Bibelord / Gud skapade världen/Vem är Gud?

 

 

Vem är Gud?

Bibelord:

The Bible says:
“The God who made the world
and everything in it
is the Lord of heaven and earth
…He himself gives all men life and breath
and everything else.” Acts 17:24-25

*
*
Act 17:24  Den Gud som har gjort världen och allt vad däri är, han som är Herre över himmel och jord, han bor icke i tempel som äro gjorda med händer,

Act 17:25  ej heller låter han betjäna sig av människohänder, såsom vore han i behov av något, han som själv åt alla giver liv, anda och allt.

*
*

The Bible says:
In love He predestined us
to be adopted as His sons
through Jesus Christ,
in accordance with His pleasure and will.
Ephesians 1:5
Eph 1:5  Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus, efter sin viljas behag,
Eph 1:6  den nådeshärlighet till pris, varmed han har benådat oss i den älskade.

*
*

The Bible says:
“I will never leave you or forsake you.”
Hebrews 13:5
Heb 13:5  Varen i eder handel och vandel fria ifrån penningbegär; låten eder nöja med vad I haven. Ty han har själv sagt: “Jag skall icke lämna dig eller övergiva dig.”
*
*

The Bible says:
“Now the dwelling of God is with men,
and He will live with them.
They will be His people and God Himself
will be with them and be their God.
He will wipe every tear from their eyes.
There will be no more death or mourning
or crying or pain.” Revelation 21:3-4

.
Rev 21:3  Och jag hörde en stark röst från tronen säga: “Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han skall bo ibland dem, och de skola vara hans folk; ja, Gud själv skall vara hos dem
Rev 21:4  och skall avtorka alla tårar från deras ögon. Och döden skall icke mer vara till, och ingen sorg eller klagan eller plåga skall vara mer; ty det som förr var är nu förgånget.”

*
*

Heb 4:16  Låtom oss därför med frimodighet gå fram till nådens tron, för att vi må undfå barmhärtighet och finna nåd, till hjälp i rätt tid.

 /Tänk, vi får göra som Gud säger och då blir det bra med oss. Vi får vara frimodiga och vi få gå fram till Gud.Vilken stor Gud vi har, så full av barmhärtighet-  Vi har mycket att lära,  och mycket att lära andra. Prisa Gud!/Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.