Bibelord / Penningbegäret

 

1Ti 6:10  Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav, att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval.

1Ti 6:11  Men fly sådant, du gudsmänniska, och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod.

1Ti 6:12  Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet, vartill du har blivit kallad, du som ock inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen.

1Ti 6:13  Inför Gud, som giver liv åt allt, och inför Kristus Jesus, som under Pontius Pilatus vittnade med den goda bekännelsen, manar jag dig

1Ti 6:14  att, själv utan fläck och tadel, hålla vad jag har bjudit, intill vår Herres, Jesu Kristi, uppenbarelse,

1Ti 6:15  vilken den salige, ende härskaren skall låta oss se, när tiden är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre,

1Ti 6:16  han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se. Honom vare ära och evigt välde! Amen.

1Ti 6:17  Bjud dem som äro rika i den tidsålder som nu är att icke högmodas, och att icke sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till Gud, som rikligen giver oss allt till att njuta därav;

______

Är pengar lycka? Nej säger jag, men de kan vara bra att ha, så länge de finns. Den rike vill ha mer, det kan man ju förstå. Vad Gud säger är ju vad vi människor skall se på. Paulus har en del principer och de är:

1) Inse att all rikedom en dag blir värdelös. (6:7, 17)    2)Var nöjd med det du har  (6:8),  3) Tänk efter vad det kan kosta dig att få tillgång till mer pengar (6:9-10).  4) Älska människor mer än pengar (6:11)  5) Älska arbetet för Gud mer än pengar (6:11) 6) Dela med dig av det du har till andra (6:18).  Se även Ordsprboken 30:7-9)

Alltså:rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet, saktmod, vill Gud att vi strävar efter.

/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.