Bibelord /Tröst och hopp. Alltid.

 

Tröst och hopp
Act 9:31  Så hade nu församlingen frid i hela Judeen och Galileen och Samarien; och den blev uppbyggd och vandrade i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.   /// Hur många församlingar har äkta frid och fred i dagens kristenhet?

Rom 15:4  Ty allt vad som fordom har blivit skrivet, det är skrivet oss till undervisning, för att vi, genom ståndaktighet och genom den tröst som skrifterna giva, skola bevara vårt hopp. /// Vi undervisas av Gud, vi skall ta emot det han vill ge oss, i glädje. Och vi skall stå fast i tro trots att vi kanske inte alltid känner oss så pigga och friska och glada, vi ska veta att vi har ett HOPP.

1Co 14:3  Men den som profeterar, han talar för människor, dem till uppbyggelse och förmaning och tröst. //// Hur ofta profeteras det idag? VAR är profeterna som talar Guds Ord?

2Co 1:4  han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi genom den tröst vi själva undfå av Gud kunna trösta dem som äro stadda i allahanda nöd. /// Vi borde kunna och vilja trösta andra för vi vet ju själva hur väl en människa behöver höra tröstens ord.

2Co 1:5  Ty såsom Kristuslidanden till överflöd komma över oss, så kommer ock genom Kristus tröst till oss i överflödande mått. //// Här står det att Lidande i ÖVERFLÖD skall komma över oss! Det står INTE att vi någonsin här på jorden skall vara befriade från Kristuslidande.

2Co 1:6  Men drabbas vi av nöd, så sker detta till tröst och frälsning för eder. Undfå vi däremot tröst, så sker ock detta till tröst för eder, en tröst som skall visa sin kraft däri, att I ståndaktigt uthärden samma lidanden som vi utstå. Och det hopp vi hysa i fråga om eder är fast,  ///Nöd och tröst- javisst kan vi drabbas av olika slags nöd, men vi får tröst! Gud är med oss

2Co 1:7  ty vi veta att såsom I delen våra lidanden, så delen I ock den tröst vi undfå. /// Lidanden på Jesu tid- jodå de fanns, värre än vi kan ana.

1Th 2:3  Ty vad vi tala till tröst och förmaning, det har icke sin grund i villfarelse eller i orent uppsåt, ej heller sker det med svek; //// Gud själv är ren tröst och han sänker sig ned till den som har sorger.

1Th 2:4  utan därför att vi av Gud hava prövats värdiga att få evangelium oss betrott, tala vi i enlighet därmed, icke för att vara människor till behag, utan för att vara Gud till behag, honom som prövar våra hjärtan. ////Paulus skriver om klara ord, ord som inte förskönas eller förstoras för att duga,nej, inga tillrättalagda ord.

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.