Den helige Ande / Den helige Ande utbildar oss

Gemenskap MED Gud. Vandringen i ljuset och reningen genom Jesu blod.  Den texten står att finnas att läsa om i 1 Johannes brev.

Tänkte ta med något väldigt väsentligt i detta brev och det är  KAP 2 :24-29,

(Som handlar om: Uppmaning att hålla hans bud särskilt budet om kärlek. Varning! för VÄRLDSKÄRLEK och ANTIKRISTLIG FÖRNEKELSE. )

angående den helige Ande, där Johannes skriver följande:

24.I åter skolen låta det som I haven hört från begynnelsen förbliva i eder. Om det som I haven hört från begynnelsen förbliver i eder, så skolen ock I själva förbliva i Sonen och Fadern. 25. Och detta är vad han själv har lovat oss:  Det eviga livet.

26.Detta har jag skrivit till eder med tanke på dem som söka förvilla eder.  27.Men vad eder angår, så förbliver i eder den smörjelse I haven undfått från honom, och det behövs ICKE att någon undervisar eder; ty vad hans smörjelse lär eder om Allting, det är sant och är icke lögn. Förbliven alltså i honom, såsom den har lärt eder. 28. Ja, kära barn, förbliven nu i honom, så att vi, när han en gång uppenbaras, kunna frimodigt träda fram, och icke med skam nödgas gå bort ifrån honom, vid hans tillkommelse. 29. Om I veten att han är rättfärdig, så kunnen I förstå att också var och en som gör vad rättfärdigt är, han är född av honom.”

*

Dessa verser säger mig tydligt att vi skall umgås med den helige Ande för att kunna förstå och behålla sanningen i det evangelium vi hört.  Alla troende löper risk att bli förvillade och särskilt i dessa tider. Men vem ska då undervisa oss om  de farliga tider som är och om JESU ÅTERKOMST?

Jo, den helige Ande. Den helige Ande skall undervisa oss, hela tiden och hela vägen till slutet. Guds Ord som är bibeln och den helige Ande som är oss given skall UNDERVISA oss om sanningen och ALL sanning. Jesus Kristus är vår förespråkare och försoningen för våra synder.

Läs texten igen, /denna från folkbibeln/ och förstå att den hjälp du/vi/ ni/ behöver kommer från den helige Ande. Förstå Gud, Lev med Gud, Gör Guds vilja. /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.