Karins nyhetsbrev Sverige

 

Guds Frid vänner i Herren Jesus Kristus,

Översänder härmed översättning av de bägge brev som Andrew Strom skickade ut för några dagar sedan… hans mail på engelska går att läsa längst ner.
Ett STORT TACK till min syster i Herren Majlis Seppänen som översatt detta åt mig!  Markeringar (röd text) gjorda av mig…
Må Herren hjälpa oss att helhjärtat vända om till Honom och Hans Ord allena!
Må vi läsa Bibeln mer detta år än vi någonsin gjort – så vi kan urskilja Herrens vilja! Vi måste vara grundade i Ordet!

”Och anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom ert sinnes förnyelse,
så att ni kan pröva vad som är Guds goda, välbehagliga och fullkomliga vilja.”
Romarbrevet 12:2 (Reformationsbibeln)

För Sanningen,                                     
Karin Jansson
Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan endast för sanningen. 2 Kor. 13:8


Översättning E-mail nr 1:

Obs: Dennis Cramer kommer från det profetiska/apostoliska lägret, och av den anledningen närmar jag mig hans ministry med försiktighet. Emellertid instämmer jag helt klart i dessa uttalanden han nyligen gjort.

DENNIS CRAMER i sitt ”ORD FÖR 2011”

Vad exakt betyder frasen ”at will/efter eget gottfinnande”?…

”At will/efter eget gottfinnande” betyder att en troende fattar ett beslut, på eget bevåg, att sätta igång med eller försöka att upprepa en speciell suverän, övernaturlig upplevelse. Personen vill ha en särskild övernaturlig upplevelse så väldigt mycket, att han är beredd att göra vad som helst (i sin makt) för att få det att hända – att tvinga den, att upprepa eller kopiera den, vare sig det är Guds suveräna vilja eller inte. I stället bör en troende tillåta Gud att SUVERÄNT låta det hända på Hans bestämda tid, så som vi kan se redovisat i alla liknande exempel i Bibeln.

När en troende ovist utövar sin (själiska) mänskliga vilja, utanför eller i konflikt med Guds suveräna vilja, (vad som helst i strid mot Guds skrivna ord, Bibeln), producerar han en till det yttre övernaturlig (med otydlig källa) upplevelse, ur sin egen vilja eller ”at will / efter eget gottfinnande”. Detta är betydelsen av ”at will / efter eget gottfinnande”. ”At will / efter eget gottfinnande” är egenvilja, och egenvilja kan vara syndfull, och kan leda till alla möjliga andliga villfarelser och tvivelaktiga utövanden.

Frågan om övernaturliga suveräna upplevelser ”at will / efter eget gottfinnande”

Tror jag på tredje himlen-upplevelser? Det gör jag absolut. Bibeln ger stöd för sådana suveräna upplevelser som i exemplet med Paulus i 2 Korintierbrevet 12. Tror jag på att bli fysiskt förflyttad? Absolut! Genom Guds suveräna handlande blev Filippus fysiskt förflyttad (Apostlagärningarna 8) från en plats till en annan. Så om det finns i Bibeln tror jag på det! Jag tror på allt det! Amen!

Men det är en ENORM skillnad mellan att Gud är villig att låta dig få en särskild suverän biblisk upplevelse (så som Paulus eller Filippus) i motsats till att du vill det, eller försöker få det att hända, att upprepa det genom enbart mänsklig kraft eller bara genom att utöva din egen mänskliga eller själiska vilja, med andra ord, ”at will / efter eget gottfinnande”. Dessa upplevelser i Bibeln var 100 % suveräna. De skedde inte på grund av att dessa personer med viljekraft frammanade dem eller med viljekraft fick dem att äga rum. Gud och endast Gud satte igång dem – Han och endast Han fick dem att äga rum. Detta är den suveräna upplevelsens sanna natur: Gud får den att hända när Han vill, var Han vill och med vem Han vill. Punkt slut! Och de skedde i allmänhet när kandidaterna eller mottagarna minst av allt förväntade sig dem. Varför? Därför att de var suveräna händelser, inte planerade eller igångsatta av människan, utan av Gud.

