DAGS ATT VAKNA! Hela förloppet om vaxx står att läsa här nedan i Artikel. B GATES m fl ormar har beräknat…..

“Allting som händer nu sker med beräkning. Sverige har tillsammans med övriga EU länder slutit avtal om hur det ska gå till, strategin finns klar sedan länge. “

“Allting som händer nu sker med beräkning. Sverige har tillsammans med övriga EU länder slutit avtal om hur det ska gå till, strategin finns klar sedan länge. “

Text av journalisten Margareta Skantze:

“Godmorgon kära vänner!Hoppas ni är vakna och pigga.Ni som ännu sover…det är dags att vakna nu, klockan är 5 i 12!!

Jag har förstått att en del av er som tagit del av mitt inlägg om situationen ute i Europa, Australien, USA etc tror att jag godtyckligt sitter och fabulerar.

Du baserar det antagligen på den ensidiga och ofta felaktiga information du får till dig genom att enbart lyssna på main stream media, du har inte ifrågasatt eller bemödat dig om att ta reda på mer. Du tror bara att jag blivit galen.

Texten nedan har journalisten Margareta Skantze skrivit, en mycket bra sammanfattning som ger läsaren en tydlig bild över hur det har sett ut genom åren och hur allt har planerats.

Låter jävligt foliehattigt, eller hur?Det här är ingenting som känns bekvämt att göra men det finns inga alternativ, klockan är 5 i 12!Jag har suttit och faktagranskat i några timmar och allt finns att läsa på nätet, inga konstigheter där.

Allting som händer nu sker med beräkning. Sverige har tillsammans med övriga EU länder slutit avtal om hur det ska gå till, strategin finns klar sedan länge.

Här i Sverige räknar man med att kunna införa ett lagstadgat permanent vaccinpass under nästa år. Det finns också att läsa på nätet. Fakta liksom, är du med?

Det finns indikationer på att vaccinmandat kommer att införas i mars 2022 men det är inget som kan verifieras i skrivande stund.

Margareta Skantze:”De flesta har nog fått uppfattningen att massvaccineringen och de därmed sammanhängande Gröna passen uppstått till följd av den rådande pandemin, men så är inte fallet.

Bakom detta ligger en process som inleddes på 1980-talet. Nedan följer några milstolpar längs vägen:November 1986: Ronald Reagan undertecknar National Childhood Vaccine Injury Act, en lag som befriar läkemedelsbolagen från att betala skadestånd vid eventuella vaccinskador. Ansvaret för detta tas över av staten. Det blir därigenom långt mer lukrativt och mindre riskabelt att tillverka vaccin än andra typer av läkemedel. Detta blir starten för alltmer omfattande vaccinationsprogram

År 2000: Bill Gates bestämmer sig för att avveckla sitt engagemang i Microsoft och helt satsa på välgörenhet med fokus på vacciner. Han bildar tillsammans med sin hustru Bill and Melinda Gates Foundation.

April 2009: WHO ändrar definitionen av begreppet pandemi. Kriteriet att en pandemi är en farlig och dödlig sjukdom stryks. Det räcker med att den är mycket smittsam och att människor inte har någon immunitet mot sjukdomen. Den så kallade svininfluensan (H1N1) förklaras av WHO:s generalsekreterare Margaret Chan vara en pandemi. Massvaccinering rekommenderas. Sverige är ett av få länder som hörsammar WHO:s uppmaning och köper in 18 miljoner doser av vaccinet Pandemrix för 1.3 miljarder SEK. Men pandemin kommer av sig och Margaret Chan förklarar att influensan ska betraktas som ”postpandemisk”

.Februari 2010: Vid det årliga möte som arrangeras av WEF i Davos utropar Bill och Melinda Gates det kommande decenniet till ”Vaccinets Årtionde”. De donerar 10 miljarder US dollar för detta ändamål. Arbetet inleds för att skapa en global handlingsplan under ledning av WHO.

Maj 2012: FN:s 194 medlemsstater antar enhälligt The Global Vaccine Action Plan (GVAP). En av GVAP:s viktigaste målsättningar är att arbeta fram ”nästa generation vacciner och tekniska lösningar”.

September 2014: The European Vaccine Plan 2015-2020 (EVAP) antas vid WHO:s regionala möte i Köpenhamn.

Planen omfattar fem olika delmål.

Frågan om vaccinmotstånd (vaccine hesitancy) ägnas stort utrymme.

