Guds församling/Gudsfruktan? / Kyrkan…

 

Nu är det hög tid för Guds folk att vakna /A Svensson

Både predikanterna och deras åhörare är andligt nedsövda och vet inte i vilken situation de befinner sig. De trivs så gott i mötena och de känner sig trygga i sina kyrkor. Men det är en bedräglig trygghet. Deras medlemskap i frikyrkorna eller i andra kyrkor har ingenting med Guds församling att göra. De kämpar inte för Bibelns sanningar, och har inte tagit upp striden mot Satans kyrkor och det falska prästerskapet.

Om några tar emot Jesus och blir frälsta så får de ingen undervisning om Guds församling. Predikanterna handlar tvärt emot Guds ord. Istället för att undervisa de nyomvända om Guds församling, så är de ivriga att få in dem som medlemmar i sitt eget samfund, sin egen kyrka. Gal. 4:17. Vad är samfundet, vad är pingstförsamlingarna, vad är kyrkan för någonting? Det tiger predikanterna med! De är mycket angelägna om att man ska vara medlem, men man får inte veta vad man är medlem i.

Var någonstans i Bibeln står det att man som kristen måste tillhöra en kyrka eller ett samfund? Varför ska man vara medlem i någonting som man inte vet vad det är? Vad har samfund och kyrkor med Guds församling att göra? Och var i Bibeln står det att man ska gå i kyrkan?

Från 1726 och till 1858 hade man konventikelplakatet här i Sverige, som förbjöd kristna möten i hemmen. Om någon predikade Guds ord eller läste högt ur Bibeln, så kom kyrkoherden och länsman och förstörde mötet. Och predikanten blev arresterad eller fick böta. Det var svenska statskyrkan som förföljde de kristna. Men många som känner till detta, tror ändå att kyrkan är från Gud.

Den kyrka som höll hela svenska folket i religiöst slaveri under 132 år kan inte vara från Gud. Det är Satans kyrka. Och både före och efter konventikelplakatet, så har kyrkan förföljt och trakasserat Guds folk. Från den 26 oktober 1858 gällde en ny konventikellag. Det var först i och med att den under sekler eftersträvade och livligt debatterade religionsfriheten blev stadgad i en religionsfrihetslag av den 26 oktober 1951, som 1858 års konventikellag upphävdes.

Det står i Hebr. 10:25, “…låt oss inte överge vår församlingsgemenskap…” Detta tar kyrkorna och samfunden ingen hänsyn till. De bryr sig inte ett dugg om den kristna församlingsgemenskapen. I stället vill de bevara sin egen kyrko- och samfundsgemenskap, och den kallar de “församlingsgemenskap”. Det som Bibeln talar om församlingsgemenskap, det tillämpar kyrkorna och samfunden på sin egen kyrko- och samfundsgemenskap.

Man rycker loss Bibelns ord ur dess sammanhang och tillämpar dem på ett sätt så att det får rakt motsatt betydelse. Istället för att åstadkomma en kristen enhet och gemenskap, så bevarar man uppsplittringen av de kristna i olika kyrkor och samfund. Tvärt emot Guds ord, som säger att vi som tror på Jesus ska vara ett. Kyrkogemenskapen och samfundsgemenskapen kan vi gott överge, för den har inget stöd i Guds ord.

De som säger sig ha fått Guds kallelse att predika Guds ord, och som uppträder som predikanter, bibellärare och församlingsföreståndare, de ska veta vad Guds församling är. De ska inte gå i kyrkornas och samfundens ledband, utan de ska predika och undervisa om Guds församling. De ska tala om vad kyrkor och samfund är för någonting, och hjälpa människor att komma loss därifrån. Detta är ju det första som varje nyfrälst behöver få undervisning om, vad är Guds församling och hur kommer man med i Guds församling? Vad är kyrkor och samfund?

Detta har predikanterna försummat helt och hållet. De har inte undervisat eller predikat om Guds församling. Med en ljum förkunnelse utan sälta hålls medlemmarna andligt nedsövda, och de får ingen kunskap om Guds församling. De lever i en fantasivärld och vet inte att det som de kallar församling, egentligen inte är någon Guds församling. Deras medlemskort och medlemsmatrikel har ingenting med Guds församling att göra. De har sina möten och sång och musik, trivselträffar och hobby. Församlingen behöver de inte ha bekymmer om, för den sköter ju pastorn och äldstebröderna.

En gång måste predikanterna svara inför Kristi domstol. 2 Kor. 5:10. Hur har de predikat och undervisat om Guds församling? Hur har de predikat och undervisat om dopet i den helige Ande? Hur mycket av Satans falska församlingslära har de avslöjat och bekämpat? Hur många medlemmar i kyrkor och samfund har de lyckats befria?

Det blir mycket förödmjukande för pingstpredikanter och andra frikyrkopredikanter att inför Herren bekänna, att det där har de inte predikat. De har inte ens förstått sanningen om dopet i den helige Ande, och inte heller sanningen om Guds församling. Men de har uppträtt som predikanter, bibellärare och församlingsföreståndare. Deras lön kommer att bli efter vad de har gjort.

Vad är väckelse? Väckelse är Guds församlings upprättelse och återuppbyggnad. Detta kan ske gonom Guds härliga nåd. Pris ske Lammet! Men då måste vi ta upp striden mot den stora skökan och det falska prästerskapet.

Alla kyrkor och samfund, och vad de har gjort mot Guds församling, detta måste bli avslöjat innan Jesus kommer. Innan Jesus hämtar församlingen så ska alla Satans skökokyrkor få sin dom. Därför måste allt Guds folk lämna alla kyrkor och samfund. Lägg märke till vad som står i Upp. 18:6. Herren befaller sitt folk: “Vedergäll henne vad hon har gjort, ja, ge henne dubbelt igen för hennes gärningar; iskänk dubbelt åt henne i den kalk vari hon har iskänkt.” Guds församling ska alltså aktivt medverka i Guds vedergällning mot den stora skökan. Jämför Malaki 4:3. “Och de ogudaktiga ska ni trampa ned, ty de ska bli såsom aska under era fötter på den dag, då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot.”

När Jesus hämtar församlingen, då kommer Guds vredesdom omedelbart över den ogudaktiga världen. Samma dag som Noa gick in i arken, och samma dag som Lot gick ut från Sodom, då kom Guds vedergällning mot de ogudaktiga. Alldeles på samma sätt skall det ske den dag då Människosonen uppenbaras. Luk. 17:26-30.
http://www.algonet.se/~allan-sv/SALIGA.HTM#uppbyggelse

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.