När man diskuterar en suverän upplevelse är det en stor skillnad mellan att sätta igång gentemot att samarbeta. Gud SÄTTER IGÅNG alla suveräna upplevelser, den troende SAMARBETAR med dem. Blanda ihop dessa två, korsa ihop dem, och det kan leda till en verkligt läromässig förvirring och kontraproduktiva åtgärder.

Det handlar bara om Guds suveränitet…

Den kritiska frågan när man verkar i det övernaturliga är: vem är det som sätter igång vad eller vem är det som ”vill” vad? Det är farligt och obibliskt att lära troende att de kan duplicera vilken suverän övernaturlig upplevelse som helst genom att följa särskilda steg, undervisning, formler, och/eller bara utöva sin egen mänskliga vilja.

Man kan inte fara till himlen som Paulus eller förflyttas fysiskt som Filippus bara för att man vill det, eller för att man känner för det (at will / efter eget gottfinnande). Undervisning av denna typ övergår ofta till farliga metoder och tekniker som liknar new age, mysticism, spiritism eller andra ockulta manipulativa utövanden. En troende kan inte och får inte tvinga, manipulera, eller på något annat sätt försöka reproducera en suverän övernaturlig biblisk upplevelse genom att helt enkelt följa en metod, en serie av steg, eller värst av allt ”med vilja” få den att äga rum.

Vare sig vi diskuterar att bli förflyttade i anden eller fysiskt, eller vilken övernaturlig suverän upplevelse som helst som vi kan läsa om i Bibeln, är den kritiska skillnaden mellan om det är Gud eller inte som ”ville” att det skulle ske: Var det du eller var det Gud? Om det var du som med din viljekraft fick det att hända upphörde det att vara en suverän, av Gud påbjuden, övernaturlig biblisk upplevelse, och du riskerar att få uppleva en förfalskning.

Det Är Dags Att Damma Av Din Bibel!…

Det finns nu en vida spridd acceptans för ”marginella till heretiska” läror. Bara för 25 år sedan skulle individer ha blivit utkastade från kyrkan om de ertappades med att undervisa dessa heresier. Hur kunde detta hända? Helt enkelt för att vi blivit bibliskt okunniga. Vi har inte varit flitiga med att äta av det oförfalskade Guds Ord. Vi är i bästa fall undernärda och i några fall döende av svält. Biblisk okunnighet är på tilltagande i kyrkan, till och med till epidemiska nivåer! Precis som vilken form av ”brist” som helst som uppkommit genom okunnighet vilket kan leda till ohälsa, kan bara den rätta ”påfyllningen” eller i dessa fall, bara rätt biblisk undervisning, bota den.

”Varning: Vi lever i en tid av ”allt är tillåtet”-teologi! Den karismatiska kyrkan har stora problem”!…

Det finns en växande trend mot en riktigt usel lära där ute. Och vi, kyrkan, måste sätta stopp för den! Om vi inte gör det kommer ingen annan heller att göra det! Kyrkan måste börja övervaka sig själv mot oortodox (falsk) undervisning och bisarra utövanden. Du måste åter bekanta dig med skrifterna och kunna din Bibel.

”Under 40 år i tjänst för Gud har jag aldrig hört så mycket usel lära predikas av så kallade ’bibeltroende’ kristna – speciellt karismatiska kristna.”…

Vi behöver bedja om en ”Berea-väckelse” i kyrkan – en väckelse som vänder oss alla tillbaka till våra rötter – våra rötter i Guds Ord. I Bibeln var de ursprungliga Bereanerna troende som ”rannsakade var dag skrifterna, för att se om det förhölle sig såsom nu sades”. Just nu är det en massa doktriner som cirkulerar i den karismatiska kyrkan och som är högst tvivelaktiga – till och med heretiska. Varje troende måste börja med att ”rannsaka skrifterna” själv för att upptäcka om det han tror på är bibliskt eller inte (Apostlagärningarna 17:11). Sluta obönhörligt upp med att lita på pastorer och deras predikstolar att de alltid och fullständigt predikar sanningen – några gör det, andra gör det inte. Du behöver rannsaka och kunna skrifterna själv. Om deras undervisning låter för bra för att vara sann – är det mycket möjligt så! Se till att du kan din Bibel … Mitt profetiska ord till alla pastorer och lärare för 2011 är enkelt: ”Predika Ordet!” Se till att du kan din Bibel.

