Evangelium/ Livets Ord och E-konf. På väg mot Rom…

 

Livets Ord & Europakonferensen 2011

Ulf Ekman

Under Livets Ords Europakonferens i Uppsala angav Ulf Ekman en ny inriktning, där närmandet till romersk katolicism uttrycksfullt fanns med. Tidigare ställningstaganden som på olika sätt markerat distans till katolska och andra kyrkosystem, menade han höra till varje nystartad väckelserörelses barnsjukdomar. Nu, när stiftelsen efter några decenniers verksamhet nått”andlig mognad” och månar att värna om ekumeniskt inflytande, söker man starkt tona ner sin tidigare kritiska inställning, för att istället anpassa och förbereda rörelsen på nya tider.

Den nya inriktningen markeras också i en ny teologisk tidskrift, utgiven av Livets Ords universitet, där rörelsens framtida framgångsteologer utbildas. Katolska kyrkofäder, fantastiska andedöpta nunnor, Peter Halldorfs medvetna ihopflätning av katolska helgon och karismatisk väckelse, för att ta några exempel, höjs till skyarna i stiftelsen Livets Ords nya markör.

Om ekumeniken skulle kräva förändringar av centrala katolska läror kan den kyrkan omöjligt vara med längre, men den ”faran” är högst obefintlig. Däremot öppnar denna gemensamt uttalade trosgrund för många evangeliskt kristna att anamma ett katolskt inspirerat kyrkomönster. Det behöver inte betyda att bokstavligt konvertera, utan det mest förrädiska är egentligen det sätt på vilket den katolska anden smyger sig in i varje liten spricka som på grund av bristande vaksamhet uppstått i muren.

Steget från andetillbedjan till att dyrka katolska helgon och jungfru Maria är inte långt. Den karismatiska rörelsens andeutgjutelse har tagit sig många obibliska yttringar, som leder skarorna in i skökokyrkan istället för ut ur den. Berusningen träder in och sedan är steget inte långt förrän samfundet blir ett tillhåll för religionernas orena andar, besmittade och druckna av hennes otukts vredesvin. ”Dragen ut ifrån henne ” är Bibelns budskap. ”Anden säger uttryckligen, att i kommande tider somliga skola avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. ” 1 Tim 4:1

Läs mer: http://www.berno.se/2003/04/anden-frhrligar-jesus.html

_____

Reinhard Bonnke

Bonnke is a false teacher and a false prophet. This is a documented fact. The reason I tend to believe that he made this statement on the radio program with the idea that somehow Jesus Christ was going to “show up” is that Bonnke may have predicted that Jesus Christ would appear physically before. From all accounts Bonnke said that Jesus Christ was going to show up in his crusade in Nigeria.

Reinhard Bonnke – The “grandfather” of the Revival Movement. A missionary in Kenya, in 1988 he publically prophesied that people would experience Jesus in two days and many miracles would occur.According to the Kenyan Times, two days later on June 11th, 1988, a white robed man suddenly appeared among the crowd at a Christian healing and prayer service in a village near Nairobi. Christians and Moslems alike recognized him as Jesus and many miracles were reported. On the web site of Benjamin Creme, the new age prophet, we are told this was Lord Matraiya, “Christ returned, the fifth Buddha, the Messiah, the Kalki Avatar, the World Teacher” who will usher in the New Age (www.shareintl.org/job). Bonnke’s disciples have tried to disassociate him from this prophesy. However, it has hardly dampened the enthusiasm of Pentecostals for Bonnke’s anointing. (http://www.ewtn.com/library/SPIRIT/TORONTO.HTM)

Läs mer:

http://www.deceptioninthechurch.com/bonnkechristappear.html

Mer om Bonnke: http://www.letusreason.org/popteac13.htmhttp://www.forgottenword.org/raised.html

_____
Jack Hayford

There is much to like about Jack Hayford in regards to his success and his dedication. I am not a supporter of Hayford for a number of reasons especially his continual decisions to be affiliated with the “Word of Faith” preachers like Kenneth Copeland, Creflo Dollar, etc. Jack also is the pastor of the Church on the Way in California and is the pastor to Paul and Jan Crouch of TBN. I believe Jack should, as Pastor of the church Paul and Jan attend, unless he agrees with their false gospel, tell them how they are spreading the wrong message, correct them and if necessary discipline them. I also disagree with his stance on having non-believers participate in the Communion process which is part of our Worship of the Lord showing our understanding of His giving his life and blood for us. I have included below some of his remarks concerning this practice while also giving you a link to the complete article.

