Ett ord idag/Avfall.Gudsfruktan? Guds Ord.Evangelium

 

 119:130

JESAJA 8:12-13

12. Ni ska inte kalla för sammansvärjning allt vad detta folk
kallar sammansvärjning, ej heller ska ni frukta vad det fruktar,
ni ska inte förskräckas därför.

13. Nej, HERREN Sebaot ska ni hålla helig; honom ska ni frukta,
och för honom ska ni förskräckas.

1 Petr. 3:14. *Skullen I än få lida för rättfärdighets skull, så ären I dock saliga. “Hysen ingen fruktan för dem, och låten eder icke förskräckas..”

Jer. 29:23.  ..”därför säger HERREN så: Se jag skall hemsöka nehelamiten Semaja och hans avkomlingar. Ingen av dem skall få bo bland detta folk, och han skall icke få se det goda som jag vill göra med mitt folk, säger HERREN. Ty han har predikat avfall från HERREN.                                                                                                                                                                                                                 

I likhet med de flesta av Guds profeter betraktades Jesaja som en förrädare, därför att Guds budskap gick stick i stäv med de styrandes vilja. Folket skulle i första hand lyda Gud, och kungen först i andra hand. Jesaja förutsäger till och med regimens fall, vilket naturligtvis inte var särskilt populärt bland de inflytelserika.

Ja vi ska lyda Gud först och främst. Det står i Ordet att vi ska: Sök först Guds rike…  Som människa lyder jag personligen Gud så gott som jag bara kan. Jag ser också hur samhällen faller samman och problem hopar sig. Det är ju så det har varit i alla tider.  Att upplysa människor om felaktigheterna i samhällena och i länderna- så har man gjort i alla tider. När man lärt känna Jesus så vill man följa honom och upprörs naturligtvis över hur det ser ut bland de styrande över länderna och hur det brakar ihop på många ställen, även i vårt eget land.

Jesus är sanningen och honom och hans sanningar skall vi förstå. Jesus var den förste rebellen och han talade om himmel och helvete. Men det glömmer man kanske bort i dessa tider, för det finns knappt någon som säger några sanningar i dag, för då blir ju folk rädda. Det skulle inte skada alls om människor fick en rejäl dos av gudsfruktan.
 Jesus talar mycket om de religiösa ledarna och deras tilltag och han fördömer deras sätt att “lära ut” Ordet.    Jesus rensar templet: Matt 21:12-17; Mark 11:12-19; Luk 19:45-48:    Läs Matt 23:13:36     
 Jesus säger att vi ska vara vaksamma, han säger INTE att vi ska bortförklara vissa fakta om tidens tecken, han säger att vi ska förstå dem!  Jesus säger att vi ska ha olja i våra lampor, och detta är så oerhört viktigt! Jesus säger att det viktigaste budet är att älska HERREN, vår Gud, av hela vårt hjärta. Gör alla det?  Jesus talar om framtiden, han undervisar på Oljeberget om den framtid han vet om. (Detta hade profeten Sakarja profeterat om…)Han säger att vi inte ska spekulera i tidens stund och om hans återkomst, han ber oss vara förberedda. Är vi det?  Jesus säger att vi inte ska oroa oss, jag oroar mig inte, det värsta är att veta tt så många inte känner Jesus, och detta är verkligen hemskt…ut från kyrkorna och predika evangelium….till folket.   Jesus säger att vi ska ha en fast förankring i Guds Ord och därför kunna avslöja fel och avvikelser i en falsk undervisning. Jesus säger hur viktigt det är att det glada budskapet når fram till alla……Jesus lever!  Gud glömmer inte sitt folk.  

                                                                                                                              
När man ser hur NWO kommer närmare o närmare och satans attacker sker i samhället och över de styrande- då reagerar man. Personligen så är jag INTE RÄDD för det som kommer, för jag har min tro på Gud, en allsmäktig Gud. Men det finns de som inte vet vad som kommer, så många är inte troende och de tror kanske att allt är LUGNT. Det är fel, för det är inte lugnt. Tycker man att det är lugnt i världen som den är nu då har man inte en aning om vilka katastrofer och förföljelser som människor lever i nu- och fler kommer!   Det finns många obehagliga sanningar och det är väl dags att ta förstå dem och bli räddad – innan domen kommer över världen. Då är det för sent att böja sig.
Många människor läser bara tidningar som  Expressen och Aftonbladet och ser på såpor på Tv, känner dessa människor Guds Ord? Ser de hur samhällena ser ut? Vet de om att det kommer en dom över världen? De måste vakna upp, och det finns många sätt att väcka dem på, men inte skrämma dem. (?) Jag har personliga vänner som aldrig, aldrig försitter en enda stund att berätta för människor om den levande Jesus.

