Psaltaren / frälsning för människor

 

 

Jag vill ta med Psaltaren nr 80 här och förklaringen till den är: *Tre gånger ropar författaren till Gud om upprättelse. Omvändelse innebär att man ödmjukar sig och vänder sig till Gud för att få hans förlåtelse och upprättelse. Gud hjälper oss då att se mer klart på oss själva och vår synd. Varje gång vi blir medvetna om någon synd måste denna procedur upprepas. /80:4, 8, 20

Denne “son” är troligen inte Messias, utan Israel, som Gud vid ett annat tillfälle kallar sin “förstfödde son.” (2 Mos 4:22). Psalmförfattaren ber att Gud än en gång ska se på Israel i nåd, det folk som han har utvalt till att föra ut sitt budskap i världen. /80:16, 18

Bön om frälsning för Israel, Gud Sebaots vinträd:

1. För sångmästaren efter *liljor*; ett vittnesbörd av Asaf; en psalm.

Lyssna, du Israels herde, du som leder Josef såsom din hjord; du som tronar på keruberna, träd fram i glans.

3.Låt din makt vakna upp till att gå framför Efraim och Benjamin och Manasse, och kom till vår frälsning.

4.Gud, upprätta oss, och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.

5.HERRE Gud Sebaot, huru länge skall du vredgas vid ditt folks bön?

6.Du har låtit den äta tårebröd och givit dem tårar att dricka i fullt mått.

7.Du gör oss till ett trätoämne för våra grannar, och våra fiender bespotta oss.

8.Gud Sebaot, upprätta oss, och låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta.

9.Ett vinträd flyttade du från Egypten, du förjagade hedningarna och planterade det.

10.Du röjde rum för det, och det slog rötter och uppfyllde landet.

11.Bergen blevo betäckta av dess skugga och Guds cedrar av dess rankor;

12.det utbredde sina revor ända till havet och sina telningar intill floden.

13.Varför har du då brutit ned dess hägnad, så att alla vägfarande riva till sig därav?

14.Vildsvinet från skogen frossar därpå, och djuren på marken äta därav.

15.Gud Sebaot, vänd åter, skåda ner från himmelen och se härtill, och låt dig vårda om detta vinträd.

16.Skydda trädet som din högra hand har planterat, och den son som du har fostrat åt dig.

17.Det är förbränt av eld och kringhugget; för ditt ansiktes näpst förgås de.

18. Håll din hand över din högra hands man, över den människoson som du har fostrat åt dig.

19.Då skola vi icke vika från dig; behåll oss vid liv, så skola vi åkalla ditt namn.

20. HERRE Gud Sebaot, upprätta oss; låt ditt ansikte lysa, så att vi varda frälsta! /Psaltaren 80:16,18/

Ja människor bör och behöver ödmjuka sig nu också och söka omvändelse, de behöver ropa till Gud om upprättelse och söka frälsning. Tiden är kort. /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.