D Wilkerson /Stöt i basunen/ Amerika – Babylon

 

 

Stöt i basunen  /D Wilkerson

Amerika är ett nutida Babylon

Jag tror att dagens Amerika är det moderna Babylon, med dess korrumperade samhälle och otuktiga kyrkosystem. Inget annat land i världen passar så bra in på det som beskrivs i Uppenbarelseboken 18 som Amerika, det land som bedriver otukt med alla länders köpmän. Det forna Babylon hade sedan länge gått under när Johannes såg sin syn. Johannes såg domen komma över Babylon på en enda timme. ”Därför skall hennes plågor komma på en enda dag, död och sorg och svält, och hon skall brännas upp i eld. Ty stark är Herren Gud som har dömt henne. Och jordens kungar, som har levt med henne i otukt och lyx, skall gråta över henne och klaga, när de ser röken från bålet och själva står på avstånd, skrämda av hennes plåga. De skall säga: ’Ve, ve, du stora stad, Babylon, du starka stad, på en enda timme har domen kommit över dig’” (Upp 18:8-10).

Dessa oerhört fruktansvärda domar överskuggar denna nation som har satt helighet och förkrosselse åt sidan. Det kommer att bli en hämndens och domens dag mot synden. Herren har sagt att han kommer att döma sitt folk som har ”kränkt nådens ande”. Vi känner honom som har sagt: Min är hämnden, jag skall utkräva den, och vidare: Herren skall döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer” (Hebr 10:30-31).

Amerika kommer inte att omvända sig

Amerika har inte vänt om, det har snarare vänt ryggen åt Guds ord och nu kommer Gud att göra det som han har sagt att han skall göra. Det är inte många som helhjärtat följer Gud och lever i helig gemenskap med honom. Det finns inte någon verklig förkrosselse. Vi har så kallade kristna ledare som inte vet vad pånyttfödelse är. Gudstjänsten är bara tomma ord och den populära evangeliska kristendomen är som bäst bara ljummen eller politiskt inriktad. Vårt land, vår regering och våra kyrkor erkänner visserligen Jesus Kristus, men vill inte omvända sig. Vi blir mycket moraliskt upprörda inför fattigdom, aborter, brott och orättvisor, det är berömvärt, men vi har inte låtit Jesus Kristus bli Herre i våra hjärtan. Millioner människor säger sig vara kristna, men bara ett fåtal vandrar på den smala vägen. Om Gud låter Amerika få mer tid och framgång, kommer det bara att föröka ondskan och göra domen än mer överhängande. Jag ser hur vår allsmäktige Gud redan nu vänder ryggen åt vårt land!

Lyssna inte till de profeter som predikar fred och framgång för nationen. De är vilseledda. De har inte hört det sanna gudsordet. De har inte samma Ande som Elia, Jesaja, Hesekiel och Jeremia. De har inte gråtit och klagat över sitt lands och Guds folks synder. Gud har en bestämd plan, en serie fruktansvärda katastrofer som kommer att drabba vårt land. Han manar oss nu för sista gången att vända om från all ondska. ”På detta sätt skall Babel sjunka ned och inte mer komma upp, för den olyckas skull som jag skall låta komma över det” (Jer 51:64).

Amerika festar om vid domens avgrund

Tusentals kristna har redan sett skriften på väggen. Vad gör människor som är bundna i synd just innan domen skall verkställas? Som Belsassar håller de fest medan fienden samlar sig vid portarna. En kristen rockgrupp vrålade i mikrofonen: ”Kom så festar vi för Jesus”. Det är festdags för massor av Guds folk. Med svärdet hängandes över sig säger de: ”Det är ändå hopplöst. Vi ska ha kul! Det är ingen idé att kämpa mot begären. Vi tänker göra som vi vill! Det är inte undra på att Gud vänder oss ryggen i stället för att vända sitt ansikte mot oss!

Ska vi gömma oss eller gå ut med budskapet?

Gud behöver inte Amerika för att evangelisera världen. Vi har misslyckats med det uppdraget. Vårt land lägger fortfarande ut mer pengar på hundmat än på mission. Det kommer att bli en sista skörd och den är redan påbörjad. Evangeliet ska spridas ut i hela världen av en stor armé vittnen från alla länder. Det är Herrens sista skörd. Den helige Ande reser upp kraftfyllda vittnen i Kina. Sydamerika och Afrika kommer att berikas med många mäktiga vittnen från sina egna länder. Mexiko och Sydamerika är öppet för evangeliet och unga evangelister kallas där. De kommer inte att behöva missionsstyrelser, utnämningar, stora penningsummor eller utstuderade utrustningar. De kommer att leva av småsummor som de första evangelisterna gjorde och inom en kort tidsrymd kommer de att ha spritt evangeliet till hela världen. De kommer att peka på Guds vredesdom över detta oansvariga, rika, moderna Babylon som ett tecken på att slutet är nära. Men inte ens då kommer de onda att omvända sig, skriver Johannes i Uppenbarelseboken. De onda och ljumma människorna kommer att bli än värre, som det står i profetiorna, men de rättfärdiga kommer att fylla sina lampor och kärl med olja. Snart ska vi gå ut för att möta Herren – plötsligt kommer vi att vara med honom! Ära halleluja !

Rening och uppenbarelse

När en troende gömmer synd i sitt hjärta kan inget han gör behaga Gud. Själar kan kanske räddas trots honom, eftersom Guds ord är fruktbärande i sig självt, men de som motsätter sig den renande elden kommer att kastas åt sidan, obrukbara som saltet som mist sin sälta.

