Ekonomi /Direktörslönerna se art.

 

 

DN.se 22.9.2011  

Deras löner har sprängt miljonvallen

Jens Kärrman

Generaldirektörernas löner har stigit rejält sedan alliansen tog över. Årslönen har sprängt miljonvallen, visar DN:s granskning. Samtidigt som vanliga löntagare fått 3.400 kronor mer i plånboken har generaldirektörerna fått 14.700 kronor.

När Dan Eliasson om tio dagar tillträder som generaldirektör för Försäkringskassan får han 144.000 kronor i månadslön – lika mycket som statsminister Fredrik Reinfeldt. Jämfört med sin företrädare Adriana Lender får han påökt med 27.700 kronor.

Han är inte ensam om att få stora lönelyft jämfört med företrädaren. När Sacos förre ordförande Anna Ekström i somras utsågs till generaldirektör för Skolverket fick hon 110.000 kronor i månaden, 20.000 kronor mer än företrädaren.

-När man står inför en rekryteringssituation och verkligen vill ha en kandidat kan det vara ett skäl att det blir en något högre lön, säger civilminister Stefan Attefall som har ansvar för utnämningspolitiken.
DN har gått igenom lönerna för samtliga generaldirektörer. De har i dag en snittlön på 92.699 kronor. 2006, året då alliansregeringen tillträdde, tjänade landets generaldirektörer i snitt 78 021 kronor. Det innebär att medelgeneraldirektören tjänar 1.112.388 kronor om året, mot 936.252 för fem år sedan.

I dag tjänar 30 generaldirektörer 100.000 kronor eller mer i månaden, mot åtta 2006. Lönerna ökar efter hela linjen, topp 30 har faktiskt haft en lägre ökningstakt än resten.

På fem år har lönerna stigit med 14.678 kronor, eller 18,8 procent. Under samma tid har lönerna riket totalt ökat med 3.400 kronor, eller 13,4 procent. Det innebär att generaldirektörerna har haft en 32 procent bättre löneutveckling än resten av arbetskraften.

– En del av myndighetscheferna har större ansvar i dag och vi har också fått in fler chefer för myndigheter som har en ickepolitisk eller ickestatlig bakgrund, vilket kan ha bidragit till att de gått in på en högre lön, säger Stefan Attefall.
Efter maktskiftet 2006 förändrade regeringen utnämningspolitiken. Fler personer utanför politiken skulle rekryteras och öppenheten om hur utnämningarna går till skulle öka. Dessutom bestämde sig rege­ringen för att rensa i myndighetsfloran. En rad myndigheter lades ner medan andra slogs samman.

Stefan Attefall tycker att ökningarna är rimliga sett till de förändringar som skett på myndighetssidan.

-En chef för en ny myndighet har ett större fögderi att sköta om. Per person kan det innebära en något högre lön, men det innebär framför allt att vi sparat in en annan generaldirektörslön, säger han.

En annan orsak till att lönerna stuckit i väg är konkurrensen från det privata näringslivet. Det gäller i synnerhet myndigheter på ekonomi- och IT-området. När regeringen annonserade efter en ny generaldirektör för Finansinspektionen kom det bara in fem ansökningar.

-Det finns betydligt bättre möjligheter att få bättre betalt på ett privat bolag som inte är lika medialt utsatt. I en sådan jämförelse är Försäkringskassan ett låglönearbete, även om det givetvis i jämförelse med Försäkringskassans personal är en hög lön. Det gäller att hitta en balans, säger Stefan Attefall.

Generaldirektörerna och lönerna

1. Dan Eliasson, Försäkringskassan: 144 000 kr. (+33%)

2. Angela Bermudez-Svankvist, Arbetsförmedlingen: 133 500 kr. (+16%)

3. Gunnar Malm, Trafikverket: 128 800 kr.

4. Mats Sjöstrand, Regeringskansliet: 123 000 kr.

5. Ingemar Hansson, Skatteverket: 120 000 kr. (+9%)

6. Ann-Catrin Zetterdal, Sjöfartsverket: 118 000 kr. (+30%)

7. Martin Andersson, Finansinspektionen: 116 500 kr. (16,5%)

8. Adriana Lender, Regeringskansliet: 116 300 kr.

9. Per-Erik Sandlund, Invest Sweden: 115 800 kr. (+13,5%)

10. Thomas Allard, Luftfartsverket: 115 300 kr. (+12,3%)

11. Göran Marby, Post- och telestyrelsen: 114 500 kr. (+54%)

12. Lars Nylén, Regeringskansliet: 113 400 kr.

13. Anna Ekström, Skolverket: 110 000 kr. (+43,7%)

14. Stefan Lundgren, SCB: 109 000 kr.

15. Inger Andersson, Livsmedelsverket: 107 700 kr. (+13,3%)

16. Karin Apelman, Exportkreditnämnden: 106 900 kr. (+27,6%)

17. Anders Danielsson, Säpo: 105 600 kr. (+12,2%)

18. Karin Westling Palm, Pensionsmyndigheten: 105 000 kr.

18. Mille Milnert, Vetenskapsrådet: 105 000 kr. (+26%)

18. Mille Milnert, Vetenskapsrådet: 105 000 kr. (+26%)

18. Charlotte Petri Gornitzka, Sida: 105 000 kr. (+17,9%)

21. Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen: 104 500 kr. (+7,1%)

