Den globala byn/ Jorden. Befolkning. Agenda 21

 

befolkning

Slutet på “The American Dream”
 

Juni 24, 2011
http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=28954
Översättning: Albert Olofsson
 

Föreställ dig att du går till sängs en kväll och vaknar upp några år senare, i en helt annorlunda värld. I denna futuristiska värld är bokstavligen allt du gör, noggrant följt och kontrollerat av ”kontroll freaks” till byråkrater, allt i namnet av ”Hållbar utveckling” och med huvud mål att promotera den ”Gröna Agendan”.

Tänk om det fanns ettt internationellt styrande organ som har en centraliserad, global kontroll över all mänsklig aktivitet. Över vad du äter, vad du dricker, var du bor, hur varmt eller kallt du har det, hur mycket bränsle du kan förbruka, allt är bestämt av detta kontrollorgan. Den som ogillar eller försöker att trotsa systemet, blir arresterad och bortskickad för ”omskolning”. Detta kan bli vår verklighet!

I detta futuristiska samhälle har den globala befolkningen reducerats med 90%, mot vad den är idag och alla överlevande människor har blivit packade i stängt kontrollerade samhällen som tydligt påminner om ett fängelse.

Hur känns detta tilltalande, för dig? -Välkommen till Agenda 21.

Jag vet, det låter som en konspiration ur en science fiction novell.. men det är realitet. 178 nationer har skrivit under Agenda 21. “Eco-profeter”, såsom Al Gore, reser över hela världen för att utbilda oss i hur fantastisk ”den hållbara utvecklingen” kommer att bli. Denna agenda prackas på oss i skolorna, på universiteten, i TV och på film.

Så vad exakt är Agenda 21?  

Följande utdrag är FN’s definitionen på Agenda 21 :
”Agenda 21 är en genomgripande global, nationell och lokal verkställningsplan,  för organisationer under FN’s  nationer, regeringar och större intressegrupper, på varje område där den mänskliga påverkan på miljön existerar”

När du börjar göra ingående efterforskningar i Agenda 21, kommer du att finna att beskrivningen “genomgripande” är en underdrift. Bokstavligen ALLA former av mänsklig aktivitet, påverkar miljön. De helt rabida ”miljöfascisterna” som ligger bakom hela projektet,  avser att  sammanpacka alla mänskliga aktiviteter i en enda form, kallad: ”den förnybara utvecklingen”.

Ett av nyckelelementen i den “förnybara utvecklingen” är befolkningskontroll. FN (tillsammans med miljöfascister såsom Al Gore) tror verkligen att det finns allt för många människor på jorden.

Så vad är lösningen?

Tråkigt nog så tror dessa ledande individer att vi måste börja reducera den globala befolkningen. Denna veckan gjorde Al Gore följande uttalande vad gäller ”överbefolkning”:

”En av förändringarna vi kan göra är att ändra teknologierna, reducera utsläppen, stabilisera befolkningen och huvudsakligen genom att förstärka kvinnorna och flickornas positioner genom utbildning. Det måste vara en påtaglig närvaro av graviditetskontroll så att kvinnor kan välja hur många barn de vill ha och tätheten emellan barnen”

”Vi måste höja överlevnadsgenomsnittet så att föräldrarna känner trygghet i att ha små familjer, och viktigast av allt: vi måste utbilda flickor och stärka kvinnorna. Detta är den mest kraftfulla faktorn. Det som sedan händer är att befolkningen börjar stabilisera sig och samhället börjar göra bättre och mer balanserade val”

Märker du att när globala ledare talar om att “stärka” kvinnor nu för tiden, så handlar det alltid om att ha färre barn? 

Denna befolkningsagenda reflekteras också i officiella FN dokument.
Följande utdrag är taget ur en FN resolution som var antagen av FN’s generella utskott, detta är utformat för ytterligare förankring av Agenda 21…

“…befolkningstillväxten har minskat globalt och generellt som ett resultat av utvidgad grundutbildning och hälsovård. Denna trend förutses leda till en stabilare världsbefolkning, i mitten av detta sekel. Den rådande utvecklingen måste uppmuntras genom en nationell och internationell policy som premierar ekonomisk och social utveckling,  miljöskydd och utrotning av fattigdomen. Särskild tyngd bör läggas på grundutbildning av flickor och kvinnor, med full och jämlik tillgång för flickor och kvinnor, till sjukvård och sexuell hälsa, i linje med rapporten från den internationella konferensen om befolkning och utveckling.”  