Mycket av det som kyrkan sätter sin ära i idag, är en styggelse för Gud. Men det finns en skara människor som omvänt sig, kommit till ljuset och tagit sig igenom frestelsernas skärseld. Detta är de människor som hatar synden och som inte passivt kan stå och se på när andra troende går i samma fälla. Jag märker alltid på en predikants förkunnelse om om han har gått igenom en verklig syndanöd för att komma fram till uppståndelsekraften. Härligheten är så underbar, friden så förunderlig och lugnet så stort på Jordans segersida, det är något man genast känner igen när man ser det i en annan människa.

Låt dig inte luras av det du ser

Guds heliga, låt er inte luras av det ni ser. Guds tjänare bedrar sina äkta makar, gifter om sig med nya kvinnor och verkar fortfarande vara välsignade av Gud! Men skenet bedrar! Guds dom över dem kan du inte se. Du vet inget om deras sömnlösa nätter eller den förtvivlan och sorg som plågar dem. Det är inte många som klarar av att leva under Herrens ogillande. Det sätter sina spår i en människa när himlen tillsluts för henne och hon tvingas tjäna Gud i egen kraft. Undan för undan förlorar dessa människor sitt inflytande över andra, de är ute på hal is. De kanske fortfarande bemöts vänligt, men de förlorar respekt bland sina medmänniskor. De Guds tjänare som begår äktenskapsbrott predikar inte liv utan död. Allt de säger är fläckat av deras onda gärningar. Det blir bara ytligt tal och kan inte nå hjärtat.

Jag tror på Guds barmhärtighet, men jag tror också på hans rättfärdiga styrelse. De som är skilda kan få förlåtelse – det är helt klart. Men vem ska säga till dem att Gud inte upphör att regera och att de kommer att dömas. Jag känner endast till ett fåtal pastorer som predikar över den dom som blir följden av en skilsmässa.

Min mening är inte att läxa upp alla dem som är oskyldiga offer för skilsmässor och som nu är omgifta och söker Herren. Inte heller vill jag göra de pastorer modfällda som fallit offer för en hopplös situation. Gud vet hur han ska skydda, ära och bruka dem som är oskyldiga. Gud är stor i sin barmhärtighet mot dem som ångrar sig och gör bättring. Mitt syfte är att med Guds ledning visa Guds vrede över dem som tror att de kan frånsäga sig sina åtaganden för att börja om med någon annan – utan att Guds vrede och dom kommer att drabba dem. Hans vrede har redan börjat visa sig i kyrkor och församlingar gentemot dessa missgärningsmän och den vreden kommer snart att visa sig för alla.

Måtte Gud ge oss pastorer som predikar det sanna evangeliet utan att anpassa det efter människors svagheter. Måtte Gud också ge oss tjänare som söker lära känna Guds hjärta så att de blir villiga att stå i gapet och rädda människor från deras synder.

Gud, ge oss din gudsfruktan och en ny vördnad för dina gudomliga råd och rättfärdiga domar.

”Mitt folk följde efter fåfängliga avgudar”

”De följde efter fåfängliga avgudar… liksom de folk som var omkring dem” (2 Kon 17:11-15).

Världen håller på att gå under. Guds mäktiga hand skakar dess grundvalar, men kristna sitter helt oberörda framför sin avgud TV-apparaten och slösar bort dyrbar tid. Satan och alla hans demoner i helvetet skrattar nog skadeglatt åt de millioner kristna som sitter framför den babyloniska dumburken och låter sin nitälskan för Gud mattas av.

Satan erhåller alldeles fantastiska framgångar genom televisionen, ingen annan demonisk invasion skulle ha varit så framgångsrik. Genom den här talande avguden kan han uppnå samma resultat som han gjorde i Edens lustgård. Återigen frestar och förleder han som han gjorde då; genom ögats lust, högmod och köttets begärelser. I televisionen kan han använda sig av dessa tre förförelsesätt.

Antikrist och världens ande kontrollerar nu den sekulariserade televisionen. ”Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen” (1 Joh 2:16). Jag tror att Satan har tagit kontrollen över den världsliga televisionen. Den har blivit hans mäktigaste fäste. Jag tror att mörkrets furstar kontrollerar många av de program som sänd, inklusive den avskyvärda porren.

En våldsam våldsvåg kommer snart att skölja över vårt land. Den kommer att vara så ondskefull, så vild och vittomfattande, att man knappast kan tro att det är sant. Redan nu kan man se hur den här våldsvågen utvecklar sig i televisionen. Slagskämpar som förut använde sig av färg för att se blodiga ut, betalas nu stora summor för att i verkligheten såra sig själva och andra. Människor strömmar till för att få se dessa slagskämpar vada i blod. Nu visar man det på TV och amerikanerna blir blodtörstiga. Vi närmar oss antikens Rom med dess gladiatorer och blodsutgjutelser.

Det bekymrar mig att se kristna människor som är så bundna vid sina TV-apparater. De håller säkert med mig när jag varnar för den förestående domen, om Satans musik i Guds hus, om äktenskapsbrott i församlingen och om att många är andligt döda bland Guds folk – men våga inte nämna deras kära TV. Jag har till min förfäran upptäckt att televisionen har kommit att bli den känsligaste frågan av alla. Vad vi behöver höra är Johannes döparens ord igen: ”Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen” (Luk 3:8). Det förhåller sig inte på det här sättet för att jag säger så, utan därför att televisionen är på väg att bli så ondskefull och så korrumperad, att till och med de minst andliga bland Guds folk kommer att förstå att Satan har tagit kontroll över den. Satans mål är att få hela världen, inklusive alla kristna, att hånskratta åt allt som är heligt och överlåtet åt Gud. Till och med i vanliga komedier driver man med det som är moraliskt, rent och ärligt, och de kristna förlöjligas. Det är fruktansvärt att vi skrattar åt det som vi borde gråta över.

