Kända sånger /Jesus

 

“Jesus är den troendes bästa vän, Fader, Broder, ja allt är HAN som frälst oss. Jag tar med några sånger med sann och vacker text för dig att läsa/sjunga. Mina dagar med Jesus är underbara.  Ja de svaga i famnen han bär…OM jag inte vore frälst och litade på honom skulle jag inte vara den jag är. Jag är evigt tacksam för vad han har gjort för mig och för vad han GÖR för dig och mig varje dag!  Tack Jesus!”/Gud välsigne dig, /Maria

*Jesus är min vän den bäste, Vilkens like ingen är. Skulle jag då som de fleste Övergiva honom här? Ingen skall mig kunna skilja Ifrån den mig har så kär; En skall vara bägges vilja Alltid här och evigt där.

Han har döden för mig lidit, Ingen skall fördöma mig; Hos sin Fader för mig bedit, Det mig gagnar eviglig. Vem är då, som vill anklaga Den han själv utkorat har? Vem vill ifrån honom draga Den han har i sitt försvar?

Jag är viss och därpå liter, Varken liv ej heller död Mig ifrån min Jesus sliter: Änglar, höghet eller nöd, Djuphet eller annat mera, Vare kommand´ eller när, Skall mig från Guds kärlek föra, Som i Jesus Kristus är.*

J. Arrhenius 1691

******

*Min sång skall bli om Jesus, Den enda tröst jag vet, Han kröner mina dagar Med nåd och trofasthet. Han lär mitt hjärta sjunga, Han är ju själv min frid. Min sång skall bli om Jesus I klar och mulen tid.

Min sång skall bli om Jesus, Det blödande Guds Lamm, Som gått för mig i döden Och hängt på korsets stam. Min sång skall bli om Jesus, När jag i stilla ro Besinnar, vad han gjort mig, Och i hans frid får bo.

Min sång skall bli om Jesus, Ty han bevarar mig Och med sin nåd och tuktan Mig håller kvar hos sig. Min hjälp har jag allena I Herrens trofasthet, Och honom vill jag tacka I tid och evighet.

Min sång skall bli om Jesus På vägen hem, tills jag Står frälst och glad och salig För honom själv en dag. Och där bland alla frälsta, Vid livets klara flod, Min sång skall bli om Jesus, Som löst mig med sitt blod.*

Fanny J. Crosby-Van Alstyne 1875 • Lina W. Sandell-Berg 1878 • Bearb. 1972

******

*Var glad min själ, och ha din tröst i Herran! Han är ej med sin nåd ifrån dig fjärran. Han känner nog all nöd som trycker dig, han gick en gång för dig på törnestig.

Var glad, min själ! Fast lagen vill dig döma, så vill dock Gud för dig sin nåd ej gömma. Han uti Kristus dig rättfärdig ser och fodrar inget av dig nu mer.

Var glad, min själ, fastän dig synden plågar, fast otron och förnuftet också frågar: Vad är din fägring och din sköna skrud, du som dig säger vara Kristi brud?

Ty otron och förnuftet har blott öga för synd och svaghet, vet av Kristus föga, som uti dopet tagit dig till brud och skänkt åt dig sin sköna högtidsskrud.

Var glad, min själ! Fast frestelse du lider och fast av satans pilar hjärtat svider, dock Herren allting till det bästa styr för den som i sin nöd till honom flyr.

Var glad, min själ! Fastän i mörka dalar din väg här går, den bär till himlens salar. Stäm upp i mörkrets dal en fröjdesång, det bättre blir i himmelen en gång!

Där skall du glömma jordens strider alla, när himlasången du hör väldigt skalla: Lov, ära, pris ske Frälsaren så god, som köpt oss från jorden med sitt blod!*

/G. Oberg
******

*Må intet i världen oss skilja Från Jesus, vår broder och vän! O, må vi blott lyda hans vilja, Så mötas vi hemma igen.

Må vi under jordlivets strider Frimodigt på Frälsaren se! Då glömmer vi lätt våra strider Och detta, som nu gör oss ve.

Ha alltid din fristad i såren, Hos Jesus, din herde så kär! O du, det är saligt för fåren I såren – förbli du blott där!

Snart Jesus skall komma och hämta Till himmelens sällhet sin brud. Som brud har hon mycket att vänta: All glädje och sällhet hos Gud.

Så gläd dig, du himlaarvinge, Och lev blott för Jesus din tid! Din ande till hemmet sig svinge, Snart är du hemma i frid.

Men se något mera på Jesus Och glöm vad du varit och är! Din Frälsare heter ju Jesus, De svaga i famnen han bär.

Kom, Jesu, kom snart mig till möte! Jag längtar och trängtar till dig. Jag längtar till ro i ditt sköte, Ro har icke jorden för mig.*
A. Nilsson 1891

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.