22. Jan Magnusson, Sveriges Geologiska Undersökningar:104 285 kr. (+32%)

23. Anders Nordström, Regeringskansliet: 104 100 kr.

24. Mikael Odenberg, Svenska Kraftnät: 102 500 kr. (+10,2%)

24. Staffan Widlert, Transportstyrelsen: 102 500 kr.

24. Barbro Thorblad, Domstolsverket: 102 500 kr. (+23,4%)

27. Christina Gellerbrant Hagberg, CSN: 102 000 kr. (+31,9%)

28. Claes Stråth, Medlingsinstitutet: 100 600 kr. (+16,3%)

28. Lena Häll Eriksson, SMHI: 100 600 kr. (+36,9%)

30. Dan Sjöblom, Konkurrensverket: 100 000 kr. (+12,9%)

31. Christina Rångemark Åkerman, Läkemedelsverket: 99 200 kr. (+17,8%)

32. Johan Carlsson, Smittskyddsinstitutet: 99 000 kr. (+1,5%)

33. Mats Persson, Statens Jordbruksverk: 98 700 kr. (+17,3%)

34. Charlotte Brogren, Vinnova: 97 800 kr. (+27,2%)

35. Ewa Persson Göransson, Statens Institutionsstyrelse: 97 600 kr. (+11,7)

36. Susanne Ås Sivborg, Patent- och registreringsverket: 96 700 kr. (+11,1%)

37. Mikael Sjöberg, Arbetsmiljöverket: 96 000 kr. (+14,3%)

38. Gunnar Holmgren, Försvarets Materielverk (FMV): 95 400 kr. (+15,6%)

39. Gunnar Larsson, Konsumentverket: 95 100 kr (+22,2%)

40. Helena Lindberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): 94 700 kr.

41. Yvonne Gustafsson, Statskontoret: 94 000 kr. (-5%)

41. Göran Ekström, Arbetsgivarverket: 94 000 kr.

41. Lena Jönsson, Fortifikationsverket: 94 000 kr. (+27,5%)

41. Claes Ljungh, Kammarkollegiet: 94 000 kr. (+6,8%)

45. Ann-Christin Nykvist, Statens Pensionsverk: 93 500 kr. (+29,9%)

46. Ann-Marie Begler, Skolinspektionen: 93 000 kr.

47. Maria Ågren, Naturvårdsverket: 92 800 kr. 21,3%

48. Ulf Bengtsson, Försvarsmakten: 92 400 kr.

49. Björn Risinger, Havs- och Vattenmyndigheten: 92 000 kr.

50. Ann-Louise Eksborg, Strålsäkerhetsmyndigheten: 91 700 kr.

51. Mats Dillén, Konjunkturinstitutet: 91 000 kr. (+13%)

52. Eva Håkansson Fröjelin, Ekobrottsmyndigheten: 90 500 kr. (+14,8%)

53. Monika Stridsman, Skogsstyrelsen: 90 000 kr. (+8,4%)

53. Ulf Hammarström, Försvarsexportsmyndigheten: 90 000 kr.

54. Jan-Olof Lind, FOI: 89 000 kr. (+14%)

55. Bengt Kjellson, Lantmäteriet: 89 000 kr. (+12,7%)

56. Katri Linna, Regeringskansliet: 89 000 kr.

57. Gunilla Hulth Backlund, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket: 88 600 kr.

58. Annika Rembe, Svenska Institutet: 88 000 kr. (+20,3%)

59. Rolf Annerberg, Formas: 87 800 kr.

60. Anders Engvall, Statens Veterinärmedicinska Anstalt: 87 800 kr. (+15,8%)

61. Pia Enochsson, Myndigheten för Yrkeshögskolan: 87 500 kr.

62. Christina Lugnet, Tillväxtverket: 87 500 kr.

63. Dan Hjalmarsson, Tillväxtanalys: 87 500 kr.

64. Judith Melin. Kustbevakningen: 87 000 kr. (+22,8%)

65. Gunilla Törnqvist, Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV): 87 000 kr. (+37%)

65. Ingvar Åkesson, FRA: 87 000 kr. (+17,6%)

67. Janna Valik, Boverket: 86 600 kr. (+14,7%)

68. Göran Gräslund, Datainspektionen: 86 200 kr. (+14,9%)

69. Mats Wikström, Ekonomistyrningsverket: 86 000 kr. (+6,8%)

69. Henrik Landerholm, Folke Bernadotte Akademin: 86 000 kr. (29,9%)

71. Anne-Marie Qvarfort, Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen (IAF): 85 800 kr. (+26,5%)