Att vi bara vågar ta in det som bedrövar och vredgar den helige Ande! Kommer vi då inte också att dömas för det? Vi står inte längre under lagens förbannelse, men synd och olydnad måste alltid få sin dom. Det finns fortfarande en moralisk lag som vi inte vågar förbise. Domen börjar i Herrens hus och de som ännu bävar inför Guds ord hör också vad Anden säger om detta.

TV-Förkunnare

De få evangelister som är värda att lyssna till är de som predikar omvändelse och visar människorna på deras synd. De som använder televisionen som ett forum, där man visar upp sina kostsamma projekt och ber om pengar, missbrukar mediet och borde inte understödjas av kristna. Förkunnare som kallar människor till omvändelse är värda vårt understöd. Men de är verkligen fåtaliga. Mitt förslag är att alla troende inriktar sig på att understödja endast dem som predikar omvändelse.

Djävulens musik i Guds hus

”De satte upp sina styggelser i det hus som är uppkallat efter mitt namn och orenade det så” (Jer 32:34).

Jag blev helt förstummad när jag för inte så länge sedan öppnade en kristen tidning och såg en bild på en ”heavy metal” rockgrupp som påstod sig vara kristen. De var klädda i samma sadomasochistiska kläder som jag såg när jag vittnade på San Fransiscos gator.

Jag såg för min inre syn all sorts ondska. Jag kommer så väl ihåg hur jag kände mig när jag vandrade omkring där på gatorna och träffade på tio till tolv sadomasochister som var klädda i svarta läderjackor. De hade metallpiggar på bälten och armband och bar kedjor och metallkragar. Deras ansikten var målade och de hade punkfrisyrer. Ögonen var vilda och ansiktsuttrycken förtvivlade och tomma. De närmade sig mig som om de vore upproriska demoner på jakt efter ett byte, jag skulle bara våga gå i vägen för dem. Jag steg åt sidan och lät dem passera, men jag visste att jag just hade sett djävulen gå förbi i dessa människors skepnad.

Jag kan inte nog uttrycka den fasa jag kände välla upp i min själ, när jag såg bilden på den ”kristna rockgruppen” – som sa sig vara Kristi ambassadörer – klädda i samma kläder, med samma frisyrer, samma hotelsefulla ansiktsuttryck och som spelade samma sorts musik som sadomasochister dansar till. Sefanja profeterade: ”Och det skall ske på Herrens slaktoffers dag, att jag skall hemsöka furstarna och konungasönerna och alla som klär sig i utländska kläder” (Sef 1:8). Paulus sa om dem att ”de är falska apostlar, ohederliga arbetare, som uppträder som Kristi apostlar.Och det är inget att förvåna sig över; Satan själv uppträder ju som en ljusets ängel. Inte underligt då om hans tjänare uppträder som om de tjänade rättfärdigheten. Men de skall få ett slut som svarar mot deras gärningar” (2 Kor 11:13-15). Också Jesus talade om sådana människor: ”Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt också bedra de utvalda. Nu har jag sagt er det i förväg” (Matt 24:24-25).

Var är bestörtningen i Sion, var är skammen, var är profetiorna som skulle ropa högt: ”Nu är det nog! Nu får det vara slut med djävulsmusiken i Guds hus!” Är det här den segrande församlingen som skulle vara ren, obefläckad och avskild från världen – som välkomnar sådan ondska, bara den är förklädd i religionens fårakläder? Har Guds hus blivit en plats där demoner får komma till uttryck med musik som lånats från Baals altaren?

Vad har vi för eftergiven ledning i kyrkorna nu för tiden, eftersom vi tolererar och till och med applåderar musik som får änglarna att rodna? Varför fördömer vi inte dessa falska profeter som förleder så många med sin musik? Jesus sa: ”Se upp så att ingen bedrar er. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall bedra många” (Matt 24:4-5). Dessa profeter kommer att säga att de tillhör Kristus, men de predikar ett annat evangelium och de tillhör en annan Jesus. ”Jag är förvånad över att ni så snart överger honom som har kallat er genom sin nåd, för ett annat evangelium – fast det inte finns något annat; det är bara några som ställer till förvirring bland er och söker förvränga evangeliet om Kristus” (Gal 1:6-7).

Den här lånade rockmusiken är Satans väl uträknade list för att kunna förorena sann Gudstillbedjan. Det är en tillbedjan han själv är ute efter. Satan är beredd att ta till alla medel för att kunna förgifta den tillbedjan som riktas till Herren, så att den inte ska tas emot av Gud. På det här sättet lyckas han förhindra en tillbedjan i sanning och Ande. Han lägger helt enkelt till en annan ande, blandar in lögn och vet att Herren kommer att förkasta den. Gud måste förkasta den och han gör det också alltid. Denna sortens tillbedjan når inte högre än till taket – Gud rör inte vid den! Han fasar inför den!

Måtte Gud ge oss fler förkunnare som hat tillräckligt mycket vördnad för Guds helighet för att våga fördöma dessa nyhetsmakare och driva ut dem ur Guds hus till den plats de hör hemma – hos sina hedniska vänner, så att de kan uppträda inför demonernas altaren. Först ska vi be för dem, så att åtminstone några blir räddade från detta bedrägeri. Men om de inte vill lyssna på Guds ord och omvända sig från sina onda vägar, så måste vi göra som Paulus uppmanar oss att göra; stöta bort dem och ”vägra att befatta oss med dem” (Tit 3:10).

