Ett ord idag/Frid och ro i Jesus.Bibelord.Lämna världen

 

-Den som vet att den är frälst av nåd, den aktar på Guds ord och lämnar världen, d v s den personen vet! att Gud har gjort under i den personens liv och den väntar på Jesu återkomst och lever VARJE dag i lovprisning och bön och tacksägelse. Den lever i Glädje i frälsningen.
Se verser:

Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor;
Tit 2:12  den fostrar oss till att avsäga oss all ogudaktighet och alla världsliga begärelser, och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tidsålder som nu är,
Tit 2:13  medan vi vänta på vårt saliga hopps fullbordan och på den store Gudens och vår Frälsares, Kristi Jesu, härlighets uppenbarelse –
Tit 2:14  hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet, och till att rena åt sig ett egendomsfolk, som beflitar sig om att göra vad gott är.

Den personen har fått ro i själen, sådan ro som bara Jesus kan ge. Den frälste tillhör det folk /de troende/ som väntar på att Jesus skall komma tillbaka och hämta oss hem till sig.

—Hur många har ro i själen i dagens samhälle,?,  med det jäkt och buller och ljud och telefoner och datorer och arbete och jäkt och snabbmat och fetma och godis och resor och semestrar och böljan blå och stress och naturkatastrofer och lögner om världssituationen och spelkonsoller och dåliga filmer och ljud i alla former och våldet som blir värre och värre och världen som vacklar ganska betänkligt….HUR många finner ro i detta? Kanske är det månne en falsk värld! Vad säger du?

-Personligen har jag ro i Jesus Kristus, vad som än sker! Ro, frid, glädje, skratt, bibelläsning, väntan på underverk, Jesu kärlek, Jesu ro, Jesu hjälp med värk och elände, Jesu är god och mäktig i allt jag möter!

Så här säger Jesus:

Mat 5:3  “Saliga äro de som äro fattiga i anden, ty dem hör himmelriket till.
Mat 5:4  Saliga äro de som sörja, ty de skola bliva tröstade.
Mat 5:5  Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.
Mat 5:6  Saliga äro de som hungra och törsta efter rättfärdighet, ty de skola bliva mättade.
Mat 5:7  Saliga äro de barmhärtiga, ty dem skall vederfaras barmhärtighet.
Mat 5:8  Saliga äro de renhjärtade, ty de skola se Gud.
Mat 5:9  Saliga äro de fridsamma, ty de skola kallas Guds barn.
Mat 5:10  Saliga äro de som lida förföljelse för rättfärdighets skull, ty dem hör himmelriket till.
Mat 5:11  Ja, saliga ären I, när människorna för min skull smäda och förfölja eder och sanningslöst säga allt ont mot eder.
Mat 5:12  Glädjens och fröjden eder, ty eder lön är stor i himmelen. Så förföljde man ju ock profeterna, som voro före eder.
Mat 5:13  I ären jordens salt; men om saltet mister sin sälta, varmed skall man då giva det sälta igen? Till intet annat duger det än till att kastas ut och trampas ned av människorna.

Jesus säger fortfarande:  Mat 11:28  Kommen till mig, I alla som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.    – Så sök Jesus!

/Maria

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.