De flesta amerikaner har ännu inte fattat det, men sanningen är att den globala eliten är absolut besatt av idén med befolkningskontroll. Faktum är att det råder  en växande samstämmighet ibland den globala eliten att 80-90% av världens befolkning måste bort.

Budord nummer ett, på den ökända “Georgia Guidestone” är: Håll befolkningen på en nivå under 500,000,000 i en evig balans med naturen.

Tråkigt nog så tror verkligen en stor del av vårt globala ledarskap på detta trams.
Tyvärr så reflekteras denna ideologi alltmer i officiella FN dokument. Till exempel, börjar The March 2009 U.N. Population Division policy brief med följande uttalande….

Vad krävs för en upptrappad graviditetsminskning i de minst utvecklade länderna?
Tydligt är att de allra fattigaste länderna är föremål för fascisternas befolkningskontroll i FN.

Denna agenda dök upp igen när FN: s befolkningsfond släppte sin årliga rapport ”State of the World Population” för 2009 med titeln “Att möta en föränderlig värld: Kvinnor, befolkning och klimat”.

Följande tre citat är direkt ur handlingen ….

1) “Varje födsel resulterar inte bara i utsläppen från den personen under hela hans eller hennes livstid, utan även utsläppen från alla hans eller hennes ättlingar.”

2) “Ingen människa är genuint” koldioxidneutral “, särskilt när alla växthusgaser är inräknade i ekvationen. Därför är alla en del av problemet, så alla måste vara en del av lösningen på något sätt. ”

3) “Starka familjeplaneringsprogram är av intresse för alla länder, när det gäller problemen med växthusgaser, men även för ett allt bredare välfärdsbekymmer.”

Om ingen människa är “koldioxidneutral”, vad är då lösningen?

För dom som är besatta av Agenda 21 och “hållbar utveckling”, med det faktum att både du och jag lever och andas luft, utgör vi ett stort problem.

”Befolkningskontroll” står på dagordningen och dyker regelbundet upp i våra tidningar numera. I en ledare nyligen i New York Times, med rubriken: “Jorden är full”, gjorde Thomas L. Friedman följande uttalande ….

”Du bör verkligen fundera på, hur vi inom ett par år kommer att se tillbaka på det första decenniet av 2000 talet – när livsmedelspriserna mångdubblades, energipriset sköt i höjden, världsbefolkning ökade, tornados plöjde genom städer, översvämningar och torka satte nya rekord, befolkningen fördrevs och regeringar hotades av sammantaget av allt – Vi bör också fråga oss själva: Vad tänkte vi på? Varför drabbades vi inte av panik när bevisen så uppenbart visade att vi hade passerat flera av gränserna för tillväxt / klimat / naturresurser / invånare, på en gång?

Men Friedman är ganska måttlig jämfört med många av de “eko-profeter” som härjar fritt idag.

Till exempel, James Lovelock, skaparen av Gaia hypotesen, förklarade i en intervju med The Guardian tidigare i år att “Demokratin måste tillfälligt åsidosättas” om kampen emot ”växthuseffekten” ska bli effektiv, och att endast “ett fåtal personer med auktoritet” bör ha rätt att härska över planeten tills krisen är löst.

En finsk miljöaktivist vid namn Pentti Linkola har gått ännu längre än så. Linkola uppmanar öppet att alla ” förnekare av klimathotet “omskolas”, för att en eko-fascistisk världsregering ska etableras och att människor med våld ska tvångssteriliseras samt att majoriteten av människorna ska dödas.

– Det låter inte vidare trevligt, eller hur?

Denna agenda undervisas även av lärare på våra toppuniversitet. Sanningen är att akademin är fullmatad med ”nötter” som vill se den stora majoriteten av människor utplånas.

Till exempel är professorn i biologi, vid University of Texas, Austin Eric R. Pianka en mycket framträdande förespråkare för den radikala mänskliga befolkningskontrollen.
I en artikel med rubriken “Vad ingen vill höra, men alla behöver veta”, gjorde Pianka följande chockerande uttalanden ….

* Först och främst måste vi bryta ut ifrån vår förnekelse och inse att jorden helt enkelt inte kan husera många miljarder människor.