Jag kan höra uppriktiga kristna säga: ”Satan äger inte musiken, den tillhör Gud. Musiken har ingen betydelse, bara orden är de rätta. Helt fel! Djävulen äger all musik som är ogudaktig och ond. Rockmusiken föddes med mer än ett särskilt ”sound”, den föddes av en ande och den aktiveras fortfarande av samme ande som den föddes av. Det är Antikrists ande. Ju mer man överlåter sig till Herren, desto lättare urskiljer man denna ande. Jag känner inte en enda sann Herrens tjänare som vill offra rockmusik till Herrens ära. Gud tar inte emot ett offer som tagits från djävulens altaren för att offras på Kristi heliga altare. Det är däremot inte samma sak att låna en melodi, som att ta över en musikstil. Rock är mer än musik – det är en livsstil. Varför ska vi ge Herren något som vi har fått från djävulen? Varför kan vi inte offra ny och ren musik till kungarnas Kung?

Jag är trött på rockens förespråkare som säger att deras musik ger resultat och drar till sig oomvända. Det har i århundraden varit katolikernas argument för att rättfärdiga sina missionärers lappverk av hedendom och evangelium. Ingen kan bli verkligt omvänd av något sådant!

Det finns en viss tendens idag att välsigna och ta emot allt som verkar uppriktigt menat och som sker i Jesu namn. Det är farligt! Inte alla som säger: ”Jesus, Jesus”, kommer till himlen. Några är mörkrets gärningsmän och Jesus känner dem inte. Många onda och fördärvliga metoder används idag bara för att man ska kunna dra till sig folk.

Kristi kyrka sover. Dess herdar slumrar eller jagar efter sina egna drömmar. Endast en sovande kyrka skulle tillåta de styggelser som nu förekommer inom den. Vårt land kommer att dömas och våra liv kommer att skakas om i grunden. Människor kommer att råka i panik överallt. Mitt i allt detta kommer Gud att resa upp en helig skara – och de flesta av dem kommer att vara unga människor. Kristus kommer snart att förenas med sin brud.

Men vilken sång och musik kommer Herren att mötas av? Kommer det att vara heliga, glädjefulla segerrop till Herren – eller endast ekot från de hedniska koncerthallarna? Vad borde du ha för sång på dina läppar när du nu vet att du snart kommer att vara i Paradiset? Du förstår ju att allt inom kort kommer att brinna upp och förintas i övernaturlig hetta, hur borde vi som kristna då uppträda med vår sång och musik?

Tänk dig att du lever under den allra sista timmen här på jorden. Inom en timme kommer du att stå ansikte mot ansikte med Jesus. Du kommer att sjunga med alla de martyrer som halshöggs för Jesu skull. Änglakörerna kommer att förena sig i sången. Du får se himmelska instrument, serafer som spelar och keruber som sjunger. Jag frågar bara, vilken sorts musik tror du att du kommer att få höra? Rockmusik?

Ni kristna ungdomar som beundrar dessa rockrupper och deras musik, hör på mig! Nu är det allvar. Det här är inga oskyldiga eller harmlösa synder. ”Den som ger sig i sällskap med dårar, honom går det illa” (Ordspr 13:20). Ni leker med övernaturlig eld och flörtar med mörkrets furstar och väldigheter. Några av dem är ljusets änglar som är här för att bedra oss. Det finns människor som dirigeras av lögnandar från helvetet utan att de själva vet om det. De säger att de är troende, men predikar ett annat evangelium, en annan Jesus. Till och med djävulen tror och bävar inför Jesusnamnet.

Andliga människor som växer till i kunskapen om vår Herre Jesus Kristus, utvecklar sina andliga sinnen och får en ny förmåga att urskilja vad som är andligt. Eftersom de hungrar och törstar efter rättfärdighet och tillbringar mycket tid i bön och studium av bibeln, kan de mycket snabbare känna igen musik som lånats från mörkrets välde. De som verkligen älskar Jesus hör om musiken är en kopia av världens rockmusik. De kan urskilja om en musikgrupp är i anden eller köttet. Det som är gudfruktigt och rent har alltid den helige Andes vittnesbörd om sig. Något som genast ger utslag är den inre bedrövelse man känner inför det som är befläckat av det onda.

Nämn en ödmjuk, gudssökande och bedjande musiker, så ska du få se att han till varje pris håller sig till den musik som inspirerats av den helige Ande. En sådan musiker skulle hellre förbli okänd än att bedröva Guds Ande genom att slå följe med dem som är avfälliga. Rockmusiken skulle vara död i kristna kretsar om alla som utövade den förkrossades inför Gud och fick en vision av hans helighet. Den som är andligt sinnad förstår vad jag säger.

Att bygga sig palats

”Och eftersom Israel har glömt sin skapare och byggt sig palats, och eftersom Juda har uppfört så många befästa städer, skall jag sända en eld mot hans städer, och den skall förtära palatsen i dem” (Hos 8:14).

Vilken träffande beskrivning på de döda ritualerna bland Guds folk. ”De har glömt sin skapare och byggt sig palats och bofasta städer”. Historien upprepar sig själv och det är samma sak idag. Vårt land håller på att gå under, men Guds tjänare lever i en drömvärld. Oförnuftiga pastorer och evangelister skingrar och skadar sin hjord, medan de bygger sina egna tempel och försummar det sanna templet som inte är byggt av människohänder. Man säger att man bygger till Guds ära, men hur skulle vi kunna ge honom mer ära när han redan har all ära?

Äras Gud när hans herdar måste skinna sina får för att kunna förverkliga sina byggprojekt och dessutom måste fortsätta att skinna dem för att kunna hålla det hela flytande? Gud ser mycket allvarligt på dessa förhållanden och Guds tjänare kan inte nonchalera Guds varningar till dem som lägger bördor på hans får. Jag kan höra det ömkliga bräkandet från överlastade får över hela vårt land. Jesaja kallade det att söndermala de fattiga. ”Hur kan ni så krossa mitt folk och söndermala de fattiga? Så säger Herren, Herren Sebaot” (Jes 3:15).

