Bibeln/Den mest underbara boken..Artikel. /Tack Jesus

 

Bibeln- den mest underbara boken. Artikel på engelska / Svenska

http://endtimeinfo.com/2011/01/the-most-amazing-book/

Oavsett om du accepterar och tror på dess läror eller inte, kan det inte förnekas att Bibeln är den mest anmärkningsvärda, fantastiska och helt unika bok som någonsin skrivits! Naturligtvis är det  många människor idag  som liksom  rynkar på näsan åt och avfärdar den eftersom de inte kan låta bli att associera Bibeln med till stor del “gör-ingenting- kristendomen” som de har sett, och de räknar då ut att: “Om det är den typ av religion Bibeln lär, så nej tack!-Det är inte för mig! ” /Vill tillfoga här att tro inte är en Religion utan en tro är tro på Jeus Kristus/Maria

Men om du inser att det är religionen av KÄRLEK som Jesus lärde, och att de religiösa traditionerna som många kristna idag i praktiken har föga eller intet att göra med varandra, då kan du se på Bibeln med utan fördomar. Om du har ett öppet sinne och vill uppriktigt söka efter sanningen, kan du sopa bort alla människans falska förutfattade tolkningar och du kan gräva ner till den vackra GRUNDEN av Bibeln och se den sanna planen och hur saker ska vara! Du kommer då att upptäcka att Bibeln inte bara är någon sorts religiös regelbok, men att det är den mest underbara, övernaturliga, mirakulösa, fantastiska, underbara bok i hela världen!-Vilken har svaren till allt!-Var vi kom från , hur vi kom hit, varför vi är här, hur att överleva och att vara Lycklig medan vi är här, och hur man älskar och har glädje FÖR EVIGT!

Läs fortsättningen av artikeln:   i LÄNKEN ovan.

*
Här finner du mer om Jesus:https://gospel.jesuslever.eu/?cat=44

*

ENGLISH :  Whether you accept and believe in its teachings or not, it cannot be denied that the Bible is the most remarkable, amazing and absolutely UNIQUE book that has ever been written! Of course, many people today sort of pooh-pooh and dismiss it because they cannot help but associate the Bible with the largely do-nothing Christianity that they have seen, and they figure, “If THAT’S the kind of religion the Bible teaches, then no thanks!-It’s not for me!”

But if you realise that the religion of LOVE that Jesus TAUGHT, and the religious TRADITIONS that many Christians today PRACTICE have little or nothing to do with each other, then you can approach the Bible with out prejudice. If you have an OPEN mind and are sincerely SEARCHING for the TRUTH, you can sweep away all of man’s false preconceived interpretations and you can delve down to the beautiful FOUNDATION of the Bible and see the true plan and how things are SUPPOSED to be! You will then discover that the Bible is NOT merely some kind of religious rulebook, but that it is the most wonderful, supernatural, miraculous, amazing, marvellous Book in the whole World!-Which has the answers to EVERYTHING!-WHERE we came from, HOW we got here, WHY we’re here, how to SURVIVE and be HAPPY while here, and how to love and have happiness FOREVER!

/

*Stor är Herrens nåd den rika, Mer än nog för mitt behov, Gåtfullt djup men klar tillika, Fyller mig med tack och lov. */ O W

 

2 thoughts on “Bibeln/Den mest underbara boken..Artikel. /Tack Jesus

  1. Hej Lennart!
    TACK! för uppmuntrande ord. Vad skönt att få “höra” det, jo jag försöker att varva olika slags artiklar- för alla. Jesus är den som hjälper oss alla – och det vill jag visa på alla sätt. oj, upprepning… I allt vill jag peka på Jesus och frälsningen
    Jag önskar dig en härlig sommar med värme och skönhet och Gud välsigne dig. /Hälsn Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.