Några exempel på doktriner som cirkulerar i kyrkan nu: Du måste tro på mig att jag INTE hittar på det här!

DOKTRINER som ger BEKYMMER…

TREDJE HIMLEN-UPPLEVELSER AT WILL / EFTER EGET GOTTFINNANDE…

Att TA SIG TILL HIMLEN AT WILL / EFTER EGET GOTTFINNANDE för att FÅ DINA GÅVOR:… Det finns inte någon biblisk redogörelse över någon troende som måste ta sig till himlen för att få någon gåva. Detta är ett fullständigt onödigt andligt utövande. De tre listorna med gåvor i Romarbrevet, 1 Korintierbrevet och Efesierbrevet har alla funnits i kyrkan i över två tusen år. De är inte i himlen, så varför ta sig dit för att få dem? Fadern, Sonen och den Helige Ande har var och en anförtrott Sina respektive gåvor i kyrkan här på jorden. I 2000 år har kristna här PÅ JORDEN tagit emot från detta stora lager av gåvor. ”Tillkomme ditt rike; ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på jorden.” Amen!

SKY av VITTNEN / DÖDA HELGON: Lär ut att kristna borde förvänta sig döda helgons ingripande i vår vardag. Hela denna villfarelse baseras på en fruktansvärt oansvarig tolkning av en enda dunkel vers i Hebreerbrevet 12:1. Vi behöver inte döda helgon som ingriper i våra liv. Vi har Jesus som vår Medlare, den ENDA medlaren vi behöver mellan Gud och människa (1 Timoteusbrevet 2:5) och Han är inte död. Han lever! Nekromanti, dvs. att kommunicera med de döda (vilken död som helst) är förbjudet i skriften.

 Att RESA i TIDEN AT WILL / EFTER EGET GOTTFINNANDE: Jag har inte kunnat hitta detta i Bibeln. För att inte tala om att göra det “at will / efter eget gottfinnande.”

FYSISK FÖRFLYTTNING AT WILL / EFTER EGET GOTTFINNANDE…

ÖVERBETONING av ÄNGLAR: Ja, de är verkliga. Men ett änglabesök är en ovanlig och värdefull händelse. De flesta kristna kommer aldrig att få ett möte med en ängel. Och det är extremt osannolikt att en kristen får besök av en ärkeängel. Mikael och Gabriel fick specifika, signifikanta, världsomvälvande uppdrag i skrifterna. Troligtvis har de betydligt viktigare saker att göra än att titta förbi ditt hem för ett besök!

KOMMA i TRANCE AT WILL / EFTER EGET GOTTFINNANDE…

TRANCE-DANS: Jag har inte kunnat finna detta i Bibeln…

Villoandar!(1 Timoteusbrevet 4:1-4). I 2000 år har en bokstavlig armé av demoner, vars enda uppgift är att bedra kyrkan, släppts lös mot kyrkan! Tyvärr skördar dessa bedrägliga, förföriska andemakter några av sina mest lyckade segrar. Varför? Den genomsnittlige troende kan inte sin Bibel. Bibeln är absolut sanning, för alltid förankrad i himlen. Det är vårt Andens svärd – tveeggat och dödligt. Att vara okunnig om Bibeln är att inte ha något offensivt vapen mot vår fiende Satan. Vårt ENDA försvar mot vår fiende är ett beprövat anfall. Och vårt beprövade anfall mot denna demonhord är Guds skrivna Ord, Bibeln. Jesus använde samma skrivna ord-svärd mot Satan i ödemarken med ett fantastiskt resultat. Det ska du också göra! Jag hör kyrkan säga igen, ”DJÄVUL, DET STÅR SKRIVET!” Det har ingen betydelse vad du tänker, känner, upplever eller till och med tror. Det har ingen betydelse vilken upplevelse du påstår att du haft, eller hur många resor du påstår du gjort till himlen, eller hur många änglar du påstår att du känner väldigt väl. Det enda som har någon betydelse är vad Gud sa i Sitt Ord. Känn din Bibel…
– Dennis Cramer.

