En stund på jorden? /KLIPPAN JESUS

Vad pågår på vår jord? Människor on earth

Med eller utan en nypa salt, kan du läsa mina ord, om vad som pågår på vår jord.

Läs psalm 94 nedan

Världen är väldigt hård och kall.
Människornas själar blir mer och mer förstörda!
Människorna blir mer och mer vilsna.
Människorna blir mer och mer lurade.
Människorna vill inte ha sanningarna från Gud.
Människorna är sin egen bästa vän.
Människorna är stora egon.
Människorna går förlorade.
Människorna vet inte vad som är rätt och fel.
Barnen och ungdomarna går förlorade till satan!

Vad är världen? Den är döende!
Dikt och bild ©Maria

Läs Psalm Kapitel 94:

Bön om Herrens hjälp mot fienden
1 Hämndens Gud, Herre,
hämndens Gud, visa dig!
2 Res dig, du jordens domare,
ge de stolta vad de förtjänar!
3 Hur länge ska de gudlösa, Herre,
hur länge ska de gudlösa
triumfera?
4 Deras tal flödar av fräckhet,
alla förbrytare förhäver sig.
5 Herre, de krossar ditt folk,
de förtrycker din arvedel,
6 de dödar änkor och främlingar
och mördar de faderlösa,
7 och de säger:
“Herren ser det inte,
Jakobs Gud märker det inte.”
8 Fatta, ni oförnuftiga bland folket!
Dårar, när ska ni bli kloka?
9 Han som har planterat örat,
skulle han inte höra?
Han som format ögat,
skulle han inte se?
10 Han som fostrar folken,
skulle han inte straffa,
han som lär människan förstånd?
11 Herren känner
människornas tankar,
han vet att de är tomhet.
12 Salig är den som du, Herre,
fostrar och lär från din lag
13 för att ge honom ro
från onda dagar
tills graven är grävd
för de gudlösa.
14 Herren förskjuter inte sitt folk,
han överger inte sin arvedel.
15 Rättvisa ska åter gälla i rätten,
och alla som har ärliga hjärtan
ska följa den✱.
16 Vem står upp för mig mot de onda?
Vem hjälper mig mot förbrytarna?
17 Om inte Herren var min hjälp
skulle min själ snart bo i det tysta.
18 När jag säger: “Min fot vacklar”,
då är din nåd mitt stöd, Herre.
19 När mitt inre är fullt av bekymmer,
då gläder din tröst min själ.
20 Kan en orättfärdig domstol✱
ha gemenskap med dig,
en som gör orätt✱ i lagens namn,
21 som angriper en rättfärdig själ
och fördömer oskyldigt blod?
22 Men Herren har blivit min borg,
min Gud är min tillflykts klippa.
23 Han låter deras brott
drabba dem själva,
han förgör dem
för deras ondska.
Herren vår Gud
ska förgöra dem.


Hälsn Maria

6 thoughts on “En stund på jorden? /KLIPPAN JESUS

 1. Hej Fredrik, du skriver:
  Är du märkt är du markerad för Vilddjurets Märke.
  Du är en del av systemet.
  T o m avlidna som har vaccinerat sig avger en 6-siffrig Bluetooth-kod. En individuell indikation även efter du dött?
  Varför vill man digitalisera dött kött?
  Varför är det ingen prototyp?
  *********
  Detta är ju verkligen förfärligt och att man inte har en aning om detta och vad det kommer att betyda.

  Detta är märkligt och kan visst vara rätt::Att bättre kunna erbjuda denna lösning (för att kunna logga in) där dagliga böner (pannan) och studier av Toran (handen) finns där återigen samma mönster igenom i form av tefillin och mezuzot.:::: För att det kommer att bli ett styre av människor o religionstvång m m.

  Man gillar ju RITUALER!!

  Asken kallas tefillin och mezuzot (pannan och handen) båda har utseendet av en liten kapsyl eller kapsel. Enligt uppgifter samma rituella kontext och förbund som tex ett vaccin mot Covid=smutsigt!

  Jag tycker du berättar bra och är kunnig! o anar hur det kommer att bli! Det är bra att du förmedlar detta till oss alla, vi vill veta mer!
  /MAria

 2. Ja det kommer att bli märkliga tider i form av alla möjliga o omöjliga händelser, angiveri,tala illa om oss, hot, trakasserier, m m. Människor har inte förstått vad detta som sker nu innebär, för de vet ju inte vad bibeln säger, GUDS ORD är sant och skarpt och han berättar alla sanningar för den som vill veta.
  Därför kan vi veta att han beskyddar o bevarar, även om vi så dör. Antikrist o det rike som han vill ha kommer att börja byggas, ja snart, men vi får stå emot allt det, hela vägen. De kristna som inte begriper bättre kommer att göra andra illa, och det blir kamp. Ja det blir tufft och vi måste ta en dag i taget i bön och att ära Gud. Kan vi det? Jaa av kärlek. Gud välsigne dig. /Maria

