Hälsa/ Barn,Mat, kemikalier…Z Öberg C Sparring

 

För kännedom:  

Miljögifter i barnmat och navelsträngsblod
På senare tid har forskare visat att det finns hundratals kemikalier och miljögifter i navelsträngsblodet hos en gravid kvinna. Denna kemikaliecocktail misstänks ha samband med uppkomst av ett flertal sjukdomar såsom störningar hos våra barn, exempelvis ADHD, aspergers syndrom, dyslexi, överaktivitet, könsutvecklingsstörningar m.m. Denna problematik framgår inte minst i den uppmärksammade filmen ”Underkastelsen” av Stefan Jarl, där ett stort antal forskare från hela världen är djupt oroade över effekten som denna kemikaliecocktail har på vår hälsa.

 

Barnens mat är en viktig källa som tillför miljögifter i barnens blod. Det har nu visat sig att både spannmålsprodukter exempelvis foder till djur odlas i jord där man spridit ut miljögifter och kemikalier. Vid våra kommunala reningsverk bildas avfall med många giftiga ämnen och som används i samhället. Avfallet kommer från industrier, bensinmackar, biltvättar, avfallsupplag etc. För att enkelt bli av med avfallet (så kallat ”slam”), så sprids det via avfallsföretag ut på våra odlingsmarker. Det hävdas att gifterna inte tas upp i växterna, vilket är helt inkorrekt.

 
Baktericider och läkemedelsrester tas upp i växterna

Nyligen har odlingsförsök visat att gifter, som exempelvis baktericider och läkemedelsrester, kan tas upp i växterna och att halterna kan vara upp till sex gånger högre än i den omgivande jorden. Livsmedelsverket har också uppmärksammat och varnar för spridningen av denna kemikaliecocktail som sprids ut på vår värdefulla odlingsmark.

Ovan nämnda innebär att barnmat, som tillverkas av spannmål, också kan innehålla sådana gifter. En undersökning av Sempers och Nestlés barngröt, genomförd av miljönämnden i Landskrona, har funnit produkter med så höga halter av miljögiftet kadmium att de inte bör konsumeras, då barnens tolererbara intag överskrids.

I människans modersmjölk däremot kan kadmium i de flesta fall inte ens påvisas. Ny forskning har visat att nyfödda som får järntillskott också erhåller ökat upptag av kadmium.

Kadmium som ansamlas i mammans bröstvävnad leder till mindre kalciumtillförsel och proteinutsöndring. Därigenom får den nyfödde i sig mindre mängder av dessa ämnen. En sådan näringspåverkan kan leda till sämre tillväxt och utveckling hos våra barn.

 

5 000 p-piller per hektar

I den kemikaliecocktail som sprids på åkrarna finns också rester av läkemedel och hormoner. På detta sätt tillför man vid en enda spridning motsvarande cirka 5 000 p-piller per hektar. Det foder som våra mjölkkor äter odlas bland dessa föroreningar och det finns starka misstankar om att den torrmjölk som används i modersmjölkersättning även är förorenad av exempelvis hormoner och andra miljögifter.

 

Några mycket kraftfulla östrogena ämnen i avfallet är bland annat östradiol, etinylöstradiol (p-piller) och östriol. Östradiol finns i många läkemedel och även en rad andra kemikalier i avfallet har östrogena egenskaper, exempelvis kadmium. Östrogena ämnen kan sättas i samband med följande störningar: för tidig pubertet, menstruationsrubbningar, minskat spermieantal, beteendeförändringar hypospadi (urinröret mynnar ut fel), kryptorkism (en testikel hamnar inte i pungen), endometrios (livmoderslemhinna bildas på andra ställen), fertilitets- och graviditetsproblem, cancer i slidan, bröstcancer, testikelcancer, nedsatt immunsystem m.m.

Till detta tillkommer att spädbarn som får välling gjord på komjölksprotein kan öka sin risk för diabetes, en sjukdom som ökar allt mer i vårt samhälle.

 

Ingen kontroll av barnmaten

Det allvarligaste i hela denna diskussion är att exempelvis de läkemedelsrester och hormoner som finns i avfallet inte bevakas och analyseras i vare sig foderspannmål, torrmjölk eller modersmjölkersättning. Varken Livsmedelsverket, Semper eller Nestlé kontrollerar detta enligt vår uppgift. Halterna kan i princip vara hur höga som helst då det dessutom saknas bindande gränsvärden.

