Helvetet/ Skrämmas? Vittnesbörd/Evigt liv

 

 

Vittnesbörd

SKRÄMMAS
”Att skrämma någon till himlen med hjälp av helvetet!”

Den citerade satsen är givetvis avsedd att avråda någon från att predika för hårt. Hård predikan kan ibland kallas att skrämma människor. Man tänker sig ju gärna att detta med att skrämmas hör hemma i maffiakretsar. Det är i regel livet som står på spel när det sker.

Men kristna människor har ett annat språkbruk. Där är det snarare sed att tala positivt och om himmelen. Man för ofta Jesus på tal och nämner honom som en förebild för detta. Man nämner honom som en mild och förlåtande person och en som ömkar sig över människor, snarare än att skrämma dem med helvetet.


Men vänta nu!
I Nya Testamentet, där vi hör Hans röst, hittar vi elva direkta citat av Jesus om Gehenna, som är det namn på helvetet som används i 1917 års bibelöversättning, som ifråga om originaltrohet står sig ganska bra i jämförelse med nyare översättningar. Vi skulle inte komma på tanken att säga att Jesus skrämdes. Men varnade gjorde han!

Den medlidande om ömkande ton som Jesus ibland använde, den använde han emot dem som redan var förskräckta över sin egen synd. Ett exempel på detta är kvinnan som smorde Jesu fötter med tårar och olja. Eller äktenskapsbryterskan som skulle stenad.

Själv kan jag väl gott erkänna att jag har blivit skrämd flera gånger med talet om helvetet eller genom att läsa om det i Bibeln. Och efter att ha blivit det så tackar jag Gud för att jag blev rädd så att jag kan slippa att komma dit. Det gjorde mej till troende. Att bli skrämd till himmelen menar jag är betydligt bättre än att bli gullad och vyssad till helvetet, vilket jag också har blivit från några predikstolar.

Från Rolf W 3/2-2013

*

Tack Rolf för ditt mail med vittnesbörd. Det är verkligen som du säger att hellre blir man “skrämd” för att kunna fatta vad det är för skillnad på himmel och helvete  än att man går på de vyssjande predikningarna där ingenting nämns om vilka risker det finns med att inte veta. Jag har också hört dem och fick ingen kunskap om hur det egentligen är. Men sedan många år vet vi vad sanningen är  och vi står upp för den. Jesus är HERRE!

Fridshälsningar.  /Maria

 

12 thoughts on “Helvetet/ Skrämmas? Vittnesbörd/Evigt liv

 1. Hej…man inte får tala om helvetet. och det predikas inte i skökokyrkorna heller. Jag är inte förvånad.De bibelställena har du inte nämnt.
  Så jag svarar dig med:

  Helvetet /Bibelställen
  Tror Du på att helvetet finns? eller tror du att det bara är en slags skrämselpropaganda? Det finns många bibelställen i Bibeln där du kan läsa om vad Jesus och lärjungarna säger om helvetet. Här kommer en del bibelställen till dig som undrar.

  *I Matteus 5:22 talar Jesus om att om vi kallar någon vän för idiot kommer vi att ställas till svars för det. Och om vi förbannar en vän så väntar oss helvetets eld.Alltså bör vi akta på vad vi säger!

  *I Matteus 5:29 talar Jesus om att göra sig av med synder, annars kommer de att förstöra för oss, de leder till fördömelse, och fördömelsen skall vara att hamna i helvetet.

  *I Matteus 10:28 står det såhär: “Var inte rädda för dem som bara kan döda kroppen, men inte kan döda själen! Frukta bara Gud, (d v s ha den djupaste respekt för Gud), som kan döda både kropp och själ i helvetet!

  *I Matteus 11:23 kan du läsa: “Och Kafarnaum ska fara ner till helvetet, hur berömd staden än är! För om de fantastiska under som jag (Jesus) gjorde där hade utförts i Sodom, så skulle den staden fortfarande ha funnits kvar.” /Om det på domens dag avslöjas att de inte omvänt sig till tro finns det ingen ursäkt för dem (de otroende).

