De sista tiderna / Den nya världsordningen

 

Gud allena är vårt hopp

*Den nya världsordningen* /min egen komm. efter artikeln/

Mats Sederholm, sourze.se, 7.3.2010
Krönikör och medförfattare till “Robotfolket”
 

Vad betyder vårt riksdagsval och vår demokrati när de globala arkitekterna, de mest inflytelserika världsledarna samtidigt bygger vidare på Den Nya världsordningen?

Nu är vi mitt uppe i ett valår igen och då är det dags för media att tillsammans med våra politiker fira demokratin. Men det är ett skenheligt firande. Vårt riksdagsval spelar en alltmer underordnad demokratisk roll.

De som styr den globala världsutvecklingen, de som våra politiker och ekonomer tvingas rätta sig efter, skissar just nu på vad som tidigare kallats för globaliseringen, men som allt mer frekvent börjat gå under namnet “Den nya världsordningen”. Problemet är att ingen riktigt vill säga vad det är. Innebörden av denna världsordning höljs fortfarande i dunkel. Vad man dock KAN iaktta är vilka bärarna av denna globala kraft är.

Vår nye EU-president Herman von Rumpyi sa förra året:
“2009 is also the first year of global governance, with the establishment of the G20 in the middle of the financial crisis. The climate conference in Copenhagen is another step towards the global management of our planet.”

Ett steg mot ett globalt ledarskap av vår planet!

Under G20-mötet i höstas beslöts att lånen i spåren av finanskrisen, motsvarande 250 miljarder USD, skulle betalas ut i IMF:s egen valuta SDR. Därmed förankrades en global valuta.

Även FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon vill vara med i spelet om världen. Han uttalade sig ängsligt förra året angående klimatproblemet som riskerade att glida FN ur händerna.

“We will establish a global governance structure to monitor and manage the implementation of this.”

Barack Obama har förändrat USA:s ledande internationella roll. Nu ska USA bara vara en av många aktörer i den globala gemenskapen. Eller så är det just den nya världsordningen som han vill bidra till att forma. En sådan ordning kan rimligtvis inte tillåta att någon enstaka stat sticker ut alltför mycket. Den brittiska tidningen Guardian skrev den 24:e september efter ett av Obamas tal:

“Obama was attempting to define a new world order, one in which the nation with the strongest army and economy no longer sought to dominate, and in which all nations could play their part.”

Men fortfarande blir man inte klokare på VAD denna världsordning innebär. Det är uppenbart var den spänt upp sina segel någonstans. Finanskrisen och klimatdebatten fångar upp de senaste vindarna och opinionsriktningarna och ger den nya globala kraften fart och legitimitet.

Men det finns mer i botten på denna globala kraft. Bill Clinton uttalade sig om den nya världsordningen för några år sedan:

“And after 1989 Bush (d.ä.) said, and it’s a phrase that I use myself, we need a New world order. ”

“So I think the great mission of the early 21:st century is to move from interdependency to integrated communities and eventually to a global community defined in three ways: Shared benefits, shared responsibilities and shared values.”
Delade värderingar!?

I och med ordet värderingar så har vi lämnat de rent pragmatiska förklaringarna till behovet av en ny världsordning och istället gett oss in på politik. Vad för värderingar är det som våra politiker tids nog kommer att tvingas lobba för, ifall de inte ska förlora några karriärspoäng? Vad för värderingar är det som kommer att förankras i vårt samhälle och i din och min vardag?

Tony Blair antyder tydligare vilka de nya värderingarna är.

“The forces shaping this world at this moment are so strong and they all tend in one direction. They are opening the world up. I sometimes say to people: In modern politics the dividing line is often less between traditional left vs right, but more about open vs close. Mass-migration is changing communities even countries.”