72. Greger Bååth, Specialpedagogiska myndigheten: 85 500 kr.

73. Elisabet Falemo, Elsäkerhetsverket: 85 000 kr. (+21,4%)

74. Lena Andersson, Kommerskollegium: 84 900 kr. (+14,7%)

75. Tomas Norell, Statens Fastighetsverk: 84 500 kr. (+3,7%)

76. Lennart Dahlborg, Statens Järnvägar: 84 000 kr. (+20,1%)

76. Hans-Eric Holmkvist, Swedac: 84 000 kr. (+13,5%)

78. Margareta Bergström, Brottsoffermyndigheten: 83 300 kr. (+14,9%)

79. Annika Bränström, Bolagsverket: 82 700 kr (+8%)

80. Olle Norberg, Rymdstyrelsen: 82 400 kr. (+22,2%)

81. Birgitta Ågren, Rekryteringsmyndigheten: 82 000 kr. (+12,2%)

81. Brita Saxton, Trafikanalys: 82 000 kr.

83. Erna Zelmin, Rättsmedicinalverket: 81 500 kr. (+10,9%)

84. Per Nilsson, Ungdomsstyrelsen: 80 700 kr. (+21,3%)

85. Jonas Bjelfvenstam, Statens väg-och transportforskningsinstitut (VTI): 80 100 KR. (+6,5%)

86. Håkan Hallstedt, Lotteriinspektionen: 80 000 kr. (+25%)

86. Hans Ytterberg, Statens Haverikommission: 80 000 kr. (+14,3%)

88. Kennet Johansson, Statens Kulturråd: 79 900 kr. (+4%)

89. Nina Cromnier, Kemikalieinspektionen: 79 800 kr. (+11,6%)

90. Birgitta Boström, Statens geoteknikska institut: 79 300 kr. (+13,2%)

91. Sarah Wamala, Folkhälsoinstitutet: 78 500 kr. (+7,1%)

92. Lars Magnusson, Statens Bostadskreditnämnd: 78 500 kr. (+14,6%)

93. Per Molander, Inspektionen för socialförsäkringen: 78 300 kr.

94. Yvonne Fredriksson, Energimarknadsinspektionen: 78 200 kr.

95. Dag von Schantz, Regeringskansliet: 77 100 kr.

96. Ulf Melin, Internationella programkontoret för utbildning: 76 600 kr. (+14,3%)

97. Åsa Lindh, Svenska ESF-rådet: 76 300 kr. (+11,4%)

98. Stina Westerberg, Statens Musikverk: 75 000 kr.

98. Aud Sjökvist, Regeringskansliet: 75 000 kr.

100. Olof Åslund, Institutet för arbetsmarknadspolitiskutvärdering: 74 000 kr.

101. Claes Älfvåg, Handisam: 73 700 kr. (+13,9%)

102. Andreas Ekman Duse, Inspektionen för strategiska produkter (ISP): 73 000 kr. (+25,4%)

103. Ingrid Johansson Lind, Institutet för Språk och Folkminnen: 72 100 kr.

104. Staffan Forsell, Riksutställningar: 72 000 kr. (+22,4%)

105. Meit Camving, Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor (MIA): 72 000 kr. (+16,1%)

106. Magnus Larsson, Myndigheten för radio och tv: 72 000 kr.

107. Anders Danielsson, Regeringskansliet: 65 400 kr.

Fotnot: Migrationsverket, Kriminalvården, BRÅ och Energimyndigheten leds av tillförordnade generaldirektörer och ingår inte i genomgången. Löneförändring är en jämförelse med samma myndighet 2006. I de fall där det inte finns något jämförelsetal beror det på att myndigheten är ny eller att den 2006 leddes av en tf generaldirektör. Arbetsgivarverkets gd lönesätts inte av regeringen och Försvarsmaktens generaldirektör är inte myndighetschef utan ansvarig för myndighetens ekonomi.

Samtidigt som vanliga löntagare fått 3.400 kronor mer i plånboken har generaldirektörerna fått 14.700 kronor.

När Dan Eliasson om tio dagar tillträder som generaldirektör för Försäkringskassan får han 144.000 kronor i månadslön – lika mycket som statsminister Fredrik Reinfeldt. Jämfört med sin företrädare Adriana Lender får han påökt med 27.700 kronor.