Om man inte ser hur samhället och världen på denna jorden är uppbyggd och hur det styrs, och av vilka, (det är ju faktiskt historielektioner och sunt förnuft),och man dessutom inte läser och förstår Guds Ord, hur skall man då kunna tillämpa Guds Ord?  Och: Hur skall man då kunna vara vaken och vaksam?

Ja Guds budskap skall spridas, evangelium skall ut för att rädda människor. Nu.
/Maria

4 thoughts on “Ett ord idag/Avfall.Gudsfruktan? Guds Ord.Evangelium

 1. I denna tid vi lever i..i Sverige…vi är inte i centrum och kan därför inte förstå vad som egentligen händer, vi i detta landet har varit såå förskonade från elände och krig, Gud har skyddat Sverige, ja det har han sannerligen. Men det kommer att komma mycket hårda tider även här, och det vore nog bäst om människor kunde se o förstå att det finns en Gud- sedan är det försent att ropa på honom, han vill vi ska söka honom NU (ja alltså mycket tidigare)

  Det är många kristna i USA som förfasar sig nu och vet att det kan hända i princip vad som helst där, bl a mina släktingar som undrar hur det ska bli…..
  På bibelns tid var det säkerligen inte lätt, nej, men världen var inte lika Stor då. Men pengar och anseende och avgudadyrkan var stor../Maria

 2. (Vad bryr det oss?)

  Kanske är det så att vi svenskar inte upplever att vi är med i imperiet? Vi upplever inte imperiet nära på samma sätt som amerikaner och engelsmän, ryssar och kineser gör, eftersom vi är i perfierin och de är i centrum! I dessa länder finns/har funnits en stor (också kristen) debatt och mycket skrivs om imperiets våldsdåd och omoral. Sverige följer med i världen och delar på kakan. Vi tror att vad som händer i imperiets centrum: EU/Bryssel, FN/New York/Washington/Paris/London/Beijing inte bryr oss speciellt mycket. Krigen och bankkrascherna handlar inte om oss svenskar!

  På Bibelns tid var säkert romarna, perserna, assyrierna, egypternas imperialistiska krigsmentalitet och krassa indrivning av pengar mycket tydlig för medborgarna i Israel/Palestina.

 3. hej Janne, det är ett fint inlägg du gör här med attförklara/ge din synpunkt/och mångas/ hur odemskratiskt detta landet är och vad Gud alltid har sagt om synden.

  Vi kan inte styra själva och inte politiker heller, de bara tro det.

  CITAT: Gud styr världen, medan människan (på samma gång) gör upp planer för hur hon ska styra världen! Det är planer som Gud inte accepterar, eftersom människor inte klarar av att styra världen, helt enkelt. Hon klarade inte det på Davids tid och gör det inte nu heller.

  Dessa psalmverser handlar inte om symboler och gamla kungalängder, utan om politik. Verserna beskriver människors vilja till makt, och människors tro på sig själva som större än vi egentligen är! Varför rasar hednafolken, varför tänker de fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde.
  Slut citat.

  Ja jag håller med om detta, och måtte människorna vakna till insikt. Psalmerna berättar för oss hur det var då, det är bara att jämföra och med den helige Andes hjälp förstå att det är likadant idag, men värre ändå på flera sätt.
  Tack för dina ord Janne, jag önskar att fler kunde kommentera och säga SIN mening, de andra som läser här och tror måste ju ha fattat samma sak….. Hälsn Maria

 4. (Om makt och människors planer)

