Katolicism? Nej! /The Black Pope/Jesuitgeneral

Vatikanens verkliga toppchef är The Black Pope;
den svarta påven

I enlighet med traditioner som går tillbaka till korsfarartiden är Malteserorden underställd Påvens kommando. För över 100 år sedan blev emellertid påven detroniserad som Vatikanens toppchef, och den världsiga makten blev i praktiken övertagen av jesuitgeneralen; The black Pope, den svarta påven!

Det speciella med Vatikanen idag är att det regeras av två sorters påvar på en gång. Efter att spanske Adolfo Nicolás blev vald till ny jesuitgeneral i januari 2008, som efterföljare till nederländske Peter-Hans Kolvenbach återvände den avgående Kolvenbach senare tillbaka som ett kolsvart rå som ljudlöst kom flygande genom nattmörkret och slog sig ned vid sin efterföljares sida.

Att Vatikanen idag befinner sig i en “era av två (jesuit) generaler framgår inte engång av
jesuiternas egna hemsidor.

På ett subtilt möte återspeglar sig situationen i att man bildade den 35 jesuitkongre-gationen (toppmöte) år 2008. Här besitter de två påvarna Nicolás och Kovenbach bägge vita stolar.


Jesuittenes toppskikt samlade runt sina två sorters påver i Rom, 2008

För den som inte känner till den verkliga Vatikanen är det viktigt att vara klar över att Jesuitorden/Society of Jesus/SJ på intet sätt är någon sann representant för de värderingar som Jesus Kristus förespråkade, inklusive budorden om att Du skall icke bära falskt vittnesbörd och Du skall icke dräpa.

När jesuitorden blev etablerad av ockultisten Ignatius Loyola för nästan 500 år sedan har jesuiterna bedrivit det motsatta för vad Jesus själv förespråkade. Det är praktiskt taget en djävulsk sekt som gömmer sig bakom en fasad med Jesu namn och pratar om sin “Holy faith”. The Society of unholy Devils, kunde vara ett mer passande namn, också sett ur ljuset av att de ledande jesuiterna är djävulsdyrkande ockultister. Jesuiterna anser sig vara “världsmästare” i ett intrigfyllt maktspel och hyckleri.

För information om jesuitorden, som toppar listan över världens mest ondskefulla organisation se eller klicka här

Malteserordens ed

SMOM-medlemmarna ska avlägga en sträng ed, som bl.a innebär fullständig lydnad, tystnad och underkastelse, innan de kan upptas i Orden som Knights eller Dames. “Det består av 12 500 medlemmar inklusive “Professed Friars” och andra som har avlagt kyskhetslöften . Se

Här är ett översatt utdrag från Malteserordens ec; lägg speciellt märke till den cyniska graden som SMOM-medlemmarna förpliktar sig till genom ed till att dräpa på kommando.

“Jag lovar och svär att jag vill, när anledning ges, utföra obarmhärtigt krig, hemligt och påtagligt, mot alla kättare, protestanter och liberala, som jag blir ombedd att utföra.

Och när detsamma inte kan utföras öppet, vill jag i hemlighet använda mig av den förgiftade bägaren, i kvällningen med rep, stålet från dolken eller en blykula, oavhängigt av ära, rang, värdighet eller auktoritet till den aktuella person eller personer, oavhängigt av deras position, varken offentlig eller privat, som jag till evinnerlig tid kan beordras till att utföra av envar representat för påven eller överordad inom den heliga trons broderskap, jesuitorden”

Som bekräftelse på att jag härtill vill viga mitt liv, min själ och alla mina kroppsliga krafter, och med dolken som jag nu får, vill jag skriva mitt namn med mitt blod som vittnesbörd om detta, och skulle det visa sig att jag är falsk eller förringar min beslutsamhet, mina bröder och medsoldater i armén till påven, skära av mina händer och fötter och min hals från öra till öra, skära upp min mage och bränna svavel där inne med allt det straff som kan bli påfört mig på jorden och min själ skall bli torterad av demoner i ett evigt helvete till evinnerlig tid.

Fråga: Har du avlagt eden?

Svar: – “Jag gjorde det för att ödelägga kjättarna och deras regeringar och härskare, och för att varken skona ålder, kön eller tillstånd. För att vara som en kropp utan egna åsikter eller vilja, men för att inbringa åtlydnad mot mina överordnade i alla ting utan att smickra eller mumla”.

SMOM-riddareden är hämtad härifrån.

Här är en bildkavalkad som visar en invigningsceremoni som inträffade i USA år 1999 för en Knight. (klicka på länken och på bilden inne på nätsidan)

Vatikanens verkliga toppchjef är The Black Pope;
den svarta påven

I enlighet med traditioner som går tillbaka till korsfarartiden är Malteserorden underställd Påvens kommando. För över 100 år sedan blev emellertid påven detroniserad som Vatikanens toppchef, och den världsiga makten blev i praktiken övertagen av jesuitgeneralen; The black Pope, den svarta påven!

Det speciella med Vatikanen idag är att det regeras av två sorters påvar på en gång. Efter att spanske Adolfo Nicolás blev vald till ny jesuitgeneral i januari 2008, som efterföljare till nederländske Peter-Hans Kolvenbach återvände den avgående Kolvenbach senare tillbaka som ett kolsvart rå som ljudlöst kom flygande genom nattmörkret och slog sig ned vid sin efterföljares sida.

