Evangelium.Under och mirakel /Jesus botar den blinde

 

Mannen i detta kapitel Joh 9:1-41 fick inte bara SYNEN tillbaka utan också ANDLIG INSIKT- plötsligt förstår han att Jesus är Mästare, profet och Herre. Vi kan uppfatta Jesus på olika sätt, och ju längre vi vandrar med honom- desto bättre förstår vi vem han är. Petrus uppmanar oss att VÄXA I ANDLIG STYRKA och lära känna vår Herre och frälsare Jesus Kristus mer och mer ( 2 Petr 3:18)….fortsätt gå med Jesus!

Joh 9:1  När han nu gick vägen fram, fick han se en man som var född blind.
Joh 9:2  Då frågade hans lärjungar honom och sade: “Rabbi, vilken har syndat, denne eller hans föräldrar, så att han har blivit född blind?”
Joh 9:3  Jesus svarade: “Det är varken denne som har syndat eller hans föräldrar, utan så har skett, för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom.
Joh 9:4  Medan dagen varar, måste vi göra dens gärningar, som har sänt mig; natten kommer, då ingen kan verka.
Joh 9:5  Så länge jag är i världen, är jag världens ljus.”
Joh 9:6  När han hade sagt detta, spottade han på jorden och gjorde en deg av spotten och lade degen på mannens ögon
Joh 9:7  och sade till honom: “Gå bort och två dig i dammen Siloam” (det betyder utsänd). Mannen gick då dit och tvådde sig; och när han kom igen, kunde han se.
Joh 9:8  Då sade grannarna och andra som förut hade sett honom såsom tiggare: “Är detta icke den man som satt och tiggde?”

Joh 9:9  Somliga svarade: “Det är han.” Andra sade: “Nej, men han är lik honom.” Själv sade han: “Jag är den mannen.”

Joh 9:10  Och de frågade honom: “Huru blevo då dina ögon öppnade?”

Joh 9:11  Han svarade: “Den man som heter Jesus gjorde en deg och smorde därmed mina ögon och sade till mig: ‘Gå bort till Siloam och två dig.’ Jag gick då dit och tvådde mig, och så fick jag min syn.”

Joh 9:12  De frågade honom: “Var är den mannen?” Han svarade: “Det vet jag icke.”

Joh 9:13  Då förde de honom, mannen som förut hade varit blind, bort till fariséerna.

Joh 9:14  Och det var sabbat den dag då Jesus gjorde degen och öppnade hans ögon.

Joh 9:15  När nu jämväl fariséerna i sin ordning frågade honom huru han hade fått sin syn, svarade han dem: “Han lade en deg på mina ögon, och jag fick två mig, och nu kan jag se.”

Joh 9:16  Då sade några av fariséerna: “Den mannen är icke från Gud, eftersom han icke håller sabbaten.” Andra sade: “Huru skulle någon som är en syndare kunna göra sådana tecken?” Så funnos bland dem stridiga meningar.

Joh 9:17  Då frågade de åter den blinde: “Vad säger du själv om honom, då det ju var dina ögon han öppnade?” Han svarade: “En profet är han.”

Joh 9:18  Men judarna trodde icke att han hade varit blind och fått sin syn, förrän de hade kallat till sig mannen föräldrar, hans som hade fått sin syn.

Joh 9:19  Dem frågade de och sade: “Är detta eder son, den som I sägen vara född blind? Huru kommer det då till, att han nu kan se?”

Joh 9:20  Då svarade han föräldrar och sade: “Att denne är vår son, och att han föddes blind, det veta vi.

Joh 9:21  Men huru han nu kan se, det veta vi icke, ej heller veta vi vem som har öppnat hans ögon. Frågen honom själv; han är gammal nog, han må själv tala för sig.”

Joh 9:22

Detta sade hans föräldrar, därför att de fruktade judarna; ty judarna hade redan kommit överens om att den som bekände Jesus vara Messias, han skulle utstötas ur synagogan.

……….De förhör mannen som nyss blivit botad av Jesus……

Joh 9:23  Därför var det som hans föräldrar sade: “Han är gammal nog; frågen honom själv.”

Joh 9:24  Då kallade de för andra gången till sig mannen som hade varit blind och sade till honom: “Säg nu sanningen, Gud till pris. Vi veta att denne man är en syndare.”

Joh 9:25  Han svarade: “Om han är en syndare vet jag icke; ett vet jag: att jag, som var blind, nu kan se.”

Joh 9:26  Då frågade de honom: “Vad gjorde han med dig? På vad sätt öppnade han dina ögon?”

Joh 9:27  Han svarade dem: “Jag har ju redan sagt eder det, men I hörden icke på mig. Varför viljen I då åter höra det? Kanske viljen också I bliva hans lärjungar?”

Joh 9:28  Då bannade de honom och sade: “Du är själv hans lärjunge; vi äro Moses’ lärjungar.

Joh 9:29  Till Moses har Gud talat, det veta vi; men varifrån denne är, det veta vi icke.”

Joh 9:30  Mannen svarade och sade till dem: “Ja, däri ligger det förunderliga, att I icke veten varifrån han är, och ändå har han öppnat mina ögon.

Joh 9:31  Vi veta ju att Gud icke hör syndare, men också att om någon är gudfruktig och gör hans vilja, då hör han honom.

Joh 9:32  Aldrig förut har man hört att någon har öppnat ögonen på en som föddes blind.

Joh 9:33  Vore denne icke från Gud, så kunde han intet göra.”

Joh 9:34  De svarade och sade till honom: “Du är hel och hållen född i synd, och du vill undervisa oss!” Och så drevo de ut honom.

Joh 9:35  Jesus fick sedan höra att de hade drivit ut honom, och när han så träffade honom, sade han: “Tror du på Människosonen?”

Joh 9:36  Han svarade och sade: “Herre, vem är han då? Säg mig det, så att jag kan tro på honom.”

Joh 9:37  Jesus sade till honom: “Du har sett honom; det är han som talar med dig.”

Joh 9:38  Då sade han: “Herre, jag tror.” Och han föll ned för honom.

Joh 9:39  Och Jesus sade: “Till en dom har jag kommit hit i världen, för att de som icke se skola varda seende, och för att de som se skola varda blinda.”

Joh 9:40  När några fariséer som voro i hans närhet hörde detta, sade de till honom: “Äro då kanske också vi blinda?”

Joh 9:41  Jesus svarade dem: “Voren I blinda, så haden I icke synd. Men nu sägen I: ‘Vi se’, därför står eder synd kvar.”

_________

*Det finnes ett ord för min själ, Ett glatt och ett fröjdefullt bud, Att Jesus för mig allt gjort väl Och bjuder mig frid ifrån Gud.* /PB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.