Det onda och det goda /Sverige

 

 j284.jpg

Vad menar vi med “det andliga Sverige”?

Det finns två typer av riken, naturliga och andliga. I Sverige, och i alla andra länder, finns de två andliga rikena verksamma, Guds rike och djävulens rike. Med “det andliga Sverige” menar vi det som sker i de två andliga rikena i Sverige.

Vilken betydelse har det att vi ser på Sverige ur ett andligt perspektiv?

Det är av helt avgörande betydelse. Utan att se på Sverige utifrån de andliga rikenas närvaro kan man inte att fullt ut förstå vad som pågår, och då kan man heller inte agera på rätt sätt.

Vems är Sverige?

Sverige, liksom alla länder på jorden, tillhör Gud.

Se, himlarna och himlarnas himmel, jorden och allt som är på den tillhör Herren, din Gud. (5 Mos 10:14)

Vilken betydelse har det att Sverige tillhör Gud?

Eftersom Sverige tillhör Gud är det viktigt att vi följer hans vilja och inte gör uppror mot honom och hans ordningar.

Hur påverkas Sverige av de andliga rikenas närvaro?

Guds rikes närvaro innebär välsignelse för Sverige. Det representerar Guds vilja och plan, och meningen är att det helt ska dominera vårt land.

Närvaron av djävulens rike är däremot en förbannelse för Sverige. Dess syfte är att förstöra vårt land och Guds plan för det.

Vad är det som avgör vilket andligt rike som ska ha dominerande inflytande i Sverige?

Det är församlingen, de troende, som avgör vilket inflytande de andliga rikena ska ha i vårt land.

Hur får djävulens rike inflytande i Sverige?

Som vi redan konstaterat handlar frågan om djävulens inflytande i Sverige grundläggande om huruvida de troende tillåter det eller inte.

Men det finns ytterligare faktorer.

Den onda andevärlden kan ha ett allmänt inflytande på oss, men de får inte tillträde till människor eller platser hur som helst.Det är när människor öppnar upp för de onda andarna som dessa har möjlighet att etablera sig. Därför försöker den onda andevärlden skapa förutsättningar för sådana öppningar. Detta sker framför allt genom att de frestar människor till att synda. När ett stort antal människor på en plats ger sig till samma synd kan ett andligt fäste etableras på den platsen. Om fienden lyckas driva fram en kollektiv synd i Sverige, t.ex. genom att ogudaktiga lagar stiftas, har han nått långt i sitt arbete att förstöra vårt land.

Vilka nivåer arbetar fienden på i Sverige?

Fienden arbetar på alla nivåer för att nå sitt mål att förstöra Guds plan för vårt land.

Han försöker påverka:

Enskilda individer

Grupper

Befolkningen på lokala platser och i hela landet

Beslutsfattare på alla nivåer

Media

Troende

Varför försöker den onda andevärlden påverka beslutsfattare?

Om onda andar kan få inflytande över beslutsfattare, har de möjlighet att påverka de människor som dessa beslutsfattare är satta över.

Med andra ord når andarna många människor genom att påverka några få beslutsfattare.

Varför försöker den onda andevärlden påverka församlingar?

De troende är egentligen det enda hotet mot djävulens rike. Därför försöker den onda andevärlden eliminera det hotet.

Det är de lokala församlingarna som har den verkliga möjligheten att se till att Guds rike dominerar på en plats.

Hur påverkar den onda andevärlden de lokala församlingarna?

De lokala församlingarna attackeras på många olika sätt, både inifrån och utifrån.

Utifrån attackeras församlingarna bl.a. genom att onda andar skapar opinion bland Sveriges folk och beslutsfattare mot grundläggande kristna värderingar. Den onda andevärlden försöker också att på allt sätt begränsa handlingsfriheten för församlingarna.

Församlingarna attackeras också inifrån. Med inifrån menar vi både inom de kristna leden och inom den lokala församlingen.

Vilken är Guds plan för Sverige?

1) För det första är Guds plan att Sveriges samtliga invånare ska bli frälsta.

2) För det andra är Guds plan att Sverige ska bli en fristad i den yttersta tiden.

3) För det tredje har det kommit många profetior om att Sverige ska ha en stark påverkan på Europa och övriga världen.

Kan Guds plan för Sverige gå i fullbordan utan att de troende tar strid mot den onda andevärlden?

Nej, liksom i alla krig innebär det att vi förlorar om vi förhåller oss passiva till de anfallande arméerna.

Men kan inte Gud ta striden för Sverige själv?

Gud strider för Sverige, men han gör det genom de troende.

Det han har bestämt att vi ska göra, det gör han inte i vårt ställe.

Gud följer sina ordningar, och det måste vi göra också.

Vilken framtid har Sverige?

Gud har gett de troende auktoritet att oskadliggöra den onda andevärlden. Om vi tror detta, börjar agera och fortsätter tills striden är vunnen, kommer alla Guds planer för Sverige att gå i fullbordan. Om vi däremot väljer att inte ta striden, kommer Sverige att bli ett Sodom och Gomorra. Valet är vårt!

http://groups.msn.com/BonForSverige/detandligasverige.msnw

Hur vill DU att det ska vara i Sverige?

Vill DU ha ett land som är fritt från synd?

Vill jag ha ett land där människor är

frälsta och prisar Gud, och där människor

slipper vara rädda i ett våldssamhälle?Ja jag

vill ha ett fritt Sverige, som Gud är stolt över.

DU som är troende, läs texten här ovan igen!

Gå med i bönekedjan som du ser i länken ovan.

Börja be för ett land som blomstrar i stället för att

se det brytas ned,bry dig….Din bön är OERHÖRT VIKTIG!

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.