Den globala byn/Global religion/planetär medvetenhet?

 

Ge ditt liv till Jesus-  inte till New Age

Den globala byn  (5) 
Global religion – planetär medvetenhet?

(FN-organisationer som verkar för global fred och planetär samexistens över religionsgränserna)

 
Här en lista med några av FN:s organisationer (NGOs, konferenser, församlingar, sekter, välgörenhetsorgan), som verkar för global samexistens,  pluralism  och religionstolerans, inte sällan med buddhistiska förtecken. Några av organisationerna startades redan i början av 1900-talet av kända västerländska ockultister. Alla förenas de i visionen av en gränslös värld, med ett gränslöst medvetande.
 
“Vi behöver nu enas som en mänsklighet och inse vårt ömsesidiga ekonomiska, sociala, geografiska och religiösa beroende av varandra. För att historiskt betingade motsättningar mellan människor och kulturer ska överbryggas i det kommande globala samhället, behöver vi gå samman och arbeta för en pluralistisk och inklusiv andlighet, där religioner och trossystem samverkar och förstärker varandra, så att människor i en kommande ålder av fred och fredlig samexistens kan överbrygga den söndring, hat och oförstånd vi präglats av sedan decennier. Med meditationstekniker och växande självinsikt, med honnörsord som medvetenhet, självrespekt, tolerans, jämmod, kunskap och öppenhet för den andre kan vi komma långt på vägen mot fred på vår jord.
 
Låt oss glömma gamla ideologiska och religiösa strider, krampaktiga positioner och omslutas av den andliga gemenskapen: Det planetära medvetande,
som ska leda till den kommande världslärarens födelse och en tidålder präglas av fred och försoning.”
 
Det låter bra när New Age i liknande ordalag proklammeras av internationellaorgan. Politiker som Tony Blair, religionsforskaren Karen Armstrong, biskopen Desmond Tutu och buddhister som Dalai Lama mfl arbetar idag aktivt med andliga projekt som ska utveckla oss människor till en globalt medveten mänsklighet. Antalet organ och projekt med liknande tankegångar är överväldigande och det tar tid att få en överblick över!(Längre ned på sidan finns länkar till några av organisationerna)
 
Andemeningen den samma: Världen är en och vi delar på gemensamma andliga erfarenheter, på samma sätt som vi delar världens naturliga resurser. Världen är en – mänskligheten en. Religionen kan också bli en.
 
Man ser framför sig en syntes av världsreligionerna och vill forma en ny religion som kan sammanfattas i den gyllene levnadsregeln: Älska din nästa  som dig själv.
 
Vad säger Bibeln om “planetär medvetenhet” och samarbeten över religionsgränser; om mänskliga drömmar om fred och försoning? Har vi vad det krävs för att lyckas med en så storslagen vision?
 
Vad tycker Bibeln om världsläraren Maitreya, som ska lära oss leva i hittills oanad ekonomisk jämlikhet, och som i den nya tidsåldern ska skapa fred på jorden?
 
Några FN organisationer som arbetar för förverkligandet av det globala samhället:
 
 
Alliance of Civilizations (UNAOC):
http://www.unaoc.org/
 
Mottot för FN organisationen Alliance of Civilizations är: Många kulturer. En mänsklighet (Many cultures. One humanity).
 
I styrelsen sitter biskop Desmond Tutu och religionsforskaren Karen Armstrong, politiker från hela världen, även artister som Enrique Iglesias.
Många av FN:s deltagarländer är anslutna till UNAOC och förskriver sig attinföra/arbeta med de policyförslag organisationen arbetar fram.
 
Organisationen vill verka för religiös och kulturell pluralism och mot religiös fanatism och främlingsfientlighet. Det läggs på FN-manér fram globala, regionala och nationella arbetsplaner för deltagarländerna.
 
