Hälsa/Mobilbranschen och forskare och journalister

 
 
Så får mobilbranschen forskare och journalister att tiga om riskerna!
 
Så får mobilbranschen forskare och journalister att tiga om riskerna
Många forskare och vetenskapsmän bedömer att mobilstrålningen riskerar att bli nästa stora hälsoskandal. Samtidigt har det läger som bekymmerlöst trumpetar ut att strålningen är ofarlig lyckats med konststycket att dominera mediautrymmet. Förlorarna i det pågående spelet om beskrivningen av vad vi vet är allmänheten som förleds att tro att mobiltelefonin friats från cancerrisker. I själva verket är det tvärtom.

Den internationella WHO-studien Interphone som redovisades i maj i år visade ökad risk för hjärntumör för den som använt mobilen i mer än 30 minuter om dagen i över tio år. Genomgående visades också att risken ökade ju mer mobilen använts och ju längre tid som förflutit sedan den började användas. “Det är oroväckande att resultaten indikerar att dagens normalanvändare löper ökad risk för hjärntumör”, kommenterade studiens projektledare, professor Elisabeth Cardis . Den israeliska regeringen gick därpå med anledning av studiens resultat ut och varnade för användning av trådlösa telefoner, eftersom de också avger mobilstrålning. En italiensk domstol har i en prejudicerande dom konstaterat att en arbetstagares tumör orsakats av omfattande mobiltelefonanvändning. Flera franska domstolar har det gångna året bedömt att mobilmaster innebär en risk för hälsan för de närboende.

Stort industriinflytande
Låter ovanstående bekant? Nej, inte för den som håller sig till svenska ledande medier. De har inte rapporterat om detta, och det finns en förklaring: Den ekonomiskt mycket mäktiga mobiltelefonindustrins framtid avgörs med forskningsresultaten och hur dessa presenteras i media. Forskningsområdet karakteriseras av stort inflytande från den berörda mobilindustrin. Det ligger i deras intresse att kontrollera forskningen och mediarapporteringen, då ett erkännande om cancerrisker riskerar att leda till minskad efterfrågan, sänkta gränsvärden, starkare regleringar och tunga skadeståndskrav. I årsredovisningen 2006 beskriver Ericsson sin oro för skadeståndsanspråk på grund av skadliga hälsoeffekter under rubriken “riskfaktorer”. Under samma rubrik skriver man att “nya vetenskapliga rön om mobiltelefoners och mobiltelefonutrustningars skadliga hälsoeffekter kan påverka oss negativt”.

Forskare med intressekonflikter
WHO-studiens publicering försenades flera år eftersom forskarna var oense om resultatens tolkning. Oenigheten speglar i sin tur de enorma ekonomiska intressen som stod på spel. Den svenska forskargruppen från KI hörde till den falang som ansåg att de observerade ökade hjärntumörriskerna för dagens normalanvändare var felaktiga. Det var deras version som sedan ensidigt presenterades via svenska medier. Exempelvis skrev Dagens Nyheters att det “i dag verkar ytterst osannolikt att mobiltelefoner orsakar cancer”.

Det ifrågasattes inte varför bortsopandet av de observerade förhöjda riskerna fick stå oemotsagt i näst intill all mediarapportering. Inte heller ställde någon den relevanta frågan varför vi skulle lita på just dessa forskares tolkning – och inte en rad internationella experter som tvärtom menar att resultaten visar att mobilen ökar risken för hjärntumör? Inte heller fick allmänheten veta att KI-forskarna har intressekonflikter, som KI:s etiska råd bedömt borde redovisas närhelst de uttalar sig om frågan. De är medlemmar i den organisation, ICNIRP, som fastställt dagens kontroversiella gränsvärde för mobiltelefoni, som skulle visa sig otillräckligt om en cancerrisk skulle fastställas.

Fel om mobilmaster
Mycket få studier har gjorts av cancerrisker av att bo nära mobilmaster trots den mycket omfattande utbyggnaden och många rapporter om onormala canceranhopningar i dess närhet. En majoritet av de få studier som ändå gjorts påvisar en ökad cancerrisk. Dessa studier har inte fått mycket utrymme i media, däremot rapporterade TT och SVT:s Rapport i juni om en brittisk studie. Studien, som fått medel från mobilindustrin, hade inte funnit någon ökad cancerrisk, men var behäftad med så allvarliga brister att den inte kan säga något om cancerriskerna. TT-artikeln hävdade dessutom att “de flesta” tidigare studier också “entydigt” visat att mobilmaster inte ökade risken för cancer. Denna felaktiga uppgift har aldrig korrigerats.