Jag hörde en gång en TV-förkunnare rättfärdiga sitt nya mångmillion-projekt, han sa: ”Du kanske är fattig och måste låna för att kunna ge mig din gåva, men Gud kommer att kompensera dig för det”. Hesekiel kallade sådant här ”en sammansvärjning bland profeterna”. ”De profeter som finns där har sammansvurit sig och blivit som rytande, rovgiriga lejon. De äter upp själar, de river till sig gods och dyrbarheter och gör många till änkor i landet” (Hes 22:25).

När jag bad till Gud över dessa kyrkbyggen och påkostade projekt, kände jag en sorts bedrövelse i mitt inre, men jag kunde inte upptäcka orsaken till den. Jag visste att Herren viskade i mitt hjärta: ”Jag har inte råd med dessa byggprojekt längre”. Det handlar inte bara om pengar, det går djupare än så, det har att göra med den kostnad som många av Herrens mest värderade tjänare får betala. Många av dem som bygger idag hör till Guds starkaste stridsmän – män med stor tro och ett stort medlidande med sina medmänniskor. Men det har kostat dem deras andliga och fysiska hälsa att genomföra detta. Faktum är att många har gått för långt och aldrig mer kommer att återfå den smörjelse de en gång hade.

Nej, Gud har sannerligen inte råd med detta ständiga byggande. Människor med visioner behövs nu på den andliga fronten. Vi är i desperat behov av att få undervisning som leder oss in i en ny andlig auktoritet – men det är endast möjligt om vi får se en hängivelse och avskildhet som inte funnits bland oss tidigare.

Guds folk måste ha en plats där de kan tillbedja sin Fader. Byggnader behövs för att möta människors behov. De behövs för fattiga, sjuka, missbrukare, ogifta mödrar etc. Men det är en himmelsvid skillnad mellan att ha tak över huvudet och att bo i ett skrytbygge! Alltför många herdar vill inte nöja sig med en praktisk byggnad. Tävlingslusta och egocentriska motiv gör att man vill bygga ett monument över sin egen duglighet – något som man talar om för andra: Jag är en handlingens man. När jag sätter igång får jag något gjort! Gud förtjänar det bästa och jag är den som ska ge honom det!

Det finns en rättfärdighetsprincip med vilken man kan bedöma om det som byggs och uppförs är av Gud eller av människor, om det är rätt eller fel: På vilket sätt befrämjas människors frälsning av dessa projekt?

Johannes döparen vistades i sitt ”utomhustempel” när han predikade omvändelse. ”Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judeens öken och förkunnade: Omvänd er” (Matt 3:1-2). Jesus förkunnade: ”Omvänd er. Himmelriket är nära” (4:17).

Hur många pastorer ser egentligen över sina ritningar och byggen och frågar sig vad det här har att göra med omvändelse? Behövs det här för att frälsa själar från synd och missgärning? Har inte också du ibland undrat över vad vissa byggnasprojekt m.m. har att göra med själars frälsning? Har du aldrig frågat dig: ”Kan det här vara Guds vilja vid denna midnattstimme då domen är så nära förestående?

När du ser bilder på svältande föräldralösa barn världen över, frågar du dig inte då hur det går ihop med alla dessa dyrbara projekt som pastorer och evangelister håller på med och som inte har något att göra med evangelisation eller omvändelse? Hur kan de spendera millioner dollar på sina drömmars projekt, medan världen svälter och vårt land går sin undergång till mötes? Varför används inte vartenda öre till att omvända syndare, så att de kan undkomma domen?

Kristna, vakna upp! Hur kan en sann Jesusvän ge sitt stöd till dessa styggelser? Ni som skickar pengar till byggnader och projekt som inte har något att göra med människors frälsning eller andlig väckelse, är delaktiga i dessa människors synder. Ni kommer också att dömas med dem. Sluta, i rättfärdighetens namn! Ge inte ett öre till! De skulle inte kunna bygga sina styggelser om Guds folk hade förstånd nog att inte understödja dem. Sänd allt du ger till herdar som predikar rättfärdighet och omvändelse.

Vår älskade Herre kommer snart att ryta från sitt fäste och sätta skräck i dem som slösar bort Guds pengar. Jag hör budskapet ljuda från Guds tron: ”Herren kommer att låta dem bäva och frukta som har planerat och byggt efter sina köttsliga drömmar! Nu är det nog! Gud har fått nog! Han kommer att stoppa deras understöd och försätta dem i konkurs! De kommer att falla, den ena efter den andra. Det kommer att skrivas ikabod över deras dörrposter! Deras fiender kommer att segra över dem. Och Gud kommer att rena sin församling från allt som är människocentrerat och oväsentligt!”

Överflödsprofeterna

”Mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg som du skulle gå” (Jes 3:12).

Hesekiel stod ensam mot Israels alla falska profeter. De här profeterna ville inte ha något att göra med rättfrdighetens eller domens budskap. I stället profeterade de om fred, lättja och välfärd. Medan Hesekiel kallade folket att ödmjuka sig och omvända sig så att de var förberedda på den kommande domen, gick dessa profeter omkring och profeterade sina egna drömmar och fantasier. Gud hade inte talat till dem, trots att de alltid började profetera med orden: ”Så säger Herren”. Gud sa: ”JAG HAR INTE SÄNT DEM. DE TALAR INTE I MITT NAMN”.

De bar med sig kuddar för att åhörarna skulle stödja sig på dem när de lyssnade till deras falska profetior. De lade slöjor på sina lärjungars huvuden, vilket betydde: ”Det är bara goda tider framöver. Jag ser bara fred och lyx”. De gick omkring bland de fattiga och sjuka med sina spetsslöjor på huvudet som ett tecken på att de hade fullt förtroende för de falska profeternas budskap om njutningslystnad och komfort.