  *Matteus 23:15 säger: “Ja, ve er hycklare! Ni kan göra vad som helst för att omvända någon, men sedan gör ni den arma stackaren till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva. /Fariseernas anhängare drogs till läran, inte till Gud. Vi får se till att vi inte utbildar “fariseer” genom att betona en yttre lydnad på bekostnad av inre förnyelse.

  *Matteus 23:33 “Era lömska förförare! Hur ska ni kunna undkomma helvetets dom?” /Att låta det kristna livet bara vara ett skådespel för omvärlden är som att bara diska en bägare på utsidan. Om vi är rena på insidan är vår yttre renhet ingen falsk varudeklaration.

  *Markus 9:43: “Om din hand är orsak till att du kommer bort från Gud, så hugg av den. Det är bättre att gå in i det eviga livet med en hand än att med alla lemmar i behåll kastas i helvetet, i den eld som aldrig slocknar.” /Jesus talade i drastisk ordalag (jfr Matt 5:29) för att understryka vikten av att bryta med synden i våra liv. Att bryta med synd kan upplevas lika smärtsamt som att hugga av en hand. Du kan läsa mer i Mark 9:45,46,47,48/

  *Lukas 10:15 säger: “Och ni människor i Kafarnaum, vad ska jag säga om er? Kommer ni att tas upp till himlen? Nej, ni ska störtas ner i helvetet.” /I Kafarnaum hade Jesus sin bas för arbetet i Galiléen. Staden var en viktig mötesplats för den tidens köpmän och för den romerska armén… Det budskap som predikades i Kafarnaum kunde nå långt ut i världen. ::Men många förstod inte de mirakel eller de budskap de hörde, och staden blev en av de städer som skulle dömas hårt för att den förkastat Jesus./

  *Lukas 12:5 “Men jag säger er: Frukta Gud, (Ha respekt och kärlek)som har makt att döda och sedan kasta i helvetet.” /Rädsla för hån och förföljelse och motstånd kan få oss att gå bort från tron, från Jesus. Kanske vi klamrar oss fast vid det som är fridfullt och behagligt i stället för att kämpa trons kamp? Jesus säger oss att vi ska frukta för de eviga konsekvenserna./

  *Jakob 3:6 säger: “Och tungan är en eldslåga. Den är fylld av ondska och den förgiftar varje dela av kroppen. Tungan tänds av helvetet självt och kan förvanda våra liv till en flammande eld som vållar förstörelse och olycka.” /Satan använder människor tunga för att splittra och vända människor emot varandra. Människor frestas till onda gärningar, ont tal och fördärv. Vakta din tunga./

  *Petrus 2:4: “Gud skonade inte ens de änglar som syndade, utan kastade ner dem i en avgrund, där de är fängslade i mörker tills domens dag.” /Somliga vill få oss att tro att Gud till slut kommer att frälsa alla eftersom han är spå kärleksfull. Vi bedrar oss verkligen om vi tror att han kommer att inställa den yttersta domen. De exempel som Petrus nämner bör göra det helt klart för oss att Gud dömer all synd och att syndare som inte ångrar sig och vänder om till Gud inte kan komma undan./

  Dessa bibelställen ovan (det finns fler..) är vad man bör läsa och förstå.

  ****
  ****
  Har du hört talas om helvetet? Tror du att det finns? Här kommer lite ord ur Bibeln i färg-1917 …

  *Det gamla svenska ordet “helvete” återger i NT grundtextens gehénna, ett låneord från hebreiskan som bildats av namnet på en dalgång söder om det äldsta Jerusalem. I denna dal, Hinnomdalen, eller Hinnoms sons dal, hade enligt GT israelistiska kungar bedrivit en hednisk kult, där barn offrades i eld (2 Krön 28:3; 33:6).

