Det finns bara.. /Sekulariserat Sverige. Avgudar

 

*

Att tro eller inte tro…en livsavgörande fråga

Det är meningen att Guds Ord till människan skall tas emot. Det är meningen att Guds Ord skall följas, och älskas av människan liksom den älskar Gud. Men problemet är att så få inte älskar Gud.
Men faktum kvarstår, Gud finns och har lämnat sitt Ord till oss. För att efterlevas och att tro på. Vilken nåd, skönhet och råd och stöd och framförallt kärlek det finns i Ordet, och i Guds härlighet och helighet.
Vilken nåd det är att få bli frälst och ha fått ett evigt liv med Gud. Följande bibelord är om tro på en mäktig Gud och att följa honom. Om du vill kan du ställa olika frågor om hur det ser ut i samhället idag och så svara på frågorna och se vilka svar som finns idag. Sekulariserat Sverige blir mitt svar, ett land utan Gud, men med många avgudar..

*

Act 4:31  När de hade slutat att bedja, skakades platsen där de voro församlade, och de blevo alla uppfyllda av den helige Ande, och de förkunnade Guds ord med frimodighet.

Act 6:7  Och Guds ord hade framgång, och lärjungarnas antal förökades mycket i Jerusalem; och en stor hop av prästerna blevo lydiga och trodde.

Act 13:44  Följande sabbat kom nästan hela staden tillsammans för att höra Guds ord.

Act 17:13  Men när judarna i Tessalonika fingo veta att Guds ord förkunnades av Paulus också i Berea, kommo de dit och uppviglade också där folket och väckte oro bland dem.

Luk 11:28  Men han svarade: “Ja, saliga är de som höra Guds ord och gömma det.”

Joh 8:47  Den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord; och det är därför att I icke ären av Gud som I icke lyssnen därtill.

Eph 5:6  Låten ingen bedraga eder med tomma ord; ty för sådana synder kommer Guds vrede över de ohörsamma.

Col 3:16  Låten Kristi ord rikligen bo ibland eder; undervisen och förmanen varandra i all vishet, med psalmer och lovsånger och andliga visor, och sjungen med tacksägelse till Guds ära i edra hjärtan.

2Ti 2:19  Dock, Guds fasta grundval förbliver beståndande och har ett insegel med dessa ord: “Herren känner de sina”, och: “Var och en som åkallar Herrens namn, han vände sig bort ifrån orättfärdighet.”

Heb 4:12  Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

1Pe 4:11  Om någon talar, så vare hans tal i enlighet med Guds ord, om någon har en tjänst, så sköte han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt bliver ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter, amen.

1Jn 2:5  Men den som håller hans ord, i honom är förvisso Guds kärlek fullkomnad. Därav veta vi att vi äro i honom.

Rev 19:9  Och han sade till mig: “Skriv: Saliga äro de som äro bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Ytterligare sade han till mig: “Dessa ord äro sanna Guds ord.”

Rev 19:13  Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod; och det namn han har fått är “Guds Ord”. /Jesu blod och hans död på korset symboliserar vad han gjort för mänskligheten, blodet avlägsnar syndens fläckar.Vitt är symbolen för fullkomlig syndfrihet, eller helighet. Bara den som har renats av det syndfria Lammets utgjutna offerblod kan kallas helig. Detta är en bild av hur vi blir frälsta genom TRO /se Jesaja 1:18: Rom 3:21-26/

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.