När massorna samlades för att höra profeterna, gick Hesekiel mot dem med Herrens ord: ”Det är ute… med Israels profeter, som profeterade om Jerusalem och skådade syner, det till behag, om att allt stod väl till, och dock stod inte allt väl till, säger HERREN, HERREN” (Hes 13:16). ”Ve er, ni dåraktiga profeter, som följer er egen ande och syner som ni inte har sett!” (13:3).

Än idag finns dessa profeter hos oss! De talar om Guds ord och om profetior och de saltar sitt insmickrande budskap med många bibelcitat. Men det är något som inte stämmer med deras förkunnelse. De predikar inte korset, inte heller helgelse eller överlåtelse. De begär inget av sina efterföljare. De talar sällan om synd och dom och de tål inte höra talas om lidande och smärta. Hjältarna i Hebreerbrevet var bara fega förlorare som inte vågade kräva sina rättigheter. ”Ja, jag skall komma över profeterna, säger HERREN, dessa som frambär sin egen tungas ord, men säger: ’Så säger HERREN’. Ja, jag ska skall komma över dem som profeterar lögndrömmar, säger HERREN, och som, när de berättar dem, för mitt folk vilse med sina lögner och sin storordighet, fastän jag inte har sänt dem eller givit dem något uppdrag, och fastän de inte alls kan hjälpa detta folk, säger HERREN” (Jer 23:30-32).

Precis som Israels falska profeter, vill man förespråka ett luxuöst leverne och få människor att känna sig väl till mods i sitt begär efter detta livets goda. De talar inte å Guds vägnar. Det enda de gör är att förse sina efterföljare med kuddar som de kan stödja sina armbågar på. Inte undra på att människor samlas i skaror för att höra deras budskap – det är smärtfritt. Där finns inte Jesu uppmaning att försaka sig själv och ta upp sitt kors. ”Så säger HERREN Sebaot: Hör inte på de profeters ord, som profeterar för er, ty de bedrar er. Sina egna hjärtans synder talar de, inte vad som kommer från HERRENS mun. De säger alltjämt till dem som föraktar mig: HERREN har så talat: Det skall gå er väl. Och till var och en som vandrar i sitt hjärtas hårdhet säger de: Ingen olycka skall komma över er” (Jer 23:16-17.

Överflödsprofeterna har skapat en församling typ Laodikeia

Dessa profeter har inlett en ny församlingsepok lik den i Laodikeia, som det står skrivet om i Uppenbarelseboken, kapitel 3. En ljum församling som endast talar om att föröka de materiella tillgångarna här i livet och som ger kroppen allt som den möjligtvis kan begära.

”Du säger: jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting” (Upp 3:17). Känner du till andliga ledare eller troende som predikar evangeliet på det här viset? Guds ord är mycket klart här. De begärde rikedomar, ökande tillgångar och ett slut på allt lidande och alla behov. Ett folk som inte längre behövde något!

Gud sa om dem: ”Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken” (Upp 3:17). För mig är det här oerhört tragiskt, men jag möter det var jag än går. Dessa rika, men andligen fattiga, frågar mig: ”Är du framgångsrik?” De frågar inte: ”Växer du till i kunskapen om Kristus? Söker du Gud? Förnekar du dig själv och tar upp hans kors?” De vill veta om jag nått dithän att jag inte längre behöver någonting.

Det som smärtar mig mest är att dessa människor är svårare att nå med ett evangelium som talar om självförnekelse och offer, än de som inte alls har hört om Jesus. Deras lärare har plockat ut en mängd bibelcitat för att ”bevisa” sina påståenden – men de har bara plockat ut välsignelserna och inte förbannelserna.

Ett rikt, behovslöst folk blir så småningom ett ljummet folk. De blir helt enkelt blinda för sin egen andliga fattigdom. Gud säger att de är offer för ett särskilt sorts elände.

Jag får många brev från troende som skriver till mig: ”Jag tackar Gud för att han befriade mig från detta falska evangelium. Jag förblindades av det. Lärarna verkade så uppriktiga och jag hade denna känsla inom mig att vilja vara något särskilt. Jag ville bli framgångsrik. Jag ville gå framåt, men det slutade i fiasko. Nu är jag tillbaka igen, under Kristi herravälde, tillbaka till den enkla tron på Guds nåd och barmhärtighet”.

Jag poängterar än en gång, dessa överflödsprofeter är ansvariga för att det skapats en anda lik den i församlingen i Laodikeia. De förblindar de troende. De slätar över nödvändigheten av att vända sig bort från synd och världsligt beteende. De följer inte bibelns uppmaning att gråta och klaga mellan förgården och altaret – de har smakat framgångens frukter och de förgiftar sina får med samma fattiga evangelium. En del skulle hellre se att världen hade framgång, än att de själva renades.

Jag har forskat i de här profeternas budskap för att se om det fanns någon grund för gemenskap. Men förgäves. Jag hör hur de skryter om att överflöd är den yttersta tidens budskap. Jag skulle vilja springa till min kammare och säga till min himmelske Fader: ”Är det så att vi är obotligt blinda? Hur kan Guds tjänare framföra sådana budskap?” Det finns ingen börda, inget blod, ingen självförnekelse, inget offer, inga rop över synd och missgärning, ingen som tar upp Kristi kors. Det finns ingen kallelse till helgelse och överlåtelse, ingen förkrosselse, ingen övertygelse om synd, ingen förbön eller börda för de förlorade.

Vari består skillnaden mellan överflödsprofeterna och Jehovas sanna profeter? De förkunnare eller de troende som inte känner skillnaden befinner sig på farlig grund. När så många går omkring och samlar in skaror av anhängare, är det absolut nödvändigt att äga den helige Andes insikt. De förvirrade profeterna måste avslöjas med sanningen. De flesta av dem verkar så uppriktiga och bibeltrogna. Men Herren har givit sitt folk en ofelbar måttstock på det som är sant och på det som är falskt. Vi ska pröva varje människa och varje budskap – och jämföra det med hela Guds ord.