  Platsen ansågs sedan vara oren och blev en symbol för avskyvärd ondska. Enligt Jeremias bok (Jer 7:31 f. 19:2 ff.) skulle den fyllas av döda, när det avfälliga Jerusalem ödelades. Denna förutsägelse ställdes sedan samman med andra profetiska domsord, särskilt Jes 66:24, och tillämpades på de ondas straff efter döden.

  Namnet Gehenna förlorade då sin geografiska betydelse. I NT betecknar det på samma sätt som svenskans “helvete” de fördömda själarnas pinokammare. Vanliga bilder för tillståndet där är eld, brinnande svavel, (t ex Upp 14:10), mörker och gråt (t ex Matt 8:12). Helveteselden beskrivs som evig (t ex Matt 25:41). Spår av andra föreställningar om de ondas öde, t ex som förintelse eller som en tidsbegränsad rening, finns möjligen i en del texter. I Johannesevangeliet och i Paulus brev sägs i allmänhet bara att de icke-troende stannar utanför ljuset eller Guds rike (t ex Joh 3:19; 1 Kor 6:9 f. )

  Jag anser att Bibeln och Guds ord är sanna och Jesus nämner helvetet MÅNGA gånger i sina ord. För att man skall kunna bilda sig en egen uppfattning om vad som händer en gång: EVIGT LIV ELLER EVIG DÖD, så anser jag att man måste vara nära Gud, och lära känna skaparen, för att få tillräcklig kunskap om vad som väntar en gång.., antingen liv eller död. /Maria

  JA jag vill också säga: ”Det är evangeliet som är vårt främsta budskap, och kärleken är långt mer effektiv än rädslan”, ja men det är en lögn att inte nämna helvetet som sådant och att man hamnar där om Gud vill. Det beror på vårt leverne hur Gud gör med den saken. Bibelorden finns här i texten ovan.
  /Maria

 2. Daniels profetia är intressant eftersom den förklarar innebörden i Uppenbarelsebokens eldsjö. Den flod av eld som Daniel såg strömma ut från Guds tron (7:10) tycks vara ett utflöde av Guds helighet. Johannes såg den som en sjö, men det bör vara samma eld. Eldsjön kommer att vara belägen framför Guds tron (“inför Lammet” Upp 14:10), inte i ett avlägset hörn av universum. Hur kan Lammet, som betecknar Jesu ömsinta karaktär, se på hur människor plågas i evighet? Bara sadister skulle trivas med en sådan syn. Svaret är att plågan består i ljusets avslöjande av de ondas gärningar, det är en reningens eld, mycket plågsam, men inte meningslös och inte evig. Det framgår ju också av Dan 12:2 att plågan består i blygsel, alltså inte en bokstavlig bränning på bål.
  För att tolka aion, som i många biblar har översatts med evighet, måste man låta Septuaginta definiera ordet. Hebreiskans olam står för en dold tid. Det översätts i LXX med aion. Lite förenklat kan man därför säga att aion också bör tolkas som dold tid. Denna dolda tid utesluter inte evighet, men ordet kan inte automatiskt tolkas som evighet. En mer ingående analys av orden finns i Madeleines och min bok “Tidens fullbordan”, där vi går igenom vilka orimliga översättningar det skulle bli om man konsekvent översatte orden med evighet. Vi visar också på Bibelns vittnesbörd om total upprättelse för hela skapelsen. Vi bör ha klart för oss att tron på ett evigt helvete var ovanlig bland de tidigaste kyrkofäderna, undantaget Tertullianus och hans skola. Men först med Augustinus fick läran allmän spridning.
  Uttrycket “evigheters evighet” (egentligen “tidsåldrarnas tidsåldrar”) betyder sannolikt “de främsta tidsåldrarna”. Jfr sångernas sång=Höga visan samt “kungarnas kung”=den främste bland kungar. Svavel som också nämns i samband med eldsjön heter på grekiska theion, där roten är theo, som betyder Gud. Det är gudomlig rökelse, bland antikens greker använt för att rena och avleda besmittelse. Således handlar det inte om bokstavligt svavel.
  Elden bränner inte heller den rättfärdige. Elden som aldrig slocknar är en metafor för Guds eldsnatur. Den kan aldrig slockna, men när agnarna (vår fallna natur) brunnit upp, kommer gudsnärvaron inte längre att plåga samvetet, utan kännas som en ljuvlig eld. Jfr det som står om eldsjön i Upp 20:6. Det står att den har ingen makt (alltså ingen effekt) över dem som har del i första uppståndelsen. De kan vistas i elden utan att den plågar dem eftersom deras köttsliga natur redan har avlägsnats. Den historiska berättelsen om Nebudkadnessars brinnande ugn i Dan 3 skulle kunna ses som en förebild på domens eld. Både de orättfärdiga och de rättfärdiga hamnade i elden, men den brände inte de rättfärdiga.
  Kristenheten står inför en ödesfråga: Ska vi vinna världen för Gud, måste vi förkunna en Gud som är ren och helig Kärlek. Det får inte finnas ens en antydan till dubbelnatur i vår skildring av Gud. Han är inte schizofren och inte sadist. Domen är för vårt och hela skapelsens bästa, för det kommer att leda till att “i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren” (Fil 2:10). Det är ett hebreiskt idiom att när man gör något i en annan persons namn, betyder det att man gör det i själ och hjärta förenad med honom, alltså inte av tvång.
  Det innebär inte att vi kan ta lätt på domen. Det är ytterst ångestfyllt att gå igenom Guds eldsdom. Bäst är att be om att få uppleva eldsdopet redan nu, genom den helige Andes verk i våra hjärtan. Då slipper vi att gå igenom det senare.

