Falska religioner / VARNING! Kabbalah

 

Varning Kabbalah!

Undervisning: Hebrew Roots – NAR och Adam Kadmon = Kabbalah (Judisk Mystik)

http://elvorochjanne.se/undervisning/svenska/bibelstudier/HebrewRoots-NAR_AdamKadmon.html

Obs! Se även Adam Kadmon – Judisk Mystik >>

Ett sammandrag:


Har du lagt märke till att de stora namnen i den Apostoliska och Profetiska rörelsen ofta använder termen DNA i deras vokabulär. De klarar inte längre av att dölja sina villoläror utan talar nu till inte ont anande människor genom en falsk tunga. Det sägs att inget är svårare att finna än det som är gömt mitt i synfältet.

För att vi skall förstå det allvarliga i det här med att använda DNA, så är också mycket viktigt att vi har det klart för oss att dominionismen (Kingdom Now) som lärs ut av fler och fler av dessa predikanter kommer från det ockulta.

Redan från skapelsens vagga så har gnostiska sekter och den gnostiska Kabbalan talat om att människosläktet skall förvandlas genom evolution till all bli en Gudalik varelse. I Kabbalan så kallas den här varelsen för Adam Kadmon eller Gudamänniskan. Termen ”Adam”  beskriver då hela dem mänskliga rasen och ”Kadmon” beskriver fulländningen eller att bli perfekt.

Adam Kadmon handlar om att vända tillbaka till vårt ursprung, med all kunskap, visdom och upplysning som man menar att den 1:a Adam hade. De som tar den här läran på allvar tror att vi kan vända tillbaka igen till Eden och bli som Adam och kunna skapa himlen på jorden. (Medskapa med våra ord)

Adam Kadmon blir man genom aktiveringen av den gudomliga naturen. Man menar då att när tillräckligt många människor har aktiverat sin gudomliga natur så kommer förvandlingen så att man tillsammans blir fullkomligt förenade till ETT = “Corporate Christ.”

DNA står i det här fallet för Divine Nature Activation och det här kastas ut I den kristna världen som riskorn under ett bröllop. Om du googlar på termen DNA activation så kommer du att få massor av träffar.

De som följer den här ockulta trosinriktningen tror att det är den oaktiverade delen i oss som hindrar oss att bli Gudar. De påstår att vi har gudomligheten och upplysningen som Adam Kadmon har nedkodat i vårt DNA. När tillräckligt många på jorden har aktiverat sin Gudomliga Natur så blir vi förenade till Corporately Adam Kadmon, vi återvänder igen till Edens tillstånd och då kan vi föra in himlen redan här på jorden.

Det känns väl igen? Det är precis vad de falska apostlarna och profeterna i the New Apostolic Reformation lär. Och givetvis precis vad New Age lär. Kingdom Now/Dominionisterna döljer sin verkliga Luciferiska agenda I mer godtagbara termer för att locka med dem att följa som är utan urskiljning.

Men det spelar ingen roll I vilket papper man virar in Cyanid I för det är direkt dödande ändå. Här nedan är ett citat ifrån John Lewis från Age to Age ministries där han förklarar vad DNA betyder. Age to Age som jag aldrig har hört talas om säger att man är en kristen organisation.
Dessa 97 % av ditt DNA som inte är aktiverat är Gud som väntar på att bli aktiverad I människan. Du äger nu hela den information och den intelligens som Adam Guds son ägde men det ligger inkodat och klart i ditt DNA. Aktiveringen av detta DNA kommer att få dig att leva som Adam – Gudamänniskan i din varelse.

t

När den Gudomliga Naturen är helt aktiverad I människan, så kommer han att kunna transporteras vart han vill på jorden utan transportmedel. Elia och Filippus är bara förebilder på det fullkomliga. Att när de 97 % blir aktiverade blir 2-Strängad double helix en 12 -Strängad DNA. Eftersom vetenskapen inte förstår de 97 % så förstår de heller inte syftet med 5 extra par av DNA strängar.

Det är den 12 strängade DNA som gör att människan kommer in I sin Gudomlighet. Mänskligheten som är skapat i Guds likhet kan ju inte bli något annat än ett synligt uttryck av Gud själv Varje säd ger sin frukt efter sin sort. Människan är ett synligt uttryck för den osynliga Guden. Detta är skaparens plan från begynnelsen att kunna multiplicera sig själv till den punkten då han fyller alla ting. Den organiserade religionen spenderar tid med att gapa och skrika till dess efterföljare och försöka övertyga dem att de inte är Gudar.