Översättning E-mail nr 2:

DEN PROFETISKA RÖRELSEN I FÖRVIRRING – var snäll och sänd vidare
-Andrew Strom.

Tidigare denna vecka publicerade vi stora bitar av Dennis Cramers ”Ord för 2011” i vilket han i grund och botten går lös på flera av de knäppa och farliga ”new age”-aktiga utövanden som man finner i dagens Profetiska rörelse. Nåväl, till min stora förundran upptäckte jag att Elijah List faktiskt också hade publicerat Cramers stycke! Och det förorsakade en sådan storm att de var tvungna att ta bort det efter bara en dag – för ”förtydligande”! Men sedan publicerade de det igen – bara en aning förändrat!

För dem som inte känner till det är Elijah List den huvudsakliga e-maillistan för den Profetiska rörelsen – den publicerar sådana som Todd Bentley, Patricia King, Rick Joyner, Bob Jones osv. Den säljer även högar av deras böcker och cd:n. Att Elijah List publicerar något som i grund och botten vederlägger allt av ”Spirit Travel / Andligt resande” och ”Tredje Himlen-besök” är helt enkelt otroligt. Det skulle nästan vara som att Påven vederlade vördandet av Maria!

Jag vet inte vad Elijah List tänkte på, men jag är sannerligen glad att de gjorde det. Nu finns det kanske en möjlighet att några av deras läsare kommer loss från de där farliga villfarelserna.

Men jag måste säga att jag är något förvirrad av allt det här – eftersom just de som har förespråkat ”spirit travel / andligt resande AT WILL / EFTER EGET GOTTFINNANDE” och ”Trancedans” och ’Tredje himlen-besök AT WILL / EFTER EGET GOTTFINNANDE’ är just de ministries som Elijah List har promotat alla dessa år!

Det här är vad grundaren av Elijah List, Steve Schultz, skrev efter att de tagit bort den första artikeln när den orsakade en sådan storm –

”Kära Elijah List-läsare. Det var väldigt många som var oklara över en del saker med Dennis Cramers ord…

Den mest kontroversiella aspekten var ”AT WILL / EFTER EGET GOTTFINNANDE”-ämnet. Uppenbarligen finns det några runt omkring som undervisar att du kan förflyttas eller ta dig till Himlen ”AT WILL / EFTER EGET GOTTFINNANDE“ – dvs. när helst du vill. Detta är sannerligen inget som Skriften lär ut. Ordet ”Doktrin” är ett annat ord för ”undervisning”. Det är en falsk undervisning att när helst du vill kan du ta dig till Himlen eller förflyttas dit… Så snart som Dennis Cramer sänder oss en mer ingående förklaring över detaljerna han listade planerar vi att publicera min väns ord igen.”

OBS! ANDREW IGEN: Steve – Jag är så glad över att du skrev detta, men inser du verkligen vad du säger? Vet du inte att Bob Jones och Todd Bentley och Patricia King osv. är de ALLRA STÖRSTA understödjarna av all denna ”AT WILL / EFTER EGET GOTTFINNANDE”-villfarelse som du talar om? Patricia King har till och med en hel rörelse av ”Ekstasis” Trancedans! De här har en massa undervisning om hur du ”visualiserar” dig iväg till Tredje Himlen ’AT WILL / EFTER EGET GOTTFINNANDE’. De har främjat detta i åratal. Visst vet du väl detta? Det är därför dina läsare är så upprörda. Dennis Cramer exponerar och tillrättavisar äntligen de här grejerna som den ’new age’-heresi de verkligen är.

