Bibeln/Prövningar…

 namnlos-bibeln.jpg

Prövningar och Frestelser får vi alla möta, och de kan vara svåra att komma undan eller att bli av med. Ska vi titta på vad orden betyder?

*Prov, pröva, prövning: Lidanden som drabbar människorna, särskilt under världens sista tid, betecknas i bibeln ofta som prövningar. Därmed menas att Gud skiljer ut det som är av bestående halt hos folk och enskilda genom att låta lidandet bränna bort det odugliga.

Ibland sägs att prövningen verkställs av Satan. I GT uppträder denne som Guds underordnade verktyg, i NT som hans fiende, vars mål är att locka människorna bort från Gud och fördärva dem. Han kan då kallas “frestaren” t ex 1 Thess 3:5). Även i NT fasthålls dock tanken att den Onde till sist måste tjäna Guds syften. Prövningens utgång ligger i Guds hand (1 Kor 10:13), och böner om att kunna uthärda den eller bfrias från den kan riktas till Gud (Matt 6:13 med par.)

De grekiska ord som det här är fråga om kan efter sammanhanget återges antingen med “pröva”,  “sätta på prov”, prövning” eller med  “fresta”, “frestelse”.

Enligt bibliskt språkbruk kan också människor pröva Gud, dvs sätta hans tålamod på prov genom lättsinne eller otro. I några fall används översättningen “utmana”. En mer vardaglig användning av samma ord förekommer i de berättelser där Jesu motståndare prövar hans skarpsinne eller hans förmåga att undvika fallgropar (t ex Matt 19:3; 22:18)Källa: Bibeln i färg/-81

*Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen.* /Ps 25:8

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.