Jesus / Lidande. Det var för dig han dog.

 

 

 

 

L I D AN D E.

Ja lidande kan vara av olika slag för varje person som drabbas. Den som hade störst och värst och hemskaste lidandet i världen, det var Jesus Kristus, Guds Son men tillika Gud. Lidandet som han gick igenom det kan vi nog aldrig riktigt förstå. Jag vet inte hur man förstår det, men jag tror, att när man ÄLSKAR Jesus, verkligen VET att man älskar Jesus, DÅ förstår man en del av lidandet. Vi kan också tänka på alla dem som redan idag lider för Jesu Kristi evangelium, de finns, de dör….nu. I Kina är det inte lätt att vara en troende!!!

Därför att Jesus är min vän och min Gud så vill jag ge er verser här om lidande. Om du läser alla verserna så är lidandet mycket olika från vers till vers. Ser du att det talas mycket om KAMP?  Är det en kamp med satan inblandad? JA.  Är det kamper som verkligen gör illa? JA.  Fortsätt och läs eller börja att läsa om lidandet och lidandet för det sanna EVANGELIET.

Så, vi som vill gå ut till fullo med evangelium skall inte tro att vi inte får någon sorts lidande. Prövningar är väl ganska likartat med lidande anser jag…och jag bad Herren härom natten att jag inte skulle bli torterad längre fram i de hemska tiderna/om vi är med då/ ……att de hotar eller spottar på mig det gör inget- det kan jag tåla- men ingen tortyr—och  om sådant bestämmer inte jag——–Läs verserna och dess betydelse/sammanhang.

Luk 22:15  Och han sade till dem: “Jag har högeligen åstundat att äta detta påskalamm med eder, förrän mitt lidande begynner;

Act 1:3  För dem hade han ock genom många säkra bevis tett sig såsom levande, efter utståndet lidande; ty under fyrtio dagar lät han sig ses av dem och talade med dem om Guds rike.

1Th 2:2  Nej, fastän vi, såsom i veten, i Filippi förut hade fått utstå lidande och misshandling, hade vi dock frimodighet i vår Gud till att förkunna för eder Guds evangelium, under mycken kamp.

1Th 3:7  nu hava vi i fråga om eder, käre bröder, genom eder tro fått hugnad i all vår nöd och allt vårt lidande.

2Th 1:6  Guds rättfärdighet kräver ju att de som vålla eder lidande få lidande till vedergällning,

2Ti 1:8  Blygs därför icke för vittnesbördet om vår Herre, ej heller för mig, hans fånge, utan bär också du ditt lidande för evangelium, genom den kraft som Gud giver,

2Ti 2:3  Bär ock du ditt lidande såsom en god Kristi Jesu stridsman.

2Ti 2:9  och i vars tjänst jag jämväl utstår lidande, ja, till och med måste bära bojor såsom en ogärningsman. Men Guds ord bär icke bojor.

2Ti 4:5  Men du, var nykter i allting, bär ditt lidande, utför en evangelists verk, fullgör i allo vad som tillhör ditt ämbete.

Heb 5:8  Så lärde han, fastän han var “Son”, lydnad genom sitt lidande;

Heb 11:25  Han ville hellre utstå lidande med Guds folk än för en kort tid leva i syndig njutning;

Heb 12:2  Och må vi därvid se på Jesus, trons hövding och fullkomnare, på honom, som i stället för att taga den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande och aktade smäleken för intet, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.
Heb 12:7  Det är till eder fostran som I fån utstå lidande; Gud handlar med eder såsom med söner. Ty var finnes den son som icke bliver agad av sin fader?

Heb 13:12  Därför var det ock utanför stadsporten som Jesus utstod sitt lidande, för att han genom sitt eget blod skulle helga folket.

Jas 5:10  Mina bröder, tagen profeterna, som talade i Herrens namn, till edert föredöme i att uthärda lidande och visa tålamod.

Jas 5:13  Får någon bland eder utstå lidande, så må han bedja.

/Maria/ Ja det finns många många fler verser i bibeln om lidande…

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.