Den 15 januari publicerade Elijah List igen det ”på nytt-förtydligade” ordet från Dennis Cramer på deras webbsida. Det var lite mildare på vissa ställen, men fortfarande sa det följande väldigt tydligt:

Man kan inte fara till Himlen som Paulus eller förflyttas fysiskt som Filippus bara för att man vill det, eller för att man känner för det (at will / efter eget gottfinnande). Undervisning av denna typ övergår ofta till farliga metoder och tekniker som liknar new age, mysticism, spiritism eller andra ockulta manipulativa utövanden. En Troende kan inte och får inte tvinga, manipulera, eller på något annat sätt försöka reproducera en suverän övernaturlig biblisk upplevelse genom att helt enkelt följa en metod, en serie av steg, eller värst av allt ”med vilja” få den att äga rum.

I samma återpublicerade ord fortsatte Dennis Cramer att säga –

Öppen Himmel/Andliga Portaler = USEL LÄRA
Tredje Himlen-Upplevelser At Will / efter eget gottfinnande = USEL LÄRA
Ta sig till Himlen At Will / efter eget gottfinnande för att Få Dina Gåvor = USEL LÄRA
Fysisk Förflyttning At Will / efter eget gottfinnande = USEL LÄRA
Överbetoning av Änglar och Speciellt Ärkeänglar = USEL LÄRA
Komma i Trance At Will / efter eget gottfinnande = USEL LÄRA
Trance-Dans = USEL LÄRA
Hyper-Nåd: Kristna Behöver Inte Omvända sig från Synd = USEL LÄRA

Jaha, där försvinner den Profetiska rörelsen!!
Allvarligt talat – jag kan inte tro att de publicerat detta på Elijah List!
Steve – det här är exakt allt det som dina anhängare har hamnat i! De flesta som du promotar – de här är exakt de ’new age’-typer av utövanden som de lär ut! Visst vet du väl det?

Nu så, för att avsluta denna artikel, behöver jag lite ”förtydligande” från Steve Schultz. Jag är väldigt uppmuntrad av denna uppenbara hjärteförändring, Steve, men jag behöver veta om du nu genast kommer att UPPHÖRA med allt publicerande av material och undervisning av dessa personer – tills de offentligt omvänder sig och ber om ursäkt för denna ’new age’-heresi. Och jag behöver veta om du – Steve Schultz – nu offentligt kommer att avsäga dig främjandet av dessa vilseledande predikanter runt om i världen. (Jag ber om ursäkt för att jag är så rakt på sak om detta, men vi behöver verkligen höra detta från dig). Jag är så glad att du publicerade Cramers stycke. Men nu behöver vi verkligen få veta var Elijah List står – och om det har skett en förändring på riktigt eller inte. Vi ser fram mot ditt svar.

Och jag ber var och en som läser detta att vidarebefordra det till era karismatiska vänner. Folk behöver få veta att det här äntligen förklaras som ”USEL LÄRA” – till och med av Elijah List själv. Var snäll och låt alla få veta, så att denna villfarelse kan stoppas. Du skulle bli förvånad om du visste hur vida spridd den är. /

från:http://www.elvorochjanne.se/laror-debatter/sverige/Karin_25-1-11.html

HÄR nedan läser du texten på engelska:

English:

Mail nr 1
DENNIS CRAMER in his “WORD FOR 2011”-

What exactly is meant by the phrase “at will”?…
“At will” means a believer makes a decision, on his own, to initiate or attempt to duplicate a particular sovereign, supernatural
experience.  The individual wants a particular supernatural experience to happen so badly, he will do anything, (within his
power), to make it happen – to force it, to duplicate or copy it, whether or not it is God’s sovereign will. Rather, a believer should
allow God to SOVEREIGNLY cause it to happen at His chosen time, as we see recorded in all similar bible examples.

When a believer unwisely exercises his (soulish) human will, outside of or in conflict with the sovereign will of God, (anything
contrary to the written word of God, the Bible), he is producing a seemingly supernatural (source unclear) experience, from his own
will or “at will”.  This is the meaning of “at will.” “At will” is self-will, and self-will can be sinful, and can lead to all kinds of spiritual deception
and questionable practices.