I ett samhälle där demokratin förflyttats långt bort från människors inflytande och när massornas tillhörigheter och gränser rivs ner så uppstår det en situation som i historien utgjort de mest ideala förutsättningarna för envälde och kontroll. För, att splittra och härska är exakt vad detta innebär. Blairs “forces shaping this world” kan spelets regler, tro inte något annat. Han fortsätter:

“So, the world is interdependent today, economically, politically even to an extent ideologically. The divide then is between those who see this as positively, the opening up offering opportunity and those who see it as threatening and therefore wish to close down.”

Blair talar om en ny ideologi, en global och ofrånkomlig sådan. Det är uppenbart att det finns en politisk/ideologisk drivkraft bakom denna nya världsordning. Men fortfarande så verkar initiativtagarna utan att synas.

Vad som idag framstår som argument för ett globalt styre tycks vara:

1. Att gemensamt kunna tackla hotet från terrorism
2. Att gemensamt kunna bemästra klimatproblemen
3. Att finna gemensamma regler för att kunna förhindra en global finanskris

Men det håller inte! För, tankarna på att skapa ett globalt styre och en global världsordning är ju inget nytt. David Rockefeller uttalade sig i ett tal 1991:

“But, the world is now more sophisticated and prepared to march towards a world-government. The supranational sovereignty of an intellectual elite and world bankers is surely preferable to the National auto-determination practiced in past centuries.”

1992 sa Bill Clintons vice utrikesminister Strobe Talbot:

“In the next century, nations as we know it will be obsolete; all states will recognize a single, global authority. National sovereignty wasn’t such a great idea after all.”

Listan på de som har en uttalad vilja om en ny världsordning är hur lång som helst och sträcker sig långt tillbaka i tiden. De tre nämnda skälen är i själva verket bara åsiktsverktyg som passar in i tidens anda. Tillfällen som de människor som gemensamt driver och vill verka för en världsregering skickligt utnyttjar.

Våra folkvalda politiker är fullständigt utan inflytande när de mest inflytelserika ekonomiska, politiska eller religiösa aktörerna skrider till handling. Det är bara att dansa med. Ungefär som Reinfeldt tvingas göra efter en längre tid av internationellt umgänge med politiker på högsta nivå:

”Jag ser konturerna till en ny världsordning.”

”Europa är den kontinent som tydligast har lämnat oket av nationalism bakom oss. I andra delar av världen agerar man fortsatt reflexmässigt mot globala utmaningar med nationella svar, medan EU har ett beslutsfattande som är gränsöverskridande. Och EU har också varit redo att gå längst i förhandlingarna om klimat och finanskris.”

Den nya EU-ministern Birgitta Ohlsson proklamerade redan 2001:

  (DETTA STYCKE ÄR EXTRA VIKTIGT!):

“EU är bara det första steget mot en världsfederation och vi som kallar oss för världsmedborgare borde på allvar damma av denna gamla tanke från antiken om en global union med federalistiskt statsskick. I en sådan union skulle varje land, region och nation avstå delar av sin nationella suveränitet, precis som EU funkar i dag. Genom en global rättsordning skulle mellanfolkliga konflikter kunna lösas fredligt. En världslag ska stiftas av ett demokratiskt valt världsparlament och hävdas genom världspolis.”
Precis som Blair uttryckte det så handlar inte den nya världsordningen om vänster vs höger. Den nya världsordningen spelar på en nivå där de skenbara ideologierna upphört. På en nivå där vårt riksdagsval 2010 är mer att betrakta som en oskyldig tv-gala, i stil med idrottsgalan, grammisutdelningen etcetera, en spännande uppesittarkväll med tilltugg som får folk att tro på sin egen lyckade värld.

När media väljer att inte ta upp den eller väljer att inte granska vilka de blir som kommer att leda mänskligheten in i ett nytt paradigm, så sörjer man också för dess obromsade framfart. Den politiska och journalistiska tystnaden kan inte tolkas annat än som att man inte önskar debatt eller människors varseblivning kring saken. Man sällar sig kring och bakom de “krafter som formar världen” (Blair) och låter det ske.

