Gud skapade världen/ Budord

 dsc00033.jpg

Gud skapade världen, Gud skapade människorna…. Något som han också gjorde var att ge oss bud att hålla oss till, att följa. Mose fick budorden på stentavlor vid berget Sinai. Gud visade sitt folk lagens innebörd och betydelse, lagens syfte var att visa folket hur man i praktiken skulle leva ett heligt liv.

Senare, under Jesu tid, hade de flesta fått en felaktig uppfattning om lagen. De trodde att den visade vägen till frälsning. Att lyda lagen i minsta detalj var inträdesbiljetten till evigt liv, trodde man. Men här visar Gud att lagen är en riktlinje för ett sunt liv, inte en metod att bli frälst. (2 Mos 20:1)

1.Guds bud säger: Tillbe inga andra gudar. 2 Mos 20:3

1.Jesus säger: Du ska bara tillbe Herren, din Gud och lyda honom.  Matt 4:10

2.Guds bud säger: Gör inga avgudar 2 Mos 20:4

2. Jesus säger: Varken ni eller någon annan kan tjäna två herrar. Luk 16:13

3. Guds bud säger: Missbruka inte Herrens namn. 2 Mos 20:4

3. Jesus säger:  “Men jag säger: “Avlägg över huvud taget inga eder! Om någon säger :”Himlen är mitt vittne!” så missbrukar han Guds tron i sina jordiska affärer.”  /Matt 5:34

4. Guds bud säger: Sabbaten är en helig dag och då får du inte arbeta. 2 Mos 20:8-10

4. Jesus säger: “Men kom ihåg att sabbaten skapades för människornas skull, och inte människorna för sabbatens skull. Och därför har Människosonen makt att bestämma vad som är tillåtet och inte tillåtet att göra på sabbaten.” / Mark 2:27-28

5. Guds bud säger:  Hedra dina föräldrar. 2 Mos 20:12

5. Jesus säger: “Om ni älskar er far och er mor mer än ni älskar mig, är ni inte värdiga att tillhöra mig. /Matt 10:37

6. Guds bud säger: Du ska inte döda.  2 Mos 20:13

6. Jesus säger:  “Om ni bara är arga på någon…hänger domen över er. / Matt 5:22

7. Guds bud säger: Du ska inte begå äktenskapsbrott. /2 Mos 20:14

7. Jesus säger: “Den som ser på en kvinna med begär i blicken har redan varit otrogen med henne i sitt hjärta./Matt 5:28

8. Guds bud säger: Du ska inte stjäla.  2 Mos 20:15

8. Jesus säger: “Om man tar ifrån dig skjortan så ge dem rocken också.”  / Matt 5:40

9. Guds bud säger: Du ska inte ljuga. 2 Mos 20:16

9. Jesus säger: “På domens dag kommer ni att få stå till svars för varje tomt ord ni talar.”  /Matt 12:36

10. Guds bud säger: Du ska inte vara avundsjuk /2 Mos 20:17

10. Jesus säger: “Akta er för habegäret!”  / Luk 12:15

Jesus sade: Jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att uppfylla den.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.