Jesus /Jesus är Gud. /A Svensson

 

Jesus är Gud

De flesta människor vet inte vem Jesus är. Det finns också de som säger sig tro på Bibeln, men som ändå vill förneka att Jesus är Gud. Men detta är att degradera Skaparen själv och mena att han är bara en del av skapelsen.

I Kol. 1:14-19 ser vi att Jesus är förstfödd före allt skapat. Och Jesus är den genom vilken hela skapelsen har blivit till. Jesus står alltså långt högre och är förmer än någon skapad varelse. Och i Hebr. 1:1-14 är det Gud Fader själv som talar till sin Son, och kallar honom Gud. Fadern säger till sin Son: “Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen, och rättvisans spira är ditt rikes spira. Du har älskat rättfärdighet och hatat orättfärdighet; därför, o Gud, har din Gud smort dig med glädjens olja mer än dina medbröder.”

Men i 1981 års svenska bibelöversättning (som är en förfalskning av Bibeln), där har man placerat ordet “har” på fel ställe i den sista meningen. Där har man skrivit: “Du har älskat rättfärdigheten och hatat orätten. Därför har Gud, din Gud, smort dig med glädjens olja mer än dina likar.” Detta är en förvrängning av bibeltexten, och ett försök att ta ifrån Guds Son hans gudomliga värdighet. I vers 6 står det att alla Guds änglar ska tillbedja honom. Här har bibelkommissionen också gjort en förvrängning, och skrivit “hylla” istället för tillbedja. Vem som helst kan bli hyllad på sin födelsedag, men tillbedjan är något helt annat. Att tillbedja någon annan än Gud själv, är avudadyrkan, och ett brott mot första budet. Och om inte Jesus är Gud, så innebär det att alla Guds änglar ska göra sig skyldiga till avgudadyrkan, när de tillbeder Jesus.

När Tomas kallade Jesus “Min Herre och min Gud”, då sa inte Jesus något emot detta. Ingen av Guds änglar skulle våga låta sig “tituleras” på det sättet. I Upp. 19:10, 22:8-9 ser vi att när Johannes ville tillbedja en ängel, så blev han genast tillrättavisad av ängeln. “Gör inte så… Gud skall du tillbedja.” Men när Jesu lärjungar tillbad Jesus, så tog han emot deras tillbedjan och gjorde inte någon invändning mot detta. Matt. 28:9, 17. Jesus säger själv i Joh. 5:23 att alla ska ära Sonen, såsom de ära Fadern. Den som inte ärar Sonen, han ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

Det står i Joh. 1:10-11, “I världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville inte veta av honom. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom.”

Jesus är den genom vilken hela Guds skapelse har blivit till. Att förneka detta är att förneka Jesus hans gudomliga värdighet. Det är som att förneka en snickare hans människovärde och mena att han är inte mer värd än en stol som han har tillverkat. Det är större skillnad mellan Jesus och den störste av Guds änglar, än skillnaden mellan snickaren och hans stol. Både änglarna och snickaren och stolen tillhör Guds skapelse Men Jesus är den genom vilken alltsammans har blivit till.

När vi genom tron på Jesus blir födda på nytt, då är detta ett mycket stort Guds under. Från att ha varit bara skapade varelser, så blir vi släkt med Skaparen. Jesu Fader blir vår Fader och Jesus blir vår broder. Jesus är den förstfödde bland många bröder. Rom. 8:29. Och vi som är födda på nytt, utgöra ett nytt människosläkte som inte är av denna världen, likasom inte heller Jesus är av världen. Joh. 17:14.

Om du som läser detta vill förneka att Jesus är Gud, då är du inte född på nytt. Då är du bara en lågt stående varelse i jämförelse med dem som älska Jesus. Men omvänd dig och bekänn för Jesus att du är en syndare, och låt honom döpa dig i den helige Ande. Och du kommer att stiga betydligt i rangordning och får makt och rättighet att kommendera över djävulen. 1 Petr. 5:8-9. Jak. 4:7. För han är bara en skapad varelse som har satt sig upp mot sin Skapare.

Och du som så bestämt vill förneka att Jesus är Gud, vad vet du om det? Så länge som du inte har blivit född på nytt, så kan du bara få en mycket ytlig och teoretisk kunskap om det som står i Bibeln, hur mycket du än läser. Till och med om du hade kunnat grekiska och hebreiska och kunnat läsa Bibeln på dess grundspråk, så skulle du ändå förstå väldigt lite av Bibeln. Varför det? Jo, därför att ingen kan komma till Gud eller förstå Guds ord, utom genom Jesus. Joh. 14:6.

Tron på Jesus är som en nyckel till Bibeln. Den som inte vill tro på Jesus, kan inte heller förstå Guds ord. Den som inte är född på nytt, är en “själisk” människa, och kan inte ta emot vad som hör Guds Ande till. 1 Kor. 2:14.

http://www.algonet.se/~allan-sv/SIDA67.HTM#Jesus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.