The question of supernatural sovereign experiences “at will”

Do I believe in third heaven experiences? Absolutely, I do. The Bible supports such sovereign experiences as in the example of
Paul in II Cor.12.  Do I believe in being physically transported?
Absolutely, I do!  By a sovereign act of God, Phillip was physically transported (Acts 8) from one location to another. So if it’s in the
Bible I believe it! I believe it all! Amen!

However, there is a HUGE difference between God willing you to have a certain sovereign bible experience, (like Paul or Phillip) as opposed to you willing it, or trying to make it happen, to duplicate it through mere human effort or merely through the exercising of your human or soulish will, in other words, “at will.” These Bible experiences were 100% sovereign. They did not happen because these individuals willed them into existence or willed them to happen. God and God alone initiated them – He and He alone willed them. This is the very nature of a sovereign experience: God makes it happen when He wants, where he wants, and with whom
He wants. Period! And they usually happened when the candidates or recipients least expected it. Why? Because these were sovereign events, not planned or initiated by man, but by God.

When discussing a sovereign experience there is a big difference between initiating versus cooperating. God INITIATES all sovereign experiences, the believer COOPERATES with them. Mix the two, crisscross them, and this can lead to some real doctrinal confusion and counter-productive measures.

It’s all about God’s sovereignty…

The critical issue with operating in the supernatural is: who is initiating what or who is “willing” what? Teaching believers that by following certain steps, teachings, formulas, and/or merely exercising their own human wills, they can duplicate any sovereign supernatural experience is dangerous and unscriptural.

One cannot go to heaven like Paul or be transported physically like Phillip simply because they want to, or because they feel like it, (at will). Teachings like this often cross over into dangerous methods and techniques that resemble new age, mysticism, spiritism or other occult manipulative practices. A believer cannot
and must not force, manipulate, or otherwise attempt to reproduce a sovereign supernatural Bible experience by merely following a method, a series of steps, or worst of all “willing it” to happen.

Whether we are discussing being translated in the spirit or transported physically, or any supernatural sovereign experience we read about in the Bible, the critical difference between whether it is God or not is who “willed” it to happen: Was it you or was it God? If you willed it to happen, it ceases to be a sovereign, God ordained, supernatural, Bible experience, and you risk experiencing a counterfeit.

It Is Time To Dust Off Your Bible!…

There is now wide-spread acceptance of “marginal to heretical” doctrines. Just 25 years ago individuals would have been thrown out of the church if caught teaching these heresies.  How did this happen? Simply, we have become biblically ignorant.  We have not been diligent to feed on the unadulterated Word of God. We
are at best malnourished and in some cases starving to death. Biblical ignorance is on the increase in the church, even to epidemic levels! Like any form of “lack” created by ignorance which can lead to sickness, only the proper “intake” or in these cases, only proper biblical education can remedy it.

“Warning: We live in an age of “anything goes” theology! The charismatic church is in big trouble!”…

There is a growing trend towards some really bad doctrine out there. And we, the church, must put a stop to it! If we don’t, no one else will! The church must begin to police herself against unorthodox (false) teaching and bizarre practices. You must reacquaint yourself with the scriptures and know your Bible.

“In 40 years of serving God, I have not heard so much bad doctrine preached from so-called  ‘bible believing’ Christians – specifically charismatic Christians.”…

We must pray for a “Berean Revival” in the church – a revival which returns us all to our roots – our roots in the Word of God. In the Bible, the original Bereans were believers who “searched the scriptures daily to find out whether these things be so”.  There is a lot of doctrine currently in circulation in the charismatic church that is highly questionable – even heretical. Each believer must begin to “search the scriptures” for himself to discover whether
what he is believing is biblical or not (Acts 17:11). Stop unequivocally trusting ministers and their pulpits to always and completely preach the truth – some do, some do not.  You need to search and know the scriptures for yourself. If their teachings sound too good to be true – they very well may be! Know your
bible… My prophetic word to all Pastors/ Teachers for 2011 is simple: “Preach the Word!”  Know your bible.