* Vår planet kan på sin höjd försörja en halv miljard människor som kan leva ett hållbart liv i relativ komfort. Befolkningsgrupper måste kraftigt minskas, och så snabbt som möjligt för att begränsa ytterligare skador på miljön.

* Jag hyser ingen agg mot mänskligheten. Däremot är jag övertygad om att världen helt klart skulle vara mycket bättre utan så många av oss.

Kom nu ihåg att detta är en universitetsprofessor som undervisar våra barn! Folk betalar faktiskt en hel del pengar för att få utbildas av den här killen. Om de som driver Agenda 21, “hållbar utveckling” och befolkningskontroll får sin vilja fram, kommer världen att bli en mycket annorlunda plats i framtiden.

I en video som ursprungligen producerats av Forum for the Future, av en stor ickestatlig organisation som finansieras av sådana stora bolag såsom Time Warner och Royal Dutch Shell presenterar Forum for the Future sin kylningsversion av framtiden. Är du redo att använda ett “kalorikort” och att det du äter bestäms av ett “Globalt matråd”? Detta är den typ av tyranni i framtiden som dessa radikala miljöorganisationer vill tvinga på dig och mig. ….

Videon är nästan komisk, men detta är den typ av värld som den globala eliten vill driva oss emot. I själva verket ser vi radikala åtgärder som vidtas över hela världen redan nu. I Europa har Europeiska kommissionen presenterat en plan för att förbjuda alla bilar i större europeiska städer år 2050. I Europa har mantrat “koldioxid orsakar växthuseffekt” blivit ett evangelium. Detta förbud av bilar från stadskärnor är en del av en drakonisk plan för att minska koldioxidutsläppen i Europa med 60 procent under de kommande 40 åren.

Förhoppningsvis kommer denna plan aldrig att bära frukt, men det faktum att Europeiska kommissionen allvarligt propagerar för den, visar på hur långt saker och ting har utvecklats. Men vi behöver inte blicka så långt in i framtiden för att se hur denna agenda kommer att påverka oss.

Idag har den amerikanska regeringen och regeringar i hela den industrialiserade världen blivit så besatta av att minska koldioxidutsläppen att de tagit kontroll över vilka typer av glödlampor vi får köpa. Det finns miljontals amerikaner som föredrar den gamla typen av glödlampor. Men snart kommer vi inte att kunna köpa dem längre. Vad för slags frihet är det?

I vissa delar av USA, har myndigheterna till och med ”miljöspioner” för att sortera igenom invånarnas sopor och för att säkerställa att miljöreglerna följs. Till exempel i staden Cleveland, Ohio, har myndigheterna aviserat planer på att anställa “skräphandledare” för att gå igenom soptunnorna för att se till att människor faktiskt återvinner, i enlighet med stadens riktlinjer.

Hur skulle du känna det ifall statliga tjänstemän gick och snokade runt i din soptunna?
Världen förändras. Den globala eliten har enorma mängder av rikedom och makt och de är inställda på att införa en radikal miljöagenda på alla oss andra.
Verkligheten är att många av de rikaste och mest framstående människor i världen är absolut besatta av den “gröna agendan” och av befolkningskontroll. Tänk bara på följande citat ….

David Rockefeller: “De negativa effekterna av befolkningens tillväxt på alla våra planetära ekosystemen blir skrämmande tydlig.”

CNN grundare Ted Turner uttryckte sig: “en total befolkning bestående av 250-300 miljoner människor, eller en 95% -ig nedgång från nuvarande nivåer, skulle vara perfekt.”

Dave Foreman, Earth Firsts grundare sade: “Mina tre huvudmål är att minska befolkningen till ca 100 miljoner i hela världen, förstöra den industriella infrastrukturen och se till att vildmarken med dess fulla uppsättning av arter, återerövrar hela världen.”

Maurice Strong uttryckte följande: “Är inte det enda hoppet för planeten att industriländernas civilisationer kollapsar? Är det inte vårt ansvar att åstadkomma detta? ”

Michael Oppenheimer sade: “Det enda hoppet för världen är att se till att vi inte får ett nytt USA. Vi kan inte låta andra länder ha samma antal bilar, samma mängd av industrialisering som vi har i USA. Vi måste stoppa dessa länder i tredje världen så att de förblir precis där de är idag.”

