Bön/ BE för Sveriges överhet

 

 bon.jpg

ATT BE FÖR ÖVERHETEN

1 Tim 2:1-2

Så uppmanar jag nu framför allt därtill att man må bedja, åkalla,anropa och tacka Gud för … konungar och all överhet …

Vad menas med “överhet”?

Med överhet menas i det här sammanhanget varje person som har auktoritet över oss.

Vad menas med “att ha auktoritet”?

Att ha auktoritet innebär att man har rätten att fatta beslut

Vilken är vår överhet?

Eftersom överhet är de som har rätt att fatta beslut för oss så handlar det bl.a. om regeringen och riksdagen, militärmyndigheten,polisen, landstinget och kommunledningen. Kom ihåg att dessa inte i första hand är institutioner utan består av enskilda individer.

Till överheten hör också föräldrar, lärare och arbetsgivare etc.

Varför är det viktigt att se skillnaden mellan en institution, och människorna i den?

Vi har ofta lätt att betrakta en institution, t.ex. polisen, som något abstrakt. Men polismyndigheten består av enskilda individer.

Varje människa inom polisen är skapad av Gud, och det är Guds vilja att varje människa ska bli frälst och leva efter hans vilja.

Vi får inte bli så upptagna med att be för institutionerna så att vi glömmer människorna i dem.

Vill Gud att det ska finnas en överhet?

Ja, Guds ord är mycket tydligt angående detta.

Ords 8:15

Genom mig regera konungarna och stadga furstarna vad rätt är.

Rom 13:1-2

1 Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig.

Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom.

2 Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva.

Varför ska man be för överheten?

Eftersom överheten är människor med rätt att fatta beslut för oss,så är det viktigt att dessa människor dels får vishet att fatta riktiga beslut, och dels får ett böneskydd mot angrepp från den onda andevärlden.

Varför behöver överheten ett böneskydd?

Om den onda andevärlden får påverka dem som fattar beslut så påverkas också alla dem som beslutet gäller. Låt oss ta riksdagen som exempel. En riksdagsman, eller riksdagskvinna, kämparegentligen för sina åsikter på två nivåer. I det naturliga sker kampen genom debatter och omröstningar, men i det osynliga pågår samtidigt en strid i andevärlden.

Vad händer om den onda andevärlden får frihet att påverka i riksdag och regering?

Resultatet blir att beslut kommer att fattas som är till skada för Sverige. Enligt Joh 10:10 så är djävulen, och hela den ond andevärlden med honom, en tjuv vars enda syfte är att stjäla, slakta och döda. Om en person kom in i t.ex. riksdagshuset och började stjäla och mörda så skulle han snart bli omhändertagen.

Men eftersom den onda andevärlden agerar osynligt så är våra  politiker ofta helt okunniga om vad som pågår.

Eftersom all överhet är av Gud, betyder det då att överheten alltid handlar rätt?

Nej, överheten kan handla både rätt och fel. Annars skulle vi ju inte behöva be för dem! Men det är viktigt att inse att överheten inte upphör att vara överhet när de gör fel.

Ska vi sätta oss över överheten när den gör fel?

Nej, vi är kallade att underordna oss överheten. Det finns en ande av uppror som får människor att sätta sig över överheten. Den anden agerar ofta genom förakt mot beslutsfattare och får oss att skapa egna lagar.

Låt oss ta hastighetsbestämmelser som exempel. Många kör efter sina egna bedömningar utan att följa den angivna hastigheten. Vi kan tycka att vi kan bedöma vad som är lämplig hastighet, men vi är ändå skyldiga att följa den angivna hastigheten.

Vad menas det med att underordna sig överheten?

Att underordna sig innebär att man frivilligt väljer att lyda.

Det handlar alltså om ett eget val, och det är viktigt att inse det. I en diktatur tvingas folket att lyda, och det är något helt annat.

När ska vi inte följa överhetens bestämmelser?

Bara under en förutsättning ska vi välja att inte lyda överheten.

Det är när överheten vill få oss att göra något som strider mot Gud.

I Dan 6:3-23 läser vi om hur onda män fick konungen att utfärda en bestämmelse, vilken innebar att man under en tid bara fick tillbe honom och ingen annan. Daniel, som bad mycket till Gud, vägrade att sluta göra det, och som en följd av detta kastades Daniel i en grop med lejon. Gud beskyddade honom, och nästa dag befriades Daniel ur lejongropen. Vad gjorde han då? Jo, han fortsatte att tjäna konungen.

Kan överheten i Sverige komma helt under Guds vilja?

Ja, Sveriges överhet kan komma helt under Guds vilja, men inte utan bön.

Gud har talat profetiskt att Sverige ska bli en fristad i den yttersta tiden. Detta kan inte ske utan att överheten följer Guds vilja. Vägen dit är förbön och andlig krigföring.

****BE FÖR SVERIGES ÖVERHET, BE FÖR ETT RÄDDAT SVERIGE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.