Some examples of current doctrine circulating in the church: You must believe me that I am NOT making this stuff up!

DOCTRINES of CONCERN…

•    THIRD HEAVEN EXPERIENCES At WILL…

•    GOING TO HEAVEN AT WILL to GET YOUR GIFTS:… There is no biblical record of any believer having to go to heaven to get
any gift. This is a totally unnecessary spiritual exercise. The three listings of gifts in Romans, I Cor., and Ephesians have all been in
the church for over two thousand years. They are not in heaven, so why go there to get them? The Father, Son, and Holy Spirit have
each deposited Their respective gifts in the church here on earth.
For 2000 years, Christians have been receiving here ON EARTH from this great deposit of gifts. “Thy kingdom come, Thy will be
done, ON EARTH, as it is in heaven.”  Amen!

•    CLOUD of WITNESSES / DEAD SAINTS: Teaches that
Christians should expect the intervention of dead saints in our daily lives. This entire deception is based on a terribly
irresponsible interpretation of a single obscure verse in Hebrews 12:1. We do not need dead saints intervening in our lives. We have
Jesus as our Mediator, the ONLY mediator we need between God and man (I Tim.2:5) and He is not dead. He is alive!  Necromancy,
that is, communication with the dead, (any dead) is forbidden in scripture.

•    TRAVELING in TIME AT WILL: I have been unable to find this
in the bible. Let alone doing it “at will.”

•    TRANSPORTING PHYSICALLY At WILL…

•    OVER EMPHASIS on ANGELS: Yes, they are real. But an
angelic visitation is a rare and precious event. Most Christians will never have an encounter with one. And it is extremely unlikely that
a Christian will be visited by an archangel.  Michael and Gabriel were given specific, significant, world changing tasks in the
scriptures. It is likely that they have more important things to do than to drop by your house for a visit!

•    GOING into TRANCES AT WILL…

•    TRANCE DANCING: I have been unable to find this in the bible…

Seducing Spirits! (ITim.4:1-4)  There has been loosed on the church for 2000 years a literal army of demons who sole task is to deceive
the church!  Unfortunately, these deceiving, seducing, spirits are enjoying some of their most successful efforts. Why? The average
believer does not know his bible.  The bible is absolute truth, forever settled in heaven. It is our sword of the Spirit – two edged and
deadly. To be bible ignorant is to have no offensive weapon against our enemy Satan.  Our ONLY defense against our enemy is a proven
offense. And our proven offense against this hoard of demons is the written Word of God, the bible. Jesus wielded this same written
word-sword against Satan in the wilderness with great results. So should you! I hear the church saying again, “DEVIL, IT IS WRITTEN!”
It does not matter what you think, feel, sense, or even believe. It does not matter what experience you claim to have had, or how
many trips to heaven you claim to have made, or how many angels you claim to know on a first name basis. The only thing that matters
is what God said in His Word. Know your bible…  – Dennis Cramer.

-Please comment on Dennis’s statements at our website below-

http://www.johnthebaptisttv.com/

SOURCE-

www.denniscramer.com/

Mail nr 2
PROPHETIC MOVEMENT in AN UPROAR – Please Forward
-Andrew Strom.

Earlier this week we published big chunks of Dennis Cramer’s “Word for 2011” in which he basically tears into a lot of the flakey and dangerous “New Age”-type practices found in today’s Prophetic movement. Well, to my great amazement, I found that the Elijah List had actually published Cramer’s piece as well! And
it caused such a storm that they had to remove it after just one day – for “clarification”! But then they re-published it – only slightly changed!

For those who don’t know, the Elijah List is the main email List for the Prophetic movement – publishing the likes of Todd Bentley, Patricia King, Rick Joyner, Bob Jones, etc. It also sells mounds of their books and CD’s. For the Elijah List to publish something that basically refutes all the “Spirit Travel” and “Third Heaven
Visitation” stuff is simply unbelievable. It would almost be like the Pope refuting the veneration of Mary!