Kända risker motiverade studierna
Det är ett välkänt faktum att mikrovågor eller radiofrekvent strålning som mobiltelefontekniken sänder ut kan medföra hälsoproblem. Östeuropeisk forskning visade det redan på 1960 – 1970-talet. Sedan mobiltelefonens genombrott har diskussionen och forskningen om hälsorisker intensifierats. Under 1990-talet visade forskare att mobilstrålning hade förmåga att skada cellers DNA, och djurförsök visade att strålningen kunde orsaka cancer. Studier hade också visat att människor som exponerats i sitt yrkesliv oftare fick cancer. Interphone och den brittiska studien hör till de forskningsprojekt som sjösattes för att följa upp dessa alarmerande resultat. Retoriken har dock successivt förändrats, och det hävdas idag ofta att forskningen bedrivs för att möta allmänhetens “oro”. De svenska KI-forskarna uppgav att det skulle vara fallet med Interphonestudien. Den som granskar studieprotokollet kan konstatera att det är en historieförfalskning.

Tystnad om överrisk för unga
Lennart Hardell blev känd när han visade att dioxin i hormoslyr var cancerframkallande. Få svenska mediakonsumenter vet att han funnit att tonåriga mobilanvändares risk för hjärntumör är mycket högre än vuxnas. Hans resultat har varit av avgörande betydelse för den italienska domen om mobilorsakad tumör som redan nämnts samt när Frankrike förra året lagstiftade om mobilförbud i skolan och reklamförbud för mobiler riktad till barn under 14 år.

Konsekvensen av den bristande granskningen och de felaktiga beskrivningarna av vad vi vet om riskerna med mobiltelefonin är att allmänheten blir invaggad i en falsk trygghet. Eftersom det gäller en massiv exponering av hela svenska folket, inklusive en hel generation av uppväxande små barn och ungdomar, kan konsekvenserna bli mycket svåra i framtiden om de som varnar för en framtida tsunami av hjärntumörer och andra svåra skador får rätt. Allmänheten borde ha rätt till en allsidig belysning och en kritisk granskning. Inlägget från www.vaken.se

Artikel skriven av Mona Nilsson

www.monanilsson.se

Hoppas du tagit del av detta inlägg. Kanske ringer din mobil nu, eller du ska ringa ett viktigt samtal….. Ja jag har också mobil, men försöker att “messa” i den mån jag kan…att använda mobilen för mycket tycks inte vara bra!  /Maria
 
 

6 thoughts on “Hälsa/Mobilbranschen och forskare och journalister

 1. Hej visst finns det alternativ. Jag o familjen använder aloe vera till all hudvård, vi dricker 96% juice (äkta aloes fr Foreverliving Products)m m. tranbär m m. Det är ok. Man får se om sig och veta hur man skall sköta olika saker. Gud är ju helaren så handpåläggning är bra….
  Överbeläggning på sjukhus, stress, lönetjafs, sjukhusssjuka, dålig städning,och mycket mer gör att man känner sig tveksam till den.Blessings Maria

 2. Homeopati är inte alls bluff. Den funkar på barn och djur, men det är inte potentieringen som det är fel på utan principen ‘lika botar lika’. För det stämmer ju ibland men ingalunda alltid! Man kan ju ha malarialiknande symtom utan att faktiskt lida av malaria.

  Men potentieringen fungerar – och det är inte ALLS så som man försöker få det att framstå, att det är kollat men avfärdat! Det finns åtskilliga dubbelblindundersökningar – i Lancet redan på 80talet – som visar en klar effekt. Potentieringen har inget med antroposofi att göra – många homeopater är kristna – den är ju nästan ett bevis på att GUD ÄR OUTGRUNDLIG!

  Jag har räddat mig och min familj genom att UNDVIKA ‘vården’. Jag har ju inte haft mer otur än andra, bara att jag inte har accepterat att ‘det är såhär’ och då sökt andra utvägar och till min häpnad fått bevisat att ju mer man avstår fr vården, ju friskare blir man. Undantag mätningar, akutmedicin och operationer.