Denna radikala agenda är även representerad i Vita Huset.
John P. Holdren, Barack Obamas högsta vetenskap rådgivare, medförfattare till en lärobok med titeln “Ecoscience” går tillbaka i tiden till år 1977 där han faktiskt förespråkade massterilisering, tvångsabort, en världsregering och en global polisstyrka för att upprätthålla befolkningskontrollen.

På sidan 837 i Ecoscience, är ett påstående om att tvångsabort blev helt lagligt enligt den amerikanska konstitutionen ….

“Sannerligen, har det kunnat konstateras att obligatoriska populationsbaserade, kontrollagarna även inklusive lagar som kräver obligatorisk abort, skulle kunna upprätthållas under den nuvarande konstitutionen om befolkningskrisen blev tillräckligt allvarliga för att hota samhället.”

På sidorna 942 och 943, påkallas ett upprättande av en “Global regim” som skulle styra den globala ekonomin och genomdriva åtgärder för befolkningskontroll ….

“Kanske dessa organ, tillsammans med UNEP och FNs befolkningsorgan, så småningom kan utvecklas till en planetär regim som ett slags internationellt befolkningsstorbolag med resurser och miljö. En övergripande global regim kan kontrollera utveckling, förvaltning, bevarande och distribution av alla naturresurser, förnyelsebara eller ickeförnyelsebara, eller åtminstone i den mån internationella skillnader existerar. Således kan regimen ha befogenhet att kontrollera föroreningar, inte bara i atmosfären och haven, utan också i sötvattenorgan såsom floder och sjöar som passerar internationella gränser. Regimen kan också vara en logisk central myndighet för att reglera all internationell handel, eventuellt med hjälp från utvecklingsländerna bestående av de minst utvecklade länderna, och med all mat på den internationella marknaden. ”

“Den Globala regimen kan ges ansvaret för att bestämma den optimala världsbefolkningen för varje enskild region och för att meddela olika länders andelar inom sina regionala gränser. Kontroll av befolkningens storlek kan fortfarande varje lokal regering ansvara för, men regimen skulle ha makt att genomdriva de överenskomna begränsningarna. ”

På sidan 917, är överlämnandet av USA: s nationella suveränitet till en internationell organisation förespråkade ….

“Om detta kunde ske, kan säkerheten upprättas av en väpnad internationell organisation, en global analog polisstyrka. Det första steget innebär nödvändigtvis inte ett helt överlämnande av suveräniteten till en internationell organisation.”

Som tidigare nämnts är Holdren förste vetenskapsrådgivare till Barack Obama, och sanningen är att de högsta nivåerna av den amerikanska regeringen är packade med folk som tror på det här.

Mycket av det du har läst i här artikeln låter helt galet, men den globala eliten tror verkligen på befolkningskontroll och de försöker verkligen att genomföra en radikal miljöagenda över hela planeten. De vill ha total kontroll över allt och alla så att de kan införa de åtgärder som de tror är nödvändiga för att “fixa” planeten. Jag har faktiskt skrivit ganska mycket om den radikala gröna agendan för den globala eliten. Om du är intresserad av att veta mer, skulle jag rekommendera följande artiklar ….

* The Green Police

* Governments Around The World Are Eagerly Adopting The Strict Population Control Agenda Of The United Nations

* Yes, They Really Do Want To Reduce The Population – 22 Shocking Population Control Quotes From The Global Elite That Will Make You Want To Lose Your Lunch

* The Dangerous Myth Of Overpopulation

* One Less Child? Environmental Extremists Warn That Overpopulation Is Causing Climate Change And Will Ultimately Destroy The Earth

* Hillary Clinton: Population Control Will Now Become The Centerpiece Of U.S. Foreign Policy

* New U.N. Report: We Must Reduce The Population To Fight Climate Change

* The Population Control Agenda Behind The Global Warming Movement: For The Environmental Extremists At Copenhagen Population Reduction Is The “Cheapest” Way To Reduce Carbon Emissions

* To The Global Elite The Math Is Simple: Human Overpopulation Is Causing Climate Change So The Solution To Climate Change Is Population Control

Fruktansvärt reportage tycker jag, tyvärr verkar det vara sant också—–!

från:http://nyapolitiken.biz/usa/the-american-dream.html

Kram f Maria!    Gud hjälpe oss.