De europeiska länderna förbinder sig att verka för införande av elektroniska hjälpmedel för att kunna se vem som inte låtit vaccinera sig, var denna person befinner sig och i vilket socialt sammanhang personen ingår

.2018: Ett treårigt projekt, Joint Action on Vaccination, skapas för att samordna och driva vaccinationskampanjer.

Sverige ingår som ett av tjugo europeiska länder

. Organisationen finansieras av EU.

En av de främsta prioriteringarna är att komma till rätta med vaccinmotståndet.

2018: Bill Gates tar initiativ till ID2020, vars syfte är att förse alla människor på jorden med en digital identitet.

Projektet drivs i samarbete mellan UNHCR, GAVI och Microsoft och ses som en del av Agenda 2030. Försöksverksamhet inleds i Bangladesh.April 2018: EU-kommissionen publicerar ett dokument med titeln Strengthened Cooperation against Vaccine Preventable Diseases. Det omsätts i en färdplan. Ett avsnitt ägnas åt ”oväntade utbrott av pandemier” som kan göra det nödvändigt att godkänna ”innovativa vaccin”. De europeiska vaccintillverkarna tilldelas en nyckelroll för att möta de kommande behoven och anmodas att öka sin produktionskapacitet och sina lagringsmöjligheter.

Införandet av digitala vaccinpass för europeiska medborgare anges som en av de viktigaste punkterna.

Lagstiftning om detta skall enligt färdplanen vara genomförd år 2022.

December 2018: Folkhälsomyndigheten i Sverige lämnar en lägesrapport till regeringen med upprepat krav på elektroniska informationssystem och behovet av riktade informationskampanjer för acceptans av vaccin.

September 2019: Ett toppmöte kring vaccinationsplanerna, Global Vaccination Summit, hålls i Bryssel i samarbete mellan EU-kommissionen och WHO. Mötet bestod av rundabordssamtal där företrädare för Pfizer, GAVI och Bill och Melinda Gates Foundation ingår som återkommande deltagare.

Det gemensamma temat för alla dessa samtal är att världen står inför en oundviklig kommande pandemi och att detta förutsätter ett stärkt samarbete med läkemedelsföretagen.

Oktober 2019: I New York anordnas Event 201, en simulerad övning kring en pandemi förorsakad av coronavirus överförd från fladdermöss via grisar till människa.

Mötet består av särskilt inbjudna prominenta gäster, politiska ledare, högt uppsatta representanter från FN, hälsoministrar, tongivande akademiker, vetenskapsmän och yrkesverksamma läkare.

Värdar för motet är Bill och Melinda Gates Foundation och WEF.

Den 31 december 2019 kommer den första officiella rapporten från Kina om utbrottet av en allvarlig SARS-liknande lungsjukdom i staden Wuhan. Smittan sägs härstamma från fladdermöss vid en wet market i Wuhan.

Suggestiva bilder kablas ut över världen av snuskiga varustånd med ormar och fladdermöss och andra djur i allsköns röra. (Det visar sig dock senare att fladdermöss inte ingår i det kinesiska köket och därför inte kan ha funnits vid denna wet market.

Bilderna kom i själva verket från Indien.

Vad som inte heller berättades var att det intilliggande Wuhan Institute of Virology bedriver medicinska experiment med coronavirus från fladdermöss.)

Mars 2020: WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus tillkännager att COVID-19 kan betecknas som en pandemi.

April 2020: Bill och Melinda Gates ökar sitt bidrag till WHO från 100 miljoner till 250 miljoner US dollar.(Som svar på att president D. Trump fryser finansiering av WHO/egen notering)

Juni 2020: EU-kommissionen presenterar en gemensam strategi för utveckling, tillverkning och distribution av vacciner mot COVID-19.

Juli 2020: WEF tar initiativet till Common Pass Project, en digital hälsoapp i gemensamt format för hela världen.

Projektet stöds av Rockefeller Foundation, Google, J.P. Morgan, finansgruppen BlackRock och FN.

Sverige ansluter sig till systemet.

Oktober 2020: Tedros Adhanom Ghebreyesus deklarerar att flockimmunitet bäst uppnås genom vaccinering.

December 2020: Pfizer/BionTechs vaccin mot COVID-19 får ett tillfälligt nödgodkännande i USA. Europeiska Smittskyddsenheten (EMA) ger ett villkorat godkännande åt Pfizer/Biontechs mRNA-vaccin Comirnaty. Ytterligare vacciner får liknande godkännanden.

Massvaccineringen startar. Storbritannien och Israel är först.

