De sista/Födslovåndor,NWO,L Williams/M-östern.

 

RUNES ANALYSER 13/2-11

Stigande matpriser skapar politisk oro “Hungersnöd” början på “Födslovåndan”

Förändrade livsmedelspriser har tillsammans med hög arbetslöshet och en växande klyfta mellan rika och fattiga varit en bidragande orsak till den nu rådande situationen med folkliga protester och politisk oro i både Mellanöstern och Nordafrika. Egyptens inflationstakt på livsmedel visar på en 18-procentig ökning på årsbasis. Fakta som knappast förändras genom Mubaraks avgång. Nyligen har det också framkommit att Georg Soros och NWO kan ha ett finger med i spelet beträffande revolterna i de aktuella områdena. Med undantag av väderfaktorer så kan man misstänka att NWO även tar en aktiv del i att styra världens livsmedelspriser dit man vill, för att på så vis skapa oordning i rådande politiska system. Föråldrade politiska strukturer försöker nu vidta strategier för att om möjligt undfly den oro som med hast sprider sig i Mellanöstern. I samband med det inledande upproret i Tunisien tog Algeriet ett snabbt beslut om att öka importen av vete. Redan under årets fyra första veckor importerade landet över 1 miljon ton vete. Avsikten var att man därmed ville försöka kväsa alla försök till protester, denna taktik verkar dock misslyckas. Även Jordanien har försökt att sänka prisnivån på vissa livsmedel.

De signaler som man idag kan avläsa beträffande 2011 års livsmedelsproduktion tyder på fortsatta prisökningar. Under 2010 var det framför allt sviterna av ryska bränder och kanadensiska stormar som påverkade livsmedelsproduktionen och drev upp priserna, nu under vintern har vi också sett översvämningar i Australien. En hård vinter i Nordamerika kan nu ytterligare försvåra läget. Februari inleddes med ännu en krafttig snöstorm som lade 5 decimeter snö över delar av viktiga odlingsområden för spannmål. Samtidigt med detta pekar en nyligen släppt rapport från US Department of Agriculture på rekordlåga lager av spannmål. Trotts detta fortsätter omvandling av säd för att användas i etanolbilar. Förra året gick drygt 25 procent av USA:s spannmålsproduktion till dess destillerier. Runt årsskiftet frös stora skördar av grönsaker bort i Florida och nu har även Mexico drabbats mycket hårt och i vissa odlingsområden har nästan hela grönsaksskördar förstörts.

Kinas aktuella vädersituation påverkar nu också prisbilden. Stora delar av landet har drabbats av torka och en av dess viktigaste provinser för veteproduktion riskerar nu den värsta torkan på 200 år. Kina är världens största producenter av ris och vete och även en stor producent av soja. Landet har tidigare i stort sett varit självförsörjande på dessa livsmedel men om man nu till viss del kan tvingas importera dessa grödor så kommer det att sätta ytterligare press på exempelvis det redan höga vetepriset. Till detta kommer att stora uppköpare av främst vete nu spekulerar i en ytterligare prisstegring vilket i sig också påverkar prisbilden.

Oljepriset är även det en viktig faktor som påverkar kostnaderna för livsmedelsproduktion. Prisutvecklingen på olja har visat stora fluktrationer under de senaste åren men det senaste kvartalet har priset varit konstant i stigande. Här kan man tala om en ond cirkel. Politisk instabilitet i Mellanösterns oljerika länder får ökande oljepriser till följd, ökningar som påverkar produktionskostnaderna av livsmedel och som i sin tur kommer att höja matpriserna. Egyptens politiska kris är långt ifrån löst och risken är att de effekter som denna hitintills skapat fortplantar sig till övriga arabländer i området. Om oroligheterna når Saudi-Arabien, världens största oljeexportör, skulle detta sända chockvågor över hela världen. Tänkbart är också att Suezkanalen eller olje- och gasledningar i området kan utsättas för attentat.

Penningmängden är den tredje och kanske viktigast orsaken till att vi ser stigande priser på livsmedel. De kvantitativa lättnader (QE, betyder i praktiken att riksbanken trycker nya sedlar) som USA satt i verket under senare tid har med all säkerhet också påverkat prisbilden i negativ riktning. Man kan ha misstankar om att NWO genom bl.a. kontakter inom FED (amerikanska riksbanken) också fortsatt försöker påverka inflationstakten i negativ riktning. Flera ekonomer höjer nu ett varningens finger för att FED någon gång under 2011 kommer att tillkännage planer på en QE3. Om så blir fallet tror man att en av 2011-års stora överraskningar kommer att bli hur fort inflationstakten kommer att accelerera, inte minst på livsmedel. En allt större och växande penningmängd skall då slåss om en allt mer krympande livsmedelstillgång på världsmarknaden. En allvarlig inflationsspiral riskerar att inledas.

En mängd faktorer som har en negativ inverkan på livsmedelspriserna tillsammans med de nu eskalerande oroligheterna i Mellanöstern och Nordafrika pekar alla på att vi kan befinna oss i entrén till Matt 24:7-8 ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på ‘födslovåndorna”. Formuleringen ”folk skall resa sig mot folk” kan eventuellt tolkas så att det skall bli oroligheter och revolter inom respektive land, revolter där stigande livsmedelspriser kan vara en viktig katalysator. Mvh Rune Johansson

______

OCH:  VAD vet vi om Eliten och NWO….? Här får du en förklaring till en del av frågorna man ställer sig:

 Lindsey Williams – Kanalen till “Eliten”

http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/Bilder/Lindsey%20Williams%20orginal.pdf

____

Låt oss vara rena och klara ljus som brinner för Gud!

/Maria

 

 

NYHETER:  Kraftiga explosioner följda av luftvärnseld hördes i Tripoli omkring klockan halv tre på i morse.