Gud låter inte evangeliets förkunnare bedröva sina utvalda utan att han har givit särskilt tillstånd till det. Men inte heller tillåter han lättjans profeter att förklara det onda gott och stryka avfälliga kristna medhårs som i stället behöver omvända sig. Visst är vi kallade att förkunna ett nådens, barmhärtighetens och förlåtelsens evangelium. Men Guds tjänare har också i uppdrag att ”ropa med full hals, utan återhållsamhet. Häv upp din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras överträdelse” (Jes 58:1).

Kan det vara så att vår oförmåga till helgelse beror på att våra hjärtan är så fördärvade? Har våra synder berövat oss den heliga frimodigheten? Viftar vi bort andras synder, därför att vi själva gömmer synd i hjärtat? Känner du någon som frimodigt häver upp sin röst mot synden? Vittnar hans budskap om en djup inre renhet och inte om lagiskhet? Kasta dig då vid hans fötter, lyssna till hans budskap, för han har sanningen som gör dig fri. Han är Guds sanne profet och han får alla andra profeter att bäva och frukta. De föraktar honom därför att han vandrar i sanning.

Sök efter den förkunnare som gör Kristus verklig för dig! En som gör dig uppmärksam på att han ha varit tillsammans med Jesus. En som övertygar dig om att du förspiller din tid och håller på att bli världsligt sinnad. En som pekar på dig och som ropar ut: ”Du är det” Han är den som verkligen älskar dig och som vakar över din själ.

Överflödsprofeterna bygger sina höga väggar. De ser så framgångsrika och välsignade ut. Men Jehova säger: ”Ett slagregn skall komma… Och jag skall förstöra väggen som ni beströk med vitkalkning, jag skall slå den till jorden så att dess grundval blir blottad” (Hes 13:11-14).

Gud har talat om för oss att unga män ska se syner i de sista dagarna. Inte syner om framgång, överflöd eller stora verk. De kommer bara att se en syn – KRISTUS!

Stöt i basun på Sion – Herrens dag är här

”Stöt i basun på Sion, och blås larmsignal på mitt heliga berg. Må alla landets inbyggare darra! Ty HERRENS dag kommer, ja, den är nära” (Joel 2:1).

En skara heliga och trofasta herdar finns fortfarande i vårt land. De gråter över flocken, de sörjer över Guds folks synder, de har vänt sig med all kraft till Herren – men ack så få de är. Många profeterar i tomme och Guds folk vill ha det så.

Församlingen i Sion är förskingrad. Herrens dag är nära, man är förvirrad; förintelse och fördärv hotar på alla sidor – ändå tar man det inte på allvar. Kyrkan befinner sig i vankelmodets dalgång. Den helige Ande har kommit för att väcka dem som sover – ändå fruktar man inte Gud. Domens dag? Inte förrän man har sett sista avsnittet på de populära TV-serierna. Inte förrän alla köttsliga ambitioner och önskningar uppfyllts. ”Stör oss inte, Gud”, verkar det som om man säger, ”för om Herren kommer och Guds vrede drabbar oss, hinner vi inte njuta färdigt av detta livets goda”.

Herren kommer att omstörta alla som gjort sanningen till lögn. Det kommer att bli en fruktansvärd dag! Millioner människor som fnyste åt basunens ljud, som fortsatte i sin dåraktighet och apati, kommer att överlämnas till Guds vrede.

De som längtar efter hans tillkommelse fruktar inte. De kommer att prisa honom till dess att han kommer tillbaka. De kommer att tillbe honom till uppståndelsens ögonblick. Sorgens dagar ska då vara förbi och Herrens härlighet ska för alltid vara över dem. När Kristus bryter igenom domens mörka moln, kommer den förlossade skaran att ropa mäktigt – för de kommer plötsligt att stå inför hans härlighet. De kommer att se med kärleksfulla ögon på hans majestätiska ansikte och falla ned inför honom i jublande lovsång och ropa: ”Vi höll ut därför att härligheten väntade oss. Det här är vår fröjd. Kristus, härlighetens Kung! Hosianna, han förde oss ut ur vredens dom. Han bevarade oss och förlossade oss med sin mäktiga hand”.

Där det förut fanns fruktan, död och förintelse, kommer endast underbar fröjd att finnas. Jesus kommer att sätta oss i ett underbart land och han själv kommer att vara vår tillflykt. Inget hat, inga smärtor, inga bekymmer och ingen oro mer – vi kommer att vara hemma hos honom! Vi kommer att dricka himmelens mjölk och äta änglars mat. Vi kommer aldrig att se oss tillbaka. Fruktan har för alltid försvunnit.

Varför är vi rädda för att dö? Varför håller vi så hårdnackat fast vid det här flyktiga livet? Varför räds vi språnget in i evigheten? För vem skulle väl vilja byta staden av guld och den eviga härligheten i Guds rike mot det smutsiga, dekadanta och fördärvade livet här på jorden?

Uppståndelseliv

Sa inte vår Herre till oss att han själv var uppståndelsen och livet? Och att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv? Det eviga livet ska vi njuta av redan nu! Gud söker föra sin segrande skara in i DET EVIGA LIVETS KRAFT.

Det är verklig frihet att närma sig kraften i det eviga livet. Genom att blicka in i evigheten och skåda Guds tron, lever man utan fruktan för vad människor skulle kunna göra med vår fysiska kropp. Att leva i ett uppståndelsetillstånd, är att ta lätt på allt som är i denna världen och av denna världen.