Och det är härifrån som några av de mest kritiska rösterna hörs gällande massvaccineringen och de Gröna passen. De Gröna passen och risken för medicinsk apartheid.

I Storbritannien har 1250 präster – anglikaner, katoliker och protestanter – undertecknat ett öppet brev till premiärminister Boris Johnson med en varning för effekterna av de planerade certifikaten.

De uttrycker sin stora oro att systemet kommer att skapa ”medicinsk apartheid” med en underklass av människor som av olika skäl inte vill eller kan vaccinera sig och som därigenom utestängs från stora delar av samhället.

De påpekar det ologiska i hela resonemanget bakom certifikaten, eftersom en vaccinerad person fortfarande kan vara smittbärande och således fortfarande kan sprida sjukdomen.

I brevet betonar de också den ”legitima farhågan” att certifikaten kommer att bli permanenta, att de ska fyllas på med ytterligare information och att nya medicinska behandlingar kommer att bli obligatoriska.

Prästerna menar att regeringens förslag att införa digitala vaccincertifikat är ett av de farligaste i hela Storbritanniens historia.

Om detta förverkligas kan det innebära slutet för demokratin och starten för ett totalitärt kontrollsamhälle.

I Sverige saknar vi en debatt om de Gröna passen innebär en väg till befrielse eller slaveri.

*************************************************************************

Maria: Ja, nu har du läst och kan tycka och tänka vad du vill om detta skrivna, det är alarmerande tycker jag och många med mig!! VAD KOMMER ATT SKE?? Det vill vi inte veta, egentligen, men ett MÅSTE för att vara förberedd. JESUS KOMMER TILLBAKA SNART, ÄR DU FÖRBEREDD PÅ DET???

Den ruttna världen!

Related

Sverige vaknarDecember 13, 2021

HUR MAN SKAPAR EN PANDEMI

12 thoughts on “DAGS ATT VAKNA! Hela förloppet om vaxx står att läsa här nedan i Artikel. B GATES m fl ormar har beräknat…..

 1. Hej Anneli! Ja det ringer klockor här nu om dig och att du INTE är ny här. Jaa nu vet jag. Ja det är många som är här och det är många kommentarer på många år, jag är så glad för det! Här finns 9300 kommentarer ser jag idag. Ja nu har jag lagt ut denna länken till sidan på facebook m m sedan ett tag så nu kommer det mer o mer människor som vill läsa om vaxx o kåvidd m m. Jag läser o söker och försöker ta fram så bra material som möjligt. En del människor söker Gud, och en del vill döpa sig o en del annat, så det är roligt att vara här. Ja religionen skall ju tas bort helt framöver det ska ju bli någon sorts blandning eller helt o hållet sharia…?Man tar bort det som är bra och fostrande och Gud är inte glad. Det har blivit så mycket till det sämre, det är så sorgligt.Du har helt rätt i detta, det är ju inte klokt, men helt enligt elitens plan, Adam Weisshaupt, m fl. Vi hade morgonsamlingar då jag gick i skolan o det var väldigt bra, med Guds ord. Ja vi är på väg i världens länder nu att sjunka, försvinna. Ja det är sorgligt, det gör ont. Gud välsigne dig! Hälsn Maria

 2. Ja, jag tror han hette Gunnar Söderberg. Antingen här eller på hemsidan Experimentlandet. Jag tänkte skriva av texten eller fota den för den var så välformulerad. Den pulvriserade hela denna s k pandemi med ett helhetsgrepp av alla aspekter från social distansering och masktvång till psykisk ohälsa. Jag tänkte skriva av den eller fota av den men jag var för trött igår av all bastande. Det kändes frustrerande att den var borta idag när jag tänkte läsa den på nytt. Kanske jag hittade den på någon länk till kommentarer till de artiklar du lägger ut. Ganska säker på att artikelförfattaren heter Gunnar och tror att han är läkare. Efternamnet Södergren är jag lite osäker på.

 3. Shalom, Maria

  Nej, jag är inte alls, ny på Din hemsida. Har läst här nästan dagligen sen 2012
  ( Kommenterar dock sällan )

  Ifjol var Du en av förebedjarna för min far. Vi hade mejlkontakt då.
  Har även beställt Reformationsbibeln som gåva.
  Så – jag är inte ”ny”.

  Många söker sig nog till Din sida bl a för att få veta sanningen om C19.
  Och många är säkert sökare.