Läs mer: http://www.forgottenword.org/hayford.html
A recent article from Jack Hayford in Christianity Today is one of the most damnable heresies I’ve ever seen from a respected church leader. The sheep’s clothing is coming off these wolves. Since so few people respect the word of God anymore these apostate leaders no longer need to make any pretense of faithfulness to scriptural truth.
Läs mer:http://abominationnation.blogspot.com/2008/01/jack-hayford.html

_____
Hans Weichbrodt

Oasrörelsen är en fristående karismatisk (av grek. “chárisma” = nådegåva) rörelse, som vill främja en sund andlig förnyelse. Sund förnyelse är förankrad i Ordet, balanserad och känslig för den helige Ande samt ger god frukt.

Oasrörelsen har sin grund i evangelisk luthersk tro och vill tjäna Svenska kyrkan med en öppenhet mot andra samfund.

Oasrörelsen är ett utflöde av den världsomspännande karismatiska förnyelsen. Den har nära kontakt med Oasrörelsen i det svenska stiftet i Finland (Borga stift), och med OASE i Norge och Danmark samt med motsvarande rörelser över hela världen. Mer än 500 miljoner människor identifierar sig idag med denna förnyelse. Det är den största väckelse någonsin i kyrkans historia!

Hans Weichbrodt tillsammans med bl.a. Berit Simonsson är ”inspiratörer enligt Oas-rörelsens hemsida.

Läs mer: http://www.oasrorelsen.se/om-oasroerelsen

Berit Simonsson
Berit Simonsson talar här på en video om den Karismariska rörelsen: http://www.youtube.com/watch?v=hBkqQsRhlEc

*****************************

EVANGELIKALISM, DEN KARISMATISKA RÖRELSEN OCH VÄGEN TILLBAKA TILL ROM

Läs mer: http://www.solascriptura.se/rom.html

*****************************
Det är ingen tvekan om att Livets Ord sedan länge är på
väg mot Rom eller rättare sagt redan är där!

Europakonferensen predikanter är vargar i fårakläder!

Se Videon “One World Religion”:

http://www.youtube.com/watch?v=keiU9WiyPJE

****************************

2 Kor. 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15 Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.
Artiklarna hämtade från:
http://alertsweden.bloggo.nu/category/false-preachers/

 /Maria

8 thoughts on “Evangelium/ Livets Ord och E-konf. På väg mot Rom…

 1. Just vad vi behöver: Vi behöver göra oss själva mindre och HERREN större i våra liv. Det är den bästa medicinen mot själviskhet och högmod. Gärna en stoor dos av Gudsfruktan också, så kan vi kanske börja fungera så som Gud vill.
  Det tog lång tid att vakna över dessa nödvändigheter men Gud är god och släpper inte sina barn. Han vill att de ska ha kunskap.
  För många människor är det bra att allt är så JÄTTE av allt, men det är bättre med smått. Tycker jag.
  Tiden är verkligen mycket sen ! /Maria

 2. Intressant!

  Jag fick frågan härom dagen: Hur gör man motstånd mot kolosserna?

  Även när man talar om insikten att globala företag gör ungefär som de vill på planeten (och det saknas politiker som kan/vill stoppa dem) och det leder till en enorm förödelse, punktvis, brukar man ju använda ordet “vakna.”

  Vi (och många fler) “vaknade” till insikten att världen går i hjulspår som människor inte kan ändra. Bara Gud kan göra skillnad och det gjorde han på korset!

  Vi har på ett sätt vaknat till den insikten:

  Samarbetande “jättepolitiker”, sammanslagna jätteföretag (jättebörser, jätteturnerningar, jättebyråkratier) och jättekyrkor är samma fenomen!

