Avfallet i kristenheten/katastrofkurs

 

 jesus-christ-txt-21.gif 

Kristenhet på katastrofkurs

 

 ”Det är förbi med mitt folk därför att det ej får någon kunskap.” (Hos. 4:6). Vi lever i en märklig tid av utopiska, andliga gränsöverskridningar, en tid när den ekumeniska tanken snart har intagit hela den svenska kristenheten, och där den som vill höja upp sin röst mot villfarelsen snabbt tystas ner, effektivt marginaliseras och skoningslöst berövas sin nödvändiga plattform. Bristen på sann biblisk kunskap bland Guds folk är förvisso alarmerande och detta har nu gått så långt, att man kan tala om ett regelrätt förkastande av Guds ords sanningar.

Om vi vill leva med öppna ögon, kan vi lätt inse att vi är omgivna av förkunnare och rörelser som aktivt arbetar för att återinföra främmande läror i de kristna leden, vilket bekräftas i ett nyhetsbrev från en kristen församling inför påsken 2006: “Bara från den senaste månaden finns flera exempel att lyfta fram där ledare i frikyrkliga samfund skamlöst och utan hämningar i Guds namn introducerar det som i Guds namn benämns som styggelser”. Det som för bara några år sedan var fullständigt otänkbara allianser, ser vi nu förverkligat inför våra ögon.

Ett påtagligt exempel bland många är S:t Laurentii församling i Lund där rökelsedimman vanligtvis ligger tät och där klockringningar bekräftar den vid instiftelseordens läsande konsubstantiella förvandlingen av nattvardselementen. Här ska nu ges tillfälle för landets mest kände förkämpe för alla troendes absoluta rättighet till ekonomisk framgång och gudomlig hälsa samt allsköns andra New Thought- och Christian Science-influerade villfarelser, Ulf Ekman, att uppvisa sin nyfunna, slugt beräknande högkyrkliga aktning, där han genom förkunnelse får möjlighet att manipulera och tjusa ännu en, som man kan befara, godtroget välkomnande församling utan någon som helst herdeinspirerad förmåga till andlig klarsyn.

Ulf Ekman hävdar dessutom i en nyutkommen bok om nattvarden, att brödet och vinet bokstavligen förvandlas till Jesu kropp och förespråkar också användandet av altarbord och krucifix. Väckelsepionjärernas kamp mot den magi som kyrkan i samband med nattvarden ägnade sig åt, förringas till att handla om en överreaktion mot den förföljelse den fick utstå.

Robert Ek, även han pastor i Livets Ord, introducerar förföriskt mariastatyetter i församlingen, handgjorda av katolska nunnor i Jerusalem. På Jungfru Maria bebådelsedag ägnar han hela förmiddagspredikan åt att lyfta fram Maria som Guds moder och avslutar med att leda församlingen in i mariakulten genom att bjuda ut de ikonliknande statyetterna till försäljning.

Nyhetsbrevet anknyter till detta på följande sätt: “Katoliceringen av svensk kristenhet är ingen nyhet. Den har pågått under hela förra seklet trots väckelseförkunnarnas kristallklara och ihärdiga varningar om att inte ge rum för den religiösa makten med Rom eller Babylon som högsäte. Lewi Pethrus’ skarpa och sanna ord, då han profetiskt förkunnade det som bara några decennier senare skulle visa sig gå i uppfyllelse inom hans egen rörelse, är idag mycket aktuella: “Den dag vi stryka flagg för dessa påtryckningar, har pingstväckelsen fått sin dödsdom. Den kan inte leva sitt liv tillsammans med katolska villfarelser och bibelkritik. Därför bör den heller aldrig göra gemensam sak med de moderna allianssträvandena “.

Det borde här vara på sin plats att påminna om den klassiska instruktionen angående det dubbla ansvar som åligger varje pastor och som pålagts dem av den store Herden för fåren, nämligen att 1) föra fåren in i fållan och dessutom att 2) beskydda fåren för vargarna. Aposteln Paulus gav de äldste i Efesus följande att besinna: “Ge akt på er själva och hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Jag vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida. Håll er därför vakna…” (Apg. 20:28-31). Bara aningslös naivitet kan få oss att tro, att vi i vår tid inte skulle behöva lyssna till samma förmaning.

Vad detta ytterst handlar om är ett allvarligt angrepp på bibelns och reformationens avgörande viktiga princip om “sola gratia” (endast nåd). Svensken idag upplever generellt sett inget behov av biblisk nåd. Sekulariseringen är förvisso allmänt förekommande, men det religiösa behovet verkar dock kvarstå hos många människor. Man ersätter då i sitt oförstånd sitt andliga behov med ett själsligt, och finner stor tillfredsställelse av att softa ner ute i naturen. Naturdyrkan är det som gäller för svensken 2006, och skulle han eventuellt söka sig till någon kyrka vill han ha en nedtonad förkunnelse utan några utmanande inslag som rubbar hans cirklar, eller verkar störande på hans behov att själv vara herre i sitt eget liv. Kyrkliga ledare inser givetvis att gudstjänsten måste inrättas efter dessa behov och anpassar sig välvilligt efter detta. Kunden har som vanligt alltid rätt.