4 thoughts on “Den globala byn/ Jorden. Befolkning. Agenda 21

 1. Tack Janne, så länge, jag skall titta o lära mig av länkarna och tänka ut o skriva lite senare. Värmen är på högvarv- men man ska inte klaga….
  Maria

 2. Här är Optimum Population Trust, en brittisk organisation som jobbar för befolkningsreduktion i världen.

  Kolla in vad som står i stora bokstäver på första sidan:

  “For a sustainable future”, “contracpetion”, hänvisningar till FN:s befolkningsorgan UNFPA.

  Optimum population trust:

  http://populationmatters.org/

  Så här ska vi göra för att leva hållbart, enligt OPT:

  http://populationmatters.org/analysis/

  “Världen är farligt överbefolkad.” Vad ska vi göra/inte göra…?

  Citat:

  “När miljöproblemen blir allt värre, kommer det bli svårare, för att inte säga omöjligt med en växande befolkning.”

  (Sir David Attenborough)

  Vilka länder är “farligt överbefolkade” och förstör “natur och djurliv,” enligt gubbar som Sir David Attenborough??

  Det är de afrikanska länderna som är problemet, helt klart! De är ju de enda länder (förutom Indien och arabsstaterna) som växer snabbt.

  Karta över befolkningtillväxten i världen:

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Population_growth_rate_world_2005-2010_UN.PNG

  David Attenborough introduceras av Engelske Prinsen, Duke of Edinborough (en känd eugenicist, WWF grundare) i video:

  http://populationmatters.org/attenboroughs-rsa-speech/

 3. Hej. jag hittade kartan på google, den passade bra såg jag sedan- gröna vågen-
  Hörde på radio idag om förnyelsebar energi! det finns ingen sådan säger EU- det finns väldigt många bestämmelser nu om VAD som får heta VAD. Kul va?

  Du har fått med hela listan på alla galna saker de kommer att jaga oss med!Såg du att Corruptio-bloggen är avstängd? Man kan fråga sig varför…
  hmmmm
  hmmmmm, läser, försöker fatta vad vi gjort för ont, nu skall alla tjäna ekonomierna, förr levde man och mådde ganska bra men nu lever vi under extrema HOT!

  Ja det är ett så viktigt ämne- nu gäller det att överleva till varje pris? eller, det kommer nog fler krig, som på beställning….
  Tänk att Gud vet exakt vad de där gubbarna o tanterna håller på med, han kommer att gå tillrätta med syndare.
  /Maria, som skall läsa din kommentar igen!

 4. Livsfientlighet klädd i gröna färger.

  Här har du ju hela arsenalen av relaterade FN -program som sitter som ben på spindeln!

  Klimatpolitik (IPCC global energipolitik)

  Energipolitik (pushar för förnyelserbar teknik som gradvist avindustrialiserar västvärlden och ger höga energipriser, gröna fonder sätts upp etc)

  Fridlysning av stora naturområden (beslagtar mark som skulle kunna användas av bönder och fiskare)

  Globala skattesystem (VAT, Tobin tax, CO2-tax mfl)

  Veganism (“massan är gräsätare”)

  Bioteknik (GMO, DNA-teknik)

  RFID-övervakning (Co2-kort mm)

  Familjekontroll: aborter, feminism (utbildade kvinnor har få barn!), vaccinationer, one child policy.

  FN:s befolkningsreduktionsaganda ligger dold i flashiga slogans som:

  “zero carbon footprint,”

  “earth´s carrying capacity is one billion people,”

  “stabilize the population,”

  “Gaia – earth worship new age goddess, one world green religion…(Al Gore, New Age)

  Många av de ändlösa krigen i världen pågår i de länder som har HÖGST befolkningstillväxt!

  Sudan, Kongo, Afghanistan är ex.

  FN och dess tankesmedjor har en ekonomisk policy som ska ge 0% tillväxt – dvs ekonomisk stagnation (där korruption samtidigt växer!).

  Många av oligarkernas intresseorganisationer (NGOs) arbetar febrilt för att upprätta detta spökslott i gröna färger.

  Några exempel:
  Friends of the earth, WWF, Optimum population trust, Rockefeller Foundation, Gates foundation, GAVI, Turners UN Foundation, Sierra club, Club of Rome, Greenpeace mfl.

  Miljöpartierna i världen ställer sig bakom poltiken, men talar nästan bara om koldioxid och grön teknik. Resten får man på köpet!

  Bra artikel! Det är ju ett viktigt ämne!

  🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.