utöva obehindrat” (CCC, paragraf 882).

Jesus är den enda Frälsaren

Petrus förkunnade: ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta” (Apg 4:12). Psalmisten skrev: ”Men sin broder kan ingen friköpa, eller ge Gud lösepenning för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan ej betalas till evig tid” (Ps. 49:7-8).

Men katolikerna förnekar att Jesus är det enda hoppet som de har till frälsning. ”I skattkammaren finns också alla helgonens böner och goda gärningar…På detta sätt uppnådde de sin egen frälsning och medverkade samtidigt till att frälsa sina bröder” (CCC, 1477). Johannes Paulus sa: ”Alla som söker Gud…inklusive de som inte känner Kristus kommer att gå in i Guds rike” (VIS, 12/6/200). Den katolska frälsningsplanen omfattar också muslimerna, som förnekar att Jesus är Gud och Frälsare (CCC, 841).

Jesus frälser för evigt

Bibeln förkunnar att Jesus ”kan helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem” (Hebr. 7:25). Till dem som Gud rättfärdiggör, ger Jesus löftet: Han skall inte förlora någon enda (Joh. 6:39); Han skall aldrig någonsin kasta ut någon (Joh. 6:37) och de skall aldrig någonsin gå förlorade (Joh. 10:28).

Den katolske Jesus frälser inte för evigt. Katekesen lär att en katolik som en gång blivit ”rättfärdiggjord” genom dopets sakrament, som dör med en dödssynd, kommer att få utstå straff i helvetets eviga eld (CCC, 1035). Den katolske Jesus ger bara liv som gäller under vissa förutsättningar. Efter dopets sakrament får varje katolik en prövotid och måste försöka så mycket man kan att förbli i Guds nåd. Detta medför osäkerhet, fruktan och tvivel, istället för den frid och förvissning som troende har fått.

Jesus betalade syndens fullständiga straff

Herren Jesus gick till korset för alla troende i syfte att förlåta alla våra överträdelser och stryka ut det skuldebrev som består av domar mot oss. Han har tagit bort det genom att spika fast det på korset (Kol. 2:13-14). Återlösningen av en syndares själ kräver en omätlig betalning, därför att skulden för synden är den eviga eldsjön (Upp. 20:14). Det är fullständigt omöjligt för en begränsad människa att betala en omätlig skuld. Bara den evige Guden kunde betala den eviga skulden för synd. Jesus betalade den till fullo.

Ännu en gång ser vi en annan Jesus i katolicismen, en Jesus som misslyckades med att stryka ut syndaskulden. Som en följd av detta måste syndaren…göra bot för att gottgöra sin synd: han måste ”ge gottgörelse för” eller ”sona” sina synder (CCC, 1459). Katoliker kan också skaffa sig avlatsbrev, vilka sägs efterskänka tidsbestämd bestraffning för dem själva och för de döda (CCC, 1471).

Jesus utgjöt sitt blod för att rena från synd

Bibeln lär att Jesu blod renar oss från all synd (1 Joh. 1:7). När han hade utfört en rening från synderna, satte han sig på Majestätets högra sida i höjden (Hebr. 1:3). Det finns inget annat sätt på vilket våra synder kan sonas, därför att ”utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse” (Hebr. 9:22).

Snarare än att förlita sig på Kristi blod litar katolikerna på eld för att synderna ska bli renade. Istället för att förlita sig på Kristi person förlitar de sig på en plats som kallas skärselden. ”Alla som dör…ofullständigt renade…underkastas rening (genom en renande eld), för att förvärva den helighet som är nödvändig för att gå in himlens glädje” (CCC1030-31).

Jesus fullbordade sitt återlösande verk

Ögonblicket innan han gav upp andan utropade han: ”Det är fullbordat” (Joh. 19:30). Tre dagar senare gick han in i himlen och hade då vunnit en evig återlösning (Hebr. 9:12). Från bibeln vet vi att Kristus blev offrad en gång för att för att bära mångas synder (Hebr. 9:28). Han ska inte offras många gånger (Hebr. 9:25). Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga (Hebr. 10:14). Hans offer är tillräckligt, det behövs inte längre något syndoffer (Hebr. 10:18).

Men den katolske Jesus offras dagligen för att fortsätta det som Jesus sa var fullbordat! ”Kristi offer och nattvardens sakrament är ett enda offer: Offret är ett och det samma. I detta gudomliga offer finns och offras samme Kristus som offrade sig själv en gång på ett blodigt sätt på korsets altare på ett icke-blodigt sätt”. (1367) Hur kan det vara så? Det faktiska lidandet och den död som den autentiske Jesus utstod på korset, som medförde att verkligt blod utgjöts, misslyckades med att ta bort det fullständiga straffet för synd, men det kan en framställning om och om igen av en ”Jesus” i en transsubstantierad oblat? Det är skandalöst att katoliker vill delta i hans fortsatta offer, efter att han utstod sådan outsäglig vånda en gång för att gottgöra den gudomliga rättvisa som syndare förtjänar. Må Gud hjälpa katolikerna att inse att de har blivit omåttligt bedragna!

Jesus friköpte syndare från lagens förbannelse

Eftersom det är omöjligt för människan att lyda lagen fullkomligt, är vi all under en förbannelse. De som syndar på en punkt är skyldiga till att ha brutit hela lagen (Jak. 2:10). Men Kristus har friköpt troende från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse för dem (Gal.3:13).