Så lyckades han väl då nästan till fullo, den socialdemokratiske ecklesiastikministern Arthur Engberg, med sin slugt uttänkta taktik. Under de första åren av 20-talet presenterade han sitt program: Om målet var att befria Sverige från kristendomen skulle Svenska kyrkan bli medlet. Fråntagen allt självstyre och inflytande över prästernas utbildning och utnämning skulle den omdanas till en spridare av en “ateistisk allmän religiositet”, skrev Engberg i Arbetet 1922.

Kyrkorna erbjuder i allt ökande utsträckning sakramentalism, processioner och liturgiska excesser, och den religiösa människan får här en viss form av tillfredsställelse som effektivt gör henne immun mot den äkta varan. Giftet injiceras och är till fullo verksamt. Den som längtar efter andlig substans, personlig vägledning och ett bibliskt tilltal från himlens Gud lämnar gång på gång den kyrkliga inrättningen grymt besviken, till sist fast besluten att aldrig mer sätta sin fot där igen.

Varför har svensken inget behov av biblisk nåd? Därför att han aldrig konfronterats med sanningen om sitt fallna tillstånd. Det som han eventuellt ibland kan sörja över, är hur han horisontellt handlat mot sin medmänniska i form av hårda ord eller något annat felaktigt uppträdande. I sin förmörkelse skrapar han på ytan, utan att inse att det är mot himlens Gud som han försyndat sig å det grövsta. Honom har han föraktat och sårat med sina gärningar, och allvaret i detta håller de andliga trendsättarna oftast tyst om.

Principen om “sola gratia” kan inte nog betonas. Medeltida teologi förkunnade människans förtjänst eller en rättighet att närma sig Gud, p.g.a. något i henne själv eller som hon hade gjort. Kyrkan undervisade då att om en människa gjorde vissa saker, skulle detta förpliktiga Gud att belöna henne. Detta falska stöd tog reformatorerna bort och betonade bibelns undervisning om frälsning enbart genom nåd, utan mänsklig förtjänst. Det allvarliga i vår tid är att kyrkorna tenderar att vända tillbaka till denna medeltida teologi.

Hur mycket av originalversionen av bibelns evangelium om Jesus Kristus tillåter kyrkorna i Sverige att den helige Ande uppenbarar för människor i vår tid? Det blir tyvärr patetiskt att bevittna de s.k. evangelisationsförsök som görs för att nå ut till människor, när man samtidigt gör det allvarliga misstaget att inbilla sig att församlingen utan vidare kan gå på offensiven och flytta upp spelet på motståndarens planhalva, utan att man först säkrar upp bakåt med en mur av biblisk sanning som håller backlinjen sammansvetsad och intakt. Eftersom Guds rikes principer är evigt gällande blir följden ofta raka motsatsen till vad man önskar, när försvaret rämnar och målet lämnas öppet för fiendens kontraattacker.

För just fiender och motståndare är det som församlingarna har att kämpa emot. Motståndare som i rollen av äldstebröder, pastorer, präster, biskopar och ärkebiskopar inifrån kyrkorna på ett effektivt sätt bekämpar Guds rike, Guds evangelium och människors frälsning genom att ersätta den i bibeln uppenbarade sanningen med ett värdelöst humanistiskt lögnsubstitut.

I Guds ögon vilar ett ve över dessa kyrkliga charlataner och bibeln gör helt klart att de kommer att få stå till svars för sina onda gärningar, när de sänkt sig ner till människans nivå och villkor och erbjudit henne det som i ett evighetsperspektiv är lika med noll och intet. Borta är forna tiders förkunnelse om Jesu återkomst och den kommande domen över allt uppror mot universums skapare. Istället är man å ena flanken inriktad på grav fixering vid kyrkorummets utsmyckning, gudstjänstordningens utformning, på liberalt förkunnelsesvammel och psykologiskt dravel och å den andra på utstuderade heresier, mysticism och tunga karismatiska droger för att tona ner den tomhet som ekar i otaliga själar, av vilka många står på branten till desperation. Kyrie eleison.

Folkkyrklig sakramentalism och en allmänt substanslös förkunnelse har alltså fört oss till det prekära läge där vi befinner oss idag. Församlingarna utgörs tyvärr inte till största delen, som man så gärna hoppats, av nyfödda bebisar i behov av mjölk och i ett senare läge av den fasta födan, utan av människor med allmänreligiöst intresse som p.g.a. förmörkade ekumeners schackrande med Guds ord inte blivit födda till liv överhuvudtaget.

