Ett ord idag / Ledning

 image3c.gif

Sätt dig lugnt ner till bokslutet sedan du stängt din dags dörr. Notera debet och kredit – det du försummat och utfört, gå inte förbi något som oväsentligt i händelser, impulser, tankar eller handlingar, det skenbart obetydliga kan vara det viktigaste. Föresätt dig sedan att morgondagens  resultat skall bli bättre./Ord på vägen.

Denna texten säger mig att vi alla gör våra fel. Men att göra fel betyder inte att vi inte kan göra rätt. Därför är det så bra och ljuvligt att låta Herren sköta om vår dag.

Därför att han vet vad han vill med våra liv, våra dagar som vi får från honom att vårda….Vi får gå till honom i tidig morgonstund för att låta honom leda vår dag: Låt honom leda dig i dina göromål, så att du inte missar vad han vill att du ska säga, göra eller läsa, eller annat.

Då han får leda dig hela dagen, då blir du uppmärksam på vad som är väsentligt eller vad som är obetydligt. Om du tillägnar honom den dag du fått: Då slipper du att göra misstag eller bli besviken över ditt handlande.Fråga Honom om vad han tycker är viktigt, och handla därefter. Han kommer att leda dig  — om du vill.

Gud vår Fader, Gud vår Fader, du är värdig lov och ära. Du är helig och rättfärdig, du är glädjen i mitt liv. Du är värdig lov och ära! /P Karlsson