Att Vatikanen idag befinner sig i en “era av två (jesuit) generaler framgår inte engång av
jesuiternas egna hemsidor.

På ett subtilt möte återspeglar sig situationen i att man bildade den 35 jesuitkongre-gationen (toppmöte) år 2008. Här besitter de två påvarna Nicolás och Kovenbach bägge vita stolar.


Jesuittenes toppskikt samlade runt sina två sorters påver i Rom, 2008

För den som inte känner till den verkliga Vatikanen är det viktigt att vara klar över att Jesuitorden/Society of Jesus/SJ på intet sätt är någon sann representant för de värderingar som Jesus Kristus förespråkade, inklusive budorden om att Du skall icke bära falskt vittnesbörd och Du skall icke dräpa.

När jesuitorden blev etablerad av ockultisten Ignatius Loyola för nästan 500 år sedan har jesuiterna bedrivit det motsatta för vad Jesus själv förespråkade. Det är praktiskt taget en djävulsk sekt som gömmer sig bakom en fasad med Jesu namn och pratar om sin “Holy faith”. The Society of unholy Devils, kunde vara ett mer passande namn, också sett ur ljuset av att de ledande jesuiterna är djävulsdyrkande ockultister. Jesuiterna anser sig vara “världsmästare” i ett intrigfyllt maktspel och hyckleri.

För information om jesuitorden, som toppar listan över världens mest ondskefulla organisation se eller klicka här

Malteserordens ed

SMOM-medlemmarna ska avlägga en sträng ed, som bl.a innebär fullständig lydnad, tystnad och underkastelse, innan de kan upptas i Orden som Knights eller Dames. “Det består av 12 500 medlemmar inklusive “Professed Friars” och andra som har avlagt kyskhetslöften . Se

Här är ett översatt utdrag från Malteserordens ec; lägg speciellt märke till den cyniska graden som SMOM-medlemmarna förpliktar sig till genom ed till att dräpa på kommando.

“Jag lovar och svär att jag vill, när anledning ges, utföra obarmhärtigt krig, hemligt och påtagligt, mot alla kättare, protestanter och liberala, som jag blir ombedd att utföra.

Och när detsamma inte kan utföras öppet, vill jag i hemlighet använda mig av den förgiftade bägaren, i kvällningen med rep, stålet från dolken eller en blykula, oavhängigt av ära, rang, värdighet eller auktoritet till den aktuella person eller personer, oavhängigt av deras position, varken offentlig eller privat, som jag till evinnerlig tid kan beordras till att utföra av envar representat för påven eller överordad inom den heliga trons broderskap, jesuitorden”

Som bekräftelse på att jag härtill vill viga mitt liv, min själ och alla mina kroppsliga krafter, och med dolken som jag nu får, vill jag skriva mitt namn med mitt blod som vittnesbörd om detta, och skulle det visa sig att jag är falsk eller förringar min beslutsamhet, mina bröder och medsoldater i armén till påven, skära av mina händer och fötter och min hals från öra till öra, skära upp min mage och bränna svavel där inne med allt det straff som kan bli påfört mig på jorden och min själ skall bli torterad av demoner i ett evigt helvete till evinnerlig tid.

Fråga: Har du avlagt eden?

Svar: – “Jag gjorde det för att ödelägga kjättarna och deras regeringar och härskare, och för att varken skona ålder, kön eller tillstånd. För att vara som en kropp utan egna åsikter eller vilja, men för att inbringa åtlydnad mot mina överordnade i alla ting utan att smickra eller mumla”.

SMOM-riddareden är hämtad härifrån.

Här är en bildkavalkad som visar en invigningsceremoni som inträffade i USA år 1999 för en Knight. (klicka på länken och på bilden inne på nätsidan)
Invigning av en ny medlem i Malteserorden: En högst allvarlig och högtidlig händelse

Lägg märke till gravallvaret och den tunga symboliken som den högtidliga ceremonin är omgiven av. Stormästare Bertie har tagit steget över från Europa för att leda ceremonin. Mot slutet av ceremonin ska den nyinvigde utföra en fysisk symbolhandling för att demonstrera att han härefter är tvungen att blint och lojalt åtlyda varje order han må mottaga från sina överordnade i Orden “för att förhindra att hans själ ska bli torterad av demoner till evinnerlig tid”.

Invigning av en ny medlem i Malteserorden: En högst allvarlig och högtidlig händelse

Lägg märke till gravallvaret och den tunga symboliken som den högtidliga ceremonin är omgiven av. Stormästare Bertie har tagit steget över från Europa för att leda ceremonin. Mot slutet av ceremonin ska den nyinvigde utföra en fysisk symbolhandling för att demonstrera att han härefter är tvungen att blint och lojalt åtlyda varje order han må mottaga från sina överordnade i Orden “för att förhindra att hans själ ska bli torterad av demoner till evinnerlig tid”.

***Jag tycker att detta är skrämmande läsning. Och detta pågår  nu!***/Maria. Forts följer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.