Det ser ut som om deras mission är att medvetet förleda sina efterföljare att tro att de bara är mänskliga och inte kan tänka själva. De krafter som skulle bli frigjorda om de istället skulle börja aktivera sin Gudomliga Natur skulle få all organiserad religion att upphöra. >>

Nu skall vi titta på lite citat ifrån några ledare ifrån New Apostolic Reformation. Vi deltog i ett möte för ledare innan det mötet då Dutch skulle förlösa visionen av den Apostoliska Alliansen. Det var 3 mäktiga dagar när Gud imparterade sin DNA i den Apostoliska rörelsen för en nationell tranformation. (April 2008 e-newsletter by Prayer Focus Ministries describing the Apostolic Alliance gathering in Colorado Springs, Colorado)

I ett Apostoliskt nätverk så är Aposteln I ledningen som är ansvarig att uppehålla nätverkets DNA, han samråder med dem han eller hon väljer. [“Goodbye, Theologians,” C. Peter Wagner, September 06, 2006, “Guest Commentary,” Ministry Today]

Gud försöker nu att föra oss till en plats där vi verkligen skall förstå vilka vi är. Kyrkan har haft en stor identitetskris. Men när kyrkans folk verkligen börjar förstå vilket syfte Jesus hade här på jorden. Han skulle föda fram en helt ny ras av människor som bär Guds DNA i sig och börja föra in himlen på jorden dagligen, ja förstod vi detta skulle vi leva med ett syfte. När Guds folk börjar att inse sin identitet som Guds verkliga avkomma och det är just nu, så kommer kyrkan att kunna skaka om nationerna med Guds kraft. [“The New Breed – Part 2,” Ryan Wyatt, Abiding Glory Ministries, Open Heaven]

Insikt är Guds givna möjlighet för er att förstå din identitet, ert rikes  ID, Er andliga DNA, er unika ställning på jorden och I Kristi kropp, det finns ingen som du. Du är förutbestämd för att bli någonting stort. Chuck Pierce School of the Spirit, Faith Summit Church, Monday, March 24, 2008

Guds levande ord som är livets bröd vill ännu en gång bli kött igenom en kropp av människor som helt och hållet vill sluta sig till honom och gå upp i honom. Precis som vi inte lever av naturligt bröd enbart utan av Guds levande ord som utgår ur hans mun. Precis som brödet som ger evigt liv kommer den gömda sanningen om Gudomlighet att bli en del av ert andliga DNA. [“Shepherd ‘ s Rod, Part 1: Blood and Fire,” Paul Keith Davis and Bob Jones: Oct 11, 2004]

Jag har kallat det bästa av alla blodslinjer på jorden till just denna generation. Jag har utvalt dem och samlat dem till denna generation. Den utvalda generationen, Detta är Davids blodslinje och Paulus der är Jakobs och Petrus och Johannes. Men dessa kommer att övergå dem i hängivenhet och kärlek till mig. De kommer att gå in i det övernaturliga och få anden utan mått och göra det igen annan har gjort. Dessa måste komma in i Jesu Kristi Gudomliga natur. Det är en kyrka som nått sin fulla mognad av Gudamannen. Denna generation kommer att få de början på en världsvid ny ordning. Vineyard Prophecy Conference, 1989

Dessa Gnostiska Kabbalistiska läror är inte nya uppenbarelsen som de moderna falska Apostlarna och Profeterna vill få er att tro. Vi är inga Gudar och kommer heller aldrig att bli några heller genom att delta i Lucifers hemliga läror och gnostiska upplysningar.

Detta är exakt den lögnen som ormen kom med i trädgården för länge sedan som ledde till människans fall. Och det fallet gjorde oss så beroende av en förlossning genom Jesus Kristus. Är det inte märkligt att just denna lögn just nu är det centrala i den sista tidens avfallna församling. Och ormen sa till kvinnan – Ingalunda skall ni dö! (precis tvärtemot vad Gud sagt) För Gud vet att den dag ni äter av det så skall era ögon öppnas. (ormen lovar högre gnosis eller kunskap) och ni skall bli som Gud och förstå Gott och Ont.

Petrus varnade för villoläror som skulle föras in i kyrkan.

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.
Grekiska texten säger att de skall i smyg jämsides med sanningen också föra in falska läror. På så sätt blir evangeliet totalt kraftlöst. Det står också att de kommer att använda folk för att göra pengar på dem. Vi lever i ett stort avfall idag där en stor del av församlingen har tagit in villfarelse. För att undvika att bli bedragen så måste vi hålla oss till sanningen så passionerat att det motiverar oss att följa oavsett kostnad och studerandet av skriften under bön måste prioriteras.

Mvh Janne Ohlin/

____

Mer om Kabbalah kommer i denna kategori.  /Maria

4 thoughts on “Falska religioner / VARNING! Kabbalah

 1. Usch, farliga saker.
  Ja bibeln som den läses av Ormen. Den ormen den var listig den. Dessa newagemänniskor och kabbalister tror att de kan bestämma hur de vill. det värsta är att de får så många med sig, se på alla världens skådespelare/skådespelerskor och andra som dras till detta elände.
  Jag är inte bländad av denna knepiga rörelse, det kan låta som det vore rätt men vi vet vad som är rätt. Tack Gud att du undervisar oss om dessa tider vi är i. Tack att du låter oss stå under ditt beskydd och att vi får vara dig trogen! Amen.
  /Maria

 2. I Kabbalahs stora bok Zohar (“strålglans”; bländande ljus) gör rabbiner en omtolkning av Moseböckerna (the spiritual – the secret Torah).

