Bibelord / Synd – Rättfärdighet

 

*

Man hör inte mycket om vad synd är idag eller om frälsning från synden, läs gärna en del av alla de bibelord, /här är bara en bråkdel/ som finns att begrunda.

Psa 25:8  HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen.

Psa 104:35  Men må syndare försvinna ifrån jorden och inga ogudaktiga mer vara till. Lova HERREN, min själ Halleluja!

Pro 1:10  Min son, om syndare locka dig, så följ icke.

Pro 13:21  Syndare förföljas av olycka, men de rättfärdiga få till lön vad gott är.

Pro 23:17  Låt icke ditt hjärta avundas syndare, men nitälska för HERRENS fruktan beständigt.

Isa 1:28  Men fördärv skall drabba alla överträdare och syndare, och de som övergiva HERREN, de skola förgås.

Isa 64:5  Du kom dem till mötes, som övade rättfärdighet med fröjd, dem som på dina vägar tänkte på dig. Men se, du blev förtörnad, och vi stodo där såsom syndare. Så hava vi länge stått; skola vi väl bliva frälsta?
 
Amo 9:10  Alla syndare i mitt folk skola dö för svärdet, de som nu säga: “Oss skall olyckan ej nalkas, över oss skall den icke komma.”

Mat 9:10  När han därefter låg till bords i hans hus, kommo många publikaner och syndare dit och voro bordsgäster där, jämte Jesus och hans lärjungar.
 
Mat 9:11  Men då fariséerna sågo detta, sade de till hans lärjungar: “Huru kan eder mästare äta med publikaner och syndare?”

Mat 9:13  Men gån I åstad och lären eder vad de orden betyda: ‘Jag har behag till barmhärtighet, och icke till offer.’ Ty jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.”

Mar 2:15  När Jesus därefter låg till bords i hans hus, voro där såsom bordsgäster, jämte Jesus och hans lärjungar, också många publikaner och syndare; ty många sådana funnos bland dem som följde honom.

Mar 2:17  När Jesus hörde detta, sade han till dem: “Det är icke de friska som behöva läkare, utan de sjuka. Jag har icke kommit för att kalla rättfärdiga, utan för att kalla syndare.”

Luk 6:32  Om I älsken dem som älska eder, vad tack kunnen I få därför? Också syndare älska ju dem av vilka de bliva älskade.

Luk 6:33  Och om I gören gott mot dem som göra eder gott, vad tack kunnen I få därför? Också syndare göra ju detsamma.

Luk 6:34  Och om I lånen åt dem av vilka I kunnen hoppas att själva få något, vad tack kunnen I få därför? Också syndare låna ju åt syndare för att få lika igen.

Luk 15:1  Och till honom kom allt vad publikaner och syndare hette för att höra honom.

Kram f Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.