Hälsa /Resistenta bakterier sprids i sjukhusavlopp

 

Resistenta bakterier sprids i sjukhusavlopp

Tarmbakterier som är resistenta mot antibiotika kan överleva och föröka sig i sjukhusens avloppssystem. Från sjukhusens avlopp sprids resistenta bakterier också vidare ut i naturen.

Det framgår av en studie som publiceras i facktidskriften Infections ecology and epidemiology.
– Även om förekomsten av resistenta bakterier inte var alarmerande hög talar våra resultat för att sjukhusens avloppssystem är ett eget ekologiskt system och en förbisedd källa
till spridning av resistenta bakterier ut i naturen, säger Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet.

I studien har han tillsammans med forskare vid SLU, Länssjukhuset i Kalmar och Smittskyddsinstitutet analyserat förekomsten av två typer av tarmbakterier i avloppsslammet från en nybyggd del av ett svenskt sjukhus. Proverna togs varannan månad under drygt ett års tid.

Huvudparten av bakterierna var känsliga mot antibiotika,men en mindre del var resistenta mot åtminstone något vanligt antibiotikum. Vanligast var resistens mot antibiotikumet
ciprofloxacin, som mest används för att behandla urinvägsinfektioner. I drygt vart åttonde prov var enterokockerna motståndskraftiga mot ciprofloxacin.

Koli- eller enterokockbakterier som var resistenta mot andra antibiotika påträffades också, men bara i några procent av proverna.

De flesta bakterierna i avloppsslammet fortsätter vidare från sjukhuset och når så småningom reningsverken.

– Men det verkar också som om sjukhusens avloppssystem kan fungera som en källa i vilken resistenta bakterier kan selekteras fram, överleva och föröka sig. Vid flera tillfällen påträffade sammastammar av enterokocker som var resistenta mot ciprofloxacin, säger Björn Olsen.

Vid liknande studier i andra länder har andelen resistenta bakterier i sjukhusens avloppssystem varit högre än i den svenska studien.

– Säkert återspeglar det till viss del att resistensproblemen är större i dessa länder än i Sverige. Men att vi inte fann högre andel resistenta bakterier i vår studie förklaras också av att den gjordes i en nybyggd del av sjukhuset, som inte utsatts för något tidigare antibiotikatryck, säger Björn Olsen. Han har planer på att undersöka förekomsten av resistenta bakterier även i äldre avloppssystem, till exempel när gamla avloppsrör byts ut på Akademiska sjukhuset.

Hur allvarligt är det att antibiotika och antibiotikaresistenta bakterier kommer ut i naturen från sjukhusens avloppssystem?

– Det vet vi inte, men det finns oroande fynd. Nyligen visade vi till exempel att måsar i Stockholms ström kan bära på precis samma sorts resistenta ESBL-bakterier som orsakat besvärliga utbrott på sjukhus, säger Björn Olsen.

Dagens reningsverk är inte anpassade för att ta hand om antibiotikarester och oskadliggöra resistenta bakterier som följer med avloppsvattnet.

– Ett sätt vore att desinficera sjukhusens avloppsvatten med ozon,som både avdödar bakterierna och bryter ner antibiotika, säger Björn Olsen.

Av: Åke Spross                                

/  Maria/ artikeln fr mail

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.