  Om det nu ser så lugnt och fint ut i världen (trots att vi ser motsatsen rada upp sig i spaltmeter i tidningarna): Varför ville Jesus rädda människan? Varför gav Guds sin ende Sons liv på Golgata, om Gud tyckte att vi klarar oss själva och klarar av att handskas med synden? Synden syns både i det personliga livet och i det offentliga livet. I det personliga livet tror vi att ränker och halvsanningar, livslögner och tvister om barn, hus och hem existerar (och i det offentliga livet är allting bortom kritik). Vem är du att kritisera dödssvadroner och bombningar av bröllopsfester för olja och gas?

  i det privata har vi såpornas värld. Synden som glider runt bland familjerna. I det offentliga livet ser det ju ungefär likadant ut. Åtminstone om man läser i historieböckerna. Klarar vi inte av att ta nederlag och inse att vi ofta blivit bedragna? Och gå vidare i kärlek och förlåtelse? Varför påpeka att vissa människor vill njuta ostört av att skapa sina samhällen, och inte bryr sig speciellt mycket om att andra inte följer med, eller kan vara med och påverka? Vad påverkar vi egentligen?

  Den som anser att vi idag lever i demokratier får skriva här under i kommentarerna vad som planeras framöver i Sverige och inom EU! Demokrati betyder folkstyre, och då är det medborgarna som ska leda och diskutera varje politiskt ämne, inte bara politiker! Utan samhällsdebatt -ingen demokrati! Vet medborgarna inte vad som planeras för dem i ett samhälle är det inte demokratiskt.

  Ickedemokratiska samhällen vill snart konfiskera och övervaka, kontrollera och extrahera, beskatta och driva in pengar obegränsat och bryr sig inte om de fattiga och sjuka, de små och de gamla. Vem vill leva i ett samhälle som beter sig som ett rovdjur? Inte jag. Inte Maria. Inte Jesaja heller!

  Guds lag ska förhindra att (den personliga och kollektiva ) synden tar över och gör människor ofria och rånade av andra; att vi görs till slavar. Tror man att Gud ord är fulla av symboler och inte handlar om människors relationer (i det offentliga och i det privata) kan jag citera några verser ur Psaltaren:

  (Psalm 45:3, Orden om Jesus makt över världen)

  (Jesus) Du är den skönaste av människor, nåd är utgjuten över dina läppar. Därför har Gud välsignat dig för evigt. Bind svärdet vid din sida i ditt majestät och i din härlighet. Ha framgång och drag ut till försvar för sanning, ödmjukhet och rättfärdighet. (…) Skarpa är dina pilar, folk ska falla för dig. Fiender träffas i hjärtat.

  Ur Psalm 14:
  Förstår de ingenting, dessa ogärningsmän som äter mitt folk som vore det bröd? Och som inte åkallar Herren?

  Fråga: Vilka är det som äter folk som vore de bröd, om inte ståthållarna?

  Ur Psalm 2:
  Varför rasar hednafolken, varför tänker de fåfängliga tankar? Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot Herren och hans smorde.

  Fråga: Var det här bara på gamla testamentets tid? Gäller inte samma idag? Vilka är jordens kungar i det här fallet?

  I den engelska bibeln (KJV) står samma vers ur Psalm 2 översatt:

  Why do the nations rage and the people plot in vain?
  The Kings of the earth rise up, and the rulers council together against the LORD and his anointed.

  Varför rasar folken och gör folken fåfänga planer?
  Världens kungar och härskare reser sig upp och rådgör för planer att ta makten från Herren Gud och Jesus Guds Son.

  I en annan översättning NIV låter Psalm 2:1:
  Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?

  Varför gör nationerna hemliga planer och planerar fåfängt?

  med andra ord ur Psalmen: Varför konspirerar nationerna och gör meningslösa planer, som Gud i sin allmakt kan svepa bort när Han vill?

  Kommentar:
  Gud styr världen, medan människan (på samma gång) gör upp planer för hur hon ska styra världen! Det är planer som Gud inte accepterar, eftersom människor inte klarar av att styra världen, helt enkelt. Hon klarade inte det på Davids tid och gör det inte nu heller.

  Dessa psalmverser handlar inte om symboler och gamla kungalängder, utan om politik. Verserna beskriver människors vilja till makt, och människors tro på sig själva som större än vi egentligen är!

  Tack för att du skriver så fint på sidan, Maria!
  Kram!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.