  Detta betyder (i bibeln) att tiden är (mycket) sen.

  Gud utnämner sällan människor att göra “jättesaker.”
  Det brukar vara tvärtom, eftersom vi snart råkar ut för frestelsen att bli jättar själva!

  Paulus gjorde jättesaker i Grekland, men innan dess krymte hans person rejält!

 3. Det verkar som att man väääntar på en världsvid väckelse och försöker få igång den på olika sätt, man tror att folk skall bli frälsta i stora kampanjer. MEN väckelse kan också betyda annat och det vet vi att det menas så: VÄCKT av Gud för att gå ur skökan, de felaktiga sammanhangen. Men jag tror inte att de flesta tror så, och själv trodde jag en gång på den traditionella “väckelsen”. Men om man lär sig vad som egentligen står i bibeln så ändrar man uppfattning.

  Då blir man trogen Gud och kan arbeta på dets ätt han vill. Jag tror inte att han vill ha det som det är nu!

  Ja det finns arbetare och det är väl, men jag tror inte att alla kyrkor måste bli en kyrka, snarare att alla troende börjar förstå vad Gud menar och går ur sammanhangen och går samman så som han vill. Falsk ekumenik tror jag inte han vill ha utan däremtot äkta samvaro och kärlek till andra och ett friskt Jesu evangelium.
  /Maria

 4. Lockelsen med den ekumeniska MEGA-kyrkan, kan det ha något med antalet frälsta (kristna)?

  “Det är dags för historiens största väckelse, sen kommer Jesus.”

  Är det tanken?

  Att man övertygas av att MÅNGA människor finns på samma plats och att man bygger stora religiösa organisationer?

  “Arbetarna är få, men skörden är stor,” sägs det i evangeliet. Måste ALLA kyrkor bli EN KYRKA för att väckelse ska komma i våra dagar?

 5. Hej Jag tror inte att man bryr sig så mycket om vad GUD och Paulus m fl säger, talarna idag förvränger ju allas ord, Det är ett väldigt hyschhysch och man blir arg då man kommenterar att det är fel det de gör.
  LO var emot det från början, jodå, och det var ju nästan riktigt att de var emot på den tiden, men sedan spårade det ur mer o mer. Om man tittar på äldre undervisning t ex så ser man att mycket var felaktigt! och värre blev det
  Jag är glad att jag inte är med i den cirkusen- jag förstår att man inte har där att göra, det är farliga saker.
  /Maria

 6. Jag vet inte vad som lockar? Ekumenisk andeväckelse? De som lockas får tala om det själva! Det vore intressant att få höra.

  Varför var LO emot katolicismen från början?

  Kan inte kristna hålla samman ledda av Herden? Paulus säger ju att ett tecken på DHA är sammanhålllning och kärlek.

 7. Jag vet inte vad kristenheten, eller vad man skall kalla dem, håller på med.
  Luther tyckte en hel del, och det gör vi med i våra tider, denna utvecklingen som sker är otrolig!
  Vad ska de i Rom och göra??? Kan någon svara på det? På din fråga ..ja jag svarar med en fråga- för jag fattar INTE. Mystiska andeupplevelser, och bibelordet betyder inget längre? SKÄMS! ni som kallar er kristna och leder dessa konferenser och tar del av sådan undervisning som inget ger………..m m
  /Maria

 8. Läste EVANGELIKALISM, DEN KARISMATISKA RÖRELSEN OCH VÄGEN TILLBAKA TILL ROM.

  Här jämförs andligheten hos pingstvänner och karismatiska katoliker som i dagarna går tillsammans i en ekumenisk ny kyrka där Bibelordet är underordnat mystiska “andeupplevelser.”

  Luther mötte dessa karismatiker, som utropade “Anden, anden!” med orden: “jag ska slå din ande på nosen.”

  Fascinerande krumsprång. Karismatiska evangeliska kristna går till Rom…

  Vad finns det för andlig väckelse i Rom, kan man fråga sig?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.