 3. Hej Jennifer, många människor skulle få höra den rätta sanningen från Jesus, men kyrkor och andra församlingar talar inte om blodet och korset och döden och livet. NEJ ALLA KOMMER INTE TILL HIMMELEN, även om de tror det. I Guds ord står det annorlunda. Det är Guds ord som gäller.
  Det stämmer om det du säger att många präster inte ens är frälsta /svenska kyrkan, ja man hindrar de små och andra att komma till Jesus, se hur barnen far illa!!! Undra hur många barn i Sverige som får höra om Jesus och lära känna honom??? Låt barnen komma till mig, säger Jesus!!!
  Det kommer att bli hemskt framöver!
  Gud välsigne dig Jennifer!!!! hjälp de unga! /Maria

 4. ja helvetet finns oavsätt vad människor säger,är för mycket gulligull i kyrkorna många av dem till och med kör sitt “snällevangelium” där alal kommer till himlen,men man ska kolla på vad bibeln säger för det är Guds ord man ska lyssna på inte människor,föressten är många präster inte ens frälsta utan “snälla” människor,sedan detta tragiska hur socialen,psykologer dagispersonal skolor,samt vänsterfolket hindrar barnen till Jesus!

 5. Hej. Jag har läst din kommentar och sett trailern och det är ju käckt att det kommer en ny film lagom i all new-age röra och ateistokunskap om att inte helvetet finns, men det är ju inte troende som kommer med sådant, det förstår jag ju. Det kommer ju en ny världsordning och det hör ju till att man inte får tala om helvetet. och det predikas inte i skökokyrkorna heller. Jag är inte förvånad.
  Så jag svarar dig med:

  Helvetet /Bibelställen
  Tror Du på att helvetet finns? eller tror du att det bara är en slags skrämselpropaganda? Det finns många bibelställen i Bibeln där du kan läsa om vad Jesus och lärjungarna säger om helvetet. Här kommer en del bibelställen till dig som undrar.

  *I Matteus 5:22 talar Jesus om att om vi kallar någon vän för idiot kommer vi att ställas till svars för det. Och om vi förbannar en vän så väntar oss helvetets eld.Alltså bör vi akta på vad vi säger!