Arbetsplanen för Danmark (ett land som brottas med invandringsproblematik):
http://www.unaoc.org/wp-content/uploads/Denmark-National-Strategy1.pdf
 
Won Buddhism
 
http://www.wonbuddhist.org/about-us/wb-united-nations-office
http://www.wonbuddhist.org/about-us/wb-inter-religious-office
http://www.wonbuddhist.org/about-us/wb-united-nations-office
 
 
Won Buddhism  engagerar sig för miljö, utbildning, sociala, mänskligarättigheter, religiös frihet, kullturella utbyten, för kvinnofrågor, äldevård och genomför ungdomsprojekt. Won Buddhism är en akrediterad FN organisation, sedan 1992. Representanter för Won Buddhism har deltagit I många FN:s tro- och livsåsådningkonferenser och organisationens principer ligger nära FN-stadgan.

Won Buddhisms vision är ett globalt samhälle som baseras på ömsesidig kontakt och ömsesidiga relationer mellan människor och kulturer. Won Buddhisms grundare Mästare Sotaesan, förespår att en global etik och ett kosmiskt medvetande kommer att förena mänskligheten i en gemensam framtid på jorden.
 
World commission on Global Spirituality
 
http://globalspirit.org/
http://globalspirit.org/members.html
 
I World Commission on Global Consciousness and Spirituality (Kommissionen för global andlighet) medverkar representanter från olika kulturer, genrer, tro och livsåkådning I arbetet med att global visdom och värderingar. Kommissionen fokuserar sig på praktiskt arbete och erkänner nya former av andlighet som en god kraft I världen.
 
Vad betyder global medvetenhet?
 
Den globala medvetenheten är ett nytt fenomen som i sig är en monumental händelse i människans utveckling, fastän spår av denna finns, och har funnits, i många av världens andliga traditioner. Detta globala medvetande är inte alltid så synligt, eftersom människor tenderar att se världen ur sina egna mer begränsade och religiöst och kulturellt färgade glasögon.
 
När vi distanserar oss lite från våra lokala och personliga perspektiv, kan vi omsluta och omslutas av det större och världsomspännande perspektivet som global medvetenhet innebär. Genom att ha levande dialog med varandra och medvetet vända oss från vår inrotade egoism; kan vi lära oss leva tillsammans och utveckla livet här på jorden tilllsammans. Det är något som kan hela världen och bota många själsliga åkommor som växer ur egoismens begränsade livsmönster.
 
Världens stora andliga traditioner har sedan länge varit viktiga för människors överlevnad och genom dialog och kommunikation kan gemensam och sann moral, förnuft och andlighet växa fram.
 

World Goodwill -Lucis trust – Alice Bailey
 
http://www.lucistrust.org/en/service_activities/world_goodwill
 
http://www.lucistrust.org/en/service_activities/world_goodwill/problems_of_humanity/the_importance_of_meditation

 
http://www.lucistrust.org/en/books/alice_bailey_books
 
World Goodwill är en organisation och rörelse, grundad 1932 (av Alice Bailey), med målet att utforska de rätta mänskliga relationerna och att lösa mänsklighetens problem genom konstruktiva kraften i goodwill. World  Goodwills verksamhet baseras främst på utbildning i principerna om mänsklig  enhet, broderskap, delaktighet, samarbete och de fundamentala rättigheter som finns inskivna I FN:s stadga om mänskliga rättigheter. World Goodwill är en organisation i mänsklighetens tjänst som praktiserar icke-diskriminering efter ras, kultur, kön och på ekonomiska grunder.
 
World Goodwill har tre syften:
 
1 uppbringa goodwill-energi
2 verka för och förbereda Kristi återkomst
3 utbilda människor om vilka världens problem är och finna vägar till lösningar.
 
The Great Invocation (Åkallan; Bön)
 
Säg det rakt ut och med fullt eftertryck:Från ljusets punkt inom Guds varelse Låt ljus strömma fram I människors inre.
 
Låt ljus falla ned på jorden från kärlekens centrum inom Guds hjärta.Låt kärlek flöda fram till människors hjärtan Må Kristus återvända till jorden.
 
Från det centrum där Guds villja är känd Låt mening vägleda människors små viljor mot det mål som Mästarna känner till och tjänar..
 
Från centrum kallas människan.Låt Kärlekens Plan och Ljus arbeta.
 