Den nya världsordningen kommer inte att ändra dagens inriktning vad gäller globala rättvisefrågor, jämställdhetsfrågor, övervakningen av människor och fler DNA-databanker. Den kommer att fortsätta på den väg som våra röda och blåa partier redan tvingats anpassa sig till och som de berättar för dig, är den enda seriösa vägen.

Den nya världsordningen är som sagt en gammal idé som nu dammas av och kläs i tidsaktuella globala problemställningar, men dess kärnvärde bygger på makt och kontroll, såsom den alltid har gjort. “Låt oss först se vad det blir av detta”, hör jag en del säga. Problemet med ett globalt styre är bara det att det inte längre går att välja bort! Vi pratar om ett paradigmskifte som jorden aldrig tidigare skådat.

Jag är den första som önskar kalla mig för världsmedborgare och jag är allt annat än protektionistisk, men inte om priset är en demokrati som sakta löses upp, eller att min och andras integritet sakta mals ner till förmån för en ny kameraövervakad fårskockslösning. Inte om priset är att acceptera en världsregering vars värderingar och normsättningar det tisslas och tasslas om i maktens korridorer.

När denna nya världsordning har funnit ännu mer koncensus bland den globala politiska, mediala och kulturella eliten och när det blir dags att gestalta de grumliga politiska inriktningarna och värderingarna i realpolitik, så är det för sent. Då vet vi alla hur den politiska gången blir: “Vi måste hänga med övriga världen och inte sätta oss på tvären”. Så fungerar det när den demokrati som vi i dag är beredda att döda för i andra länder, sätts ur spel. Ett västerländskt hyckleri utan dess like. Men uppenbarligen, en uträknad strategi och ett närmast fascistiskt tillvägagångssätt som säkert kommer att få anhängare på ledarsidor och bland politiska strebers. Godtrogna medborgare kommer att försöka anpassa sig till det som på den nya globala pyramidens bottenplan kommer att framställas som möjligheter och en ny öppenhet, men som i toppen på pyramiden betraktas som en fårhage strategiskt skapad av en elit, mer koncentrerad, beräknande och stängd än något vi nånsin sett förut.*/Källa: Nya Politiken.se/

Min kommentar: Eftersom den troende (jag hoppas ni är många) vet vad som är på gång, vill jag med de artiklar som läggs in här på sidan upplysa och visa på vart världen är på väg. Även den som inte tror på att Gud finns och att Jesus lever och är Gud, BORDE ta del av allt som skrivs här, för det är ju faktiskt så att Bibeln/Guds Ord är sanna. Om du inte tror på det idag, så kommer du att med egna ögon och kropp och sinne få se de vedervärdiga tiderna utspela sig, det gäller att välja sida, nu mer än någonsin! Gud eller helvetet. Den artikel som står ovan pekar på helvetet på jorden, och om inte det skulle vara nog, så finns det ett annat helvete också, och dit vill väl ingen förnuftig person hamna? eller?

Tack gode Gud för att jag är frälst, att jag får vara i din oerhörda nåd och kärlek, tack för att jag har att vänta:  Att få komma in i din himmel, att få leva i evig tid med dig./ Maria

13 thoughts on “De sista tiderna / Den nya världsordningen

 1. Det där med Nietzsche. Vad menar ni med hemsk? (jag säger inte emot, bara undrar).

 2. Jaa Kyllikki det är en sorg att veta det man vet,,,att så många vänt Herren ryggen, INTE sagt ett ja! till honom, bara lite sådär laaaagom kristna…
  Därför är jag en frälst troende…
  Hur det ska gå? ja det vet bara Gud men vi kan ju tänka oss att de får det värre än värst- men Gud har nåd med människor, å andra sidan så Säger Gud att det blir få som kommer till himmelen, det är nog rätt.
  Varför vittnar jag? du? för att det är min, vår, kallelse/Maria