  *I Matteus 5:29 talar Jesus om att göra sig av med synder, annars kommer de att förstöra för oss, de leder till fördömelse, och fördömelsen skall vara att hamna i helvetet.

  *I Matteus 10:28 står det såhär: “Var inte rädda för dem som bara kan döda kroppen, men inte kan döda själen! Frukta bara Gud, (d v s ha den djupaste respekt för Gud), som kan döda både kropp och själ i helvetet!

  *I Matteus 11:23 kan du läsa: “Och Kafarnaum ska fara ner till helvetet, hur berömd staden än är! För om de fantastiska under som jag (Jesus) gjorde där hade utförts i Sodom, så skulle den staden fortfarande ha funnits kvar.” /Om det på domens dag avslöjas att de inte omvänt sig till tro finns det ingen ursäkt för dem (de otroende).

  *Matteus 23:15 säger: “Ja, ve er hycklare! Ni kan göra vad som helst för att omvända någon, men sedan gör ni den arma stackaren till ett helvetets barn, dubbelt värre än ni själva. /Fariseernas anhängare drogs till läran, inte till Gud. Vi får se till att vi inte utbildar “fariseer” genom att betona en yttre lydnad på bekostnad av inre förnyelse.

  *Matteus 23:33 “Era lömska förförare! Hur ska ni kunna undkomma helvetets dom?” /Att låta det kristna livet bara vara ett skådespel för omvärlden är som att bara diska en bägare på utsidan. Om vi är rena på insidan är vår yttre renhet ingen falsk varudeklaration.

  *Markus 9:43: “Om din hand är orsak till att du kommer bort från Gud, så hugg av den. Det är bättre att gå in i det eviga livet med en hand än att med alla lemmar i behåll kastas i helvetet, i den eld som aldrig slocknar.” /Jesus talade i drastisk ordalag (jfr Matt 5:29) för att understryka vikten av att bryta med synden i våra liv. Att bryta med synd kan upplevas lika smärtsamt som att hugga av en hand. Du kan läsa mer i Mark 9:45,46,47,48/

  *Lukas 10:15 säger: “Och ni människor i Kafarnaum, vad ska jag säga om er? Kommer ni att tas upp till himlen? Nej, ni ska störtas ner i helvetet.” /I Kafarnaum hade Jesus sin bas för arbetet i Galiléen. Staden var en viktig mötesplats för den tidens köpmän och för den romerska armén… Det budskap som predikades i Kafarnaum kunde nå långt ut i världen. ::Men många förstod inte de mirakel eller de budskap de hörde, och staden blev en av de städer som skulle dömas hårt för att den förkastat Jesus./

  *Lukas 12:5 “Men jag säger er: Frukta Gud, (Ha respekt och kärlek)som har makt att döda och sedan kasta i helvetet.” /Rädsla för hån och förföljelse och motstånd kan få oss att gå bort från tron, från Jesus. Kanske vi klamrar oss fast vid det som är fridfullt och behagligt i stället för att kämpa trons kamp? Jesus säger oss att vi ska frukta för de eviga konsekvenserna./

  *Jakob 3:6 säger: “Och tungan är en eldslåga. Den är fylld av ondska och den förgiftar varje dela av kroppen. Tungan tänds av helvetet självt och kan förvanda våra liv till en flammande eld som vållar förstörelse och olycka.” /Satan använder människor tunga för att splittra och vända människor emot varandra. Människor frestas till onda gärningar, ont tal och fördärv. Vakta din tunga./

  *Petrus 2:4: “Gud skonade inte ens de änglar som syndade, utan kastade ner dem i en avgrund, där de är fängslade i mörker tills domens dag.” /Somliga vill få oss att tro att Gud till slut kommer att frälsa alla eftersom han är spå kärleksfull. Vi bedrar oss verkligen om vi tror att han kommer att inställa den yttersta domen. De exempel som Petrus nämner bör göra det helt klart för oss att Gud dömer all synd och att syndare som inte ångrar sig och vänder om till Gud inte kan komma undan./

  Dessa bibelställen ovan (det finns fler..) är vad man bör läsa och förstå.