Under medeltiden bad man i Frankrike inför vikingarnas härjningståg: “För nordmännens raseri bevare oss milde Herre Gud”. Må Gud i denna tid bevara våra själar för det andliga villfarelsehotet och befästa oss i kampen mot lögnpredikanternas irrläror som vill förena oss alla i den falska religionens antikristliga snaror.

“Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Därför säger Herren: ’Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige ” (2 Kor. 6: 14-15, 17).

 

 Jan Johansson   http://kts.just.nu

Det är allvarliga ord du får läsa här, men icke desto mindre sanna. Det går ut för med kristenheten och jag kan bara hålla med om det som Jan skriver. Det är svårt att skriva om sanningar för de tas inte alltid emot, men eftersom jag älskar Jesus så vill jag stå upp för honom och Golgata…… 

 

 

 

14 thoughts on “Avfallet i kristenheten/katastrofkurs

 1. Hej Erik. Det finns mycket som är fel idagens kyrkor…. Jag har själv sett hur man säger att en handikappad KAN GÅ, men inte kan och faller i hop av chock över att inte vara helad……..Människogjorda beslut och önskningar och regler gör tyvärr att människor blir förnedrade m m.
  Jag är inte med i något sammanhang, jag tillhör Guds församling, så som det sig bör. Jag har lämnat..på grund av stora felaktigheter, precis som du ser i artiklarna. Människor tar fel på vem som är GUD, de eller Gud..
  Det du reagerar emot är kanske att jag är för radikal för din smak, men då får du tänka på att jag varit med i över 20 år och har kanske fler erfarenheter. /Hälsn Maria

 2. Nej, det är inte rätt att
  “skrika Ave Maria” +

  I pingskyrkorna. Lika lite som det är
  rätt att tala i tungor i den katolska kyrkan,
  eller driva ut “demoner” ur handikappade
  tjejer, ja det har hänt i just pingstkyrkan…
  flickan ifråga hade Asperger,
  och senast jag kollade var det ingen demon utan ett handikapp.

  Jag säger inte att du har fel och inte att du sysslar med sånt. Jag menar heller, självklart inte, att du är med i den karismatiska hjärntvättande väckelserörelsen,
  som tex. livets ord.

  Men jag får lite funderinagr av din blogg

 3. Hej Erik. Jag anser att den ekumeniken som människor fastnar i nu, är farlig. Ja det låter kanske inte klokt, men vi har en kristenhet som hellre vill mingla än vara i kraftfull bön. Och man vill träffas över gränserna och man har radbanden med sig och ropar Ave Maria i pingstkyrkorna i landet, är det rätt? Vi troende ska inte tillhöra någon annan än Jesus. …det kommer fler inlägg av Jan mfl.
  Läs gärna vidare här på sidan Jag vill inte döma men diskutera kan man ju göra…och man måste kunna se sanningar.
  /Maria

 4. Hej Erik. Den katolska tron och påven kan du läsa om på den sidan som jag refererade till (kts.just.nu se inlägg) där står mycket bra om vad det handlar om. De ortodoxa vet jag inte lika mycket om, men jag vet att den nya världsordningen kommer! NWO, och att påven är inblandad väldigt starkt i detta.
  Det kommer att komma väldigt dåliga tider, och just för att vi är på väg in i dem så ser det ut som det gör med ekumeniken. Vad sa Jesus; han sa att vi inte skulle förvillas m m. Han visste vad som komma skulle/skall.
  Därför tar jag med saker som ligger i tiden och som man bör akta sig för.
  /Maria

 5. Hej Andreas..Islams “kyrka” är ju moskén som de går till. Därför att de tillhör en religion medan vi har en tro, det är skillnad det, så vill jag inte säga mer än att eftersom deras tro är en påhittad tro, efter bibeln, så räknas inte den för mig.
  Och Islam är på väg att ta över i världen, så det blir en maktkamp../Maria

 6. Maria, jag måste ge dig rätt.
  Jag är inte så bevandrad i bibeln.
  Eller dess historia,
  men är det enbart den katolska (och kanske den ortodoxa?) kyrkan du syftar till?
  Vad tycker du i övrigt om ekumenik?

  Sedan håller jag fullständigt med dig om falska profeter!

  Slutet är nära!
  Halleluja!

 7. På tal om Islam, kallar de sig för en kyrka eller? (Trodde det bara var kristendomen som säger sig vara en kyrka annars).

  (Ska väl inte störa dig för mycket, men om det inte gör nåt så kan man ju ställa frågor då och då).

