ISRAEL /Judarnas Konung: JESUS/del1 /Bibelfokus

Här nedan fortsätter undervisning om judarna och  nu:   judarnas Konung: JESUS   /Artikel  fr Bibelfokus

 

Jesus är judarnas Konung
– Vi kristna benämner och besjunger ofta Jesus som vår store Kung, och det är inte fel. Men det är inte hela sanningen. Jesus är nämligen först och främst judarnas och Israels Kung. Men genom att vi kristna, genom Jesus, liksom ”adopteras” in i Israel så får vi också del i detta kungadöme.

 – Vi skall se vad Bibeln säger om detta. Vi kan börja med att läsa om när det judiska folket ville få en jordisk kung precis som alla andra folkslag runt omkring dom. Det här var en tid efter det att Gud hade lett judarna in i Kanaans land för att dom skulle ta det i besittning. Judarna ville ha bättre lag och ordning och vara lika alla andra folk – som hade ett land och en egen kung. Men Gud, ville inte ha det på det sättet. Judarna är inte som alla andra folk, för dom är Guds folk, Israel är Guds nation för judarna och Gud vill vara deras kung. Vi läser om detta ifrån 1:a Samuelsboken 8:1-7 i GT:

  • ”När Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. Hans förstfödde hette Joel och hans andre son Abia. De var domare i Beer-Sheba. Men hans söner vandrade inte på hans väg utan vek av från den och sökte orätt vinning. De tog mutor och förvrängde lagen. Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sade till honom: ”Du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss, så som alla folk har.” Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: ”Ge oss en kung till att styra över oss.” Och Samuel bad till Herren. Då sade Herren till Samuel: ”Lyssna till folket i allt de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte skall vara kung över dem.”

– Judarna ratade alltså Gud som sin Kung, vilket måste ha smärtat Gud oerhört. Och detta var början på den väg som ledde till fullt avfall från Gud. Trots detta – så förkastade inte Gud sitt folk, utan han iscensatte en plan som skulle leda till att judarna kunde frikännas från sin skuld och att dom sedan skulle ropa och längta efter sin Kung. Och mitt i alltsammans öppnade också Gud en dörr för alla andra folkslag som vill ödmjuka sig under denna ordning. Den första avgörande händelsen i planen var att Gud själv skulle komma till sitt folk för ta itu med syndens makt. Det kan vi läsa om i profeten Sakarjas bok i GT, kapitel 9 vers 9 där det står:

  • ”Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna.”

– Den som kom ridande in i Jerusalem på en åsna var Jesus. Av detta förstår vi att Jesus är den samma som GT:s Gud och att han är judarnas konung. Att sedan judarna – under avfallets tid – har vänt sig till andra gudar och kungar, det är inget problem för Gud. Gud har även räknat med detta i sin plan. Och Jesus är – trots avfallet – judarnas Konung.

– Vi kan också se hur Gud markerade att han är judarnas konung när han i Jesu gestalt hängde på korset. Mitt för deras ögon hängde judarnas egen Gud och Kung, genomborrad av kraftiga spikar, krönt med en törnekrona och hans blod utgöts där för deras synds skull. Högst upp på korset hängde en skylt som Pontius Pilatus hade låtit hänga upp med texten: ”Jesus från Nasaret, judarnas Konung”. Det var så klart Gud själv som ordnade så att just den profetiska texten blev skriven på korset. Det var inget misstag. Men judarna var ändå så förblindade att dom inte begrep vad dom såg. Profeten Jesaja profeterade om detta långt innan det hände, att ”dom skall se men inte förstå”.

– Gud är allsmäktig och misslyckas inte med sina planer. Så det var inget misstag i planeringen som skedde när judarna deltog i korsfästelsen av Jesus. Det var förutsagt av profeter i Bibeln, och nu styr Gud sin plan lika säkert vidare, fram mot slutet där judarna blir så ödmjukade att dom bekänner sitt stora övertramp och ropar efter sin Kung och Gud. Profeten Sakarja profeterar om detta på ett dramatiskt sätt i sitt 12:e kapitel där Gud säger genom Sakarja: ”då skall dom se upp till mig som dom genomborrat, och på den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem”. Så står det i Folkbibelns översättning och i alla dom vanligaste engelska Bibelöversättningarna t.ex., dock inte i Bibel 2000. Men den bästa översättningen är just att Gud säger att ”dom skall se upp till “mig” som dom genomborrat”. Så av den texten förstår vi också att GT:s Gud och Jesus är den samme. Det är en oerhört viktig grund för en sund kristen tro.

– Sista delen i Guds plan för judarna innebär att han kommer till sitt folk som den Kung han är. Då kommer han efterlängtad till ett helgat folk som befinner sig i djup nöd. Det skall vi se mer på strax.

– Skall vi nu tolka Bibelns ibland svåra texter rätt, så måste vi förstå att Bibelns fokus är på folket, landet och konungen – och det är judarna, Israel och deras Konung Jesus. Vi kristna är bara en liten kvist som blivit inympade på det äkta trädet som är nationen Israel. På sätt är vi medborgare i Israel, och på sätt är Jesus är vår frälsare och Kung, men det är via judarna och deras förbund med Gud som vi får detta. Läser vi Bibeln med dom glasögonen, så tror jag att vi kan hålla oss andligt vakna och nyktra. Och tar man till sig detta så blir det oerhört mer intressant att följa med i hur allt utvecklar sig i välden.