I don’t know what the Elijah List was thinking, but I’m sure glad they did it. Now maybe there’s a chance that some of their readers will get out from under those dangerous deceptions.

But I am left a bit dazed by it all – because the very ones who have been advocating “spirit travel AT WILL” and “Trance dancing” and ‘Third Heaven visits AT WILL’ are the very ministries that the Elijah List has been promoting all these years!

Here is what the Elijah List founder Steve Schultz wrote after they pulled the first article when it caused such a storm-
“Dear Elijah List Readers, There was a huge number of people who were unclear on a few issues with Dennis Cramer’s word…
The most controversial aspect was the “AT WILL” issue. Apparently, there are some out and about who are teaching that you can
transport or go to Heaven “AT WILL” – i.e. whenever you want. This is truly not taught in Scripture. The word “Doctrine” is another word
for “teaching.” It’s an untrue teaching that anytime you want, you can go to Heaven or be transported… As soon as Dennis Cramer
sends us a more in-depth explanation of the items he listed, we plan to repost my friend’s word.”

ANDREW AGAIN:  Steve – I’m so glad you wrote this, but do you truly realize what you are saying? Don’t you know that Bob Jones
and Todd Bentley and Patricia King, etc, are the VERY BIGGEST promoters of all this “AT WILL” deception that you are talking about?
Patricia King even has a whole movement of “Ekstasis” Trance dancing! These guys have entire reams of teaching on how to
“visualize” your way into the Third Heaven ‘AT WILL’. They have been promoting it for years. Surely you know this? That’s why
your readers are so upset. Dennis Cramer is finally exposing and rebuking this stuff as the ‘New Age’ heresy that it really is.

On January 15, Elijah List reposted the “re-clarified” word from Dennis Cramer on their website. It was a little softer in places,
but still it said the following very clearly: “One cannot go to Heaven like Paul or be transported physically
like Phillip simply because they want to or because they feel like it (at will). Teachings like this often crossover into dangerous
methods and techniques that resemble New Age, Mysticism, Spiritism or other occult manipulative practices. A Believer cannot
and must not force, manipulate, or otherwise attempt to reproduce a sovereign supernatural Bible experience by merely following a
method, a series of steps, or worst of all “willing it” to happen.”

In the same re-posted word, Dennis Cramer went on to say-

• Open Heaven/Spiritual Portals = BAD DOCTRINE
• Third Heaven Experiences At Will = BAD DOCTRINE
• Going to Heaven At Will to Get Your Gifts = BAD DOCTRINE
• Transporting Physically At Will = BAD DOCTRINE
• Over-Emphasis on Angels and Specifically Arc-Angels = BAD DOCTRINE
• Going into Trances At Will = BAD DOCTRINE
• Trance Dancing = BAD DOCTRINE
• Hyper-Grace: Christians Do Not Need to Repent of Sin = BAD DOCTRINE”

Well – there goes the Prophetic movement!!
Seriously – I cannot believe they posted this on the Elijah List!
Steve – This is exactly all the stuff your followers have gotten into!
Most of the guys you promote – these are the exact ‘New Age’-type practices that they teach! Surely you know this?

So now, to finish this article, I need some “clarification” from Steve Schultz. I am very encouraged by this apparent change of heart,
Steve, but I need to know if you will now CEASE forthwith any and all publication of the materials and teachings of these people – until
they publicly repent and apologize for this ‘New Age’ heresy. And I need to know if you – Steve Schultz – will now publicly renounce
the promotion of these deceptive preachers around the world. (Sorry to be so blunt about it, but we really need to hear this from you).
I am so glad that you published Cramer’s piece. But now we really need to know where Elijah List stands – and whether things have
truly changed or not. We look forward to your reply.

And I ask everyone reading this to please forward it to your Charismatic friends. People need to know that this stuff is finally
being declared as “BAD DOCTRINE” – even by the Elijah List itself.
Please let everyone know, so this deception can be stopped. You would be amazed how widespread it is.

-You can comment on this article at the following website-

http://www.johnthebaptisttv.com/

God bless you all.  -Andrew Strom.

prophetic@revivalschool.com

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.