  ****
  ****
  Har du hört talas om helvetet? Tror du att det finns? Här kommer lite ord ur Bibeln i färg-1917 …

  *Det gamla svenska ordet “helvete” återger i NT grundtextens gehénna, ett låneord från hebreiskan som bildats av namnet på en dalgång söder om det äldsta Jerusalem. I denna dal, Hinnomdalen, eller Hinnoms sons dal, hade enligt GT israelistiska kungar bedrivit en hednisk kult, där barn offrades i eld (2 Krön 28:3; 33:6).

  Platsen ansågs sedan vara oren och blev en symbol för avskyvärd ondska. Enligt Jeremias bok (Jer 7:31 f. 19:2 ff.) skulle den fyllas av döda, när det avfälliga Jerusalem ödelades. Denna förutsägelse ställdes sedan samman med andra profetiska domsord, särskilt Jes 66:24, och tillämpades på de ondas straff efter döden.

  Namnet Gehenna förlorade då sin geografiska betydelse. I NT betecknar det på samma sätt som svenskans “helvete” de fördömda själarnas pinokammare. Vanliga bilder för tillståndet där är eld, brinnande svavel, (t ex Upp 14:10), mörker och gråt (t ex Matt 8:12). Helveteselden beskrivs som evig (t ex Matt 25:41). Spår av andra föreställningar om de ondas öde, t ex som förintelse eller som en tidsbegränsad rening, finns möjligen i en del texter. I Johannesevangeliet och i Paulus brev sägs i allmänhet bara att de icke-troende stannar utanför ljuset eller Guds rike (t ex Joh 3:19; 1 Kor 6:9 f. )

  Jag anser att Bibeln och Guds ord är sanna och Jesus nämner helvetet MÅNGA gånger i sina ord. För att man skall kunna bilda sig en egen uppfattning om vad som händer en gång: EVIGT LIV ELLER EVIG DÖD, så anser jag att man måste vara nära Gud, och lära känna skaparen, för att få tillräcklig kunskap om vad som väntar en gång.., antingen liv eller död. /Maria

  JA jag vill också säga: “Det är evangeliet som är vårt främsta budskap, och kärleken är långt mer effektiv än rädslan”, ja men det är en lögn att inte nämna helvetet som sådant och att man hamnar där om Gud vill. Det beror på vårt leverena hur Gud gör med den saken. Bibelorden finns här i texten ovan.
  /Maria

 6. Var vänlig-läs detta!
  En film med sanningsbakgrund har spelats in i USA: Hell and Mr Fudge. Finns snart i Sverige.
  Edward Fudge växte upp i norra Alabama, mitt i bibelbältet. Hans far var pastor i en liten konservativ församling, där han predikade om det eviga straffet i ett evigt brinnande helvete.
  Efter studier i teologi och bibliska språk blev Edward kontaktad av en fd predikant som ville ha grundforskning om det eviga helvetet.
  Under studiet, fick Edward gång på gång bekräftat det han anade. Människans odödlighet var villkorad och att helvetet handlade om att avsluta och utplåna lidande. Inte så överraskande mötte han starkt motstånd. Många kristna menar att tanken på straffet i helvetet motiverar människor att söka Jesus. “Med tanke på att den läran är så populär så tycks rädslan ha uträttat väldigt lite. Det är evangeliet som är vårt främsta budskap, och kärleken är långt mer effektiv än rädslan” säger Edward.
  Kända ateister som Bertrand Russel och Anthony Flew har vänt sig bort från Gud pga helvetesläran. Flew blev dock senare deist.
  Edward publicerade sina upptäckter i en avhandling på 500 sidor. Verket har mött stor uppskattning bland teologer och har kommit ut i tre upplagor.
  Filmen “Hell and Mr Fudge” som vann platinum för bästa kristna långfilm innan ljud och färg var färdigt, visar att den har kvaliteter. Trailer: http://www.hellandmrfudge.com/