  Folk i Sverige är mycket vilseledda p g a att Kristendomsämnet ändrades till Religionskunskap på 60 – talet. Det var förödande för hela svenska folket.

  Alla generationer sen dess har fått växa upp utan vetskap om att det finns en Gud och att han har skapat a l l t. Man har inte fått lära sig tio Guds bud, Fader Vår och Dubbla kärleksbudet utantill eller fått någon som helst vetskap om Evangelierna, Jesus och de under han utförde.

  Svenska folket och särskilt barnen, har blivit bestulna på Guds – och barnatro. Frukterna av det och familjepolitiken fr – 50 och – 60 talen skördar vi nu.

  Utan Gud går Sverige under.

  / A

 4. Hej Anneli! Ja det är ett stort bekymmer anser jag att människor är så frånvända som säger sig älska Jesus men ändå inte begriper den s k gången i arbete i tron. D v s den utbildning som man borde ha genom att den helige Ande leder oss, att vi ber, lyssnar och gör Guds vilja. Ja det är verkligen dags att VAKNA nu!
  Hälsn Maria /Visst har du kommit in som ny här nyss? Kan inte alla era namn…. Det är många besökare per dag här, Tack!!!

 5. Shalom, Maria

  Ja, det är sorgligt att kristna angriper varandra. Tyvärr, finns det också en stor portion prestige, i Kristi kropp.

  Det utestänger DHA från att verka. Men man tycks inte bry sig eller ö h t förstå, att prestige är ett m y c k e t stort hinder för Gud.

  Sen förstår man inte heller hur man prövar om något är från Gud. Eller så beror det på att man inte
  l e v e r i Ordet och Bönen . . .

  / A

 6. Hej Annelie, det är märkligt att de s k kristna inte förstår vad som sker utan ger sig på andra grupper kristna som vet mer än de själva, det är krig… Hälsn Maria

 7. Kollade på en artikeln om en som heter Gunnar (Söderberg?) angående pandemin. Kan inte hitta den. Kan ni hjälpa mig?

  Mvh Fredrick

 8. Helt, rättFredrik.
  Du gjorde ett jättejobb där och beskrev till punkt och pricka vad som skulle inträffa.
  Men, det togs inte emot.

  De insåg inte att det egentligen var Herren, som ville varna dem.

  / A

 9. Hej! Ja vad bra att du är den du är, Guds barn som vill varna!! Jag har haft med dem du nämner att göra och jag är portad, utskälld, diskriminerad från mycket, men det gör inget, för jag vet precis som du SANNINGEN! MEN de är fega fega fega, de är inte bildade nog att se och HÖRA från Gud.
  Ja du har rätt, det anser jag,
  så borsta av dig o gå vidare, det gör jag också, får mäta mycket konstigheter!
  DE VÅGAR INTE vara annorlunda de vågar inte stå upp.
  MEN vad gjorde JESUS KRISTUS??? HAN DOG FÖR SANNINGEN!! Halleluja!!
  Hälsn Maria Kontakta mig gärna på gudrunmariachristoffersson@outlook.com kan inte lägga in din mailadress.

 10. Jajemänn fick mycket skit och spott och spe när jag skrev om detta för snart 2 år sedan.
  Efter 1500 varnande exempel och inlägg om att Vaccinen är Vildjurets Märke och efter ha blivit spärrad på Livstid på sider som NowTheEndBegins, Apg29, Hela Pingsten, mfl och via korrespondens med Holger Nilsson, Lennart Jareteg och flera bibelsprängda exegeter gav jag upp.
  När de samstämmigt uppgav att Vaccinen enligt dras mening INTE var Vildjurets Märke och dess Tal som sedermera blir Namnet gav jag upp.
  Det numret jag fick från Fadern står fast.
  När exakt 91,75% är vaccinerade ska vedermödan ske. Detta påtalades på ett tidigt Stadium men efter att ha blivit kallad både det ena och det andra kan jag lugnt hävda att alla mina punkter som jag skrev om på min hemsida korsfrukt.com har uppfyllts.
  Med råge dessutom!

  P.S de fega och de otroende är riktat till de Kristna.
  De som inte väljer att tro.
  Av bekvämliga skäl.
  Detta är alltså speciellt riktat till så kallade bibelöversättare som Lennart Jareteg, Christer Åberg,Holger Nilsson, flertalet kyrkoherdar mfl.
  De som hade en chans men inte gjorde något att varna Guds flock av rädsla för att verka inkompetenta eller av rädsla för att förlora sitt arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.