OROLIGHETERNA I LIBYEN Robotar avfyras mot luftvärnet

Benghazi kan redan vara förlorat

Bildt hoppas på snabbt avgörande

BESKED I DAG Möte ska avgöra Libyens framtid

LEDARE ”Gaddafi måste bort”

Man vaknar denna dag, och de förra dagarna  med en första tanke: Hur är det i Japan? Har något nytt hänt som är fasansfullt? Vad gör de i M-östern? Skjuter de vilt? Hur många döda?….Man tar till sig det man hör och man undrar hur det egentligen är.  Det är fruktansvärda saker som pågår!      ____________

12 thoughts on “De sista/Födslovåndor,NWO,L Williams/M-östern.

 1. BRA FRÅGA. Han kallas ju mannen med ettusen namn…. Jag har inget svar, brukar kalla honom Gadaffi…tror jag….. Hälsn Maria

 2. Detta är inte vettigt, de skjuter civila, för att, som de säger, skapa ett humanitärt samhälle i demokrati. Vi tvingas ta ställning till att “gilla” krig.
  Det har gått för långt, för hundratals år sedan.
  Nu skall Ghadaffi inför rätta och sedan är allt bra? eller?
  Jag har inga ord kvar, har du? /Maria

 3. (Ghadafi ond/NATO god/FN opartisk)

  Det knäppa är ju att vi egentligen ska ta parti för ena parten i den här upptrissade konflikten (som verkar gå på löpande band). Det är poängen: Väst går in för att “skipa rätt och verka för demokrati” i ett land som är demokratins motsats (rätt likt Afghanistan). Och då ska vi tycka att det är ett bra skäl.

  Väst krigar för olja, geopolitiska planer som folk är ointresserade av, och som i brist på annat kallas “demokrati”.

  Så var det redan på Brittiska imperiets tid och så är det i ungefär samma länder idag.

  Ska Ghadafi avsättas med stridsflyg?
  Vad gör de 5-10 säkerhetstjänsterna i väst som smyger runt i världen varje dag? Jagar och kartlägger terrorn som finns i varenda karthörn?

  Irakkriget fortsatte i många år efter Saddams avrättning och idag är det demokrati blandat med inbördeskrig.

  Ghadafi har varit general, springpojke och “stabil faktor” i Nordafrika i många år. Det internationella samfundet har inte haft några planer på att föra honom till Haagdomstolen för det.

  Båda lagen är kålsupare. Surkål.
  man blir allt tröttare på leken med människoliv.

  Hypocrisy är ett bra ord. I Can´t stand it!

 4. Nej det blir nog inte 7 år, det kommer inte att hinnas med. Men på kort tid kan man ju också förstöra mycket, och det mesta skall väl gå enligt en viss plan, även om ma tycks förneka detta.
  Egentligen är det så vansínnigt så att man ..ja det är väl ofattbart det som händer!
  Din länk är intressant hoppas man tittar på den!
  Jaha, och hur skall detta sluta nu då? Med storkrig eller blir det LUGNT i demokrati?
  /Maria

 5. Födslovåndor,,det blir fruktansvärda tider, tider innan vedermödan som blir ännu mer fruktansvärd. Ja det blir great misery, över hela världen. Det skall ju bli en ny himmel och en ny jord, men inte än, först ska pinorna komma ,…..ja du vet ju vad som kommer. /Maria

 6. Hej Kyllikki Ja det kommer att bli mycket värre innan denna tidsålders slut. Men den som litar på Gud blir bevarad, lita på att han tar oss fram, in i evigheten. Alla borde bli frälsta.
  Kram Maria

 7. Vad betyder ordet “födslovåndan?” Den profetiska tiden som kallas “födslovåndan?” Vad är det som ska födas fram? På engelska heter det tribulation – distress, great misery. Dvs en
  djupt olycklig tid. Eller hur?

 8. Det blir nog inte 7 år i Libyen den här gången. Varför blev det 7 år i Irak? Det var ju samma demokratiprojekt där!

  (20 Mars 2003 – 20 Mars 2011)

  Datumet för flyganfallen på Libyen är intressant, som vanlligt: 20/3 2011. (alt 3/20 2011, i eng ordningsföljd)

  USA/NATO invaderade Irak den 20/3 2003 (på profetens födelsedag). Det var förra gången NATO var igång i Mellanöstern.

  Profetens födelsedag är 15/3 (sunni) alt 20/3 2011 (shia):
  http://www.godweb.org/IslamCalendar.htm

  Nu invaderar NATO Libyen 20/3 2011.

  (Ev kanske man kan säga 19/3, de nosade ju på varandra redan igår).

 9. Ett är säkert att det kommer at bli värre,mycket värre:((((
  Kram Kyllikki

 10. Hej Ja det låter faktiskt som om det vore gott med krig så att man kan SKAPA Demokrati. Ordning ur kaos. Bildt vet mer än han vill säga och han har tydligen ekonomiska intressen i olja. Har han erkänt detta efter konfrontationen han blev ställd inför?
  Nej det är inte kul med krig, hur detta skall sluta vet bara Gud./Maria

 11. Såg Bildt i morse kommentera Libyenläget. Vad sa han?
  “Vi hoppas på ett snart avgörande så att vi kan gå över till nästa fas, den demokratiska.”

  Vilka är VI?

  Är inte ”krig ger fred”, ”krig ger demokrati”, det samma som ”ordning ur kaos”, det gamla beprövade konceptet?

  ”Vi behöver kaos så vi kan ordna världen på det sätt VI bestämt.” Så läser jag utrikesministern: Krig är gott eftersom det leder till demokrati (och kontroll över strategiska oljereserver).

  Kul med krig?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.