  Har själv märkt i mina diskussioner, att många omhuldar tanken på ett evigt helvete, vilket gör mig förtvivlad och ledsen, eftersom Gud blir till en ond despot.
  Naturligtvis ska man inte ändra ståndpunkt bara av det skälet, men om det rent teoretiskt står och väger, vad väljer du att tro på? Är det rättvist och kärleksfullt att 80 år här på jorden i otro, ska “belönas” med evig pina. Vem av oss syndfulla varelser kan tänka tanken att tillåta något sådant, om vi var Gud. Synden som SKA utplånas lever dessutom vidare…

  Avslutar med ett citat från “bibelfrågan”. Läs gärna hela avsnittet:http://www.alltombibeln.se/bibelfragan/helvetet.htm
  Likväl måste svaret på frågan om “varför helvetet finns” bli att enligt bibeln finns det inte. Det som människor överlag avser med begreppet “helvetet” är en alltigenom hednisk föreställning som saknar all grund både i Gamla och Nya testamentet. Denna bild av helvetet har ingenting med bibeln att göra.

  Vidare studium:
  http://www.bibleinfo.com/sv/topics/helvetet
  http://roparna.se/bibelstudier/fb54-f%C3%A5r-man-evigt-liv-i-helvetet

  Gör dej själv, och alla andra en tjänst -studera detta ingående!

 7. Hej
  det verkar vara en vanesak o man reagerar inte längre, man höjer på ögonbrynen- det händer ju inte de värsta sakerna HÄR i landet… så då är man ju “trygg”, men man vet inte hur trygg man faktiskt är hos Jesus. Han får leda oss och hjälpa oss i allt o genom allt.
  Tack Marie. Kram.

  /Maria

 8. Ja,det är så sant så.Skrämmande att man vänjer sig med allt ont som sker runtomkring sig.
  Känner mig trygg med Jesus oberoende av vad som händer.Det är så många saker man får lämna i Guds hand…som man ej kan påverka….Tack Maria för denna sida…..

  Kram / marie

 9. Hej Marie
  Ondskan är inte lätt att förstå, det verkar mer o mer som om man accepterar den på olika vis. Man vet inte VAD onskan är eller HUR och VARFÖR den är som den är, man har vant sig. Vant sig vid dagliga mord, utrotning, svält, krig, vapen… men Jesus DÅ, VAR ÄR HAN I ALLT DETTA? Jodå han finns! Men HAN orsakar inget våld, han är kärleken.

  Ja tänk att få tillhöra Jesus, det är svårt men härligt! Ja vi har vänner både ofrälsta och frälsta och dem får vi be för, vilken förmån. Och våra barn och släktingar och och…

  Gud välsigne dig. /Maria

 10. Hej Maria!

  Jag tror det är viktigt att se vad ondskan reprecenterar,för att få klart för sig,vad man och vart man,vill tillhöra.Varje individ har möjlighet att välja sida!Jag är glad att tillhöra Jesus,och jag ber för mina barn att dom ska “se”och veta att i Jesus finns beskydd mot ondskan,som regerar i världen!Ber oxå för mina vänner,som är mycket viktiga i min värld.Kan säga att dom alla har en tro på Jesus,och vill vandra med Honom.

  Ha en välsignad dag,alla människor!

  Kram / marie

 11. Hej Stefan
  Ja det finns ett helvete, men människor tycks inte bry sig.. ja man får nog betala där för att man….. det blir tufft för den som inte vill tro utan vill vältra sig i otro och synd. men sådant predikar man inte om idag, Jesus är så söt och ligger fortfarande kvar i krubban eller man gråter över att han hänger på korset- båda delarna är fel. han kommer tillbaka! Halleluja! Frid! /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.