Betyder Jesus Kristus mer för sitt folk än deras fysiska liv? Ja, o ja, Han är det eviga livet! Ropa ut det, Guds heliga, säg det till världen, köttet och djävulen: ”Jag ska aldrig dö! Jag hör inte till den här döende och förlorade världen! Redan nu är jag en evig varelse i Kristus. Min ande kommer för alltid att leva med honom, och han kommer att ge mig en kropp som liknar hans egen härlighets kropp”.

Jag kan se på denna syndiga värld och fröjda mig. ”O, du onda värld, demoners boplats – du kan inte göra anspråk på mig! Jag har befriats från din makt. Inte ens graven kan hålla mig fången. Redan nu äger jag evigt liv, Guds liv, som inte har någon början eller något slut!”

Grip tag i det eviga livet, du segrande skara! Det liv du äger nu är endast en pust, det kommer snart att försvinna. Här i din bönekammare kan du få befinna dig i de himmelska boningarna med Jesus Kristus. Världen förlorar sin lockelse. Hjärtat vänjer sig av med allt som det tidigare höll kärt. Dina önskningar och din längtan går till det himmelska riket, till uppståndelsens rike.

”Dra bort från henne mitt folk”

”Dra bort från henne, mitt folk, så att ni inte deltar i hennes synder och drabbas av hennes plågor” (Upp 18:4).

Lämna de sovande, döda kyrkorna. Lämna kulter som är fulla av habegär och framgångstankar. Lämna de ljumma församlingarna, där man bara umgås, de som har förlorat Guds härlighet. Lämna de kompromissande, syndfulla, liberala kyrkorna. Lämna vilken kyrka det vara må som saknar den helige Andes eld, övertygelse och hunger efter Guds helighet. Lämna de lagiska församlingarna och sällskap som predikar frälsning genom gärningar. Lämna den katolska kyrkan där man tillber jungfru Maria. ”Fly ut ur Babel, må var och en söka rädda sitt liv, så att ni inte förgås genom dess missgärning. Ty detta är för Herren en hämndens tid, då han vill vedergälla det vad det har gjort. Babel var i Herrens hand en gyllene kalk som gjorde hela jorden drucken. Av dess vin drack folken, och så blev folken som vanvettiga. men plötsligt är nu Babel fallet och krossat. Jämra er över henne, hämta balsam för hennes plåga, om hon till äventyrs kan helas” (Jer 51:6-8).

Lämna dem som förkunnar och uppmuntrar begär efter pengar, berömmelse och framgång. Lämna alla de människocentrerade religiösa institutionerna som är dubbelt döda och uppryckta med rötterna. ”Dra ut därifrån, mitt folk. Må var och en söka rädda sitt liv undan Herrens vredes glöd” (Jer 51:45).

Lämna och förkasta alla falska profeter som inriktar sig på rikedom och ära. Lämna och förkasta alla pastorer som gör det bekvämt för dig i Sion och som invaggar dig i falsk säkerhet. ”Bort, bort, dra ut därifrån, kom inte vid det som är orent. Dra ut ifrån henne, rena er, ni som bär Herrens kärl” (Jes 52:11).

”Sion skall genom rätt bli räddad och dess omvända genom rättfärdighet. Och de väldiga skall bli som flisor, och deras verk som en gnista, och de skall tillsammans brinna, och ingen skall kunna släcka” (Jes 1:27-31).

David Wilkerson

4 thoughts on “D Wilkerson /Stöt i basunen/ Amerika – Babylon

 1. hej David W kunde berätta så man ryser och jag läser just hans bok Festen är över/igen. För snart får vi se det ske- det som kommer att bli så hemskt. Det är synd om de medborgare redan som förlorat så mycket och man säger man kan rädda landet och ekonomin och alla reformer. Jag vet sådana människor som inte alls tror på det utan de tro på Gud.

  Jag tror också på Gud och vi får be mycket för alla länder o folk. Det drar ihop sig. Ja Gud gör det han ska- hur det än ser ut och blir så är han rättvis. Jag hoppas man kan få komma över en gång till till det landet- där finns underbara människor. /Maria

 2. Intressant att David säger samma saker som ekonomerna och analytikerna. Där är de överens!

  Poängen med att fokusera så mycket på USA och vedermödorna i vår tid är inte av skadeglädje eller “vänsterpropaganda,” utan just det faktum att USA (just nu)förkroppsligar vad vi ser i Johannes böcker i Bibeln. Imperialistisk dekadens – precis som i Babylon, Rom, USSR osv.

  Högmod går före fall. Det är ingen glädje att se fria frimodiga USA förvandlas till USSR. The crumbling empire.

  Vad ska folk/medborgare göra när “de mäktiga” flinar och ler ikapp när katastrof på katastrof drabbar landet?

  Gud är rättvis och vet vada han göra. Vi borde be mycket för amerikanerna! Oss själva också!

  🙂

 3. Hej Lennart Jag tror att du har rätt i det du skriver. Därför tror jag också att det är nära någon slags stor katastrof, det känns inuti en.
  Det kommer ett brak snart.
  Såg en sida igår om just villoläror och där man tar bort bibeln/ordet och är som i världen, det går fortare o fortare nu, ja det var just musiken som var fel men rätt för de troende….villomusik.. VIlken sorg , och människor vill inte veta eller ändra sig.

  Gud välsigne dig. /Maria

 4. Hej!

  Mycket stark artikel av David Wilkerson,
  Jag är övertygad om att Herren tog hem
  David, för att han skulle få slippa se det
  avfall som komma skall, t.ex den här nya “fylleri och party-kristendomen”.
  Känner att avfallet inom “kristenheten”
  snart har nått sin gräns.
  Gud kommer snart att “svepa bort” all villolära och alla falska profeter.

  mvh L.S

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.