 8. Hej Erik, då syftar du på detta? 1Co 12:13 Ty i en och samme Ande äro vi alla döpta till att utgöra en och samma kropp, vare sig vi äro judar eller greker, vare sig vi äro trälar eller fria; och alla hava vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. …

  Och vidare: Ef 2:20: DEN GRUND ni står på är apostlarna och profeterna, och den sten som bär och håller samman byggnaden ÄR JESUS KRISTUS:

  Ja vi är frälsta, döpta och i samme Ande ska vi utgöra en kropp…men jag anser inte att katolikerna har den tro på Jesus Kristus som Gud vill att de ska ha eftersom de tillber Maria, Jesu moder.

  Är detta rätt tycker du? Och ingen kommer till himmelen om den inte tror på Jesus Kristus, som GUDS SON.

  Islams gud är Allah, och inte Jesus, de tillber inte Jesus, hur kan vi då vara enade tillsammans med t ex Islam?

  Ser du inte att det är felaktigheter, och att Paulus INTE talar om ekumenik så som den ser ut i dag med radband och rökelse i kyrkorna. Det är ju fullständigt befängt.

  Fariseerna höll också på med rökelse på Jesu tid…vilket Jesu fördömde./Maria

 9. Hej Andreas, det finns mycket som jag inte kan..JA inläggen nu är lååånga för att det finns oerhörda sanningar i dem, somjag tycker du ska ta till dig och försöka förstå. För kristenheten idag är på väg utför, det Jan skriver är tyvärr sant.
  Ja C Åberg är en vän till mig o jag skriver en del där för att hjälpa till att få fram JESU ord.
  Jag tror att människor läser här men alla vill inte ge kommentarer, jag har fått många otäcka kommentarer, men jag tar inte med sådana som handlar om att folk asvkyr det jag skriver eller mig.
  Mängden besökare är inte alltid avgörande, det beror på vad besökaren får och jag bemödar mig om att skriva så att man kan förstå att Jesus lever idag och att man behöver bli frälst och varför. Nu i sommartider har människor så mycket att göra…men de kommer tilbaka.
  Aftonbladet är ingen bra tidning anser jag.
  Hälsn Maria

 10. Håller inte med dig Maria!
  Vi Måste enas inom Kyrkan för att överleva.

  Vi är inte längre judar* eller greker*
  vi är alla ett i kristus

  (pingstvänner* eller katoliker*)

 11. Mycket bra förklaring (och jag som trodde du skulle sättas på pottkanten), finns det nåt du inte kan?

  Jag har läst de två senaste inläggen på denna sida, men herregud vad långa de var att läsa, mot vad inläggen brukar vara annars. Jag höll ju på att dö. Och mycket läsning gör själen trött står det i Bibeln (där fick du).

  Såg allt att du skrev i Åbergs blogg idag. Du fick mothugg efetråt från nån där, där ser du hur det är på vissa sidor. På den här sidan däremot så är det ju knappt några attacker från motståndare alls.

  En annan sak jag undrar är: Varför har vissa bloggar så många besökare (som t.ex. Blogg 29), och vissa andra så få? vad är det som gör att vissa bloggar drar folk och andra inte? Har funderat över detta men tycker det är lite svårt att förstå varför det ser ut som det gör. En liten förklaring till Blogg 29:s popularitet är nog att det tas upp aktuella saker där, dessutom från Aftonbladet som ju är en populär tidning.

  Hej hopp.

 12. Hej Andreas. Syndanöd. Ja det är ett laddat ord. Syndanöd uppstår då man vet att man inte lever “rätt”. Dvs att man upplever att Gud söker en och att man känner att det inte står rätt till i ens hjärta. Det finns mycket elände där som man går och bär på innan man gjort upp med Gud i frälsningen. Lögner, förtal, avundsjuka, bitterhet, elakhet, hat mot Gud….ja det finns hur många hemskheter som helt som Gud vill ta bort.
  Syndanöd ärmycket bra, för det får oss att vända oss till Gud och be om ¨åd över våra liv. Att lägga ner sådant som inte ska vara i oss, och att lägga ner ett felaktigt beteende.
  Vissta alkoholister och narkomaner blir av med allt fleaktigt på en gång, och det är underbart, men för alla går det inte så fort. Det behövs Guds styrka i oss för att börja vandra den SMALA VÄGEN, den som leder till himmelen. Man känner och vet att man måste vända om, omvändelse, för att kunna Gå med Gud och ta emot frälsningen som Jesus ger.
  Det kostar att följa Jesus, det är gratis som sagt men det kostar ens liv i bekvämlighet m m.
  Hälsn Maria läs föregående inlägg.

 13. Hörde talas om ett ord i dagarna, ‘syndanöd’, vad betyder det? (skrev samma fråga till ‘StenHuggarn’ så han får lite huvudvärk också).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.