Det Gamla och det Nya förbundet /DW

 Att förstå Nya förbundet. (David Wilkerson) del 1

*Men jag ska inte ta tillbaka min nåd och inte svika min trofasthet, jag skall inte kränka mitt förbund och inte ändra det jag har sagt (Ps 89:34-35) Vad exakt menar Gud när han talar om sitt förbund? Ett förbund är en överenskommelse eller en förpliktelse mellan två eller flera parter. Idag skulle vi använda ordet kontrakt för att beskriva ett förbund. Och liksom vilket kontrakt som helst, innehåller ett förbund villkor eller plikter som parterna måste fullgöra för att uppfylla överenskommelsen. Den sortens förbund är juridiskt bindande och när det är undertecknat kan parterna starffas om de inte uppfyller vilkoren.

Termen förbund spelar en avgörande roll i den kristna tron. Själva de heliga skrifterna är indelade i ett gammalt förbund, testamente, samt ett nytt förbund. Jag tror att det är av största vikt för Jesu Kristi församling av idag att ta fasta på det nya förbundet inför de farofyllda tider som väntar. Bibeln säger oss att de sista dagarna kommer Satan att ösa ut sin vrede ut över jorden, därför att han vet att hans tid är kort. När detta sker kommer Guds folk att behöva sätta hela sin tillförsikt till det nya förbundet.

 Detta bergfasta förbund har makten att i oss alla frigöra den övervinnande kraft vi behöver för att vara mer än segrare i alla situationer. Som en ung kristen vägleddes jag att tro att förbundsteologi var en tygellös lära som endast undervisades av ett fåtal utdöende religiösa grupper. Tankesättet då verkade vara att det nya förbundet var så fantastiskt befriande att människor kunde utnyttja och missbruka det. Och det uppfattades som en lära vilken kunde leda till en släpphänt och kompromissande livsstil.

Andra har felaktigt undervisat att det nya förbundet är Guds löfte att överösa sitt folk med finansiell lycka, dyra bilar, stora hus, materiellt välstånd, immunitet mot sorg och sjukdom. Dessa lärare har totalt förvrängt Guds underbara förbund och reducerat det till något som endast tjänar människan girighet. Trots allt detta, ju mer jag förstår av det nya förbundet desto mer övertygad är jag att det är avsett för oss idag. Jag tror dessutom att det är den enda sanning som kan frigöra Guds övernaturliga kraft att segra i dessa sista dagar.

Hebreerbrevets författare Hänvisar till det nya förbundet:

Se, dagar skall komma, säger Herren, då jag sak sluta ett nytt förbund med Israels hus och Juda hus, ej så som det förbund jag slöt med eras fäder den dag jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Ty de förblev inte i mitt förbund, och jag frågade därför inte heller efter dem, säger Herren. Detta är det förbund jag skall sluta med Israels hus i kommande dagar, säger Herren: *Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och inrista dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras, Gud, och de skall vara mitt folk. Ingen skall behöva undervisa sin landsman, ingen sin bror, och säga: Lär känna Herren. Alla skall veta vem jag är, från den minste till den störste. Jag skall förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg. Genom att tala om ett nytt förbund har han gjort det förra föråldrat. Och det som blir gammalt och föråldrat skall snart försvinna (Heb 8:8-13) Detta är det förbund jag skall sluta med dem i kommande dagar, säger Herren. Jag skall lägga mina lagar i deras hjärtan och inrista dem i deras sinnen. Och sedan: Deras synder och överträdelser skall jag aldrig mer komma ihåg. (10:16-17).

Denna sammanfattning i Hebreerbrevet beskriver detaljerat de eviga löftena i Guds nya förbund. Så, varför är dessa sanningar så ignorerade och oeftersökta bland kristna idag? Jag tror att ovanstående avsnitt i sig självt ger en nyckelorsak till detta förbiseende. Det beskriver “ett nytt förbund med Israels hus och Juda hus” (8:8). Många kristna grupperingar har missförstått denna vers och menat att det nya förbundet endast ska tillämpas på judarna som folkgrupp, till skillnad från de andliga judar som utgörs av Kristi kropp.

Vissa teologer tolkar versen som ett löfte endast till det fysiska Israel och menar därmed att det avser ett tusenårsrike.

Det är inte så konstigt att ingen gjort anspråk på det nya förbundet på lång tid. Ändå är sanningen den att alla nya förbundets löften är DINA och MINA, HÄR OCH NU. De är till för alla troende judar och hedningar. Hur kan jag veta det? Det framgår klart och tydligt av den ovanstående texten att Israels hus avser det andliga Israel, med andra ord alla som är i Jesus Kristus.

/D Wilkerson.

/Maria ..forts följer..

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.