 3. Hej Maria!
  Det är verkligen mycket VIKTIGT att vi är troende,som har vänt bort från synden och är frälsta!!!
  Jag har nu fattat att enorma mängder troende är inte detta,hur skall de gå för dem????!!!
  Kram Kyllikki

 4. Hej Med den nya världsordningen och chipen och allt annat som kommer, gäller bara en sak: övervakning dygnet runt och diktatur. Vet du hur de har det i Kina t ex? Diktatur och förföljelse (förföljelse av de kristna) “Vanligt folk” får INTE bestämma, skall du köpa eller sälja, typ betala dina hyra och du inte har pengar på ditt konto, så är det goodbye.
  Makteliten (de som har politisk makt och pengar) bestämmer.
  Det kommer sådana tider ganska så snart, redan 2012 kommer världsordn att sammanställas och börja genomföras.
  DÄRFÖR är det så noga att vi är troende, för Gud tar hand om den troende, beskyddar den även om vi får bo ute i skogen ……
  Därför att Jesus Kristus är enda vägen, och vägen till evigt liv så är det därför jag skriver mycket om frälsningen och om Jesus och att Jesus är Gud.
  Man måste fatta nu att det som du läser ovan här är verkligheten inom kort.
  Det är inte sciencefiction utan verklighet.
  Förstå att politikerna i våra länder är överkörda och toppstyrda och korrumperade.
  Nu gäller det att börja tänka till, dvs låta Gud göra ett gott verk i ens inre så att man kan ta emot den helige Ande och få leva i det övernaturliga, dvs ett liv där Gud gör under.
  Eller skall vi lyda makteliten? Nej, aldrig. Det är i alla fall mitt beslut.
  /Maria

 5. De där inplanterade chipen hit och dit, det låter som en sån där science fiction-film. Visst tänker man på såna filmer närman hör talas om chip och sånt? Det som man förr bara skojade om är morgondagens verklighet ungefär.

  Att folk ska kunna kontrolleras mer och mer skrämmer mig. Hur kan folk tycka det är bra? Tycker de verkligen det? Undrar vad de tycker om de själva nån gång skulle komma på “avigsidan” av detta “jättebraiga” system för samhället som chipen säkert sägs vara. Tänk om man döms som “skurk” och sedan kan man inte göra nånting i samhället pga ett fördömt chip, det är väl en mardröm om något?

  När frågade de som bestämmer om såna saker vad “vanligt folk” tycker i frågan? Heter det inte att de som bestämmer över oss (politiker eller vem det nu är) “ska arbeta för folket” eller har jag missförstått? De gör väl precis som de vill och kör över oss hur som helst, otäckt är väl vad det är.

  Maria, jag är inte säker på att jag fattar allt. Detta med chipet och sånt t.ex., vad betyder det mer? Ett exempel, om en person är ute och fiskar t.ex., kan “de” se vart man är då med? Hoppas inte det, för lite privatliv vill man ha. Vad ska komma härnäst, att de ser en på toaletten med?

 6. Hej igen, Nietzsche var verkligen hemsk, och jag läser inte heller honom, men eftersom vi studerat så har vi träffat på honom i böckerna/kurserna.
  Vi får lov att söka vishet och kunskap och det är verkligen det som Gud ber oss att göra. Han är så glad då vi hela tiden söker sanningen.
  /Maria

 7. Nietzsche var en hemsk figur, men han har haft många efterföljare, liksom Machiavelli.

  Det är litteratur som säger ja till synden som en väg till personlig frihet. Galenskap blir frukten och en stor politisk karriär?

  Jag läser inte Nietzsche, men man kan inte undvika honom när man läser kurser i filosofi eller sociologi på universitetet.

  I Bibeln sägs det att respekt för Gud är vishetens början.