 3. Jag tror inte Märket kan vara en förelöpare eller prototyp. Dessutom är inte Satan så dum att han förbereder sina offer och sedan kommer med den ursprungliga metoden eller märkningen.
  Är du märkt är du markerad för Vildjurets Märke.
  Du är en del av systemet.
  Tom avlidna som har vaccinerat sig avger en 6-siffrig Bluetooth-kod. En individuell indikation även efter du dött?
  Varför vill man digitalisera dött kött?
  Varför är det ingen prototyp?
  -Ja den chockerande nyheten är att pannan eller handen ska tolkas utifrån en rituell handling.
  Syftet är att göra pannan och handen ett repetivt inkört beteende (precis som att logga in på telefonen). Via automatik.
  Dörrposten (pannan) till en QR-kod (handen)?
  Via pannan (Face-ID eller Palmscan)?
  Att bättre kunna erbjuda denna lösning (för att kunna logga in) där dagliga böner (pannan) och studier av Toran (handen) finns där återigen samma mönster igenom i form av tefillin och mezuzot.
  Det pannan och handen egentligen symboliserar är renhetslära enligt Judaistisk härkomst. Israel var tex det första landet att uppnå en vaccintäckning på över 90%>. Därför kan vaccinen inte vara en prototyp iom att Bibeln beskriver att alla ska ta denna märkning,först så att de kan köpa och sälja.
  Sedan kan de vänta och bli en del av Antikrist.
  Dvs det måste hända nu?
  En uppdelning?
  Pannan och handen är en konstant påminnelse om Guds löften och bud. Tex placerad i pannan och handen i form av en liten ask eller kub.
  Denna lilla ask är en påminnelse och det är precis så Märket måste tolkas.Som en ständig påminnelse,inte en engångsföreteelse,och igen dyker vaccinen upp som den enda kandidaten med dessa egenskaper.
  Inte som prototyp utan som fullvärdig medlem likt aktiv i en liten ask. Det är innehållet i vaccinen som räknas som Märket (inte nålen).
  Asken kallas tefillin och mezuzot (pannan och handen) båda har utseendet av en liten kapsyl eller kapsel. Enligt uppgifter samma rituella kontext och förbund som tex ett vaccin mot Covid=smutsigt!
  Där innehållet beskriver förbud och renhetsläror (Sabbat) i denna kapsel.
  Också förbud mot tex andra läror och vaccinen har nu (pannan och handen) en närmast religiös framtoning.
  Precis som pannan och handen egentligen står för?
  Ytterligare information och argumentation på att vaccinen inte kan vara något annat än Vildjurets Märke. En molekylärbiologi som saktar omvandlar DNA till att bli likt Antikrists DNA.
  Jag vet inte hur tydlig man ska behöva bli!

  Citat och information är hämtade från boken:
  From Maccabees to the Misnah.
  Andra utgåvan av Shaye J.D Cohen,2006.

 4. Hej! Jag tackar för dina tankar o ord här och återkommer med ‘svar’ på detta senare i dag, måndag! Gud välsigne dig. /Maria

 5. Att ta vissa saker med en Nypa salt är många gånger gott, för att vara lite selektiv. Det jag tänker mig, med Covid Vaccin är förelöpare till det märke som skall sättas på hand och panna, läste Fredriks kommentar också. min bild,är att ett angiveri system, där kristna, som även tagit Covid Vaccine, skriver massa, näst angiveri system i Facebook sidor, hur hemska de är som inte tar Covid Vaccine o.s.v.
  Det är förstås står också, att man vänder sig mot sin broder, och angiver honom i ett system som är inbakat. Vilket blir mycket problematiskt, eftersom Jesus själv aldrig tvingade någon, ja inte ens att följa honom. problematiken, är ju att man deltar i något som pågår med tvång överallt. vilket är lagiskhet mot ett påtvingat system, hellre än att se Andens frihet. Då, dessa har dessa Kristna, näst blivit angivare, av andra kristna som förespråkar, den frihet Gud gav människan. även om de sett hur man bötfällt människor satt straff avgifter, burat in dem i fängelser. m.m. vilket jag tycker, att dessa Kristna trycker ju på den knappen, som Antikrist totala System kommer, och de gör ingenting för att främja friheten, utan dessutom angiver dem som galna och allt annat, vilket också kommer vara med antikrist märke. de är bara tokar, som icke tar dess märke. men det står väl broder skall angiva sin broder och sådan i Bibeln. Men det jag menar, om man står för slags frihet. det bygger på valfrihet. men om kristna dessutom uppmuntrar totalitärt system, Då är friheten borta.