  Gud sade: varde ljus!

  (Big bang/”the great shattering of the vessels!!”)

  Guds “allomfattande center” (Ein Soph) är ljus och ljuset delas i tio delar: de sk 10 sefirot; Guds 10 emanationer.

  Gud “delar” alltså sig och visar sig ha ett antal kvaliteter som sen fyllt universum och människan.

  På så sätt är allt gudomligt/har en gudomlig gnista.

  Problemet är att de gudomliga gnistorna ligger splittrade, och inte sitter ihop med varandra (ungefär som guldstoft i en jordhög).

  Det är det som vi är kallade att göra: frigöra ljus; vara ljus och till slut återförenas med alltet. Vi får kunskap och insikt i hur världen är skapad och hur vi ska återförena det splittrade världen (oss själva) genom att hela tiden studera Torah (Moseböckerna) och speciellt dess andliga undermening (Kabbalah/Zohar).

  Zohar citat:

  …At the creation, God (Elohim) irradiated the world with light, but then it was withdrawn, so as to deprieve sinners of its enjoyment, and it is stored away for the righteous as it is written: Light is sown for the righteous.” Psalm 97:11) ;Then the worlds will be in harmony and all will be united into one.
  (G Scholem: Basic readings of Zohar, pg 6)

  Ungefär:

  Gud lät ljuset fylla hela världen, men drog sedan undan det, för att syndare inte ska kunna njuta av det. Ljuset lagrades för de rättfärdiga som ska återföra världen till sitt ursprungliga tillstånd: ALL-ENHET.

  (New Age)

  Mer New Age än så här blir det inte!!

  Skillnaden mellan New age och ren Kabbalah är att den senare är KRAFTFULL och New Age rätt sjuk och blek i jämförelsen.

  Kabbalah är *Bibeln som den läses av Ormen* i Genesis första kapitel.

  (Adam var/är gudomlig och kunskap är vägen tillbaka till Gud…osv)

  Det är därför vi blir så bländade och förvillade av dess budskap. Det låter rätt (orden är Gamla testamentets!!) men det leder i precis motsatt riktning.

  Jesus måste hjälpa oss på rätta vägen, det här är REN förvillelse!

  Enligt Kabbalah är vi numera i den messianska tiden, då världen ska återföras till harmoni och enhet.

 3. Det är hemskt det som man vill att vi ska ta till oss, istället för Jesus.
  Det är en hemsk och rutten värld vi lever i.
  Tack för allt du skriver och berättar, det behövs sådan kunskap som du ger här, för jag kan inte sammanställa allt så bra.
  Jag älskar Jesus, och skall alltid göra det- Jesus frälste mig. och Dig.
  Det kommer att komma några avsnitt till om Kabbalah, som du gärna får kommentera.
  Vilken värld så hemsk….
  /Maria

 4. Kabbalistern och tanken om Illuminati 13 bloodlines som har rätt att styra världen….Bara rätt gener kommer tillbaks Gud, sägs det!

  Ja, vad ska man säga?

  Vad säger madame New Age Blavatsky i The Secret Doctrine?

  Det finns en arisk ras som ligger till grund för allt utvecklat och vetenskapligt på jorden, sen finns det människor som inte klarar av nåt…Det behöver rättas till och få en “slutgiltig lösning”…

  Det här var Herr Hitlers kvällslektyr, som det sägs!

  Människor är enligt det här tänkandet, på väg att utvecklas till att bli gudar, med en guds medvetande och kunskaper, kraft.

  Kabbalah och dess tankesystem finns idag utvecklat i:

  New Age

  Gnosticism (meditativ katolicism)

  Hinduism

  Sufism (mystisk Islam)

  Ockultismen är ett ENHETLIGT system med många olika inriktningar.

  Tankarna är egentligen bara tre:

  1 Du är utvald

  2 Du kan få tillgång till Guds kunskap och medvetande (Gud och Guds medvetande strömmar ner i/genom världen som ljus eller vatten; ren energi)

  3 Sök den gudomliga kunskapen och det gudgivna medvetandet genom andliga tekniker och mer eller mindre hemliga böcker: Du blir en med Gud och fylld av ljus (illuminerad).

  3b Allt är en del av Gud (Ein Soph) och ondska är inte ond i sig, bara en av “bleknad godhet.”

  (Lucifer kan ge dig kunskap och andlig teknik att förverkliga den inre människan…)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.