Två kungar skall komma
– Nu tänkte jag ge lite tankar kring Jesu återkomst och antikrists ankomst. Det här handlar om två kungars och messiasgestalters ankomst. Den ene är himmelens och jordens gode skapare. Den andre är rätt igenom ond och falsk. Det är alltså inte oviktigt vem man väljer att följa. Dom flesta av oss känner ju till att Jesus har lovat att återkomma i den yttersta tiden. Men kring hans ankomst finns en mängd olika läror och villoläror. En del av dessa läror gör oss allvarligt ovaksamma på det som Jesus varnat för, andra sådana läror gör oss helt andligt onyktra. Det förrädiska med antikrist är att han kommer som en karismatisk messiasgetalt som dom ovaksamma kommer att förföras av och dom andligt onyktra kommer att hälsa med öppna armar. Det är därför viktigt att läsa vad Bibeln säger, begrunda detta noga och att vara vaksam.

Jesus kommer – men inte först!
– Jesu roll är att vara både överstepräst och kung. Vi vet att Bibeln förutsade att Jesus först skulle komma fattig, ridande på en åsna och dö på ett träkors. Då kom han i sin roll som överstepräst för att bringa försoning för all synd. Judarna missade alltså detta eftersom dom hellre ville tro att Messias skulle komma som en mäktig kung och slänga ut romarna. Och på ett sätt trodde dom rätt, men det var “tajmingen” som var fel. Och Gud hade dessutom låtit en förblindelse komma över judarnas hjärtan pga deras avfall från honom, och det blev främsta orsaken till att dom inte såg Jesus och begrep att han var och är Messias.

– Men Jesus skall som sagt komma tillbaka. Men, skall han komma ridande på en åsna också denna gång? Skall han komma som en ”fredsmäklare”? Nej, vid sin återkomst kommer Jesus i sin roll som Kung, med makt att döma och förgöra – precis så som judarna ville se honom första gången. Han har sagt att när han kommer tillbaka så kommer han på himmelens skyar, och då skall han ta kål på antikrist och hans soldater som dragit upp mot Israel för att utrota alla judar. Det är alltså fullt maktutövande det handlar om vid Jesu återkomst. Vi skall läsa ett rejält stycke från 2:a Tessalonikerbrevet i NT, kapitel 2, vers 1-12:

  • ”När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

– Den här texten säger bl.a. att före det att vi kristna skall samlas hos Jesus, så skall det ske ett stort avfall och att antikrist skall träda fram. Som jag sa i förra programmet, så kommer judarna i den yttersta tiden att omvända sig till Jesus. Det kommer att vara väckelse i Israel vid den här tiden. Avfaller gör man ju från tro, och avfallet som den här texten talar om sker därför i den kristna kyrkan. Vi ser i texten att pga detta avfall har Gud låtit en villfarelse, en “förblindelse“, komma över dessa avfälliga människor. Och den här förblindelsen leder till att dom inte ser vad Jesus varnat för och istället tar emot ”den laglöse”, alltså antikrist, som den återvändande messias.

– Jesus varnade inte för att vi skulle missa hans återkomst, för den skall ju alla se enligt vad han själv sagt. Nej, det som Jesus varnade för var dels andlig sömn, och dels falska profeter och messiasgestalter. Han varnar oss alltså för att vi genom ohörsamhet mot hans ord, blir öppna för att välkomna falska profeter och messiasfigurer som inte håller sig till Guds ord. Den främste av dessa falka messiasgestalter blir den sista tidens antikrist – en karismatisk men demonisk ledargestalt som kommer att regera över hela världen. I avfall från Guds ord och andlig förblindelse kommer alltså många att ta emot just antikrist som den återvändande Jesus.

– Jag tror att orsaken till att Jesus sa att han kommer tillbaka i en tid ”när man minst anar det”, beror på att dom flesta på jorden då redan tidigare har tagit emot antikrist som messias. Då lever folk i vad dom tror är den messianska tiden, och då väntar dom ju inte alls på någon ytterligare messias. Därför anar dom inget alls om Jesu ankomst, och överraskningseffekten blir därför enorm när han väl kommer! Detta skulle väl kunna vara ”när man minst anar det”?

– Oviljan att lyda Gud bland dom avfälliga kristna leder till att dom begår en oerhört grov försyndelse mot Gud, när dom tar emot antikrist som den återvändande Jesus. Förra gången var det dom avfälliga judarna som stod för en motsvarande försyndelse. Men denna gång kommer judarna inte att ta miste, eftersom dom i den yttersta tiden kommer att ha omvänt sig till Jesus och blivit frälsta. Så därför blir judarna det främsta vittnet mot antikrist. Det är ett av dom viktigaste skälen till varför vi måste hålla koll på “fikonträdet” Israel. Och det gör vi bäst om vi förstår att judarna fortfarande är Guds förbundsfolk, som skall omvända sig till honom i den yttersta tiden, att Israel är deras nation och att Jesus är deras återvändande Kung. Så se på fikonträdet! Där fikonträdet blommar, där landar Jesus, och där aset (antikrist) ligger, där landar gamarna (dom avfälliga)! /Lennart.

LÄS Fortsättningen här inom kort. /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.