 6. Räcker det med att tro på Jesus för att klara Vildjurets Rike?
  Antikrists system?
  En digital världsvaluta där alla blir konformiderade omformade till 666?

  -Enligt Bibliska mått räcker det inte med att bara tro på Jesus.
  Utan också hur Jesus dog och varför hans blod som är allomfattande för alla synder och alla generationer kommer att skydda och bevara dessa 2 vittnen som kommer gå igenom vedermödan.
  Att bli räddad ur vedermödan betyder inte att du blir räddad ifrån vilket många millenialister (1000-års troende tycks tro).
  Du behöver inte hålla med ett gnutta eller ens en liten gnutta.

  Så hur besegrar man något genom att tro på något?
  -Ja genom reflexiv kontroll.
  Vildjurets profet kommer likt Jesus vara den profet vi alla har väntat på?
  -Gå inte dit!
  Räcker det med att tro på Jesus då?
  -Nej vi måste veta vilken Jesus som är den äkta och vilken som är den falska.
  OM man tror på 1000-års riket och uppryckandet och om 1000-års riket inte har hunnits till ända och uppryckandet INTE har skett är villfarelsen enorm och risken ofantlig att man trillar dit.
  -Räcker det genom att tro på Jesus för att besegra Vildjuret,dess havererade ekonomiska system?
  -Egentligen, inte, både ja och nej, beror på hur du definierar ordet Jesus.
  Ordet som GER LIV, och varför och hur man definierar ordet LIV.
  Sitter LIVET I BLODET?
  -Ja då är jag med, men endast som ett svepskäl av 2 möjligt argument.
  Uppenbarelseboken ger ORDET,LOGOS,JESUS absolut allmakt men inte för de sista 3,5 åren.
  Dessa sista 3,5 (av 7) gäller det att vara extra vaksam, vilken Jesus man tror på. Deta kommer vara MÅNGA som säger att bara dem har absolut auktoriret och kunskap (från Jesus själv).

  Därför finns det en fara i att säga, att -Bara jag håller mig till Jesus, så kommer nog allt ordna sig.
  Bibeln beskriver det inte på det sättet.
  De 2 vittnena som beskrivs är en synonym på de kristna som är under och i vedermödan under denna fas eller period som vi kallar vedermödan.
  Vilket tycks anspegla att INGET UPPRYCKANDE kommer äga rum förräns efter vedermödan?
  -Oavsett vilket är den viktigare punkten att poängtera hur segrar man under
  vedermödan, (oavsett uppryckandet) som teologisk begreppsform?

  Inte med fysiska ting och medel så mycket är säkert.
  Jesus kommer att ha en absolut vital roll, men här återspeglas en mera intim roll, än en absolut relationsform. Tro, men inte på Jesus, (på sätt och vis)
  men här är det JESUS BLOD, som är den vitala punkten.

  -Varför?’
  -Jo, därför att prövningarna kommer att vara många och handlar mera om en boxningsmatch eller en lång maraton-löpning.

  Uppenbarelseboken 12:11 har beskrivit hur man lyckas.

  Vildjuret beskrivs via ordet honom där detta digitala (autos) system beskrivs.
  Alla kommer dock inte falla offer för detta digitala system, utan kommer i regel tycka och känna igen sig som vanligt men falla offer för systemets bekvämlighet.
  Trevligt att arbeta hemifrån inte sant?

  Hur segrar man? (tro på Jesus, eller Jesus blod?)
  11 De övervunno honom i kraft av Lammets blod och i kraft av sitt vittnesbörds ord: de älskade icke så sitt liv, att de drogo sig undan döden.

  Inte genom att stoppa systemet, utan att vägra ingå avtalen i dess ekonomiska digitala system. (666)
  Genom att helt enkelt vägra sig vaccineras, med något som helst medel.
  Pulver,piller,plåster,spruta,inhalation eller som det planeras nu i WEF att förändra sallad som via mRNA (uppdateringar) ska programmeras innehålla Gp-120 Glykoproteiner (mRNA-bärande spikproteiner).
  Vildjuret går inte att stoppa, men det går att besegra det, genom att vägra
  ingå dessa givna avtal som de flesta (87,6%) redan har tackat ja till.

  övervunno=nikao (att hålla samma styrda linje,att inte backa från ett argument)
  honom=autos (ett teknokratiskt styrt samhälle) går på neuro-reflexiv väg).
  arnion/aima=Lammets blod= (ett ungt lamm, som slaktas)
  vittnesbörd=martyria (martyr,offer, i dagligt tal en som icke är vaccinerad).
  liv=psuche (psyke,motståndsförmåga, tycke, tänkande att alstra en förmåga).
  döden=thanatos (fysisk separation).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.