Den Romersk katolska kyrkan lär att lydnad för lagen är ett krav för att bli frälst (CCC, 2068). Genom att ignorera Paulus ord att ”ingen förklaras rättfärdig genom lagen” förblir katolikerna under lagens förbannelse (Gal. 3:11).

Jesus kommer att återvända till jorden i härlighet

Jesus ska uppenbara sig en andra gång, utan avseende på synd, för dem som ivrigt väntar på honom (Hebr. 9:28). Han kommer att återvända omedelbart efter vedermödan med stor makt och härlighet (Matt. 24:27-30). Herren skall komma igen på samma sätt som han for upp till himlen (Apg. 1:11).

Den katolske Jesus sägs komma tillbaka kroppsligen till jorden varje dag, men på ett helt annat sätt och med avseende på synd. I nattvarden ”finns vår Herre Jesu Kristi kropp och blod och även hans själ och gudomlighet, och därför innehåller den sannerligen, verkligen och kroppsligen Kristus i sin helhet” (CCC, 1374). Prästen ”sträcker sig upp mot himlen, för ner Kristus från hans tron, och lägger honom på altaret för att offras igen som Offret för människans synder. Det är en kraft som är starkare än helgonens och änglarnas. Prästen talar och se! Kristus, den evige och allsmäktige Guden, böjer sitt huvud i ödmjuk lydnad för prästens myndighet” skriver prästen John O’Brien i sin bok, The Faith of Millions . Nattvardens heliga sakrament lyfts upp för att tillbedjas som ”Kristi kropp.” Men Jesus sa: ”Om någon då säger till er: ’Se här är Messias’…så tro det inte. Ty falska messiasgestalter…skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.” (Matt. 24:23-24). Hur orimligt och otänkbart detta än må låta, tror de flesta katoliker att Kristus uppenbarar sig 200.000 gånger varje dag på katolska altaren över hela världen.

Kristus är den enda syndfria medlaren

Paulus förkunnade entydigt att det bara finns en som är behörig att vara ”medlaren mellan Gud och människor”. Det är Guds fullkomliga människa och människans fullkomliga Gud – Jesus Kristus vår Herre (1 Tim. 2:5). Han är helig, oskyldig, obefläckad och utan synd (Hebr. 4:15; 7:26). Bara i honom kan de som en gång var långt borta, komma nära genom Kristi blod (Ef. 2:13). Bara i Kristus kan den synd som skiljer oss från Gud bli bortagen (Jes. 59:2). Bara i Kristus kan de troende beständigt bli försonade med Gud för evigt. Ingenting kan någonsin skilja den frälste från Frälsaren (Rom. 8:31-39).

Katolikerna sätter sin tillit till en annan syndfri medlare som är Maria, den ”eviga jungfrun”, Jesu moder. Som Medlerska ”övergav hon aldrig detta frälsande ämbete, utan fortsätter genom sin mångsidiga förbön att ge oss den eviga frälsningens gåvor” (CCC, 969). ”Utan en enda synd som begränsar henne …blev hon grunden till frälsning för sig själv och hela mänskligheten” (CCC, 494).

Vi kan missta oss om en massa saker i livet och ändå överleva, men om vi misstar oss angående vilken Jesus vi ska förlita oss på, kommer vi att få betala för det misstaget i all evighet. Jesus sa: ”Ty om ni inte tror att Jag Är , skall ni dö i era synder” (Joh. 8:24). Den sanne Jesus finns uppenbarad i bibeln. Han är den alltillräcklige Frälsaren som frälser syndare fullkomligt och för evigt.

Mike Gendron

Artikeln är översatt och publicerad med författarens tillstånd. Han är ledare för ”Proclaiming the Gospel” som har adressen P.O. Box 940871, Plano, Texas 75094. Adressen till hemsidan är www.pro-gospel.org
http://www.kts.just.nu

2 thoughts on “Katolicism/ Undervisning M Gendron

 1. Jag håller med dig att vi inte är emot pga grälsjuka eller annat märkligt, utan vi är emot pga det du tar upp här och det som står i alla inläggen jag har med om katolicismen.
  DEN ÄR FARLIG och allt pekar på att det går en vind över Sverige och länderna i EU och världen om att katolikerna är på helt fel väg. Påven är på väg att evangelisera hela världen. Detta är verkligen inte bra!
  Jesus är HERRE. När skall man förstå det?
  Jesus är Sanningen. Har man läst o förstått det?
  Jesus är LIVET.
  /Maria

 2. Folk ska inte behöva tro att vi/du/jag är emot ett fenomen bara så där! Det är inte av illvilja eller grälsjuka som man varnar för ett fenomen eller en företeelse!!

  När vi var i Spanien (flera gånger) fick gruppen jag var med uppleva mkt konstigt, och vi fick klara signaler om att katolska kyrkan är mkt långt ifrån “varmt troende protestanter!” Det var mkt tydligt – hur ska man tolka att bli slagen i huvudet med Bibeln i en kyrka, eller att stå i kö för att kyssa ett ansikte av helgonet “Jakob” gjord i bladguld? Eller att hindras från att be? Eller att se symboler från malteserorden (riddarsekt/katolska armeen) i små byar? Eller hitta avsides liggande gravkammarliknade mötesplatser inhuggna i berget?

  Jesus regerar inte i hokus pokus.
  Jesus gav sitt liv för oss på Golgata.

  Sanningen är synlig, kärleken verklig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.