Evangelium/Under och mirakel. Matt kap 9

 

  

Jesus botar blinda och stumma

Mat 9:27 

När Jesus gick därifrån, följde honom två blinda som ropade och sade: “Davids son, förbarma dig över oss.” Mat 9:28Och då han kom hem, trädde de blinda fram till honom; och Jesus frågade dem: “Tron I att jag kan göra detta?” De svarade honom: “Ja, Herre.”  

Mat 9:29Då rörde han vid deras ögon och sade: “Ske eder efter eder tro.”  

Mat 9:30Och deras ögon öppnades. Och Jesus tillsade dem strängeligen att se till, att ingen finge veta detta.  

Mat 9:31Men de gingo åstad och utspridde ryktet om honom över hela det landet.  

Mat 9:32När dessa voro på väg ut, förde man till honom en dövstum som var besatt.  

Mat 9:33Och när den onde anden hade blivit utdriven, talade den dövstumme. Och folket förundrade sig och sade: “Sådant har aldrig förut varit sett i Israel.”  

Mat 9:34Men fariséerna sade: “Det är med de onda andarnas furste som han driver ut de onda andarna.”  

Mat 9:35Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.  

Mat 9:36Och när han såg folkskarorna, ömkade han sig över dem, eftersom de voro så illa medfarna och uppgivna, “lika får som icke hava någon herde.”  

Mat 9:37Därför sade han till sina lärjungar: “Skörden är mycken, men arbetarna äro få.  

Mat 9:38Bedjen fördenskull skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”  

*Det är många som behöver bli friska idag, och det är inte känt att Gud gör under idag också men det gör han, Hallelujah!

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.