Han är inte ensam om att få stora lönelyft jämfört med företrädaren. När Sacos förre ordförande Anna Ekström i somras utsågs till generaldirektör för Skolverket fick hon 110.000 kronor i månaden, 20.000 kronor mer än företrädaren.

– När man står inför en rekryteringssituation och verkligen vill ha en kandidat kan det vara ett skäl att det blir en något högre lön, säger civilminister Stefan Attefall som har ansvar för utnämningspolitiken.

DN har gått igenom lönerna för samtliga generaldirektörer. De har i dag en snittlön på 92.699 kronor. 2006, året då alliansregeringen tillträdde, tjänade landets generaldirektörer i snitt 78 021 kronor. Det innebär att medelgeneraldirektören tjänar 1.112.388 kronor om året, mot 936.252 för fem år sedan.

I dag tjänar 30 generaldirektörer 100.000 kronor eller mer i månaden, mot åtta 2006. Lönerna ökar efter hela linjen, topp 30 har faktiskt haft en lägre ökningstakt än resten.

På fem år har lönerna stigit med 14.678 kronor, eller 18,8 procent. Under samma tid har lönerna riket totalt ökat med 3.400 kronor, eller 13,4 procent. Det innebär att generaldirektörerna har haft en 32 procent bättre löneutveckling än resten av arbetskraften.

– En del av myndighetscheferna har större ansvar i dag och vi har också fått in fler chefer för myndigheter som har en ickepolitisk eller ickestatlig bakgrund, vilket kan ha bidragit till att de gått in på en högre lön, säger Stefan Attefall.

Efter maktskiftet 2006 förändrade regeringen utnämningspolitiken. Fler personer utanför politiken skulle rekryteras och öppenheten om hur utnämningarna går till skulle öka. Dessutom bestämde sig regeringen för att rensa i myndighetsfloran. En rad myndigheter lades ner medan andra slogs samman.

Stefan Attefall tycker att ökningarna är rimliga sett till de förändringar som skett på myndighetssidan.

– En chef för en ny myndighet har ett större fögderi att sköta om. Per person kan det innebära en något högre lön, men det innebär framför allt att vi sparat in en annan generaldirektörslön, säger han.

En annan orsak till att lönerna stuckit i väg är konkurrensen från det privata näringslivet. Det gäller i synnerhet myndigheter på ekonomi- och IT-området. När regeringen annonserade efter en ny generaldirektör för Finansinspektionen kom det bara in fem ansökningar.

– Det finns betydligt bättre möjligheter att få bättre betalt på ett privat bolag som inte är lika medialt utsatt. I en sådan jämförelse är Försäkringskassan ett låglönearbete, även om det givetvis i jämförelse med Försäkringskassans personal är en hög lön. Det gäller att hitta en balans, säger Stefan Attefall.

/Kommentarer? Balans?  Pensionärernas inkomst, sjukas inkomst ?Rimlighet?  /Maria/http://www.nyapolitiken.biz/sve_politik/deras-loner.html

4 thoughts on “Ekonomi /Direktörslönerna se art.

 1. Jodå jag ser svaren. Alldeles inpå mig har jag byggen där lägenheterna kostar 8-9 tusen i månaden och insatsen är på 2 milj
  Kan ungdomar ha råd att bo där? Nej de bor hemma tills de är cirka 30 nuförtiden.
  Det är mycket som är ruttet och fel i samhället som synes.
  En skam.
  /Maria

 2. Höga löner behövs om nu några ska ha råd/få lov att flytta in i alla de lyxiga innerstadslägenheter som byggs överallt i storstäderna. Spanien hade byggboom innan finanskraschen lämnade lägenheter och byggen tomma. I Sverige hade vi inte byggkrasch 2008-9. Och vem ska bo i lägenheter med 12 000 i hyra när vi har så många svenskar utan jobb och bostad? Svaret kanske du ser ovan i listan! 🙂

 3. Nej jag vill inte ha skulder jag bara ser orättvisorna i deras handlande med pengar- vår ekonomi i landet, undra på att det är som det är
  Har man god ekonomi skall man hjälpa andra- så strå det i bibeln, så sger Gud. Men hur många håller hans bud? Det vore förträffligt om man kunde bjuda på sig själv och se nöden. Men man väljer oftast att blunda.
  /Maria

 4. Eftersom pengar idag är LÅNADE ifrån (central-)banken och ska betalas tillbaka med ränta, är det bäst att hålla sig borta från skulder….

  Om nu Försäkringskassans chef har 150 000 kr i månaden och många sjuka skrivs ut kanske han istället kan hjälpa några utförsäkrade sjuka människor för pengar han får över. Ingen behöver få veta det.

  🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.