  Jag talar inte om 10 fall – jag talar om ca 100 fall då 60% var meningslöst, 30% var ur-askan-i-elden och 10% var till nytta. Det är för lite, så själv går jag ALDRIG NÅNSIN mer dit, och jag är frisk nu JUST PÅ GRUND AV DET.

  Råkar jag ut för en olycka så åker jag till Vidarkliniken, deras tro angår inte mig.

  Men ingen i min släkt går nånsin till VC med urinvägsinfektion, öroninflammation, variga sår etc. Det kirrar man kvickt själv, med Aloe, Lök,Uva-ört, Tranbär, örtteer etc.

  Jesu Frid vare med dig.

 3. Kemiska saker och all elektronik är inte bra för människan, men man tvingas på något sätt att använda det, men man får ju tänka själv och minska på användandet, helt klart.
  Storföretagaen tänker inte på människorna, de tänker på sina pengar- mammon styr alltför mycket och tydligt. Hemskt.

  Men det är den världen vi lever i, tyvärr är det så, men vi får göra vad vi kan för att väcka människor.
  Vården är både bra o dålig, det beror på vad man har för problem, det finns en del människor som inte har gensomsyrats av illvilja än.
  Alternativmedicin, vad menar du då? Homeopati eller grönt från naturen? Medicinerna i dag är inte så bra att ta- jag tänker också på småbarn och all den penicillin som de får. Det är inte bra.
  /Maria

 4. Jag uppmanar alla att mäta strålningen hemma. Har man högtalare på så hör man hela tiden hur det bombarderas med signaler till t.ex trådlösa modem. SKAFFA INTE TRÅDLÖSA MODEM! Ha fast uppkoppling – helst inte med annat än bredband eller ADSL – och kan du inte uindvara mobil så stäng av den så fort du kan, speciellt under natten.

  Jag bytte tillbaka – och genast så slapp jag den egendomliga hjärtklappningen och en sorts otäck stress som jagade mig hemma. Men tänk på att organisationen VoF – som aldrig tror på NÅGOT eller NÅGON – utom storföretag – är en skällande bandhund och de hatar Gud. De hatar allt andligt, Hybris mot Gud är ingenstans så utbredd.

  Dessa människor är så förstockade att om så Jesus stod framför dem så skulle de förneka honom. De är dessa människor som förordar allt kemiskt och hatar allt naturligt. De misstror alla människor, och antar att alla automatiskt ljuger om allt. Brist på tro är ett brott, en ondska, den börjar med misstro mot människor men slutar med misstro mot Gud och allt utom en själv.

  Den s.k. ‘vården’ är totalt genomsyrad av dessa människors ondska. Tyvärr. Men Gudskelov har man ju alternativmedicinen annars skulle ens familj varit utplånad…

 5. Intressant att vi på något sätt har så svårt att förstå:
  (att förstå känslomässigt, främst?)

  1 Att tidningar i regel vill vara positiva till företagen, och speciellt företag och personer inom den nära kretsen (Läs: Sony Ericson) och rapporterar inte om saker, om de inte kan tjäna mer på att göra det, utan att tappa sponsorer och good will. “Feel good faktorn” är ofta högre än informationsvärdet i många dagstidningar

  2 Att vi tror att moral går före pengar – i det personliga livet, liksom i storföretagsamhet (där pengar egentligen ska gå före moral!) Hur ska man kunna *tjäna stora och snabba pengar och klara kvartalsrapporten*, om man hela tiden ska spela säkert och ha tid att dubbelkolla att allt går rätt till?

  3 Att vi i grunden tror att media informerar medborgarna om viktiga händelser, mer än spinner fram politisk korrekthet eller saluför kampanjer med öppet/dolt affärsintresse bakom

  4 Att vi tex antar att WHO här är en opartisk/politiskt neutral organisation, som vill verka för globala hälsofrågor (WHO sponsras till stor del av Big Pharma – Pfizer, Baxter, Merck, GlaxoSmithKline och stora FN- anknutna Foundations mfl))

  5 Att vi tror att politik i grunden löser samhällsproblemen. Och att fler byråkrater och byråkratier är steg på rätt väg.

  Den här artikeln ifrågassätter media vinkeln, och det är inte mer än logiskt! Vi borde ifrågasätta media, mer än fem sekunder per dag!

  🙂

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.