Med anledning av detta, så bör ansvarskännande småbarnsföräldrar kontakta det företag som tillverkar den ersättning, välling eller gröt de använder och ställa följande tre frågor:

 

1. Vad är den högsta kadmiumhalt ni accepterar i era produkter?

2. Vilken är den högsta halt av östradiol ni accepterar i er modersmjölkersättning?

3. Avser ni att ställa kravet att spridning av kemavfall på all svensk odlingsmark upphör?

 

Det finns ett antal undanglidande svar som inte skall accepteras. En tillverkare kan exempelvis hävda att just deras råvaror framställs på odlingsmark som inte tagit emot kemavfall. Men så tycks alla livsmedelsföretag svara och de råvaror som odlats i avfall måste ta vägen någonstans? Svenska mjölkkor äter foder som odlas i avfallet och hur är det med fodret till värphöns, grisar och nötköttsproduktion?

Vidare kan vissa hormoner bildas naturligt i små mängder och finnas i animaliska livsmedel. Men när det är frågan om höga halter, så bör man som förälder inte ge sig förrän det finns klara besked om halterna av både kadmium och östradiol i den barnmat som säljs. Dessa ämnen är på så sätt indikatorer på föroreningar i barnens mat.

 

Zarah Öberg

för Pigga Barn

 

Camilla Sparring

för Camillas Matuppror

 

(Från nättidningen Folket

http://folket.se/asikter/debatt/1.925106 )

______________________

 

Artikeln kan också hittas på Zarahs hemsida http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=1933&print=1

 

4 thoughts on “Hälsa/ Barn,Mat, kemikalier…Z Öberg C Sparring

 1. Tack för denna information! Vi kommer ihåg olika slags miljöskandaler men har man inte blivit klokare med åren utan enbart tokigare? pga att ekonomierna styr. Läs mitt nästa inlägg om Världsekonomierna–det tycks som att mycket förbereds för olika syfte skull.
  Världen och jorden är förgiftad och människor sinne och hjärtan blir förgiftade de med, utav ondskan.
  Det är verkligen sorgligt. /Maria

 2. Artikel som beskriver ett test som gjorts på gravida kvinnor och man fann att 99-100% hade sedan länge förbjudna gifter i sig:

  http://www.NaturalNews.com/031033_toxic_chemicals_pregnant_women.html

  Artikeln fortsätter att beskriva vad du kommenterar här ovan: gifterna kommer från det giftiga slammet och besprutningsmedel, genteknik, hur den nya livsmedelslagen (S. 510) som varnar för lokalt producerad mat som farlig att konsumera och sen inte gör något för att reglera miljögifter osv.

  (…)
  “Where do all these chemicals come from? Pesticides are sprayed on crops, of course, and the new so-called “Food Safety” bill passed by Congress does absolutely nothing to reduce pesticide levels of food (that’s not part of their definition of “safety,” apparently). In addition, S.510 actually places a new burden on U.S. farmers, shifting the competitive advantage to food importations from countries where the most toxic pesticides are still legal to use. (Yes, farms outside the U.S. can spray DDT on their crops, then import them into the USA for consumption).”

 3. Hej ja den sidan ser intressant ut, och det finns som du säger kemikalier, olja i det mesta. Felet som man gör nu är ju att EU bestämmer för mycket av det svenska jordbruket, och hur man inte låter jordarna vila med sk växelbruk, finns det kvar? Det är andra tider nu mot på 50-60tal.. då fick man åtminstone odla, men du hörde väl att man bara får odla för eget bruk, inte sälja det man odlat(privatpersoner…)den lagen kommer nu i USA
  Alternativ 2 önskar jag, och det finns helande i Jesu namn och blod. Guds ord talar om för oss vad vi har i honom.
  Livsmedelsjättarna förstör folket, och folket har inget att säga till om, eller kan inte ändra eller vill inte ändra sina liv.
  /Maria

 4. Naturalnews.com är en bra sida som upplyser om kemikalier, hälsa och ohälsa.

  Hörde en intressant tanke på vilken inriktning hälso och sjukvård ska/kan ha:

  alt 1
  Fokusera på symtomfrihet genom mediciner, behandling, vacciner osv. = saker som kostar pengar, där den sjuke är en kontinuerlig inkomström.

  alt 2
  Fokusera på att undvika sjukdomar och behålla hälsan. Friska människor ger inga inkomstströmmar; de har hälsan i behåll.

  Hur ska man behålla hälsan?
  Det kan vara bra att tänka preventivt och inse att slammet är dolt på många platser, därför att sälja mest av allt är utgångspunkten. Att få så många träffar på sina produkter i så många sammanhang som möjligt är modellen.

  Olje/kemiindustrin har lyckats bäst under 1900-talet och så har vi olja och kemi i det mesta – i hus, mat, plast, papper, färg, bilar, grödor, vacciner, mediciner, kläder, byggmaterial, parfymer osv.

  Odla egen mat verkar bäst!
  Många livsmedelsjättar är egentligen kemiska företag.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.