Må ondskans dörr hållas stängd.Låt Ljus och Kärlek upprätta Planen för Världen.OM OM OM
 
 
(The Great Invocation
Say it with deliberation and full commitment to its meaning:
From the point of Light within the Mind of God
Let light stream forth into the minds of men.Let light descend on Earth.
From the point of Love within the Heart of God
Let love stream forth into the hearts of men.May Christ return to Earth.
From the centre where the Will of God is known
Let purpose guide the little wills of men -The purpose which the Masters know and serve.
From the centre which we call the race of men
Let the Plan of Love and Light work outAnd may it seal the door where evil dwells.
Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth. OM OM OM)
 
 
Share international
 
http://www.share-international.org/
http://www.share-international.org/background/background.htm
http://www.share-international.org/ARCHIVES/political/po_bsfuture-UN.htm
 
 
Maitreya och hans medarbetare har skapat en plan som är brilliant i sin enkelhet och insiktsfullhet. De ser framför sig en världsorganisation, administrerad av FN, som ska omstrukturera våra ekonomiska system på jorden. Istället för den nuvarande dominansen av marknadskrafter, som har lett tilll en total polarisering av välståndet I världen, kommer vi att se en jämlikt delande av planetens resurser..
 
Istället för en värld där de rikaste nationerna ignorerar oräkneliga miljoner människors förödelse, kommer vi att höra en tydlig röst för det mänskliga lidandet.

/Janne O

/Tack Janne för denna text, jag skall läsa den fler gånger, och länkarna skall man se. Det står att man kan lösa mänsklighetens problem.  Detta är verkligen New Age.  …. GLOBAL RELIGION….. jag tycker inte om detta som står här ovan men det är nödvändigt att veta om det. Vi lever i hemska tider, och människor förstår inte vad de ger sig in i. /Maria

2 thoughts on “Den globala byn/Global religion/planetär medvetenhet?

 1. Inlägget är bra och skrämmande, jag vet inte om man förstår detta tokeri som finns i New Age. Därför skriver ja om det på olika sätt bl a genom denna texten som du satt ihop.
  Det finns ju hur mycket som helst som platsar i gruppen/fenomenet N A. Den där gruppen modifierade kristna är verkligen hotfullt knepig, där kommer villolärorna att fortsätta och förföra folk.
  Det vimlar av planer som ingår i FN:s och de andra gruppernas arbete och det kommer vi att få se vad det innebär, tyvärr kommer man att bli lurad.
  Det är skrämmande tycker jag att man inte förstår och drar sig ur detta. Och man säger att man har en tro på Jesus Kristus? Då går man inte in i detta.
  /Maria
  /MAria

 2. (Baka religiös kaka med alla ingredienser)

  New Age är ett religiöst system som hämtar “dragningskraft” och rötter ur alla världsreligioner. New age-systemet är inte bara en ny variant av hedendomen, utan en slags totalreligion som ställler sig över de andra religionerna och som kräver lydnad-acceptans-anpassning. Det är politisk makt bakom koncepten. Systemet är människoskapat (en och annan mörk figur är säkert i bakgrunden också!)

  Andra reglioner är reflexer och utgör facetter av New Age.
  New age är blomman och som drar till sig näring från växtkroppen (de modifierade världsreligionerna).

  Hierarkin mellan religionerna som utgör New Age verkar vara:

  1 buddhismen
  2 magi och hedniska riter
  3 filosofi och spekulativ vetenskap (psykologi, antroposofi)
  4 mystisk judendom (kabbalah) och mystisk Islam (sufism, bahai mm)
  5 modifierade kristna koncept (Jesus, Den Helige Ande, kärlek, evigt liv, änglar, himmel och helvete mm)

  (Fred)

  Den som tror att detta system leder till fred och harmoni på planeten, får tro det. Jag tror inte så mycket på det!
  FN:s arbetsgrupper och många kyrkor tror det idag!

  Tack för att du tog in inlägget! Det är ju en skiss, men huvudsaken är att man kollar på länkarna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.