 8. Hej Janne det är verkligen inhumant det som håller på att hända. Vi måste stå upp för evangeliet, för där står ju sanningen, bibeln är sann och förbereder oss på allt detta, skillnaden mellan alla sidor på internet och böcker som inte är kristna…. bibeln berättar. Guds ord är sant.
  Det gäller att stå kvar orubblig i tro.
  Gud kommer att leda oss i allt eftersom det kommer katastrofala tider.
  Jag gillade aldrig Nietsche men visst säger han sanningar här.
  Lammets seger tror vi på.
  /Maria

 9. En värld bortom gott och ont.

  Ingen har beskrivit Bilderbergkonferensen och de “politiska affärsbyggarna” i världen bättre än Nietzsche själv:

  “…the future masters of the earth – a tremendous aristocracy based on the severest self legislation – a higher kind of man will be made to endure for millenia thanks to the superiority of will and intelligence employ democratic Europe as their instrument for getting hold of the destinies of the earth, as to work on as artists upon man himself.” (Friedrich Nietzsche: Viljan till makt, sektion 960)

  “En fruktansvärd aristokrati ska utnyttja det demokratiska Europa för att kontrollera hela världen och arbeta med mänskligheten som en konstnär”, säger Nietzsche.

  Hur kan EU, FN systemet och de slutna arbetsgrupperna bakom dem bättre beskrivas? (Kolla i en lista över deltagare på Bilderbergkonferensen tex., och du får se!)

  Hur kan globala ledare med blod på händerna leda oss mot en gyllene era – mot en enad mänsklighet? Hur kan gamla kungar och drottningar och bankirer med 200 miljoner i bonus förstå vad människans behov är?

  Vi måste stå upp för kärleken!
  Jesus har varnat oss för de här bakvattnen i Uppenbarelseboken!

  Lammets seger.
  Vilka underbara ord.

  Det gäller att hålla ut tron!

 10. Jag har gått igenom länken i kommentaren och jag suckar högt o ljudligt. VET inte människor detta?
  Bluff och båg.
  Vi kan tacka Gud för vår tro, och det gör vi ju för den kommer att behövas ännu mer nu i dessa tider.
  FEMA har läger där jag känner människor…./Maria

 11. Första gången jag riktigt började undra var när Kissinger med fru satt på OS invigningen i Peking 8/8 2008. Kameran visade bilder på Putin (arg) och Bush (glad) och sen en lång bild på Kissinger (ca 10 sek). Jag tänkte: vad gör den här filuren här bland presidenterna ? Vem ska han medla med här – Putin? Svaret kom i gryningen – Ett Georgienförstärkt NATO invaderade Syd Ossetien och slog sönder flera städer. I tidningarna stod det att Georgien blivit attackerat av Ryssland (vilket tog EU 1 år att erkänna att så inte vara fallet).

  Kissinger och vänner drömmer om en global ordning och gillar vi den (som den pushas av Bush/Obama/Blair/Brown/Lamy/Trichet/Bernanke/Robert Gates och resten) så kommer vi få mer än vi förtjänar av både det ena och det andra.

  Blair (minns någon Irak?) och Kissinger (minns någon Vietnam?) är rådgivare i JP morgans globala affärer. Vilket samhällssystem informerar jättebanker om den politisk utvecklingen och säljer offentligheten till lågt bjudande hungriga investerare? Vårt samhällssystem – den oreglerade dyrkan av pengar satt i system. De flesta har inga problem med den här nutidsberättelsen. Så är det, och därför ser tidningarna ut som de gör – hur villiga de än är att dölja de egentliga intressena och måla över händelserna.

 12. http://lanksamling.se/blogg/index_swedish.html
  Kolla in denna bloggen/hemsidan, precis det vi tjatar om dag o natt.
  Ja det är laglöshet och det är hemskt att inte folket vaknar!!! HUR kan människor vara så blinda??
  Fattar inte det.
  Varför kan man inte ta del av fakta?
  T ex länken här ovan..det finns hur mycket fakta som helst..eller tror man att NWO räddar världen? Vilken bluff
  /Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.